فضاحت اپوزیسیون درسوئد

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

فضاحت اپوزیسیون درسوئدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم اوت 2019:… موضوعی که خیلی بچشم میزد برگزاری همزمان تظاهرات توسط این سه گروه انهم دریک جا ودررابطه با یک موضوع بود ایا عضدانلو با انها به وحدت سیاسی رسیده ؟ آیا از قبل باهم هماهنگ و قرار و مدارگذاشته بودند ؟ چرا چند رسانه که نام بردم همزمان تظاهرات هرسه را با هم پوشش داده اند ؟  وقتی با این سوالات به مسئله نگاه کنیم آیا آدمهای فضایی درپشت این داستان بودند ؟ رجوی میگفت بچه شاه او را هیچ  وقت به اسم یاد نمیکرد چریک فدایی ها را کلا در یک فولکس واگن  جا میداد و حزب کمونیست کارگری را هم  سوار یک در شکه میکرد و جای یک نفر را هم خالی میگذاشت. فضاحت اپوزیسیون درسوئد 

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کاملآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کامل

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

ظریف برای دیداربه سوئد رفت و آنجا ملاقاتهایی با سران سوئد داشت همزمان مدعیان اپوزیسیون هم تظاهرات برگزار کردند. بگذریم ازاینکه فیلمهایی که دیدم روی هم صد نفرنمیشدند.  شاید بیشتربودند بنده ازروی کلیپهایی که خودشون نشان دادند قضاوت کردم. هواداران گروههای مخالف شامل مجاهدین و سلطنت طلبان وحزب کمونیست کارگری درشبکه های اجتماعی همزمان با العربیه سعودی و فاکس نیوز طرفدار ترامپ و بی بی سی فارسی معلوم الحال استعمارپیر که الان خودش مستعمره امریکا شده قیل و قال راه انداخته اند که چرا نشسته اید حاکمیت دینی دو دقیقه دیگر سرنگون و اپوزیسیون قدرت را بدست میگیرد وقراراست رضا پهلوی پادشاه شده و پاهایش را درکاخ سعد آباد روی هم انداخته و فضای سبز سعد آباد را تماشا کند و رجوی به دفترش در بنیاد علوی رفته وعضدانلو هم بانوی اول ایران درمقام ریاست جمهوری سوگند خورده و حزب کمونیست هم میشود وزیرکار و دیکتاتوری پرولتاریا راه  می اندازد و کارگران ایران را متحد میکند قیل وقال راه انداخته اند که ظریف گوجه باران شد. 

نه فراموش میکنیم و نه می بخشیم حامیان تحریم و زجرکش کردن مردم ایران را

اول فکرکردم که ظریف را گرفته و روی زمین خوابانده اند و یک کمپرسی گوجه فرنگی روی ظریف خالی کرده وظریف همچنان در حال تقلا برای بیرون آمدن از زیر گوجه هاست وقتی کلیپها را دیدم نشان داد که یک نفر میخواست سوار ماشین شود که یک نفر یک گوجه به پشت او زد و ظریف را در صحنه  ندیدم. حالا چرا بر خلاف عمل خود حرف میزنند هم عادی و روال همیشگی آنهاست. بعد هم  پلیس تعدادی را روی زمین خوابوند و دستگیر کرد که بعدا دررسانه ها خوندم که آنها مجوزنگرفته وغیرقانونی تظاهرات راه انداختند. وقتی کسانی در کشور دیگر آنهم پناهنده وبعنوان شهروند عادی اینقدر قانون شکنی میکنند و قوانین کشوربیگانه را رعایت نمیکنند ما باید انتظار داشته باشیم وقتی به قدرت رسیدن آنهم در کشور خود به قانون پایبند باشند؟

Posted by Feragh Ngo on Saturday, August 24, 2019

تمامی این موارد نشاندهنده فرهنگ و طرز تفک  آنها ست اما موضوعی که خیلی بچشم میزد برگزاری همزمان تظاهرات توسط این سه گروه آنهم دریک جا و در رابطه با یک موضوع بود. آیا عضدانلو با آنها به وحدت سیاسی رسیده ؟ آیا از قبل با هم هماهنگ و قرار و مدارگذاشته بودند ؟ چرا چند رسانه که نام بردم همزمان تظاهرات هر سه را با هم پوشش داده اند ؟  وقتی با این سوالات به مسئله نگاه کنیم آیا آدمهای فضایی در پشت این داستان بودند ؟ رجوی میگفت بچه شاه او راهیچ وقت به اسم یاد نمیکرد. چریک فدایی ها را کلا در یک فولکس واگن جا میداد وحزب کمونیست کارگری را هم سوار یک درشکه میکرد و جای یک نفررا هم خالی میگذاشت وآنها را در بین نیروها تحقیرمیکرد. چی شده که عضدانلو درکنار گروه های فولکسی و درشگه ای قرارگرفته است؟ واقعیت این است که ضربات سیاسی که با خروج ترامپ ازبرجام بخصوص در داستان پهباد وکشتی ها و توقیف کشتی انگلیسی خورده انقدر ازنظرسیاسی ضعیف ودرمانده شده که فهمیده قدرت بسیج با چاشنی دروغ صد هزارنفره را ندارد که تظاهراتی که درواشنگتن و آلمان قبلا برگزارکرد به او فهماند که دیگرتوان گذشته نیست و قدرت بسیج از بین رفته است و بهتراست که به بقیه تن داده وبا آنها دمخور و تظاهرات برگزار کند شاید که دو سه کلیپ تبلیغی جورکرده وبخورد نیروهای وارفته در آلبانی بدهد. شاید که کمی آنها را سرپا کند.

با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!

درضمن ما وحدت اشرف نشانان با کانونهای شورشی را ندیدیم.  قبلا میگفت میتوان و باید هیچ کاری نتوانست بکند شعارش را از فلاکت و استیصال و پیسی تغییرداده واسمش را گذاشته جنگ اراده ها!  با این شعاربکجا میخواهد برسد؟ با یک نگاه به شعار قبلی آخر وعاقبت آن معلوم است. حقیقت این است که  اپوزیسیون براستی فضاحت ببار آورد. آیا بهترنیست بعد این همه فضاحت سیاسی در دو سال گذشته اسم اپوزیسیون را از روی خودشون بردارند و مثل بنده بگویند یه لا قباییم و خود و ملت را راحت واسوده کنند ؟؟؟

ببینید کی به کی می گوید «فاشیست»؟! پیرامون نظر مجاهدین در باره رضا پهلوی!ا

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

لینک به منبع

***

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدینسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: