دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودی تکرار مکرراتصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم اوت 2021:… چه مشکلات غیر قابل پیش بینی ای بود که با این کارناوال اینترنتی حل شد؟ افسردگی ونا امیدی  این برده های رجوی از چه نوع بود که با پیوستن به  این نشست رسوا که درآن چیزی جز تخم کینه ونفرت ازآن نمی تراوید، به شادابی تغییر یافت؟ تو که شاهد جریان بودی ، چرا از این چشمه ی شفا بخش؟! آب نخورده و دچار تحول نشدی تا این مزخرفات را سرهم بندی نکنی؟ دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد 

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودی تکرار مکرراتسخنرانی بقایای صدام برای ایران اینترنشنال عربستان

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

12/05/1400

صحبت از خیمه شب بازی 19تیرماه ودو روز بعد مریم رجوی است.

ازاین حرف زدن های تکراری که طی آن شرف و وجدان های تعدادی به حراج گذاشته شد که دراین رهگذر نه آبی برای باند رجوی گرم شد و نه تکه نانی بدست مردم ایران رسید.

با اینحال مریدان ریز ودرشت رجوی خود شیفته ، همچنان به نوشتن “ظفرنامه” های قلابی مشغول اند وآنچه درمیان این ظفر نامه ها بچشم میخورد کم رنگ شدن نام مسعود تاحد بی رنگی و در عوض چاپلوسی مهوع بنفع مریم رجوی است.

رضا محمدی یکی از این نوچه های ظفزنامه  نویس است که درمطلب منتشر شده اش در رسانه های رجوی چنین گفته است :

” آنچه که در روز ۱۹ تیر۱۴۰۰ تحت عنوان “اجلاس جهانی ایران آزاد”اتفاق افتاد به معنای واقعی کلمه یک “جنگ تمام عیار و یک لشکرکشی سیاسی” بی نظیر بود که تنها یک پیروز سربلند داشت، مردم و مقاومت خونین مردم ایران.”

تنها پول های عربستان بود که هدر رفت و روسپیان سیاسی که بدون دریافت این پول ها هم ثروتمند بودند، ثروتمند شدند و مریم که برای عرضه ی چهره ی خود حاضر است جهانی ویران شود ، خود را مطرح کرد والبته چند صباحی هم اسرای رجوی سرگرم نگه داشته شدند ومردم ایران که هیچ نفعی دربراه انداختن این قیل وقال ها ندارند، هیچ توجهی به این گربه رقصانی ها نکردند.

گردهمایی مریم رجوی و برخورد هم میهنان

دوباره :

” می بایستی در صحنه حضور داشت تا شور و شعف را در تک تک هواداران اشرف نشان دید، دید که با چه شوق وصف ناپذیری و داوطلبانه، غیر از انجام وظایف خود، به یاری یکدیگر شتافته و مسئولانه در حل مشکلات غیر قابل پیش بینی تلاش می کردند . “

چه مشکلات غیر قابل پیش بینی ای بود که با این کارناوال اینترنتی حل شد؟

افسردگی ونا امیدی  این برده های رجوی از چه نوع بود که با پیوستن به  این نشست رسوا که درآن چیزی جز تخم کینه ونفرت ازآن نمی تراوید، به شادابی تغییر یافت؟

تو که شاهد جریان بودی ، چرا از این چشمه ی شفا بخش؟! آب نخورده و دچار تحول نشدی تا این مزخرفات را سرهم بندی نکنی؟

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها ، سرنوشتی بهتر از سایر خیمه شب بازی ها نخواهد داشت

این مرید رجوی اصل حرف خودرا بشکل زیر مطرح کرده است :

 “… در یک کلام از یک زن، “مریم رهایی”، باید نوشت که دنیا به احترام او برخاسته و با برنامه ده ماده ای خود نوید یک ایران آزاد آینده را می دهد.”

یعنی فکر میکنید که دنیا اینقدر کوچک وکم ظرفیت شده که تنها امکان جادادن این روسپیان سیاسی را دارند و 7 میلیارد مردم آن جزو حشرات الارض بشمار میروند؟

مریم رجوی بعنوان یک جنایتکار و دلاله ی محبت ، تنها دراین دنیایی که درتصورات گنجشکی تو وجود دارد ، کسی شمرده میشود و جای او دردنیای واقعی سطل زباله ای بیش نیست.

