فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم اوت 2019:… اگر سیاست، علم عمل به ممکنات است ، ایران به چکار غیر ممکنی دست زده که مورد انتقاد باشد؟! چرا نمیپذیرید که کاربرد دیپلماسی زیرکانه ی اخیر، طرف مقابل را به عقب نشینی های قابل توجهی واداشت؟! اگر سفر دکتر ظریف بی فایده بود، چرا اخبار نشست  مهم گروه 7 درسایه ی اخبار این سفر قرار گرفت؟! چرا به رای فضولانه ی  دادگاه آمریکا دایر برتوقیف نفتکش ایرانی درحال حرکت درآب های بین المللی که خارج ازحوزه ی استحفاظی و صلاحیت آن دادگاه بود ، توجهی نشد و آمریکا دچار بی حیثیتی گردید؟! فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است ! 

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!

6شهریور1398

گروه ضدملی مجاهدین، باوجودی که میداند که سفرهای اخیر دکتر ظریف چقدر هوشیارانه ودرراستای منافع ملی کشورمان ورفع تنش های منطقه میباشد، ازروی حسادت و وبه تبعیت ازماهیت پلید خود ، سعی در وارونه نمائی  دراین مورد دارد!

این مسئله را ازروی نوشته های خودشان بررسی کنیم :

” سفر بی دعوت به اسکاندیناوی، دریوزگی ملاقات و دیدار با سران کشورهای اروپایی و غیر اروپایی، دیپلماسی ذلیلانه ای را در پیش چشم ملت ایران و جهانیان به نمایش می گذارد که به نحو غیر قابل تصوری رقت برانگیز است “.

معنی این نوع سفرها این است که به طرف های قضیه اخطارهای کافی داده شود تا بعدها نگویند که ما درجریان مظالمی که درحق شما بوده قرار نداشتیم .

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

بعبارت دیگر ، یک اتمام حجت بموقع است وارزش تقدیر دارد.

هیچ رذالتی دراین کار وجود ندارد مگر اینکه بپذیریم که باند رجوی فضیلت و صلاح اندیشی را رذیلت میداند که تصادفا اینطور هم هست!

من از فردی ازآحاد ملت ایران که قصد وغرض سوئی ندارد ، هرگز نشنیده ام که بگویند این دیپلماسی را رذالت فرض کرده باشند وازاین حیث، نتیجه میگیرم که فرقه ی منحط رجوی ، تعرضات دیپلماتیک منطقی ایران را که بنفع منافع ملی ایران است ، ذلیلانه میداند که اینطور هم باید باشد!

درادامه :

“سفر «ماله کش اعظم» خامنه ای و همراهانش به سوئد و نروژ برای دستگاه دیپلماسی سیلی خورده از تحریمها، هزینه های سنگینی برای حکومت بر جای گذاشت. مورد اعتراضِ هموطنانِ آزادیخواه ما در این کشورها قرار گرفت “.

این هموطنان موهوم آزاده را بما هم نشان دهید!

ما عملا که درمیان مردم زندگی میکنیم، چنین چیزی را مشاهده نمیکنیم و درمقابلش میبینیم که آزادگان بیش ازهمه  وهمیشه خواهان رفع تنش با کمترین هزینه و شروع هرچه سریعتر وبیشتر سازندگی و بهبود وضع معیشت مردم و مشاهده ی اقتدار همه جانبه ی کشور میباشند.

بازهم :

” بازگشت ناگهانی و دوبارۀ ظریف به فرانسه و کاسۀ گدایی که در مقابل درب محل نشست گروه هفت به دست گرفت یکبار دیگر مُهر ذلت را بر پیشانی دیپلماسی حکومت آخوندها حک نمود. خواستۀ مفلوکانۀ ظریف از سران کشورهای حاضر در نشست جی هفت، اجازۀ صادرات حداقل هفتصد هزار بشکه نفت در روز بوده است “.

برابر توافق نامه ی برجام، ایران حق خود را ازاین بابت طلب میکند وخواستن حق نه مفلوکانه ، بلکه افتخار آفرین است.

بازگشت مجدد آقای ظریف ، تداوم مذاکرات ناتمام مانده با وزیر خارجه ی فرانسه – که این کشور بدلایلی فعلا مهمترین یا فعالترین عضو اتحادیه ی اروپاست- نیز بوده وهیچ امر غیر طبیعی دراین مسافرت دوم ، بچشم نمیخورد؟!

شاید میخواهید بگویید که او برای مشاوره به ایران برگشته بود ومن درجوابتان عرض میکنم که این کار چه عیبی داشت؟!

سپس :

“در ادامۀ این عقب نشینی ذلت بار، امروز دوشنبه، روحانی نیز گفت: معتقدم برای منافع ملی کشور از هر ابزاری باید استفاده کرد. اگر بدانم به جلسه‌ای بروم و با کسی ملاقات کنم که مشکلات مردم حل خواهد شد و کشور من آباد می‌شود، دریغ نخواهم کرد؛ اصل منافع ملی است  “.

این حرف چه ایرادی دارد وآیا باید دست روی دست گذاشته ومنفعلانه شاهد توطئه چینی های دشمن بود؟!

