فرقۀ رجوی یاد هویت و ملیت ایرانی افتاده است!!ا

فرقۀ رجوی یاد هویت و ملیت ایرانی افتاده است!!ا

 قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دوم ژوئن 2017:…  طبق اطلاعاتی که از طریق دوستان قدیممان در داخل تشکیلات رجوی در آلبانی به دستمان رسیده است فرقۀ رجوی قصد دارد در شوی سالانۀ اول ژوئیۀ امسال خود در سالن ویلپن پاریس با بهره‌گیری از تصاویر شخصیت‌هاو چهره ها و مفاخر ملی تاریخی ایران و ایرانی مانند فردوسی، ابوعلی سینا، رستم و سهراب و سیاوش و… نمایشنامه‌ای را به اصطلاح در خصوص “نبرد خیر و شر” البته در حقیقت با الهام از … 

مریم رجوی بزرگداشت قتل و ترور در فرانسه مریم رجوی، تفاوت خیمه شب بازی تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست؟ (سرنگونی؟!)

لینک به منبع

به اقتضای زمان و همرنگی با جماعت!!

فرقۀ رجوی یاد هویت و ملیت ایرانی افتاده است!!

قبل از برگزاری شو؛ فرقه تعداد شرکت کننده را «صدهزار پناهنده»!! اعلام کرده است!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق در بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

طبق اطلاعاتی که از طریق دوستان قدیممان در داخل تشکیلات رجوی در آلبانی به دستمان رسیده است فرقۀ رجوی قصد دارد در شوی سالانۀ اول ژوئیۀ امسال خود در سالن ویلپن پاریس با بهره‌گیری از تصاویر شخصیت‌هاو چهره ها و مفاخر ملی تاریخی ایران و ایرانی مانند فردوسی، ابوعلی سینا، رستم و سهراب و سیاوش و… نمایشنامه‌ای را به اصطلاح در خصوص “نبرد خیر و شر” البته در حقیقت با الهام از فرمایشات ارباب و صاحبخانۀ جدیدش ترامپ که به تازگی در عربستان دم از «نبرد خیر و شر» زد به اجرا دربیاورد.

باید پرسید چه شده که فرقۀ رجوی که سالیان خودش را یک سازمان ایدئولوژیک معتقد به اسلام و تشیع می داند و ایدئولوژی را پایه  و اساس تمام اندیشه ها و اعمال خود می شمارد و در تمام سالیانی که در تشکیلات آن بودیم در گوش ما خواندند که هر گونه اصالت دادن به ایران و ملیت و هویت ملی و هر گونه ناسیونالیسم و ملیت گرایی دوری از ایدئولوژی است چه شده که حالا اینگونه عاشق سمبلهای ملی ایرانی شده است؟!

بدیهی است که اینگونه اقدامات از یک سو به هدف اعمال مشغولیت و محدودیت و کنترل اذهان اعضاء که به دنبال خروج کامل آنها از عراق به شدت مسأله دار شده اند صورت می گیرد و از سوی دیگر دم جنباندنی دگرباره برای اربابان آمریکایی اش می باشد تا در زمانه ای که موج بیزاری از تروریسم و خشونت تحت نام مذهب و اسلام جهان را فراگرفته و جنایات وحشتناک تروریستی داعش در جهان به نام مذهب و اسلام جهانیان از جمله ایرانیان را از هرگونه فعالیت و مبارزۀ مذهبی و ایدئولوژیک متنفر کرده است ویژگی ایدئولوژیک و مذهبی خودش را تحت پوش ایرانیت و هویت و ملیت ایرانی که امروز شعار اکثر گروههای اپوزیسیون حتی مذهبی در داخل و خارج کشور شده کمرنگ جلوه بدهد. یادآوری می شود که طی چند ماه گذشته، برخی از اعضاء در جلسات و نشست‌های فرقه اظهار داشته‌اند که روند اقدامات و موضع‌گیری‌های سران  بسیار ضعیف‌تر از قبل شده به طوریکه مسائلی از قبیل شرکت کم ایرانیان و در عوض حضور تعداد زیادی از افغانی‌ها و اعراب در شوهای سالیانه‌ی گذشته، همچنین سیاست نزدیکی به عربستان سعودی و گروههای تروریستی مذهبی افراطی از قبیل داعش و سکوت در قبال جزایر سه‌گانه، و … موجب انتقاد و نارضایتی پنهانی اعضای تشکیلات و نیز هواداران خارج کشوری فرقۀ رجوی وحتی سایر گروههای اپوزیسیون از از این فرقه شده و موج جدایی از این فرقه را بویژه در آلبانی شدت بخشیده است.

به همین دلیل در یک جلسۀ داخلی کادرهای فرقۀ رجوی مقرر گردیده که برای حل این مسأله و کاهش انتقادات درون تشکیلاتی و نیز هواداران خارج کشوری و حتی برخی نیروهای اپوزیسیون، اقدام به اجرای طرح فوقدر مراسم امسال خود نمایند و الا فرقه ای که به رهبری رجوی همیشه متکی به بیگانه بوده و هم تاکتیکها و هم استراتژیهای آن همواره مبتنی بر کسب حمایت بدترین و جنایتکارترین رژیمهای خارجی و حتی امپریالیستهای دشمن خلقها و بدترین دشمنان ایران و ایرانی بوده است از جمله رژیم صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود و به دست دادن با او و قرارگرفتن به عنوان بخشی از ارتش متجاوز او و حمله به خاک و مردم ایران دوش به دوش ارتش او افتخار می کرده و می کند و فرقه ای که در بزرگترین تجمعها و شوهایش حتی یک شخصیت سخنران ایرانی وجود ندارد و مدیحه سرایانش تماما بیگانگان سردمدار ستم و جنایت علیه خلقها و کشورها می باشند و حمایتهای مالی و سیاسی منطقه ای خود را تماما از مرتجعترین دشمنان ایران و ایرانی و در رأس آنها عربستان سعودی می گیرد و از جنایتکارترین تروریستهای جهان و منطقه یعنی داعش تحت نام «انقلابیون عراق» و «عشایر انقلابی» دفاع و حمایت می کند، به هیچوجه نمی تواند بطور واقعی و صادقانه دم از تاریخ و هویت ایرانی و سمبلها و چهره های ایرانی بزند.

از سوی دیگر فرقۀ رجوی در یک آگهی پولی خودش که به روزنامۀ انگلیسی دیلی تلگراف داده به صورت خنده داری به نقل از خود روزنامۀ تلگراف!! آورده که: «در پاریس روز اول ژوئیه شورای ملی مقاومت یک گردهمایی با 100هزار پناهنده در خارج از کشور را برگزار خواهد کرد، این گردهمایی توسط گلچینی از شخصیتهای سیاسی از سراسر جهان، و به‌خصوص بسیاری از شخصیتهای ارشد از آمریکا نظیر جان بولتون و مدیرکل سابق اف بی‌آی و ژنرالهای ارتش آمریکا که در عراق خدمت کردند، را شامل می‌شود». عین متن را در لینگ زیر در یکی از حسابهای فیس بوکی خود فرقۀ رجوی بخوانید:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748633942011410&set=a.267923900082419.1073741828.100005944338064&type=3&theater

بدینگونه دم خروس از زیر دامن مریم قجر بیرون زده که از همین حالا به فکر جمع آوری پناهندگان خارج کشور آن هم بدون طرح ملیت آنان زیرا ننوشته پناهندۀ ایرانی!! (عجب ادعای احترام به هویت و ملیت ایرانی؟؟!) می باشند آن هم با اعلام قبلی تعدادشان! که مشخص می کند بعد از برگزاری مانند همۀ سالهای گذشته اعلام خواهند کرد صد هزار نفر در این گردهمایی شرکت داشتند!! و از همین حالا تعداد دروغ را خودشان لو داده اند!! آن هم به قول و به اعتراف خودشان با شرکت فرماندهان جنایتکار آمریکایی که به عراق و عراقیان «خدمت»!! کرده اند!!…

(پایان)

***

رادیو فردا: سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لوموند: شو مجاهدین خلق به سبک آمریکایی

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسینگزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟ (+ آینده فرقه رجوی)

مریم رجوی علی صفوی تروریسماسرائیل، عربستان و منافقین بزرگترین بازندگان توافق ایران و قدرت های جهانی