ضمنا چرا ازمسعود رجوی حرفی نمیزنی ومانند اغلب همفکرانت اورا ازصحنه رانده ای؟

مجددا:

” در باره مخالفین مقاومت، اصحاب رسانه و قلم به مزدان باید نوشت که در برابر این پیروزی چشمگیر، قلمشان از کار افتاد، کلامشان برید و خفقان سیاسی گرفته و مهر سکوت بی شرافتی بر لب زدند …”.

اینکه تو چیزی غیر از نوشته های خودتان را نمیخوانی، بدان معنی نیست که افرادی وجود نداشتند و درباره ی این جلسه ی رسوا حرفی نزدند و حرف های روسپیان سیاسی وخود مریم را نقد نکرده یا به مسخره نگفتند.

تعداد قابل توجهی وجود داشتند که شرف انسانی وملی خود را پاس داشته وبرعلیه این دخالت کاری های روسپیان سیاسی علیه کشور وملت ایران موضع گرفتند ودلیل قلت این نوشته ها این بود که اکثریت روشنفکران مردمی این مرز وبوم، باند رجوی را فاقد اعتبار لازم برای صرف وقت دانستند!

گردهمایی جهانی ایران آزاد و مریم رجوی

همچنین :

” آنچه که در روز ۱۹ تیر۱۴۰۰ بوقوع پیوست، یک نمایش قدرت سیاسی و حماسه ای بزرگ و برجسته بود که انجام آن تنها و تنها در توان مقاومتی است که طی ۴۰ سال با فدیه و فدا، بدور از کشور خود و بدون امکانات مالی در قیاس با امکانات همه جانبه دشمن، هیچ مانعی را در راه مبارزه برای آزادی و رهایی مردم خود به رسمیت نمی شناسد…”

اگر بین شارلاتان بازی وحماسه فرقی نیست، من ناچار به قبول حرف های شما هستم.

ازدیگر سو ، سازمان شما بدون داشتن حمایت وسیع مالی عربستان قادر به ایجاداینهمه هیاهو وآنهم برسر هیچ- وشاید  فقط وفقط بخاطر حفظ تداوم اسارت اسرای رجوی – نیست و آدم باید خیلی بی شرم باشد که تاثیر متقابل ورابطه ی مستقیم حضور فاحشه های سیاسی وپول عربستان را انکار کند!

صابر  تبریزی

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حرکت-مردمی-در-تبریز،-مجاهدین-خلق-را-رسو/

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئیه 2021:… با وجود اینکه هرتظاهراتی ضرباتی را برای طرف مقابل دارد، اما ازحق نباید گذاشت که تظاهرات 2مرداد گروهی ازجوانان تبریز ازنظر مدنی بودن و مسالمت جویی ، درمیان تظاهرات انجام شده درسایر نقاط ایران  بی نظیر بود  واین حکایت از تجربه ی بالای آذربایجانی ها در شکل درخواست حقوق شان میکند. نه جایی به آتش کشیده شد ونه تیراندازی درکار بود ونه کسی جرات داشت که ازرضا شاه که بانی تضییع حقوق اقوام غیر فارس است ، تعریفی بنماید. باردیگر نشان داده شد که اغلب جوانان آذربایجانی هوای زندگی در قرون گذشته ندارند و شیوه های مدنی را برای درخواست حقوقی که ازدوران رضا شاه ازآنها سلب شده ، دردستور کار خود قرار داده وعرصه را برفرصت طلبانی که اهداف کثیفی را درچهارچوب درخواست های قانونی دنبال میکنند، کاملا بسته اند. حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

هذیان گویی رجوی از ترس مکافاتاستحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

(فروش شرف گرد هم آیی مریم رجوی)

05/05/1400

علت انتخاب تیتر فوق به این یاددداشت کوتاه آنست که یکی از وبسایت های باند رجوی عنوان سرمقاله اش را ” اهمیت خیزش تبریز” نام نهاده است.

