فرقه ی رجوی و سوء استفاد ازدرک پیچیدگی های اقتصادی

فرقه ی رجوی و سوء استفاد ازدرک پیچیدگی های اقتصادی

صابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم سپتامبر 2014: …  اگر ارباب تان آمریکا درست بگوید، با وجود چپاول حیرت انگیز جهانی وچاپ 2/1 تریلیون دلار اسکناس بی پشتوانه وجذب مفت کالاهای جهان با این پول بی ارزش ، تنها از رشد اقتصادی 1% برخوردار است وشما دراین مورد نمیتوانید ادعاهای گنده ای کرده وایجاد توقع غیر ممکن درجامعه ی ما بکنید! اما این مسائل اقتصادی ایران، هربدی وشری …

مزدور مریم رجوی جمع کردن سیاهی لشگر افغانی های مقیم اروپا توسط فرقه رجوی برای هفته آینده (کرایه سخنرانان امریکایی و مدعوین افغانی در کارناوال حمایت از وحوش داعش، جیش العدل و بقایای صدام )

از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

لینک به منبع

فرقه ی رجوی و سوء استفاد ازدرک پیچیدگی های اقتصادی

حتی انسان های تحصیل کرده واهل مطالعه هم که گشت وگذاری درمقولات اقتصادی نداشته وحداقل هایی ازاین علم غامض را مطالعه نکرده اند، قادر به تشخیص مفاهیمی مانند تورم، رکود، عرضه وتقاضا و… نبوده و مباحث سخت تری مانند تورم نقطه به نقطه و… را هم بطور طبیعی درک نمیکنند وحتی ممکن است این کج فهمی شامل حال دولتمردان دلسوز هم گردد!

درست درهمین رابطه است که باند رجوی میتواند دراین عرصه – که خود نیز ازناآگاهی تاریخی بزرگ رنج میبرد- به تاخت وتاز پرداخته وبا نشان دادن عکس مار ، به عوامفریبی قابل توجهی دست زده ودستآوردهای اقتصادی مثبت دولت دکتر روحانی را تخطئه کرده وحتی نتایج وارونه ای ازآن ارائه دهد که میدهد!

اگر این جریان منحط وانحصار طلب غم ” خلق قهرمان” را داشت، زحمتی بخود داده وبا استفاده ازمنابع عظیم مالی خود ، درآموزش اقتصادی خود میکوشید تا درتوضیح این مشکلات تاریخی مردم ایران که حدود 400 سال با کش وقوس هایی جریان دارد، به ارتقای آگاهی آنها کمک میکرد ویار غار این ” خلق قهرمان” میشدکه نه تنها چنین نکرد ، بلکه با انتشار گفته های این وآن وسوء استفاده از بیخبری طبیعی مردم در مسائل مشکل اقتصادی که عموما منطق ساده وعمومی ریاضی را برنمی تابد، در راستای تضعیف دولت روحانی عمل میکند.

به نکاتی از مقاله ی این گروه دراین مورد که ” چرا مردم صدای دولت روحانی را نمی شنوند ” ؟! ، توجه فرمایید:

” شکستهای پی درپی دولت آخوند حسن روحانی در زمینه های مختلف و شکایت همزمان او از رسانه های رژیم به ویژه رادیو تلویزیون آخوندی که ”موفقیتها“ و ”دستاوردهای“ دولت او را منعکس نمی کنند، باعث تمسخر رسانه های باند رقیب شده است… دولت روحانی مدام از کاهش تورم و بهبود وضع اقتصادی سخن می گوید و این در حالی است که بیکاری بیداد می کندو ورشکستگی اقتصادی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی بیش از پیش شتاب گرفته است… “.

انصافا درهر مورد که دولت اعلام گشایش درامور کرده ماهیت این گشایش را اعلام کرده وهمواره متذکر شده که تورم درحال مهار شدن مداوم است ویا تورم موجود ” شیب ملایم ” داشته است که بمعنی این نیست که تورم کاملا ازبین رفته ویا رکودی وجود ندارد، بلکه این معنی را دارد که مثلا اگر درسال گذشته درهمین موقع میزان این تورم 40% بوده، اکنون به 22% رسیده که معنی آن با قدری اعمال تسامح این است که قیمت جنس مفروضی که به تاسی از سال گذشته میبایست 40% افزایش یافته، این افزایش درسال جاری 22% بوده است والبته این امر کافی نیست ولی درهر صورت گام بزرگی درکنترل این مشکل است والبته ابدا بمعنی این نیست که قیمت ها پایین آمده وبرعکس گران شده ولی نه با شیب تند سال گذشته!