رودی جولیانی مجاهدین خلق مریم رجوی تروریسمرادیو امریکا: مصائب رودی جولیانی برای کاندیداتوری تصدی وزارت خارجه دولت آینده آمریکا

رودی جولیانی مواجب بگیر سازمان مجاهدین خلق فرقه رجویرادیو فردا: ارتباط جولیانی با گروه‌های خارجی برای تصدی وزارت خارجه «مشکل‌ساز» است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28910

اعتراض حامی سابق لبنانی فرقۀ رجوی به عدم پرداخت حقوق و طلبهایش!ا 

Mojahedin khalq Rajavi cult lobbyقربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دوم آوریل ۲۰۱۷:… پشت کردن فرقۀ رجوی به حامیان و مزدوران عراقی و عربی اش به دنبال خروج کاملش از عراق!! حذف مزدوران و حامیان و لابیهای عرب و عراقی توسط فرقۀ رجوی به دنبال خروج کاملش از عراق نشان دهندۀ اوج ماکیاولیسم و منفعت طلبی این فرقه و درس عبرتی برای دیگر لابیها و حامیان و مزدوران …  

دیدار اعضای سابق مجاهدین خلق فرقه رجوی ا پارلمان اروپادیدار هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی با نمایندۀ پارلمان اروپا از پرتقال در بروکسل

لینک به منبع

پشت کردن فرقۀ رجوی به حامیان و مزدوران عراقی و عربی اش به دنبال خروج کاملش از عراق!!

اعتراض حامی سابق لبنانی فرقۀ رجوی به عدم پرداخت حقوق و طلبهایش!

اعتراض مزدوران و لابی های مجاهدین خلق فرقه رجوی بخاطر پول

قربانعلی حسین نژاد

قربانعلی حسین نژاد

حذف مزدوران و حامیان و لابیهای عرب و عراقی توسط فرقۀ رجوی به دنبال خروج کاملش از عراق نشان دهندۀ اوج ماکیاولیسم و منفعت طلبی این فرقه و درس عبرتی برای دیگر لابیها و حامیان و مزدوران خارجی این فرقه می باشد

چرا در مراسم ۸ مارس مریم رجوی در آلبانی حتی یک نفر هم از زنان عرب و عراقی که سال گذشته با پرداخت هزینه دعوت شده و حاضر بودند حضور نداشتند؟         

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق در بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

بعد از خروج کامل فرقۀ رجوی از عراق از آنجا که دیگر این فرقه به لابیها و مزدوران عرب خود برای جلب حمایت اجتماعی در کشورهای عربی و عراق نیازی ندارد و باید همۀ پولهایش را خرج لابیهای آمریکایی و اروپایی اش بکند؛ ببینید که چگونه جیره و مواجب مزدوران عرب خودش را قطع کرده و حق مسلم آنها را خورده و حتی طلبهای گذشتۀ آنها را که برایش آنهمه فعالیت و سخنرانی کرده اند نمی دهد. علامه محمد علی الحسینی رئیس شورای عربی اسلامی لبنان که فرقۀ رجوی بیشتر هزینه های آن را پرداخت می کرد و سران فرقه گاهی نیز بیانیه حتی مصاحبه به نام او به فارسی! می نوشتند و اینجانب آنها را به عربی ترجمه می کردم و به نام او منتشر می شد! روز گذشته در صفحۀ فیس بوک دفترش از محمد سید المحدثین مسئول امور خارجۀ فرقۀ رجوی شکوه وشکایت کرد که حق و حقوق او را خورده و او دزد و دروغگو می باشد ولی بیچاره فکر می کند که محمد سید المحدثین بدون اجازۀ مریم رجوی مواجب او را قطع کرده!! و خواسته که این شکایت و دادخواهی او به گوش مریم رجوی رسانده شود!!! جالب است که پیامهای کتبی و شفاهی (صوتی تصویری) علامه حسینی در فیس بوکش بعد از چند دقیقه از صفحه اش برداشته شد احتمالا بعد از دستپاچه شدن فرقه و قول دادن به او که طلبهایش را پرداخت خواهند کرد!.

 علامه حسینی در صفحه اش عکسی از یک برنامۀ ارتباط مستقیم تلویزیون فرقه را منتشر کرده که در آن محمد سید المحدثین را نشان می دهد که عکس او را گذاشته و با او مصاحبه می کند و نیز عکسی از دیدارش با مریم رجوی با حضور سید المحدثین و سنابرق زاهدی را درج کرده بود.

در این متن با فارسی شکسته بسته آمده است: «مشکل ما به طور خاص با محمد محدثین ما از رئیس جمهور خواهر مریم رجوی به گوش من شخصا حل مشکل و حق من و جو [؟!] در زمان… مشکل ما با مجاهدین هر گز شما به من به خوبی می دانم… مشکل ما به طور خاص با محمد محدثین، سرقت و دروغ به راست من و جلوگیری از ارتباطات و حقیقت را با خواهر مریم من می خواهم مشکل من آن را می دانم و آن را درک می کند زیرا محمد محدثین تحت مسئولیت خود….».

این اعتراض و شکوه و شکایت به خوبی نشان می دهد که هیچیک از لابیها و مزدوران و حامیان خارجی فرقۀ رجوی عاشق چشم و ابروی رجویها و سران فرقه و حامی واقعی خطوط و افکار و اهداف آنها نیستند بلکه تنها در قبال پولهای هنگفت این فرقه و تأمین هزینه ها و تفریحات و سفرها و رسیدگیهای دیگر به آنان توسط سران فرقۀ رجوی است که از این فرقه حمایت ظاهری می کنند.

همچنین فرقۀ رجوی در همین راستا تمام مطالب و سخنرانیها و مقالات علامه حسینی در حمایت از این فرقه و عکسهای دیدارهایش با مریم رجوی در پاریس هنگام شرکتش در شوهای «اسلامی و عربی» وی در اورسوراواز و پاریس را از سایتهایش حذف کرده است.

اعتراض مزدوران و لابی های مجاهدین خلق فرقه رجوی بخاطر پول

لازم به یادآوری است که از موقع خروج کامل فرقۀ رجوی از عراق و انتقال کامل افراد آن به آلبانی در اواخر سال گذشتۀ میلادی هیچ مقاله ای و فعالیتی از لابیها و حامیان عربی و عراقی فرقه از جمله صافی الیاسری و سرمد عبد الکریم و سید احمد غزالی و ظافر العانی و صالح المطلق و محمد الشیخلی و داوود البصری و نبیل ابوجعفر دیده نشده که البته برخی از آنها از قبل از خروج کامل فرقۀ رجوی از عراق خودشان با آن فرقه قطع رابطه کردند که از جملۀ آنها همین علامه محمد علی حسینی لبنانی بود ولی فرقه از پرداخت حتی طلبهای قبلی آنها نیز خودداری کرده است. علامه حسینی با آنکه برای شوی سالانۀ مریم قجر در پاریس در ژوئیۀ گذشته در سالن بورژۀ پاریس دعوت شده بود از شرکت در آن و نیز از شرکت در برنامۀ ویژۀ به اصطلاح «شخصیتهای مسلمان» در اورسوراواز خودداری کرد.

یادآوری می شود که سرمد عبد الکریم روزنامه نگار بعثی عراقی و مدیر سایتهایی به نام «خبرگزاری عراق» و «عراق برای همه» در دانمارک نیز در همان سایتهایی که به کمک فرقه به راه انداخت و همواره اطلاعیه های فرقه را منتشر می کرد به رابط فرقه با او احمد افشار (فرزاد مترجم حضوری رجوی با صدام و دولت و اطلاعات او با نام مستعار مصطفی در میان رابطین عراقی زمان صدام حسین و موسی افشار در میان عربها و عراقیان بعد از سقوط صدام) به شدت حمله کرده و حتی او را نفوذی وزارت اطلاعات رژیم ایران در فرقه توصیف کرده بود زیرا از پرداخت طلبها و حقوق او خودداری کرده بود.

نمونه ای دیگر از این ماکیاولیسم و منفعت طلبی فرقۀ رجوی کنار گذاشتن کامل زنان عرب و عراقی از فعالیتهای مریم رجوی به نام حقوق زنان می باشد چنانکه دیدیم در مراسم ۸ مارس مریم رجوی به مناسبت روز زن که در آلبانی برگزار کرد حتی یک نفر هم از زنان عرب و عراقی که سال گذشته به این مراسم دعوت شده و سخنرانی کرده بودند حضور نداشتند زیرا با انتقال کامل بقایای نیروی وارفته اش از عراق به اروپا دیگر نیازی به آنها نمی بیند.