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد

حرکت دوم مردادی گروهی ازجوانان تبریز درزمانی که اتفاق افتاد که قرار بود این حرکت روز سه شنبه مورخ 29 مرداد 1400صورت گیرد وزمانی که مجاهدین خلق وسلطنت طلبان درصدد میوه چینی برآمده وآنها نیز برای همین روز درتبریز دعوت به راهپیمایی کردند، گروه هایی ازجوانان هویت طلب تبریزی – که البته من کاری با درست ویا نادرست بودن طرزتفکرشان ندارم- برای جلوگیری ازاین فرصت طلبی واینکه ثابت کنند تبریز جای این حرف ها نیست ، با سرعت عمل زیاد اطلاعیه هایی صادر کرده وتجمع روز سه شنبه را لغو نمودند تا ثابت کنند شووینیست هایی مانند مجاهدین خلق وسلطنت طلبان جایی درتبریز ندارند.

روز سه شنبه یک نفری هم دعوت این گروه های ضد مردمی وضد آذربایجانی را اجابت نکرد و ثابت شد که کانون های موهوم شورشی رجوی ، کوچکترین مجال عرض اندامی در تبریز ودیگر شهرهای آذربایجانی ندارند وهرادعایی که تاکنون دراین مورد کرده اند ، لاف وگزاف های بی شرمانه ای بیش نبوده است.

در سرمقاله ی مورد بحث رجوی ها چنین آمده است:

” در دهمین روز قیام آتشین که رژیم آخوندی و دستگاه سرکوبش بر خوزستان متمرکز بود و گله‌های مزدورانش را به آنجا گسیل کرده و اینترنت را هم تقریباً به‌طور کامل قطع کرده بود، یکباره فریادها و شعارهای مردم و جوانان شورشی تبریز قهرمان، رژیم را غافلگیر کرد و تمامی پیکرهٔ فرسودهٔ نظام به لرزه درآمد.”

با وجود اینکه هرتظاهراتی ضرباتی را برای طرف مقابل دارد، اما ازحق نباید گذاشت که تظاهرات 2مرداد گروهی ازجوانان تبریز ازنظر مدنی بودن و مسالمت جویی ، درمیان تظاهرات انجام شده درسایر نقاط ایران  بی نظیر بود  واین حکایت از تجربه ی بالای آذربایجانی ها در شکل درخواست حقوق شان میکند.

نه جایی به آتش کشیده شد ونه تیراندازی درکار بود ونه کسی جرات داشت که ازرضا شاه که بانی تضییع حقوق اقوام غیر فارس است ، تعریفی بنماید.

باردیگر نشان داده شد که اغلب جوانان آذربایجانی هوای زندگی در قرون گذشته ندارند و شیوه های مدنی را برای درخواست حقوقی که ازدوران رضا شاه ازآنها سلب شده ، دردستور کار خود قرار داده وعرصه را برفرصت طلبانی که اهداف کثیفی را درچهارچوب درخواست های قانونی دنبال میکنند، کاملا بسته اند.

نکته ی قابل تامل اینکه شعار بسیار انحرافی ودر بطن خود ضد مردمی ( نه غزه…جانم فدای ایران- که مفهوم وهدف اصلی اش جانم فدای اسرائیل است ) توسط مردم فهیم تبریز سرداده نشد.

شعارمحبوب مجاهدین ضد خلق است ودر راستای  حضور داعش درمنطقه است و برمردم تبریز شایسته نبود که آنرا برزبان بیآورند که نیآورده ونشان دادند که چه اشرافیتی برمسائل دارند.

درادامه :

” زبانه کشیدن قیام در تبریز، سومین شهر ایران از نظر بزرگی با جمعیتی حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر؛ و به‌ویژه نقش تاریخی تبریز در مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ایران از زمان مشروطیت به بعد و وجود سردارانی چون ستارخان، باقرخان، شیخ محمد خیابانی و حنیف‌نژاد و موسی خیابانی یک کیفیت در قیام کنونی مردم ایران است.”

اگر تبریز خاصیت ضد استبدادی دارد که چنین است ، بطور طبیعی با شما هم که مستبدترین ومخصوصا ضد ترک ترین جریان ایرانی هستند دشمنی مقدسی دارند.

آنها ارادتی که به ستارخان وبقیه ی سران مشروطه دارند ،به حنیف مرکزگرا ندارند واگر لطفی درحق او بکنند، حداکثر درباره اش سکوت میکنند والبته هیچ احترامی به موسی خیابانی که سردسته ی تروریست ها بوده ودرد دل آذربایجانی ها را منعکس نمیکرد ، قایل نیستند!

خلاصه اینکه بیشترین نمود تظاهرات گروهی از مردم تبریز ، این بود که باند رجوی وسلطنت طلبان هیچ حسابی نمیتوانند بر روی آنها باز کنند و بی جهت بیانیه واطلاعیه ندهند که اگر براین کار خود اصرار ورزند ، نوبت تجمع دیگر که برسد، شعارها متوجه این دو جریان وطن فروش هم خواهد بود!

صابر  تبریزی

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خام-خیالی-مجاهدین-خلق-از-بابت-همسو-کردن/

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هاصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم دسامبر 2019:… بنظر میرسد که باند رجوی متوجه این امر شده که تظاهراتی که رخ داد ، قار نبود که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود و نتیجه ی غائی تداوم آن بصورتی که مجاهدین میخواهند در صورت شورش های کوری است که سبب درگیری های متعدد داخلی و احتمال تجزیه ی ایران وجود دارد که بازهم بمعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی نخواهد شد . از این رو کمک به پلان B نظام سلطه گر را که تجزیه ی کشور و ایجاد کشورهای متعدد که هریک با دیگری درگــیر شده وضــعیف وضعیف تر شده  ومیــدان را برای تاخــت و تاز اســرائیل فراخـتر میکنند تا  ” اسرائیل بزرگ ” را محقق سازند ، در دستور کار خود قرار داده است. خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها 

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هابا اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها با خود !

23آذر1398

سازمان مجاهدین خلق، ازابتدای تاسیس خود از تئوری انگلیس ساخته ورضا شاه پرداخته ی ” یک ملت و یک دولت ” پیروی کرده وهیچ زبان ، ملیت و قومی را برسمیت نمی شناسند .

تنها بعد از تدوین وتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که درموادی چند ازجمله اصل 15 و19این حقوق تاحدود زیادی برسمیت شناخته شد وضمن قبول برابری اقوام وملیت های ایرانی ، به دولت ها اجازه داده شد که درکنار زبان فارسی ، تدریس به زبان مادری نیز درکار باشد والبته من کاری ندارم که این اصول تاچه حد اجرا شد ودلایل مادی وسیاسی عدم موفقیت ها چه بوده است.

اما مهم آنست که این حقوق برسمیت شناخته شده و بقول معروف ” دیر و زود دارد ولی سخت وسوز ندارد”.

درتمامی استان ها ی غیر فارس نشین، فرستنده های تلویزیونی و رادیویی وجود دارد که ساعاتی از برنامه های  خود را به زبان محلی پخش میکنند.

گرچه ممکن است که ایرادات قابل توجهی به این اقدامات که بنفع اقوام صورت گرفته وجود داشته باشد، با این وجود  بعد ازانقلاب 1357، صدها کتاب وده ها نشریه بزبان آذربایجانی منتشر شده که کیفیت و کمیت آنها درتاریخ معاصر ایران بی سابقه است.

با تمامی این اقدامات انجام شده، اعتراضات کاملا مدنی ازطرف آذربایجانی ها که معتقدند توجه کمتری به توسعه ی زبان مادری آنها و … شده ، وجود دارد واین اعتراضات در راستای تغییر هیچ حکومتی و جایگزین کردن حکومت دیگر، دردستور کار فعالان مدنی ومردم آذربایجان نیست وازاین حیث، تحرکات مجاهدین خلق که حتی یک ورقی هم بزبان آذربایجانی سیاه نکرده ودر عوض به نابودی این زبان در تشکیلات خود همت کرده ، برای تحت تاثیر قرار دادن آذربایجانی ها با تعریف از قهرمانان ملی آن ویا آوردن یک کلمه ی ترکی ، درصدد همراه کردن این مردم فهیم و باتجربه با تحرکات اغتشاشگرانه ی ناممکن است.

