فرقه رجوی (مجاهدین خلق) دربحران سوریه بدنبال چه اهدافی است ؟

فرقه رجوی (مجاهدین خلق) دربحران سوریه بدنبال چه اهدافی است ؟

Maryam Rajavi terrorist syriaحمید دهدار، انجمن نجات، مرکز خوزستان، چهارم ژوئن 2014: … خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از “بدر جاموس ” نماینده گروههای تروریستی درسوریه  نوشته بود که وی در سخنانی هدف از این دیدار را آشنایی، هماهنگی تلاش‌ها و تبادل تجربیات اعلام کرده است.همچنین وی به این خبرگزاری گفته : هماهنگی ما با مخالفان ایران [بسیار] لازم [و ضروری] است !! تلویزیون و سایت های فرقه رجوی هم با آب وتاب خبردیدار سرکرده …

فرقه رجوی و خط کار آینده

Maryam Rajavi terrorist syriaIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

لینک به منبع

فرقه رجوی (مجاهدین خلق) دربحران سوریه بدنبال چه اهدافی است ؟

با توجه به نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درسوریه و کاندیداتوری مجدد آقای بشاراسد نمایندگان گروههای تروریستی که بیش از سه سال است با هدایت حامیان غربی وعربی خود فتنه ،آشوب وخونریزی در این کشور به راه انداختند، سراسیمه برای گرفتن خط مشی جدیدجهت اقدامات آتی خود وهم التماس برای گرفتن سلاحهای مخرب تر ازآنها درکشور فرانسه گردهم آمدند .

درخلال این دیدارها سران فرقه روبه زوال رجوی که بعد ازشروع بحران سوریه زبونانه ازجنایات هم مسلکان خود درسوریه حمایت کردند دیدارهایی را با آنها انجام دادند .

دريك مورد خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از “بدر جاموس ” نماینده گروههای تروریستی درسوریه نوشته بود که وی در سخنانی هدف از این دیدار را آشنایی، هماهنگی تلاش‌ها و تبادل تجربیات اعلام کرده است.همچنین وی به این خبرگزاری گفته : هماهنگی ما با مخالفان ایران [بسیار] لازم [و ضروری] است !! تلویزیون و سایت های فرقه رجوی هم با آب وتاب خبردیدار سرکرده خود را با نمایندگان گروههای تروریستی درسوریه را پخش ودرج کرد وحتی مریم قجر با احمد جربا عکس یادگاری گرفت تا عملا حمایت خود را ازجنایات گروههای تروریستی درسوریه را جهت جلب نظر بيشتر حامیان غربی آنها نسبت به فرقه خود به اثبات برسانند .

ناگفته نماند که سران فرقه تروریستی رجوی مدتهاست که روابط وهمکاری خائنانه خود با گروههای وحشی وخونخوار درسوریه را ازمرحله صرف يك دیدار به مرحله شرکت وحضورمستقیم درجنایات آنها رسانده اند ،که دریک مورد آن “بنابه گزارش سیرنیوز” در24/5/2013 رئیس اداره اطلاعات کشور اردن بنام “فوازالشهوان ” سندی ازحضورمستقیم افرادی از گروه تروریستی فرقه رجوی درمرز اردن و سوریه تنظیم وطی نامه ای برای “فیصل الشویکی”رئیس اطلاعات عمومی” اردن نوشته بود كه تعداد زیادی ازاعضای گروه مجاهدین موسوم به «مجاهدین خلق» وارد اراضی اردن شده‌اند و برای نفوذ به سوریه با برخی از شخصیت‌های معارض سوری دیدار و رایزنی کرده‌اند.

باید گفت که خشونت وقدرت طلبی ماهیت ذاتی فرقه رجوی است وازطرف دیگر این فرقه با هر گروه وفرقه ای در هر نقطه ازجهان هم که باشد ولی چنین خصلتی داشته باشد سریعا باب مراوده وهمکاری را باآنها براي ايجاد تنش وبحران سازي بيشتر باز می کند بخصوص که اگرچنین گروههایی زیرنظر وحمایت غربی ها وکشورهای عربی مرتجع منطقه درپی ایجاد بحران ودرنهایت به جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.