حذف مزدوران و لابیهای عرب و عراقی توسط فرقۀ رجوی به دنبال خروج کاملش از عراق نشان دهندۀ اوج ماکیاولیسم و منفعت طلبی این فرقه و درس عبرتی برای دیگر لابیها و مزدوران خارجی این فرقه می باشد تا بدانند که فرقۀ رجوی تنها هدفش استفاده از نام و اعتبار و چهرۀ آنها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت یا دراز مدتش می باشد و بعد از رسیدن به آن هدف ارزشی به آنها قائل نیست و به آنان پشت می کند و در همین حال چهره و نام آنها را هم تخریب کرده است.

همچنین این موضع و خط جدید سران فرقۀ رجوی به خوبی خط و تصمیم اصلی و تلاشهای سابق آنان در عراق طی اینهمه سال بعد از سقوط صدام حسین برای نگهداشتن اسیرانش در چنگال دشمنان آنان و به کشتن دادن آنها و استفادۀ تبلیغاتی از خونشان را نشان می دهد خط و اقدامی که علیرغم هشدارها و فراخوانهای بسیاری از شخصیتها و جریانات اپوزیسیون ایرانی در خارج از جمله داخل خود به اصطلاح شورای ملی مقاومت رجوی ساخته  مبنی بر ضرورت خروج هرچه سریعتر از عراق و انتقال به کشورهای ثالث با استفاده از انبوهی امکانات مالی و حقوقی که سازمان مجاهدین داشت اتخاذ شده بود و سران فرقه برای تحقق آن دست به انواع دخالتها در امور داخلی عراق و حتی تلاش بیهوده و مضحک برای سرنگون کردن دولت جدید عراق! و استخدام مزدور و لابی و حامی متعدد در پارلمانها و مطبوعات و حوزه های سیاسی عربی و عراقی زده بودند.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28884

نگاهی به مهمترین رویدادهای فرقۀ رجوی در سال ۱۳۹۵ 

پیوند رهایی، پاریس، بیست و نهم مارس ۲۰۱۷:…  موضوعات مورد بحث: تبریکات و پیامهای نوروزی. شوی سالانۀ مریم قجر در حومۀ پاریس.  انتقال کامل فرقۀ رجوی و اسرای آن از عراق به آلبانی. اعلام «فاز تهاجم سیاسی» برای لاپوشانی شکست استراتژی فرقه. شوهای جدید مریم قجر در آلبانی برای جلوگیری از موج ریزش نیروها. شرکت کنندگان: قربانعلی … 

مجاهدین خلق در سنین کهولتحضور مریم قجر در آلبانی می تواند جلوی ریزش نیروهای وارفته خود را بگیرد ؟ – قسمت اول و پایانی

لینک به منبع

نگاهی به مهمترین رویدادهای فرقۀ رجوی در سال ۱۳۹۵

میزگرد گروهی ازاعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در فرانسه

۶ فروردین ۱۳۹۶

https://youtu.be/uon-5_qD1f8

نجات یافتگان از فرقه رجوی مجاهدین خلق در ق در پاریسموضوعات مورد بحث:

–      تبریکات و پیامهای نوروزی

–      شوی سالانۀ مریم قجر در حومۀ پاریس

–      انتقال کامل فرقۀ رجوی و اسرای آن از عراق به آلبانی

–      اعلام «فاز تهاجم سیاسی» برای لاپوشانی شکست استراتژی فرقه

–      شوهای جدید مریم قجر در آلبانی برای جلوگیری از موج ریزش نیروها

شرکت کنندگان:

قربانعلی حسین نژاد

عیسی آزاده

محمد رزاقی

منصور نظری

احمد اوسط

***

محمدعلی جابرزاده انصاری مزدور صدام شکنجه گر رجوی مردجابرزاده مرد و به مردۀ دیگری نیز تسلیت گفته شد!!ا

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsThe Iranian MEK in Albania: Implications and Possible Future Sectarian Divisions (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult) 

مجاهدین خلق زباله شیمیایی و مواد مخدر در آلبانیAlbania: Toxic Waste, Cannabis and the Iranian Mojahedin Khalq (Rajavi cult) are part of the same equation under the devilish Justice Reform

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28649

تیتر روزنامه های آلبانی رسواگر خیانت رجوی ها به ایران و ایرانی – در حاشیۀ کنسرو دزدی توسط یک اسیر فرقۀ رجوی

Dënohet muxhahedini iranian, vodhi konserva në një market në Babrruقربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۷:… ایرانیان باید از رهبران این فرقه و اول هم مریم رجوی بازخواست کنند: شما که برای پنج دقیقه سخنرانی یک مقام آمریکایی در جشنهایتان ۵۰ هزار دلار به او پول می دهید (طبق گزارش اخیر آسوشیتدپرس) برای افراد اسیرتان در آلبانی پول غذا ندارید؟ چرا به آن بیچاره ها پول نمی دهید و از گلویشان می برید می دهید … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناتبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

camp_tirana_albania_mojahedin_khalq_rajavi_cultMojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) members in Albania feel invisible, they go unheard by the authorities 

لینک به منبع

لینک به گزارش اپینیون (انگلیسی)

تیتر روزنامه های آلبانی رسواگر خیانت رجوی ها به ایران و ایرانی

در حاشیۀ کنسرو دزدی در آلبانی توسط یک اسیر فرقۀ رجوی

 اسرای فرقه در آلبانی گرسنه اند ولی مریم قجر برای هر ۵ دقیقه سخنرانی ۵۰ هزار دلار  به مقام آمریکایی می دهد!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

«محکومیت یک مجاهد ایرانی در منطقۀ بابرو (آدرس مقر فرقۀ رجوی در تیرانا) به علت دزدیدن کنسرو از یک فروشگاه»

این تیتر بسیاری از مطبوعات آلبانی در روز ۲۷ فوریۀ ۲۰۱۷ می باشد! که سردبیران آنها به هیچوجه نمی توانند مزدوران وزارت اطلاعات رژیم ایران باشند!!!

 MEK member arrested in Tirana Albaniaواقعا ماجرا چیست؟ سران فرقۀ رجوی و در رأس آنها مریم رجوی در همین پاریس باید جواب بدهد. ایرانیان و بویژه خانواده های اسرای دربند فرقۀ رجوی در آلبانی باید از رهبران این فرقه و اول هم مریم رجوی بازخواست کنند: شما که برای پنج دقیقه سخنرانی یک مقام آمریکایی در جشنهایتان ۵۰ هزار دلار به او پول می دهید (طبق گزارش اخیر آسوشیتدپرس) برای افراد اسیرتان در آلبانی پول غذا ندارید؟ چرا به آن بیچاره ها پول نمی دهید و از گلویشان می برید می دهید به آمریکائیان جنایتکار؟؟ مگر دزدیدن خوراکی دلیلی جز گرسنگی دارد؟ در کدام زندان جهان به زندانی غذا نمی دهند؟ یا به زندانی می گویند که برو خودت غذا گیر بیار؟؟!!!

تیتر این روزنامۀ آلبانیایی را کپی کنید و به گوگل بدهید ببینید چگونه مطبوعات آلبانی با همین تیتر گزارش خبری دادگاه را منتشر کرده اند؟!.

هر ایرانی باید با دیدن این تیتر در مطبوعات آلبانی که یک کشور بسیار کوچک و فقیر و غیر قابل مقایسه با ایران از لحاظ جمعیت و وسعت و ثروت است غیرتش به جوش بیاید و این را مایۀ شرم و ننگ فرقۀ رجوی بداند که این چنین به نام و اعتبار ایران ضربه می زند.