اگر سیاست، علم عمل به ممکنات است ، ایران به چکار غیر ممکنی دست زده که مورد انتقاد باشد؟!

چرا نمیپذیرید که کاربرد دیپلماسی زیرکانه ی اخیر، طرف مقابل را به عقب نشینی های قابل توجهی واداشت؟!

اگر سفر دکتر ظریف بی فایده بود، چرا اخبار نشست  مهم گروه 7 درسایه ی اخبار این سفر قرار گرفت؟!

چرا به رای فضولانه ی  دادگاه آمریکا دایر برتوقیف نفتکش ایرانی درحال حرکت درآب های بین المللی که خارج ازحوزه ی استحفاظی و صلاحیت آن دادگاه بود ، توجهی نشد و آمریکا دچار بی حیثیتی گردید؟!

سفرهای اروپایی ظریف و جیغ و دادهای فرقه رجوی

آیا این حوادث ، نشان ازحرکات دیپلماتیک خوب ایران ندارد؟!

البته که دارد و درست همین موضوع است که خشم باند رجوی را برانگیخته ونویسندگانش را به هذیان بافی واداشته است!

صابر  تبریزی

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!

***

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه استسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-رجوی-و-جعل-وقایع-28-مرداد/

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد 

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم اوت 2019:… ظاهرا ، نویسنده ی مقاله ی مبسوط مورد نقد، کتاب پروفسور آبراهامیان را نخوانده و یا کتاب جدیدتر دیگری را که ازروی اسناد منتشر شده ی سازمان های امنیتی- اطلاعاتی و وزارت خارجه ی آمریکا تهیه شده وبه فارسی هم ترجمه گردیده ودر باجه های کتابفروشی ها موجود است ، نخوانده ویا بنفع مجاهدین وآمریکا ندیده که ازاین کتاب ها هم فاکت هایی را ذکر کند!… ضمنا ، آیا میتوانید نام اعدام شدگان وتعدادی از محبوسین ابد را ذکر کرده و رابطه  وموضع خود با آنها را توضیح دهید؟! من با قاطعیت تمام میگویم که حتی یک نفر که مثل شما بیاندیشد، درمیان این اعدام شدگان ومحبوسین ابد ودرازمدت وجود نداشته است! مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد  

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد

مجاهدین رجوی، قسمت های مهمی از وقایع 28مرداد را جعل کرده اند!

سوم شهریور 1398

طی یک مقاله ی مبسوط ، باند رجوی دررابطه با توضیح کودتای آمریکائی- انگلیسی 28مرداد 1332، ، با وجود بیان پاره ای ازحقایق ، هم قسمت های مهم قابل اهمیت وروشنگر را کتمان نموده وهم ارتباط آن حادثه ی شوم تاریخی را با دولت حی وحاضر آمریکا بیان نکرده ودرمورد اخیر، موضوع را چنان مطرح کرده که گویا سران آمریکا که قصد کودتای آشکار تاحد حمله ی  نظامی به ونزوئلارا دارند، عاشق چشم وابروی ما بوده و از کودتای 28 مرداد برعلیه ایران ناراضی اند ؟!

ازقلم خودشان نقل کنیم :

” در ۲۱‌مهر ۱۳۳۱ دکتر حسین فاطمی، وزیر امورخارجه دولت دکترمصدق، پرده از یک توطئه کودتا برداشت و ۳روز بعد، قطع روابط دیپلوماتیک با انگلیس را به‌اطلاع مردم ایران رساند. به موازات این اقدامات، وزیر خارجه انگلیس «آنتونی ایدن» به‌ آمریکا رفت و با رئیس‌جمهور وقت آمریکا آیزنهاور درباره اوضاع ایران گفتگو کرد، دو طرف به ‌این نتیجه رسیدند که تنها راه حفظ منافع آنان در ایران، سرنگون‌ساختن حکومت ملی دکترمصدق است “.

پس آمریکا که ملی کردن صنعت نفت ایران باو مربوط نبود ، زمانی که دید که دکتر مصدق در ادامه ی سیاست موازنه ی منفی خود با خارجی ها مصر است وقرار ندارد که این امتیاز را به آمریکا واگذارکند، یکسره همراه وهمکار انگلستان شد وبما خیانت نمود .

خیانتی که آثار مخرب آن صدها سال بر زندگی ما ایرانی ها تاثیر خواهد گذاشت !

پس شما رجوی ها ، چرا به دامن این سلطه گر که بزرگترین ضربه را با نتایج تقریبا غیر قابل جبرانش برما وارد کرده ، آویخته اید؟؟

دوباره :

” به‌محض اعلام نتیجه رفراندوم (انحلال مجلس ) در ایران و پیروزی دکتر مصدق، آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «گمان می‌کنم‌ … مصدق توانست بر پارلمان فائق آید و خود را از آن خلاص سازد. این ‌راه را در جایی باید مسدود کرد و دیر یا زود‌ ما مصمم به‌این کار هستیم “.

یعنی این ژنرال سابق ورئیس جمهور وقت آمریکا که بارها عاقل تر ازترامپ و …. عمل میکرد ، مصمم شده که دربرابر این رای مردم ایران ایستاده ودستآوردهای آنرا خنثی سازد!

آیا شما انتقادی به آیزنهاور دارید؟!

اگر دارید ، باید به ترامپ و کابینه اش که بسیار سلطه گر و خونریزتر ازاو هستند ، انتقادات شدید وجدی تری داشته باشید ، که درعوض ،عملا میبینیم قربان صدقه اش میروید  وراه نجات خود را در تنش آفرینی های خطرناک او میبینید!

تحریف یک واقعیت تاریخی از زبان رجوی ها :

” روز ۲۷ مرداد، هندرسن، سفیر آمریکا، تکلیف کناره‌گیری از نخست‌وزیری را به ‌دکتر مصدق اعلام کرد و گفت آمریکا با تمام قوا از ادامه حکومت او جلوگیری خواهد کرد و تنها دولت زاهدی را به‌رسمیت می‌شناسد. اما دکتر مصدق درپاسخ، سفیر آمریکا را از خانه خود بیرون کرد و فریاد زد که فردا با آمریکا قطع رابطه خواهد کرد “.

قسمت اول خبر درست است اما :

1- لویی هندرسون به مصدق گفت که اتباع خارجی امنیتی درایران ندارند و دکتر مصدق باید اعلام حکومت نظامی کند !

2- او دکتر مصدق را تهدید کرد که به بهانه ی  مخالفت شاه با او ، آمریکا میتواند دولت دکتر مصدق را برسمیت نشناسد.

3- حکومت نظامی مورد درخواست این سفیر آمریکا از طرف دکتر مصدق مورد اجابت قرار گرفت وموج دستگیری ها بضرر مردمی که حامی ملی کردن صنعت نفت بودند ، براه انداخته شد تاآمریکا راضی نگه داشته شود!!

4- در واپسین دقایق شب قبل ازکودتا، درحالی که مردم ازخیابان ها رانده شده  وتعداد کثیری محبوس بودند، اراذل واوباش تحت رهبری ایادی آمریکا ،انگلیس و تعدادی از سران ارتش ودربار بدون مانع ورادعی ” جاوید شاه ” گویان در خیابان ها سبز شدند که دکتر مصدق با لغو حکومت نظامی و ایراد یک سخنرانی رادیویی ، میتوانست مردم را براحتی به خیابان ها ریخته وصحنه را بضرر کودتاگران تغییر دهد که این کار را نکرد وشد آنچه میتوانست نشود!!

من به صداقت دکتر مصدق و میهن دوستی او شکی ندارم ولی نمیدانم که چه تحلیلی ازاوضاع داشت که چنین بی عملی  خطرناکی را نشان داد!

این را هم میدانم که او میخواست درخانه بماند وبراثر شلیک خمپاره ها وتوپ ها کشته شود واین مصائب را مشاهده نکند!

ظاهرا ، نویسنده ی مقاله ی مبسوط مورد نقد، کتاب پروفسور آبراهامیان را نخوانده و یا کتاب جدیدتر دیگری را که ازروی اسناد منتشر شده ی سازمان های امنیتی- اطلاعاتی و وزارت خارجه ی آمریکا تهیه شده وبه فارسی هم ترجمه گردیده ودر باجه های کتابفروشی ها موجود است ، نخوانده ویا بنفع مجاهدین وآمریکا ندیده که ازاین کتاب ها هم فاکت هایی را ذکر کند!

درخاتمه :

” پس‌از کودتای ۲۸ مرداد، دستاوردهای دوران زمامداری دکتر مصدق، یک‌به‌یک مورد تهاجم قرار گرفت. از‌جمله مهمترین این دستاوردها آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی بود که در دوران زمامداری مصدق به‌اوج خود رسیده بود، اما بعداز کودتا، همه آزادیها تعطیل و سرکوب شد. و تمام روزنامه‌های غیرحکومتی توقیف گردید. همچنین فعالیت احزاب و نیروهای سیاسی مخالف، تعطیل، و موج دستگیری و سرکوب مخالفین آغاز گردید و دهها تن نیز اعدام گردیدند “.

آزادی سیاسی موجود در دوران دکتر مصدق، نیمه بند بود و احزاب غیرقانونی شده ازطرف شاه ، فعالیت نیمه علنی داشتند ونشریات  ودفاترشان هم تا بخواهی مورد تاخت وتاز وتاراج قرار میگرفت ودرمقام مقایسه با بهار آزادی که به یمن انقلاب 22بهمن 1357بوجود آمده بود ، ضعیف تر بود که دریغ که قدراین یکی بصورت  دانسته و یا ندانسته شناخته نشد!

ضمنا ، آیا میتوانید نام اعدام شدگان وتعدادی از محبوسین ابد را ذکر کرده و رابطه  وموضع خود با آنها را توضیح دهید؟!

من با قاطعیت تمام میگویم که حتی یک نفر که مثل شما بیاندیشد، درمیان این اعدام شدگان ومحبوسین ابد ودرازمدت وجود نداشته است!

صابر  تبریزی

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد

***

همچنین: