تجدید چاپ کتاب “ فرقه ها در میان ما ”ا

Follow Share on Tumblrارسال – انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و پنجم ژوئن 2019:… خواندن ‌این کتاب را به تمامی‌جداشدگان فرقه‌ها، خانواده‌های اعضای فرقه‌ها، روان شناسان و جامعه شناسان و همچنین همگی افرادی که تصور می‌کنند هرگز گرفتار یک فرقه مخرب نخواهند شد، و بالاخره به تمامی‌اعضای جامعه توصیه می‌کنم.  در حال حاضر فرقه‌ها در … Continue reading تجدید چاپ کتاب “ فرقه ها در میان ما ”ا