یک لحظه لینگهای زیر را باز کنید ببینید چگونه مطبوعات آلبانی تیتری را که در اول این نوشته آوردم با خطوط درشت چاپ کرده و گزارش در مورد دادگاه مبنی بر محکوم شدن شخصی به نام محسن س از مجاهدین ایرانی پناهنده به آلبانی در دادگاه تیرانا به شش ماه زندان تعلیقی به جرم دزدیدن چند کنسرو ماهی و سس گوجه فرنگی و نوشابه در همان محله که مقر فرقۀ رجوی در آنجا قرار دارد یعنی منطقۀ بابرو در تیرانا را منتشر کرده اند:

http://www.gazetaimpakt.com/lajm/19366/denohet-muxhahedini-iranian-vodhi-konserva-ne-nje-market-ne-babrru/

http://shqiperiaime.al/post-12339/

http://opinion.al/denohet-muxhahedini-iranian-vodhi-konserva-ne-nje-market-ne-babrru

لازم به یادآوری است که پیش از این نمونه هایی را از کامنتهای مردم آلبانی در زیر مقاله ای در یکی از روزنامه های آلبانی در مورد حضور «سازمان مجاهدین» در کشورشان منتشر کردیم که در یکی از آنها با تعجب پرسیده بودند که چگونه ایرانی می آید به کشور فقیر ما پناهنده می شود؟!!. در زیر کامنتهای یادشده را بازپخش می کنیم:

کامنتهای زیر مقالۀ روزنامۀ آلبانیایی «پشکوپااوژه» – ۱۵ فوریۀ ۲۰۱۶ (قبل از انتقال کامل فرقۀ رجوی به آلبانی) با عنوان «مجاهدین چه کسانی هستند؟» در لینگ زیر:

http://arkivi.peshkupauje.com/2016/02/kush-jane-muxhahedinet

 – این توافقها با آمریکا برای جا دادن اینها و صحبتهای کری در مورد نقل مکان اینها به آلبانی را من نمی فهمم این دیگر چه روش همکاری بین دو کشور آلبانی و آمریکا می باشد؟!! مگر اینها آمریکایی اند؟ اینها که ایرانی هستند به آمریکا چه مربوطه؟ چرا آمریکا اینهمه هوای اینها را دارد؟! من نمی فهمم؟!!
–        چه شده که کری به خاطر این مجاهدین ایرانی اینهمه به آلبانی لبخند می زند؟
–        حالا آیا این مجاهدین ایرانی که در آلبانی می خواهند زندگی کنند مالیات بر ارزش افزوده هم خواهند پرداخت؟
–        من تعجب می کنم که چگونه آمریکا توسط کری دنبال پناهندگی اینها در آلبانی است؟ چرا خود آمریکا اینها را نمی برد نگهدارد؟
–        آقا اینها چه مجاهدان و مبارزان آزادی هستند که در آلبانی می خواهند مبارزه می کنند؟!! می خواهند جهاد کنند که در آلبانی آزادی برقرار شود یا در میهنشان؟ خب چرا نمی روند در میهن خودشان برای آزادی جهاد کنند؟! مبارزۀ اینها در خاک آلبانی چگونه خواهد بود؟
–        این یک بازی شطرنج آمریکا در آلبانی است با لبخند کری.
–        عجب فاجعه ای میلیونها ایرانی به خیابان آمدند اما دو سال پس از انقلاب ۷۹ ترور و وحشت شدیدی کشور را فراگرفت. همین مجاهدین که اینجا آمده اند رئیس جمهور و نخست وزیر ایران را کشتند و ما از آن لحظه نام مجاهدین ایران را شنیدیم. اینها استخوان لای زخم ایران هستند که تا امروز این استخوان باقی است.
–        ما همیشه به مبارزان راه آزادی احترام قائل بوده ایم. ما به این مجاهدان راه آزادی می گوییم بیایید در پناه ما در منطقۀ ساحلی کنار دریا تا شخصیت خودتان را بسازید و ظرفیت بیشتری برای پرورش رایگان و بهتر در این تفرجگاه آلبانی پیدا کنید. تقریبا نصف آنها هم زن هستند چه بهتر!… جنس لطیف که خشونت و خطری ندارد. زنان از ایران باستان چنین بوده اند.
–        سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش چارلی ویلسون اطلاعات بیشتری در مورد مجاهدین منتشر کرده است (در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین).
–        وزارت امور خارجه می گوید که کری (وزیر خارجۀ آمریکا) با اد راما (نخست وزیر آلبانی) توافق کرده اند که آلبانی در ازای۲۰ میلیون دلار به این مجاهدین جا بدهد یعنی برای هر نفر ده هزار دلار به آلبانی داده!! به نوعی شبیه خرید و فروش آدم یا معامله برای نگهداری بچه!!
–        مجاهدین و جهاد (پیکار مقدس) امروز دیگر یک اندیشۀ قرون وسطایی است.
–        مجاهدین یعنی جهادیستها یا مبارزان جهادگر و جهاد هم دکترین یا اندیشۀ اسلامی است که مسلمانان را ملزم به تلاش برای گسترش اسلام در جهان یعنی جنگ مقدس تا پیروزی و مسلمان شدن همۀ ملتهای جهان می کند.
–        پنج قرن عثمانی ها بر آلبانی تحت عنوان جهاد و مجاهدین حکومت کردند و عثمانی ها به عنوان مجاهدین اسلام آمدند اینجا خاک آلبانی را اشغال کردند. مثل اینکه حالا بدبختانه قانون ژنتیک عمل کرده و سه هزار نوه عثمانی ها این بار هم از بغداد آمده و قسمتی از خاک کشور ما را به عنوان «پناهنده» اشغال کرده اند. حالا فرض کنیم اینها ده سال در آلبانی بمانند و کار کنند، این ده سال را به سه هزار ضرب کنید ببینید چند نفر می شوند و جای کار چند نفر را می گیرند؟!… مثل موش زاد و ولد می کنند و زیاد می شوند… من باید خوب زبان انگلیسی یادبگیرم تا بروم صادقانه بر سر اینها فریاد بزنم که: من افتخار می کنم آلبانیایی هستم و خودم کار می کنم و نمی گذارم این نوه های مجاهدین قدیم عثمانی بیایند اینجا کار کنند.
–        حالا یک اقلیت دیگری هم به اقلیتهای کشور ما اضافه شده که وقتی اطلاعات و آشنایی بیشتر در آلبانی پیدا می کنند آلبانیایی می شوند مثل مستغلات گرفتن یونانیها در اینجا و جنوب ایتالیا.
–        واقعا درست گفتید حالا به جای عثمانی ها که ۵ قرن در خاک کشور ما بودند باز هم از شرق اسلامی آمدند اینجا که روی نسل و ملیت و زبان و فرهنگ ما تأثیر بگذارند. ما می خواستیم وضعمان بهتر شود نه بدتر.
–        من صد در صد با شما موافق هستم.
–        این دیوانگی است. باید منتظر باشیم که آلبانی هم روزی سوریه شود با جنگ توسط مجاهدین از خارج آمده و قتل زنان و کودکان با سلاحهای شیمیایی وو… چند سال صبر کنید می بینید!…
–        مثل اینکه دوباره کمونیستها آمدند اینجا؟! به اینها باید گفت: آقا جان اینجا دیگر زمین سرمایه داری شده چگونه می خواهید سرمایه داری از شما نگهداری کند؟
–        آمریکا در کشور ما خار کاشته!
–        اد راما و سوروس پول گرفتند ولی مجبور به پرداخت هزینه خواهند شد. به پس زمینۀ پایگاه یا مقر پناهندگی اینها نگاه کنید اینها هنوز مستقر نشده در آستانۀ سالگرد پدر معنوی شان! دارند تحریک می کنند.
–        مجاهدین چه کسانی هستند؟ امیدواریم آلبانی در آینده به اینها «نه» بگوید!
–        دیروز من از خواندن یک مقاله در مورد ورود این مجاهدین به آلبانی شوکه شدم و گفتم که بوفالوها (گاوهای وحشی) دو هزار یا سه هزار می آیند اینجا پناه می گیرند. حالا این سؤال مطرح میشود که آیا اینها فقط فکر جنگ و جنگیدن دارند (معنی مجاهد) یا پناهنده اند؟ چون می گویند «مجاهدین پناهجو»!! یعنی «جنگجویانی که پناهنده شده اند»!! بالاخره اینها جنگجو هستند یا پناهجو؟؟!!
–        بله خوبه! سند چشم انداز روشن برای جمعیت شناسی و اقتصاد در آلبانی! .. می دانیم که دهها هزار جوان از آلبانی فرار کرده اند یعنی فرار مغزها در طول حکومت… حالا این مجاهدین ایرانی همچون سالمندان و بازنشسته های ایتالیایی ولی از خاور میانه بلند شده آمده اند آلبانی تا جای آنها را پر کنند!! خوبه! مبارک باشد!! این الحق سیاست خوبی است به نظر من .. باید هر طور شده توازن جمعیت کشور حفظ شود!!.
–        اینها اینجا یک بمب هستند.
–        وسعت کشور ما (آلبانی) ۲۸ هزار کیلومتر مربع می باشد در حالیکه وسعت آمریکا ۹،۶۳۱،۴۱۸ کیلومتر مربع است. پس چرا آمریکا سطل زباله اش را اینجا آورده؟!… آنها زباله هایشان را همیشه کشورهای دیگر می برند می ریزند. کشور ما با فقر و مشکلات اجتماعی شدید، سیاسی، ملی روبرو می باشد (آلبانیایی ها اکنون در ۶ کشور به صورت پراکنده زندگی می کنند) حالا این «از ما بهتران» را اینجا برای چه آورده اند؟!
–        چرا چرا در آلبانی؟ آنها (آمریکاییها) به تازگی خودشان با ایران معامله کردند ولی حالا می خواهند بین ما و ایران مشکل ایجاد کنند. این مجاهدین می گویند «رژیم وحشی ایران»، ولی آمریکاییها اساسا در معامله و سازش با همین «رژیم وحشی» است که شما را از عراق به اینجا آورده اند!!
–        پناهگاه آنها به زودی مرکز مطالعات مارکسیستی برای دانش آموزان ما خواهد شد!
–        به نظر من آمدن اینها به اینجا یک ایدۀ خوبی است چون مهمان خانه هستند ولی پول مهمانی شان را پرداخت می کنند. آپارتمان های خالی می توانند اجاره بدهند و ساکنان آنهابا کارت های مواد غذایی می توانند از بازار استفاده کنند و فروشندگان و معامله گران بهره مند شوند. آنها کاری که ندارند تمام روز خواهند آمد در کافه ها و میخانه ها و مسابقات و جهش با طناب و بازیهای پی پی و… و این بسا سودآور برای همه می باشد.
–        بله واقعا درست است کرایۀ عالی می دهند، هم نژاد ما هستند. جماعت مجاهدین با اجازۀ آلبانی آمده اند و می خواهند اینجا به عنوان یک نیروی انسانی بمانند.
–        این بر اساس دوستی و تعهدات ما با آمریکا می باشد که در معامله با ایران اینها را با وجود مشکلات داخلی و خارجی ما به اینجا آورده است. اسرائیل هم اینجا دستگاه امنیتی قوی دارد.
–        آیا از تمام کشورهای عضو ناتو فقط آلبانی در دسترس بود که اینهمه منتظر ماندید تا این افراد را به اینجا آوردید؟
–        می بینیم که چه کسی در حال رفتن احمقانه به وضعیت شیطانی در داخل است همان راه سلاح های شیمیایی (سوریه) را می رویم، هیچ دوست ندارم! پشت سر هم آلبانیایی می بینی که می روند. اگر پیش بینی من درست در بیاید یک تشکر برای من بدهکارید. آیا کری در تیرانا ۱۰۰٪ تضمین می کند آیندۀ آلبانی آنگونه نشود؟! در غیر این صورت آمریکا به ریش ما خواهد خندید.
–        به به خیلی خوب وکیل مدافع شیطان شده ایم. مجاهدین ایرانی با مهمان نوازی عراق و هر کشوری در این سالیان همیشه کاهش یافته اند. خب. حالا برای افزایش و زندگی و آموزش و… آمده اند آلبانی تا رقیب دیگر مجاهدین خاور میانه و خاور دور و… بشوند!… این به طور کامل غیر اخلاقی است.
–        حق با شما است دوست عزیز… درستی این تحلیل را زمان ثابت خواهد کرد.
–        مجاهدین به معنی سربازان خدا می باشد. مجاهد دقیقا به همین معنی است یعنی جند الله سپاهیان خدا! اینها همانها هستند. این اشتباه نیست. من به شما می گویم. بعدا پشیمان خواهید شد و شکایت خواهید کرد که آلبانی را پر از مسلمانان افراطی کردید.
–        اگر اینها مشکل ایجاد نمی کنند چرا خود آمریکا اینها را نبرده است؟ الآن آمریکا هر سال هزاران نفر را از سراسر جهان به عنوان مهاجر می پذیرد؛ برخی کشورهای ثروتمند غربی سالانه دو یا سه یا پنچ هزار مهاجر می پذیرند. تازه این در برابر پذیرش صدها هزار مهاجر سوری هیچ است.
–        دو سه یا پنج هزار مجاهد می آیند اینجا برای چه کاری؟ آیا برای ما کاری انجام می دهند؟ آنها شر بزرگی هستند. بنابراین کسی این را دوست ندارد.
–        هی گفتید چنین و چنان، و یا آنها می توانند این سود و آن سود را برای ما داشته باشند. شما یک مثال بیاورید که از هنگام ورود مجاهدین به آلبانی فلان کار انجام شده که قبلا در کشور نشده بود؟ شما نمونۀ محکمی بگویید تا من قانع بشوم.
–        به دولتمردانمان می گویم شما به آمریکاییها بگویید چرا امریکا خودش ۲-۳ هزار نفر را نگه نمی دارد؟ مگر نگهداشتن آنها برای امریکا که اساسا یک کشور مهاجرین است مشکل می باشد؟، آمریکا به طور معمول هزاران مهاجر را هر سال از سراسر جهان و از همه ادیان می پذیرد. چرا دولتهای غربی دیگر، این اروپایی ها و غیره اینها را قبول نمی کنند؟ به آنها بگویید اگر اینها برای شما خطرناک هستند با مقایسۀ تعداد جمعیت آلبانی نسبت به آن کشورها؛ پس، آمدن اینها به آلبانی و اضافه شدنشان به جمعیت اندک آن برای این کشور بیشتر خطرناک خواهد بود.
–        چشم آلبانیایی تبارهای کوزوو روشن!! با آنکه بسیاری از آنها به آلبانی آمدند ولی هنوز خیلیهایشان را نمی گذارند وارد آلبانی شوند و آنها را «عقب مانده» توصیف میکنند و بسیاری با شنا در دریا قاچاقی و با ترس به آلبانی می آیند؛ حالا چه شده از ورود این «برادران مجاهد» (مجاهدین ایرانی) اینهمه هیجان زده شده اید؟ معلوم است که به خاطر پول آمریکا و معامله با آن است. این تبعیض و عدم صداقت است. آلبانیایی تبار کوزوو می پرسد چرا سه هزار خارجی و دارای ملیت یک کشور دیگر حق یک زندگی بهتر و امن در آلبانی را دارند ولی من آلبانیایی تبار این حق را ندارم؟؟؟! الگوی رفتاری این دولت ما چیست؟
–        از آنجا که آلبانی کمپرسی در اروپا است، به همین دلیل است که سطل زباله هم شده است!
–        فردا دولت حاکم از این مجاهدین که ۳۰۰۰ نفر هستند برای سرکوب اعتراضات کسانی که آنها را مخل نظم عمومی یا آشوبگر برای تخریب کشور می نامد و برای تحکیم دیکتاتوری لرزانش استفاده خواهد کرد چون اینها در گردن زدن و آدمکشی و تهاجم تخصص دارند و به آن آلبانیایی هایی که در دفاع از ملت و کشور به اعتراض برخاسته اند بیرحمانه حمله خواهند کرد.
–        امکان این وجود دارد که بعضی فروشندگان مواد مخدر و یا روسپی های آلبانیایی با اینها در طول اشغال تجاوزگرانۀ زمین آلبانی توسط اینها همدست شوند تا جوانان ما را آلوده سازند. مگر نه؟
–        آنها تروریست هستند. برای من مهم نیست که چگونه؟ و چه کار می توانند بکنند؟ آنچه به نظر من حائز اهمیت است این است که آنها می توانند سرزمینی به نام جمهوری آلبانی را پاره پاره کنند تا نه سرزمین فرشتگان باشد و نه سرزمین عشق. آنوقت دیگر این سرزمین من و راما نیست!
–        چرا تروریستی؟ مگر مبارزۀ آنها برای آزادی کشور خودشان نیست؟
–        آنها خارجی هستند. آنچه برای من جالب است برخی از این حرفها می باشد. بروند در کشور خودشان مبارزه کنند آن هم نه از طریق تروریسم. من دوست ندارم دولت ما حتی یک سانتی متر از سرزمین آلبانی را در اختیار یک نیروی جنگجوی خارجی بگذارد. اینها در حال حاضر مورد مصرف استعمارگران هستند که آنها را اینجا آورده اند. اینجا سرزمین ما است آنها خودشان سرزمین دارند. دیگران حق ندارند خاک ما را به یکی ببخشند. دولت هم حق ندارد. من نمی فهمم!! جنگجوی پناهجو یا پناهنده یعنی چه؟!
–        اوه!! نمی دانستم راما اینقدر خودش را حاکم مطلق بر زمین و جسم من می داند. چیزی باقی نمانده برای به دست گرفتن سلاح در برابر کسانی که می خواهند به سرزمین ما و شما تجاوز کنند و از آنها حمایت نمایند.
–        اتحادیۀ اروپا و آمریکا این مجاهدین را از لیست تروریستی خارج کردند تا گوششان را گرفته و برای ما به ارمغان بیاورند. آقای کری به جای اینها یک گلدان برایمان می آوردی!
–        یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که هدف از سفر جان کری به آلبانی فقط خواستن از دولت آلبانی برای پناه دادن به مجاهدین بود.وی از دولت آلبانی به علت جا دادن به مجاهدین تشکر کرد.
–        به گفتۀ یک روزنامه نگار، آلبانی به مدت طولانی فاسد ترین کشور در اروپا باقی مانده، در حالی که راما به کری می گوید: «آلبانی امروز بیش از هر زمان دیگر در حال توسعه و در تاریخ محترم می باشد»!!
–        خیلی جالب است! ایرانی آمده اینجا زندگی کند!!
–        داشتم سفیر ایران در تیرانا را در صفحۀ تلویزیون می دیدم؛ گفتم نرو تو هم همینجا باش!!
–        قطعه ای از آلبانی را برمی دارند رایگان می دهند به بیگانه!…
–        به یاد داشته باشید این فرضیه را که اینها از پایگاه اولشان یعنی عراق به آلبانی آمدند ولی بعدا این روند شکسته می شود و اینها به فرانسه و انگلستان و آلمان وو… که جامعۀ بزرگی از ایرانیان در آنها هستند خواهند رفت.
–        اینجا شده بازار بین ایران و عراق!!
–        اینها ایرانیان شیعه هستند و نه سنی. بعضیها می گویند اینها بعد از مدتی  به شکل گسترده ای از طریق مساجد فرار خواهند کرد. ولی این بعید است.
–        شاید سنی هم توی اینها باشد. اطلاعات زیادی از داخل اینها وجود ندارد.
–        ولی اینها متحد صدام سنی بودند برای سرنگون کردن رژیم آیت الله ها. اما امروز عراق متحد تهران است.
–        کری باز هم می خواهد به آلبانی بیاید تا در مورد جا دادن به هزار مجاهد ایرانی دیگر صحبت کند (مجاهد به معنی جنگجو است و یعنی جهادگر و جهاد در اسلام یعنی جنگ مقدس) که در میان افراط گرایان اسلامی خطرناک ترین در جهان است. اینها پناهندگان جنگجو هستند!، مردان، زنان، کودکان جهادی هستند. آنها مهاجران در عراق در دهه هشتاد بودند زمانی که صدام حسین در زمان جنگ ایران و عراق به آنها پناه داد، چرا که آنها با مقامات ایرانی در تضاد بودند و هستند. از آن زمان این افراد در یک اردوگاه یا شهر نظامی بودند، که در آن زنان و کودکان نظامی آماده برای زنده ماندن و جنگ مقدس اسلامی زندگی می کردند. این افراد یک مشکل بزرگ برای دولت عراق پس از زمان صدام حسین هستند، چرا که آنها بیش از حد خشن و مستعد یعنی آموزش دیده می باشند و به این علت دچار مشکل هستند. گاهی اوقات پلیس و ارتش عراق به اردوگاه “اشرف” که مجاهدین ایران در آن زندگی می کردند حمله ور شدند که در نتیجۀ آن ۱۰۰ مجاهد کشته شدند. دولت عراق از ایالات متحده خواسته است به حضور این افراد در قلمرو عراق پایان دهد و این در کادر مبارزه با تروریست ها می باشد. دولت ایالات متحده قرار است برای حل این مشکل از طریق توزیع این جهادگران ایرانی در اروپا اقدام کند که در این میان آلبانی بیشترین تعداد را جا می دهد یعنی بیش از هزار نفر. این غیر قابل درک است که چرا یک کشور کوچک مثل آلبانی با یک ثبات شکننده، و با تعداد زیادی از افراط گرایان اسلامی و قسمتی از مردم هم مسلمان برای پذیرش بیشترین تعداد از یک نیروی جهادگر نامزد شد؟. ما نباید فراموش کنیم که این جهادی ها را ایران نمی پذیرد. دولت آلبانی علاوه بر اینها تعهد کرده است که ۲۵ هزار نفر پناهندگان جنگی سوری از مجموع ۷۵ هزار نفر را در سه گروه بپذیرد.
–        ما نباید درس های تاریخمان را فراموش کنیم. زمانی که شورش اسلامی در سال ۱۹۱۴ در آلبانی به وقوع پیوست که به عنوان قیام حاجی کاملی شناخته شد. نیروی شورش اساسا پناهندگان جنگ بوسنی در آلبانی پس از اشغال بوسنی و هرزگوین توسط اتریش- مجارستان در سال ۱۸۷۸ بود. آنها در برابر ارتش امپراتوری اتریش و مجارستان فرار کردند و قلمروآلبانی تا زمان آلبانی جدید عمدتا توسط مقامات عثمانی اداره شد. در سال ۱۹۱۴ آنها هسته ارتش اسلامی در آلبانی را به رهبری حاجی کاملیتشکیل می دهند. در آن زمان در آلبانی میانه حدود ۳۰ هزار بوسنیایی بود. این ها همه شبه نظامیان هار متعصب جهاد اسلامی و در هر لحظه آماده بودند. این یک شانس بزرگ برای آلبانی پس از ورود اتریش مجارستان به آلبانی بود. در اوایل سال ۱۹۱۶، به علت جنگ جهانی اول، بخش عمده ای از آلبانیاییها و بوسنیاییها به ترکیه گریختند. حذف بوسنیاییها دلیل اصلی بود که در آلبانی شورش اسلامی پس از ۱۹۱۴ رخ ندهد
این قابل درک است که در مورد آلبانی ورود یک تعداد زیادی از مردم از کشورهای اسلامی، ایجاد یک مشکل بسیار پیچیده تر در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی می کند. به همین دلیل، بوسنی و هرزگوین و کوزوو، دو کشوری که دارای جمعیت بزرگ مسلمان هستند، نباید به پناهندگان جنگ خاور میانه پناه بدهند. از این رو آلبانی برای قبول جهادگران (مجاهدین) ایران و پناهندگان جنگ سوریه، به دلیل تعهد ما نسبت به آمریکا که آزادی کوزوو را محقق کرد اعلام آمادگی نمود.
آلبانی وقتی حاضر شد هزار مجاهد ایران را بپذیرد که نسبت به جمعیت، همان آمریکا حدود ۱۴۰ هزار جهادیست دارد. وقتی از آلبانی خواستند ۷۵ هزار پناهنده جنگ سوریه را بپذیرد ایالات متحده ۱۶ میلیون از پناهندگان مسلمان جنگی را می باید پذیرفت. این قابل درک است که هیچ رئیس جمهور آمریکا جرأت انجام این کار را ندارد، چرا که بسیاری از مسلمانان از خاور میانه به ایالات متحده آمده و در آن کشور اقدام به نا امن کردن و بی ثبات کردن این کشور قوی و بزرگ کردند.

