فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم اوت 2019:… اگر سیاست، علم عمل به ممکنات است ، ایران به چکار غیر ممکنی دست زده که مورد انتقاد باشد؟! چرا نمیپذیرید که کاربرد دیپلماسی زیرکانه ی اخیر، طرف مقابل را به عقب نشینی های قابل توجهی واداشت؟! اگر سفر دکتر ظریف … Continue reading فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است