همه ی اقتصاددانان صرفنظز از وابستگی ایدئولوژیکی هم که داشته باشند، دراین امر که تنها رشد مثبت موجب اشتغال زایی و رواج عرضه وتقاضی ورونق اقتصادی میشود، متفق القولند ودولت مستقر ابدا ادعا ندارد که رشد مثبتی بدست آمده وتنها گفته اند که رشد منفی حدود 6% را متوقف کرده وآنرا به صفر رسانیده اند وتنها موقعی مثلا 7 میلیون کار جدید ایجاد میشود که این رشد مثبت 7% باشد و دولت روحانی نه ادعای رسیدن به این وضع را دارد ونه میتوانست چنین معجزه ی بزرگی را درعرض این یکسال انجام دهد!

اگر ارباب تان آمریکا درست بگوید، با وجود چپاول حیرت انگیز جهانی وچاپ 2/1 تریلیون دلار اسکناس بی پشتوانه وجذب مفت کالاهای جهان با این پول بی ارزش ، تنها از رشد اقتصادی 1% برخوردار است وشما دراین مورد نمیتوانید ادعاهای گنده ای کرده وایجاد توقع غیر ممکن درجامعه ی ما بکنید!

اما این مسائل اقتصادی ایران، هربدی وشری که داشته باشد، درتبعیت از یک اصل فلسفی مهم، دارای خیری هم هست و آن اینکه اگر این معضلات نباشد ، شما حرفی برای گفتن وگزارش عملکردتان به اربابان را ازدست خواهید داد و نوکران وبردگان خود درلیبرتی را نمیتوانید ساکت نگه دارید.!

قدر این شر( معضلات اقتصادی موجود) را که یقه ی مردم ایران را گرفته بعنوان ” خیری ” برای خود بدانید!

صابر

***

Massoud Khodabandeh on Mojahedin Khalq, MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult terrorism in Iran and Iraq


http://youtu.be/r2g4VMggYx4?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمگاف جدی تلویزیون العربیه در مصاحبه با مریم رجوی (+ مصاحبه کامل مزدور مریم رجوی با شبکه العربیه)

imageتسخیر سفارت امریکا، مجاهدین خلق (فرقه رجوی) موافق یا مخالف؟

همچنین:

فراخوان مقاومت ضد ایران برای خرابتر کردن وضع زندانیان سیاسی !

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsحمید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دهم سپتامبر 2014: …  این دفاع خائنانه نیز دقیقا حکم همان اظهار دوستی کارگر ساواکی با زندانیان را دارد وچرا؟ مردم خواهند پرسید که چگونه است که این باصطلاح شورای ملی که نام مستعار فرقه ی رجوی است وخود در جنگ میهنی برعلیه

این خانم دست از هیزم کشی برنخواهد داشت! (مریم قجر عضدانلو، رجوی)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمصابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، ششم سپتامبر 2014: … وقتی برادر ” صابر” تان کلاهش را قاضی میکند ودربررسی امور مربوط بازندگی اجتماعی به تحلیل سود وزیان قضایا میپردازد، موقتا خود را ازپاره ای لذایذ زندگی محروم کرده ودراین میان می بیند که نپرداختن به اقد�

راما یاد وزیر سابق حقوق بشر فرانسه، تطمیع شده ی دیگر ! (رجوی مخارج کارناوال را خرج خروج نفرات کند)

مزدور مریم رجوی انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهارم سپتامبر 2014: … بنظرمیرسد که اگر این ثروت مشکوک بین این سه هزار دربند لیبرتی و … تقسیم گردد ، آنها میتوانند با این مبلغی که نسبتا گزاف هم خواهد بود، هرکدام به تنهائی امکان خروج خود ازاین باتلاق وجهنم لیبرتی عراق را فراهم آورند! اگر بر