(پایان)

***

Dënohet muxhahedini iranian, vodhi konserva në një market në Babrru

Një shtetas iranian, pjesë e refugjatëve muxhahedinë të strehuar në Shqipëri, ka përfunduar si i pandehur në Gjykatën e Tiranës, raporton “Panorama”.

Ai është gjykuar për kryerjen e veprës penale të “vjedhjes”, vepër e kryer gjatë kohës që strehohej në qendrën e azilkërkuesve muxhahedinë në zonën e Babrrusë.

Gjykimi ndaj 47- vjeçarit Mohsen S. përfundoi pak ditë më parë, ku ai u deklarua i fajshëm dhe u dënua me 6 muaj burg.

Ai u gjykua në masën e sigurisë “detyrim paraqitje” dhe nuk do të përfundojë në qeli. Gjykata pezulloi dënimin e tij me burg, duke e lënë në provë për një periudhë ۱۸- mujore, gjatës së cilës ai nuk duhet të kryejë asnjë vepër penale.

Në vendimin e Gjykatës së Tiranës sqarohet se i pandehuri Mohsen S., aktualisht ishte azilant pranë qendrës së azilkërkuesve që ndodhet në zonën e Babrrusë në kryeqytet. Më ۳۱ gusht 2016, rreth orës 13:30, ai është kapur në flagrancë nga pronari i një marketi, teksa po vidhte mallra ushqimorë në dyqanin e tij.

Marketi në fjalë ka qenë në një largësi të vogël nga qendra ku ishin vendosur azilantët muxhahedinë. Sipas vendimit, i pandehuri Mohsen S. ka futur në çantën që kishte me vete disa mallra ushqimorë dhe ka tentuar të largohet pa i paguar. Veprimet e tij janë vënë re nga pronari i marketit.

Ky i fundit nuk e ka lejuar 47-vjeçarin të largohet nga dyqani i tij. Në çantën e refugjatit ai ka gjetur tri konserva peshku, një shishe me një pije freskuese të gazuar dhe një shishe keçap. Pronari i marketit ka lajmëruar policinë.

Pas administrimit të kallëzimit të tij ndaj shtetasit iranian është regjistruar procedim penale për akuzën e “vjedhjes”. I pyetur rreth këtij fakti, i pandehuri ka pranuar vjedhjen. Njëkohësisht, ai ka theksuar se kishte vjedhur edhe një ditë më parë në të njëjtin market për shkak se nuk kishte mundësi të paguante, pasi ai ende nuk kishte marrë pagesën nga organizata e muxhahedinëve.

Edhe gjatë gjykimit i pandehuri ka pranuar veprën e kryer, si edhe ka shfaqur pendim të thellë, duke i kërkuar gjykatës falje me premtimin se nuk do të kryente më një veprim të tillë. Në arsyetimin e pezullimit të dënimit me burg për të pandehurin, gjykata theksonte rrezikshmërinë e paktë shoqërore të tij, faktin se ishte i padënuar më parë, si edhe faktin se i pandehuri është azilkërkues në Shqipëri.

(END)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27197

خود ارضائی عضو مجاهدین خلق در تیرانا با دست زدن به بچه ها در خیابان (ویدئو) 

 paedophile-rajavi-cult-in-tiranaایران اینترلینک، تیرانا، آلبانی، بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۶:… نشریه ایمپکت در تیرانا افشا می کند که یک نفر مریض جنسی رها شده در خیابانهای ترانا عضوی از سازمان مجاهدین خلق ایران (گروه تروریستی) می باشد که توسط امریکایی ها و با کمک نخست وزیر آلبانی ادی راما به آلبانی آورده شده اند. این روزها به تناوب عکسها و فیلم های مختلفی از این افراد بشدت رادیکالایزه شده در خیابانها بیرون … 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

https://iran-interlink.org

لینک به متن انگلیسی

خود ارضائی عضو مجاهدین خلق در تیرانا با دست زدن به بچه ها در خیابان (ویدئو)

نشریه ایمپکت در تیرانا افشا می کند که یک نفر مریض جنسی رها شده در خیابانهای ترانا عضوی از سازمان مجاهدین خلق ایران (گروه تروریستی) می باشد که توسط امریکایی ها و با کمک نخست وزیر آلبانی ادی راما به آلبانی آورده شده اند.

 مریض جنسی مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانااین روزها به تناوب عکسها و فیلم های مختلفی از این افراد بشدت رادیکالایزه شده در خیابانها بیرون می آیند که غیر نرمال بودن و خطرناک بودن آنها برای جامعه عادی کشور را به نمایش میگذارد. بسیاری از سکنه تیرانا از ملیت های مختلف شامل زنان و کودکان در خیابانهای شلوغ این شهر بدون اطلاع تردد می کنند ولی این روزها رفتار برخی افراد در میان شهروندان کاملا غیرعادی بوده و توجه اهالی را جلب می کند.

Pedofili muxhahedin iranian ngacmon vajzat e mitura ne Tirane
https://youtu.be/DXnY4SmMW-Y

در این مورد خاص و فیلم بدست آمده در وحله اول بنظر میرسد که این عضو فرقه رجوی عجله دارد تا به جایی برسد ولی نه، اینطور نیست. او باسرعت حرکت می کند چون میخواهد با این بهانه بتواند خودش را به بدن زنان یا دختران جوان بمالاند و بیماری جنسی خودش را ارضاء کند. زنان و دخترانی که هیچ خبری از این نوع مرض جنسی وارداتی به کشورشان ندارند.

این مطلب اول از طرف خبرگزاری های “بولد نیوز” و “جتاشاقهف” مخابره شد. در این مورد یک ناظر متوجه میشود که یک مرد در چندین مورد و بطور مستمر در خیابانها به زنان و کودکان دست درازی می کند. وی یک روز تصمیم میگیرد که وی را دنبال کرده و از او فیلم بگیرد. ویدئو این مریض جنسی را نشان میدهد که به دفعات به عمد به دختران جوان دست میزند ولی به صورتی که انگار وی عجله دارد و دستش به سهو به آنها خورده است.

نشریه ایمپکت اما توانسته است به اطلاعاتی از چند منبع مختلف دست یابد که نشان میدهد این فرد عضو سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران است. این برای مردم تیرانا بسیار نگران کننده است چرا که ورای عملیات و تحرکات تروریستی این گروه در آلبانی اکنون مشخص شده است که اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق بدنبال خود ارضائی با دست درازی به کودکان و زنان در خیابانها هستند. پرونده های مشابه این مورد قبلا نیز منتشر شده اند.

Muxhahidinët iranianë kapin me zor femrat rrugëve të Tiranës

http://www.gazetaimpakt.com/lajm/14464/muxhahidinet-iraniane-kapin-me-zor-femrat-rrugeve-te-tiranes/

Gjithnjë e më shumë po publikohen pamje të manjakëve që shëtisin rrugëve të Tiranës. Shumica shfrytëzojnë vendet e mbipopulluara sidomos urbanët për të ngacmuar femra, por ka nga ata që gjestet i bëjnë edhe në rrugës, siç është edhe ky rasti.
Duket sikur ky burrë po nxiton për të shkuar diku, por jo. Në fakt ai ecën shpejt, pasi synimi i tij është të ngacmojë vajzat e vogla teksa shkëmbehen me të në trotuar.

Raportuesi e ka parë disa herë atë të veprojë në të njëjtën mënyrë, ndaj një ditë ka vendosur ta ndjekë që ta filmojë. Siç duket në video, ky pervers pedofil ngacmon vajzat e vogla qëllimisht teksa bën sikur i prek ato padashje.

Në redaksinë e Gazetës Impakt kanë ardhur disa mesazhe nga qyetarë të Tiranes ku tregojnë se ky person eshte pjesë e muxhahedinëve iranian te cilët SHBA me ndihmën e kryeministrit shqiptar Edi Rama i strehuan në Shqipëri. Ky ështe fakt shume shqetesues për banorët e Tiranës, sikur te mos mjaftonte aktiviteti i tyre terrorist, tani  del ne pah që muxhahedinët iranian janë edhe ngacmues seksual, edhe më par ka patur raste të tjera ngacmimi nga grupi i muxhahedinëve./ Gazeta Impakt

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27079

ثمرات انقلاب مریم در تیرانا. مجاهد خلق موسی جابری فرد به جرم اقدام به تجاوز به پسر ۱۱ ساله به زندان رفت 

 mek_albania_June2013ایران اینترلینک به نقل از مطبوعات آلبانی، دهم اکتبر ۲۰۱۶:…  موسی جابری فرد از نفرات اولیه مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی به تیرانا آمد. وی در ماه مارس گذشته به جرم سعی در تجاوز به یک کودک دستگیرگردید. پسر بچه که توانسته بود از دست وی فرار کند به والدینش گفته است که وی لخت شده و قصد تجاوز به وی را داشته است. دادگاه هفته گذشته موسی جابری فرد را گناهکار شناخت ولی بخاطر قبول جرم از طرف وی محکومیت سه ساله وی را به  … 

mek_albania_June2013اسامی نفرات انتقالی، ماه می ۲۰۱۴٫ موسی جابری فرد شماره ۳۰

https://iran-interlink.org

مجاهد خلق موسی جابری فرد به جرم اقدام به تجاوز به پسر بچه یازده ساله محکوم شده به زندان رفت

موسی جابری فرد از نفرات اولیه مجاهدین خلق است که از کمپ لیبرتی به تیرانا آمد. وی در ماه مارس گذشته به جرم سعی در تجاوز به یک کودک دستگیرگردید. پسر بچه که توانسته بود از دست وی فرار کند به والدینش گفته است که وی لخت شده و قصد تجاوز به وی را داشته است.

