فرقه مجاهدین و سفید سازی کارنامه ننگین خود درآلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – منوچهر عبدی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، هفتم نوامبر 2018:… میخواهید نشان بدهید که زندگی عادی دارید و دیگر نظامی نیستید ولی درزندان اشرف 3 اردوگاه شبه نظامی درست کرده اید تلاش فرقه رجوی برای سفید نمایی گذشته تاریک خود در آلبانی راه به جایی نمی برد اینجا … Continue reading فرقه مجاهدین و سفید سازی کارنامه ننگین خود درآلبانی