حال باید دید فرقه تروریستی رجوی دراین مرحله ازبحران سوریه بدنبال چه اهدافی است ممکن است نظرات دراین زمینه متفاوت باشد ولی آنچه که بنظرمن می رسد به قرارزیر است :

1- اول اينكه با سرنگونی صدام معدوم وروی کار آمدن دولت قانون درعراق فرقه تروريستي رجوي با خلع سلاح شدن وازدست دادن مهمترین پایگاه تروریست پروری اش به انزوا کشیده شد وبرای بیرون آمدن ازاین انزوا با تمام امکانات به حمایت وهمکاری با گروههای تروریستی درعراق پرداخت اما نتیجه ای نگرفت و با شروع بحران درسوریه وسر درآوردن گروههای تروریستی بخصوص وقتی حمایت غربی ها را ازآنها دید با حمايت كردن ازآنها یکبار دیگرخواست شانسش را برای مطرح شدن دوباره خود وبرای مقبول افتادن درنظر غربی ها امتحان کنند .

2- با توجه به اینکه آمریکا وغرب وبخصوص برخی ازکشورهای مرتجع منطقه به گروههای تروریستی درسوریه کمک های هنگفت مالی می کنند سران طمعکار فرقه رجوی هم با حمایت ازگروههای تروریستی وشرکت مستقیم دراقدامات جنایتکارانه آنها سعی دارند نظر حامیان آنها را برای دریافت کمک های مالی جلب کنند تا بتوانند آن را صرف هزینه های بقاء خود واقدامات تروریستی شان درایران بکنند .

3- سران فسیل شده فرقه رجوی ازآنجائیکه پیروزی احتمالی هم کیشان خود درسوریه را آخرین فرصت برای ادامه حیات نکبتبارخود می بینند فکر می کنند که می توانند با بحران سازی وجعل اخبار دروغ درباره وقایع سوریه ازجمله جعل اخبار درباره استفاده ازسلاح شیمیایی ازجانب دولت سوریه حساسیت غربی ها را بالا ببرند تا شاید آنها را برای به قدرت رساندن تروریست ها مجبور به مداخله نظامی درسوریه کنند ودرنهایت این را به غربی ها قالب کند که می توانند نمونه بحران سوریه را درایران پیاده کنند تا شاید بعد ازشکست تجربه پناه بردن به صدام ازاین طریق به نان ونوایی برسند.

4- با توجه به نزدیک بودن موعد انتخابات ریاست جمهوری درسوریه ودرصورت شرکت گسترده ملت سوریه درانتخابات وپیروز شدن احتمالی دوباره بشاراسد عملا دخالت غربی ها وآمریکا درسوریه وحمایتشان ازتروریست ها مشروعیت سیاسی وقانوني نخواهد داشت ،که دراین صورت ممکن آنها براساس منافع شان از پروژه سرنگونی دولت اسد وبه قدرت رساندن تروریست ها منصرف شوند که این مسئله مي تواند تمام خواب وخیالهايي که رجوی ها برای بعد ازبه قدرت رسیدن احتمالی گروههای تروریستی درسوریه برای خود دیده اند پنبه کند ،به همین دلیل آنها برای محقق نشدن چنین شقی سعی دارند همراه با پخش اخباردروغ هرچه بیشتر تجارب خود را درزمینه آشوبگری واقدامات تروریستی بیشتر در اختیار گروههای تروریستی درسوریه بگذارند. .

اما با همه این تفاسیراولا ثابت شده که هرزمان سران فرقه رجوی به گروه ویا فرد سیاسی نزدیک شدند باعث سوختن آنها درصحنه سیاسی شده .اینبارهم ظاهرا نوبت گروههای تروریستی درسوریه است که به چنین سرنوشتی دچار شوند ،هرچند چنین گروههایی که مثل فرقه رجوی اساس تفکرات آنها روی خشونت طلبی و وحشی گری بنا شده خود به خود محکوم به فنا ونابودی هستند .

ولی ازآنجائیکه سران فرقه رجوی همیشه ابلهه بوده ودرکودنی سیاسی وایدئولوژیک بسربردند این نکته راهیچوقت نفهمیده ونخواهند فهمید که شرایط کشور ایران ازهرلحاظ با شرایط سوریه یکسان نبوده ونیست وبااین تشبثات رذیلانه ای كه دارند راه به جایی نخواهند برد وظاهرا شکست تجربه رفتن به دامن صدام برایشان درس عبرت نشده واگرحالا بدنبال جایگزنی برای تکرارتجربه صدام معدوم هستند باید بدانند که ملت ایران به هیچ شغالی باج نخواهند داد ودرهرزمان كه باشد به فتنه گری های گروههای منفوری همچون فرقه رجوی پاسخ کوبنده خواهند داد ودست هرمتجاوزی که بخواهد به آب وخاکش دست درازی کند قطع خواهند کرد . البته سی کشوری که درجنگ تحمیلی همواره ازصدام حمایت مالي وتسليحاتي کردند ضرب وشصت ملت غیرت مند ایران برای دفع متجاوز به سرزمینش را دیدند ویقینا اگر عاقل باشند دوباره خطای گذشته را تکرار نخواهند کرد چون خوب می دانند که كشورايران با افغانستان ،سوريه وعراق فرق اساسي دارد ،ولی ظاهرا رجوی های خائن كوچك مغز هنوز دراوهام خيالي خود بسر می برند .باید به آنها گفت باشید تا صبح دولتتان بدمد .

غیبت صغری کی به پایان میرسد؟

http://www.youtube.com/watch?v=wFBoPhmNyxU&list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ&feature=share

لینک جهت دانلود (۹۵ مگا بایت)

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

ادامه فریبکاری ها و دسیسه های رجوی

در خصوص نشست اخیر رجوی با ساکنان لیبرتی: رجوی هرگز دست از فریب و دسیسه بر نمی دارد

آینده مجاهدین خلق پس از عراق


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

حمید دهدار

احمد جربا: منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) سر ما را هم کلاه گذاشتند. ما متوجه نشدیم اینها کی هستند

رجوی و تروریستهای سوریهخبرگزاری تسنیم به نقل از جمهوری اسلامی، سوم ژوئن 2014: … وی که با “مریم قجر عضدانلو” همسر غیرشرعی سرکرده گروهک تروریستی منافقین دیدار کرده، در پاسخ به این سئوال که چرا این ملاقات را انجام داده؟ گفت اصلا ما متوجه نشدیم که این‌ها به اصطلاح مجاهدین هستند، به ما گفته بودند آن‌ها هم “شورای ملی مقاومت” هستند و همانند شورای ملی سوریه هستند؛ اما حالا تازه فهمید‌ه‌ایم و دوستان آمریکایی و فرانسوی به ما …

آیا می دانید مجاهدین خلق …؟! آیا میدانید در فرقه رجوی …؟! آیا میدانید گزارش دولت امریکا …؟!

انجمن نجات، دوم ژوئن 2014: …  آیا می دانید مجاهدین در سال 69،  900کودک را به زور از والدینشان جدا و آن ها را به خارج تبعید کردند؟ آیا می دانید طبق گزارش وزارت امور خارجه ی امریکا (اکتبر 1994) ، مجاهدین از سال 1366 مسعود رجوی را ” امام حاضر” می نامیدند؟ آیا می دانید در بهمن 57 مجاهدین ساختمان دیوار به دیوار سفارت حزب بعث عراق را به عنوان دفتر مرکزی خود انتخاب کردند؟ آیا می دانید بخش فارسی رادیو …

مسعود رجوی کجاست؟ ردپای رهبرفرقه از اردن تا خلیج گینه

ج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، اول ژوئن 2014: … حدود دهسال است باتوجه به مخفی شدن مسعود رجوی این سئوال بر زبانها جاری شده که این شخص درکجا مخفی شده است ؟ دراین نوشتار تلاش براین است رد پای این رهبرفرقه ترور شناسایی شود _ این کند وکاو با استفاده از نرم آفزار شناسایی ” آی پی ” از قسمت آمار مخفی یک سایت وچندوبلاگ از سال 2009 بدین سو بدست آمده است _ برای تهیه این گزارش نگارنده از همکاری …