فرقۀ رجوی ممنوعیت در فرانسه، تظاهرات در بروکسل

Follow Share on Tumblrارسال – رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، پنجم ژوئن 2019:… هر ساله فرقۀ خائن و وطن فروش رجوی با پولهای وهابیون آمکش و البته بن سلاخ قصاب  برای شوی مسخره و پوشالی ویلپنت در فرانسه از پناهندگان کشورهای اروپایی تا دانشجویان و بی خانمانها را حتی از امریکا با فریب و دروغ … Continue reading فرقۀ رجوی ممنوعیت در فرانسه، تظاهرات در بروکسل