دادگاه هفته گذشته موسی جابری فرد را گناهکار شناخت ولی بخاطر قبول جرم از طرف وی محکومیت سه ساله وی را به دو سال تقلیل داد.

لینک به برخی از گزارشات از نتیجه دادگاه در مطبوعات آلبانی

http://durreslajm.com/kronike/tentoi-të-përdhunonte-11-vjeçarin-shqiptar-burg-për-iranianin

Tentoi të përdhunonte 11- vjeçarin shqiptar, burg për iranianin

Postuar: 28/09/2016 – ۱۵:۲۸

vjet burg ka qenë dënimi që ka dhënë Gjykata e Tiranës për shtetasin iranian Mousa Jaberibar, i cili u shpall fajtor për veprën penale të ngacmimit seksual ndaj minorenëve. Ai ranoi akuzën e ngritur dhe për këtë arsye ndaj tij u zhvillua gjykim i shkurtuar dhe përfundimisht dënimi u reduktohet në ۲ vjet burgim.

Mousa Jaberibar u arrestua nga policia në mars të këtij viti, pas denoncimit nga prindërit e një djali 11-vjeçar. Iraniani i cili banonte në Fushë-Mzez, i kishte kërkuar 11-vjeçarit B.S, i cili banon pranë tij, që të shkonte në market të blinte bukë dhe t’ia sillte në apartament. 11-vjeçari u ka treguar familjarëve dhe policisë se pasi është futur në banesën e iranianit, ai e ka zhveshur dhe ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me të. Pas shumë përpjekjeve, 11-vjeçari ka arritur të largohet dhe të lajmërojë familjen, e cila ka kryer menjëherë kallëzimin në polici.

Shtetasi iranian Mousa Jaberibar ka mbërritur në Shqipëri me një grup muxhahedinësh, por nuk është pjesë e tyre.

**

http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=336517&fundit

Tiranë, ngacmoi seksualisht një të mitur; 2 vite burg iranianit
۲۸/۰۹/۲۰۱۶ ۱۱:۲۵
 
Tiranë, ngacmoi seksualisht një të mitur; 2 vite burg iranianit

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 3 vjet burg shtetasin iranian Mousa Jaberibar, i cili u shpall fajtor për veprën penale të ngacmimit seksual ndaj minorenëve.

Për shkak se iraniani e ka pranuar akuzën, ndaj tij u zhvillua gjykim i shkurtuar dhe përfundimisht dënimi ndaj tij reduktohet në ۲ vjet burgim. Mousa Jaberibar u arrestua nga policia në mars të këtij viti, pas denoncimit nga prindërit e një djali 11-vjeçar, i cili e ka identifikuar iranianin si personin që e kishte ngacmuar dhe kishte tentuar të kryente marrëdhënie seksuale.

Shtetasi iranian ka mbërritur në Shqipëri me një grup muxhahedinësh, por nuk është pjesë e tyre.

**

ahttp://www.kohajone.com/2016/09/28/probleme-me-muxhahedinet-ngacmoi-seksualisht-nje-te-mitur-2-vite-burg-iranianit/ 

Probleme me muxhahedinët/ Ngacmoi seksualisht një të mitur 2 vite burg iranianit

Probleme me muxhahedinët/ Ngacmoi seksualisht një të mitur 2 vite burg iranianit

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 3 vjet burg shtetasin iranian Mousa Jaberibar, i cili u shpall fajtor për veprën penale të ngacmimit seksual ndaj minorenëve.

Për shkak se iraniani e ka pranuar akuzën, ndaj tij u zhvillua gjykim i shkurtuar dhe përfundimisht dënimi ndaj tij reduktohet në ۲ vjet burgim. Mousa Jaberibar u arrestua nga policia në mars të këtij viti, pas denoncimit nga prindërit e një djali 11-vjeçar, i cili e ka identifikuar iranianin si personin që e kishte ngacmuar dhe kishte tentuar të kryente marrëdhënie seksuale.

Shtetasi iranian ka mbërritur në Shqipëri me një grup muxhahedinësh

**

(پایان)

***

مرگ مسعود رجویGrand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

همچنین:

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28142

آن سینگلتون: کلید معمای بازپروری گروگان های مجاهدین خلق در آلبانی در دست خانواده هاست 

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017گزتا ایمپکت Gazeta Impakt، آلبانی، هفدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  خانم سینگلتون که از انگلستان با مجری برنامه در استودیو در آلبانی از طریق ارتباط ویدئوئی صحبت میکرد در پاسخ به سؤالی که مطرح شد همچنین عنوان نمود که: “… شما باید گروهی مانند مجاهدین خلق را خطرناک ارزیابی نمائید، زیرا تمامی آنها مغزشوئی شده اند. تا زمانی که آنان را بازپروری نکنیم آنان یک تهدید محسوب می شوند … 

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017Qytetarët shqiptarë të frikësuar nga grupi Muxhahedin Halk i radikalizuar meritojnë më shumë informacion

https://iran-interlink.org

آن سینگلتون: کلید معمای بازپروری گروگان های مجاهدین خلق در آلبانی در دست خانواده هاست

گزتا ایمپکت Gazeta Impakt، آلبانی، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷

خانم آن سینگلتون مقیم انگلستان که در راستای کمک به خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای گرفتار در فرقه تروریستی رجوی فعالیت میکند مصاحبه ای با شبکه “گزتا ایمپکت” در آلبانی در تاریخ ۹ ژانویه داشت که بر روی یوتیوب نیز در لینک زیر قابل مشاهده است.

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

خانم سینگلتون که از انگلستان با مجری برنامه در استودیو در آلبانی از طریق ارتباط ویدئوئی صحبت میکرد در پاسخ به سؤالی که مطرح شد همچنین عنوان نمود که: “… شما باید گروهی مانند مجاهدین خلق را خطرناک ارزیابی نمائید، زیرا تمامی آنها مغزشوئی شده اند. تا زمانی که آنان را بازپروری نکنیم آنان یک تهدید محسوب می شوند. ولی در خصوص رفتاری آنها، سطوح مختلفی از تهدید و خطر وجود دارند. این گروه توسط گارد جمهوری صدام حسین تعلیم دیده اند. آنان به طور خاص خطرناک محسوب میشوند.

خانم سینگلتون در این مصاحبه ویدئوئی تأکید نمود که برای بازپروری این افراد و خارج کردن آنان از وضعیت مغزشوئی شده فعلی و بی خطر کردن آنان، وارد کردن خانواده ها امری حیاتی و الزامی است چرا که کلید حل معما در دستان آنان قرار دارد.

*** 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

*** 

نگاهی به نسل دوم مجاهدین

 مجاهدین خلق تیرانامحمد ب، وبلاگ باند رجوی، سوم ژوئیه ۲۰۱۶:…  نگاهی به افرادی که تحت عنوان «ملیشیا» در تشکیلات عراق شناخته میشدند اگر بیندازیم می بینیم که تمامی آنها که به آلبانی منتقل شدند یکی پس از دیگری از تشکیلات جدا شده و اکنون به زندگی و تحصیلات خود می پردازند. در صفحات فیس بوک و فعال
 
 
 Mojahedin Khalq Rajavi cult Tirani camp 1محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۶:… این ساختمان در نگاه اول شاید فکرکنید یک خوابگاه دانشجوئی دخترانه در کشورهای اسلامی که مسئولینش مجبور شده اند برای حفظ شئونات اسلامی درب وپنجره های ان را بپوشانند ! اشتباه نکنید اینجا ساختمان وابسته به ناسا هم نیست .
 
 
 ایران قلم، شانزدهم ژوئن ۲۰۱۶:… تقریبا میتونم بگم هفت الی هشت ما ه قبلش مسجل شده بودکه اشرف را باید ترک بکنیم ولی سازمان تصمیم خود را نمی گفت. نشستهای متعددی می گذاشتند و نشست های توجیهی با ویدئو کال کنفرانس خودمسعودرجوی گذاشت ، مریم رجوی گذاشت ، بعد مسئولین دیگه گذاشتند ، می امدند کلاس های خاصی می گذاشتند،