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

بنظر میرسد که باند رجوی متوجه این امر شده که تظاهراتی که رخ داد ، قار نبود که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود و نتیجه ی غائی تداوم آن بصورتی که مجاهدین میخواهند در صورت شورش های کوری است که سبب درگیری های متعدد داخلی و احتمال تجزیه ی ایران وجود دارد که بازهم بمعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی نخواهد شد .

از این رو کمک به پلان B نظام سلطه گر را که تجزیه ی کشور و ایجاد کشورهای متعدد که هریک با دیگری درگــیر شده وضــعیف وضعیف تر شده  ومیــدان را برای تاخــت و تاز اســرائیل فراخـتر میکنند تا  “ اسرائیل بزرگ ” را محقق سازند ، در دستور کار خود قرار داده است.

از این جهت است که این روزها، فعالیت مجاهدین خلق برای بدست آوردن دل آذربایجانی ها – بعنوان بزرگترین قوم غیر فارس با سوابق وتجارب درخشان مبارزاتی- تشدید شده است.

مطمئنا این حرکات مذبوحانه ی رجوی ها، تاثیری جز تشدید نفرت آذربایجانیها از آنها نخواهد شد!

چرا که تجربه ی  غنی تاریخی مردم آذربایجان ، به آنها یاد داده که روغن چراغ دیگران نشوند!

صابر  تبریزی

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها با خود !

(فروش شرف گرد هم آیی مریم رجوی)

***

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هاپاسخی از سردار جنگل

رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائمرزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

سوءاستفاده مریم رجوی از آزادی ها در فرانسه را متوقف کنیدسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-رطب-خورده/

مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم دسامبر 2019:… در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است : “هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “. مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

مریم رجوی رطب خورده !

20/09/1398

در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است :

“هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “.

متاسفانه این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، بیشتر روی کاغذ مانده وهیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.

با این حال اقلا حکم کفش کهنه ای دربیابان را دارد و بودنش به از نبودنش است.

اما این موضوع ارتباطی با مریم رجوی ندارد و بلکه بضرر اوست که دریک همکاری تنگاتنگ با شوهر مفقود الاثر خود ، حقوق تمام اعضای سازمان را که با نشان داده شدن درب باغ سبز آزادی وعدالت اجتماعی باین مناسبات کشیده شده اند ، تمام وکمال نقض کرده وبا صدور این پیام ها، چیزی جز ” آی دزد، آی دزد ” نمیکند!

مریم که بلحاط عملکر د های پرشمارش دشمن مردم ایران است ، نمیتواند فریاد مردم را پژواک دهد وجهان هم مشکلات خاص خودش را دارد واگر حرفی ازدولت های جهان شنیده شود، مطمئن باشیم که یا مصرف داخلی دارد ویا برای گرفتن امتیاز انجام میگیرد.

ونیز :

” در شرائطی که رژیم حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به‌اطلاعات و افکار و نشر آزادانه آن را از بین برده است. و نشریات و سایت‌های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز به ‌فعالیت نیستند، هیچ کتابی بدون سانسور قابل انتشار نیست، و مکالمات تلفنی و ارتباطات ایمیلی مردم تحت شنود قرار دارد و فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل امنیتی کامل قرار دارد “.

با وجود اینکه این دسترسی آزاد خیلی راحت و مطلوب نیست، ولی بهر حال وجود دارد.

اینقدر وجود دارد که درمناسبات رجوی باید آرزوی یکصدم آنرا داشت!

وضع نشر کتاب نسبت به دوران شاه ، بسیار خوب وغیر قابل مقایسه است وشما که چندان اهل کتاب نبودید، نمیدانید که در ایران کنونی، کتابهایی منتشر میشود که اگر دردروران شاه منتشر میشد، 5 سال زندان برای نویسنده وسه سال برای خواننده ی کتاب داشت وناشرهم بسختی مجازات میشد.

البته من بعنوان یک انسان دموکرات منش، همواره آرزو دارم که نشر کتاب و … بهتر ازاین باشد وبخصوص میخواهم که تیراژ آنها که خیلی کم است واین البته تقصیر مردم ایران است که علاقه ی چندانی به مطالعه ندارند ، بالاتر برود.

ادبیات شنیداری وبازی شبانه روزی با موبایل ها ، هرگز جای مطالعه را نمیگیرد وذهن مردم را کند وسطحی میکند که امید است این مردم ازاین رویه ی زشت دست برداشته وبه ادبیات نوشتاری روی آورده ودرعمق بیشتری ازلحاظ سواد ومعلومات، زندگی کنند.

ضمنا من هرگز فراموش نکرده ام که رهبری سازمان درعراق بتدریج به جمع کردن کتاب ها وسوزاندن آنها ورواج بحث وجدل های وقتگیر ، دشمنی خود را با کتاب وکتابت بنمایش گذاشت وبنابراین گله مندی اش ازبابت وضع نشر کتاب درایران، فرار به جلو بوده وکاری مزورانه است!

بازهم :

” در حالی که حق ملیت‌های ایران برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموزش و خدمات و استفاده از زبان مادری نادیده گرفته شده است “.

شما دیگر چرا خانم!

درتشکیلات شما، صحبت دونفره ی شخصی به غیر از زبان فارسی ، جرم محسوب میشود و هرمحفلی دراین خصوص، پایگاه وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران تلقی میشود !

با این وجود خجالت نمی کشید که برای ملیت های ایرانی تقاضای حقوق میکنید ؟

چرا باید اعضای تشکیلات مافیایی شما ازاین حقوق برخوردار نباشند وآیا اآنها انسان نیستند؟!

درجواب قسمت دیگر اظهارات مریم خانم باید گفت که وضع بهداشت و … درایران درسطح ایده آل نیست ولی ایران ازاین حیث موقعیتی بهتر ازآمریکا دارد که 50 میلیون نفر درآنجا ازبیمه های درمانی برخوردار نیستند!

مجددا :

” و درحالی که زنان به ‌شدت سرکوب می‌شوند و از حق برابری در همه عرصه‌های سیاسی،‌ اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و قضایی محروم‌اند “.

‌زنان ایران روزبروز ازحقوق بیشتری بهره مند میشوند که البته فاصله ی زیادی با کمال مطلوب دارد.

درمقابل آنها ازحق تشکیل خانواده وحق مالکیت برخوردارند و کسی نمیتواند آنها را مجبور به رها کردن خانواده ودادن دارائی خود وتبدیل به کنیز شخص خاص شدن بکند که شما کرده اید.

همینطور :

” این قیام مردمی اثبات کرد که مردم ایران آمادگی و اشتیاق آن را دارند که بساط حکومت ولایت فقیه را برچینند. هم‌چنین نشان داد که مجاهدین و کانون‌های شورشی سازمان یافته توسط جنبش، از چه درجه تأثیری در برانگیختن و هدایت قیام‌ها دارند “.

قیام به چیزی گفته میشود که مردم زیادی درآن شرکت کرده باشند که اعتراضات اخیراین مشخصه را نداشت وبجای آن اقلیتی ازمردم به صحنه آمده ومطالبات خود را مطرح کردند  که متاسفانه با تند روی بعضی ازمعترضین وخرابکاری عناصر مشکوک- که شما ادعا میکنید این عناصر وابسته بشما بودند- موجب کشتار وخسارت های زیادی گشت وسودی را برای معترضین عاید نکرد.

وایضا:

” یک ایران آزاد، دمکراتیک، نه تنها خواست مبرم مردم ایران بلکه لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان است  “.

این موضوع که با گروه خونی شما  که انحصار طلب هستبد وضدملی  تشریف دارید ، نمیسازد و مطمئنا این حرف های شما ریاکارانه بوده  ونفرت هرانسان آزاده ووطن دوست را نسبت بشما افزایش میدهد.

صابر  تبریزی

مریم رجوی رطب خورده !

(فروش شرف گرد هم آیی مریم رجوی)

***

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنالگردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: