فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر 2019:… مردم هیچ پشتگرمی به باند رجوی که دل به دشمن بسته و صفوف این دشمنان روزبروز ضعیف تر شده ودرکنار آن از رجوی ها ناامید میشوند ، ندارند وبرای شما بهتراست که بعد از رفع ایام سوگواری مربوط به ازدست رفتن قدرت نزدیک ترین دوست تان بولتون، خاک دیگری برسر خود بریزید! چطور است که کار را ازصفر شروع کرده ومثلا با عدم جلوگیری از آزادی بیان درتشکیلات خود واعاده ی قسمتی ازحقوق تمام وکمال ازدست رفته ی آنها ودلجویی ازخانواده هایی که ستم بزرگ وغیر قابل جبرانی برآنها رواداشته اید ، کار خود را ازصفر شروع کنید؟! فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی 

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمیفرقه مجاهدین خلق در انتظار بولتون فرشته آزادی 

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی !

20شهریور 1398

رحمان کریمی بعنوان پیرترین مرید رجوی وسرمست از هیاهوهای برسر هیچ ، نوشته است :

” به رهبران قهرمان مریم و مسعود، سرداران پاکباز شجاع اشرفی و اشرف نشانان فداکار وفادار تبریک می گوییم.”

منظور این آقا سالگرد تحریف شده ی سازمان مجاهدین خلق است که 4دهه ایست دچار اضمحلال تدریجی وسپس استحاله ی کامل گردیده وبه باند رجوی تغییر شکل وماهیت داده است!

دراین میان وبا آوردن نام مریم قبل از مسعود ، آیا مسئله ی دم خروس – مردن یا ازحیز استفاده افتادن مسعود – مطرح نیست؟!

درهر صورت ، دیروزحادثه ای همه ی این مسائل را تحت الشعاع قرار داد و رحمان خان مجبور است که فعلا وبرای مدتی به سوک نشسته وآنگاه درفکر آلترناتیو دیگری باشد تا در مقابل عدم استقبال مردمی از باندرجوی، براو دخیل ببندد که بازهم خواهند دید که چاره ساز نیست!

جریان ازاین قرار است که نزدیکترین دوست رجوی ها – جان بولتون – بعنوان مشاور امنیت ترامپ برکنار شد ورئیس جمهور ترامپ در بیانیه ی خود گفت که دیگر احتیاج به خدمات جان بولتون ندارد!

جان بولتون زمانی که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود ، با وقاحت تمام گفته بود که اقلا نصف ساختمان سازمان ملل متحد که ازنظر او سیستم وکارکنانش بطور صد درصدی دراختیار آمریکا نبودند ، بمباران باید گردد!!

حامی مجاهدین جان بولتون اخراج شد

او همواره بر بمباران ایران تاکید خاصی داشت و به پیشنهاد اوبود که برای ساعاتی پذیرفته شده بود که ایران بخاطر سرنگون کردن بهپاد جاسوسی آمریکا در اراضی آبی خود ، زیر بمباران قرار گیرد که در لحظات آخر ، ترامپ این ایده را بخاطر عواقب خطرناک وغیر قابل پیش بینی بودن نتایجش رد کرد!

جان بولتون نقش مهمی در حمله به عراق و نابودی این کشور داشت و میخواست درمورد ایران، کره شمالی، سوریه  و… هم اینگونه عمل شود!

جان بولتون شخصیتی است که به متحدان  اروپائی خود مطلوب نیست وآنها همواره نگران ماجراجویی های او وکشاندن آنها به جنگ های بی پایان بودند و …

جان بولتون ازنئوکان های قسی القلب جهان ویک آوانجلیست  ( مسیحی صهیونیست ) قهاری است ویار وفاداری برای بنیامین نتانیاهو که برای جلوگیری از بازداشت اش که بجرم فساد مالی قرار است محاکمه شود وازاین رو میخواهد آمریکا را هرچه زودتر وارد جنگ علیه ایران کرده تابه این زودی ها به زندان نرود، میباشد!

ترامپ پمپئو بولتون روی دست وطن فروشان

بلی!

رحمان کریمی ومریم ومسعود ضربه ای جبران ناپذیر خورده و مدت ها باید برای این حادثه عزاداری کنند ودر فکر مردم ایران نباشند!!!

رحمان کریمی مجددا مینویسد :

“ما امروزه دوباره شاهد وجه منازعه قرار گرفتن ایران شده ایم. کشاکشی حریصانه بر سر حفظ اقتدار اقتصادی و سیاسی استعمارگران. این بکِش بکِش با آمدن دولت آقای ترامپ شروع شده است. او چه می خواهد که موجب چنین جو و فضای سیاسی بین المللی شده است؟ پاسخ روشن است: مذاکره با رژیم برای تغییر رفتار و نه تغییر رژیم. اروپا، روسیه و چین نمی خواهند که ایران از دستشان در برود.”

بدون اینکه با راستی ودرستی این حرف ها کاری داشته باشم، بطور طبیعی میتوانم نتیجه بگیرم که باند رجوی که سرمایه گذاری زیادی روی ترامپ کرده بود، این سرمایه گذاری راکم وبیش ازدست رفته میداند و کم کم باور دارد که آلترناتیو اول ترامپ نبوده و اولویت او درکنار سایر مسائل ، احمد چلبی های تو دل بروتری هستند !

ازاین جهت است که اورا همکار چین ، روسیه واروپا معرفی میکند تا میزان خشم وکینه ی لابد انقلابی؟؟!! خود را بنمایش بگذارد!

فغان رحمان کریمی از همین مسئله است که برخاسته وحالا که بولتون ( امید اول مجاهدین) برکنار شده ، حال روز او بسی آشفته تر شده است.

تیم (ب) که توسط دکتر ظریف تعریف شده ، درحال فروپاشی است که سازمان مجاهدین رجوی  را بدجوری دچار بیچارگی وپریشان حالی خواهد کرد!

آرزوهای برباد رفته رجوی و بولتون

بازهم:

” از منظر خواست مجاهدان و مبارزان و آزادیخواهان ایران، در این میانه دعوا و بلوای متشخصانه قدرت ها ؛ این عزم و اراده خلق تحت ستم ایران است که می تواند تعیین کننده تغییر سرنوشت تباه و سیاه امروزین او شود. از کانون های شورشی در شهرهای ایران گرفته تا زنان و مردانی که دیگر تحمل تداوم شرایط را ندارند، هریک در حد توان و نگرش سیاسی خود به حرکت درآمده اند.”

اولا مجاهدانی که یکی ازآنها هم شما باشید ، کسی را بغیر خود ودراصل رجوی ، برسمیت نمیشناسند!

ثانیا اگر جریانی مبارزی وجود داشته باشد که فعلا چنین چیز دندان گیری وجود ندارد ، اینقدر احمق نیستند که بگذارند که شما هندوانه زیر بغل شان بدهید!

ثالثا امید شما فقط وفقط به سران جنگ طلب آمریکاست که یکی از شاخص ترین آنها که جان بولتون باشد، بلحاظ آرایش قوای جهانی وتضادهای موجود درهیئت حاکمه ی آمریکا ازدست رفت!

رابعا مردم وشما بطور متقابل هیچ اعتمادی بهم ندارید!

خامسا، کانون های شورشی تان ، حوض آبی از جریان اقیانوس ایران را نمیتوانند بحرکت درآورند و با سن وسال شما مناسب نیست که ازاین حرف های خیالی واحمقانه بزنید!!

مجددا :

“این وظیفه مردم ایران است که به پشتگرمی نیروی پیشتازش یعنی مقاومت ایران، نارضایتی خود را در شکوه و شکایت و اعتراضات پراکنده و صنفی محدود نکند. “

مردم هیچ پشتگرمی به باند رجوی که دل به دشمن بسته و صفوف این دشمنان روزبروز ضعیف تر شده ودرکنار آن از رجوی ها ناامید میشوند ، ندارند وبرای شما بهتراست که بعد از رفع ایام سوگواری مربوط به ازدست رفتن قدرت نزدیک ترین دوست تان بولتون، خاک دیگری برسر خود بریزید!

جان بولتون دلال مجاهدین خلق تبلیغاتچی یا سیستمدار؟ 

چطور است که کار را ازصفر شروع کرده ومثلا با عدم جلوگیری از آزادی بیان درتشکیلات خود واعاده ی قسمتی ازحقوق تمام وکمال ازدست رفته ی آنها ودلجویی ازخانواده هایی که ستم بزرگ وغیر قابل جبرانی برآنها رواداشته اید ، کار خود را ازصفر شروع کنید؟!

صابر  تبریزی

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی !

***

فرقه مجاهدین خلق در انتظار بولتون فرشته آزادی بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلق

Guardian_MEK_MKO_ALbania_Terrorism_Maryam_Rajavi_1Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/از-نظر-رجوی-مفقود-،-حرف-آنست-که-جنگ-طلبا/

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم اوت 2019:… مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید : ” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری شده‌اند “. این نوع معرفی شهود ، پشیزی ارزش ندارد ودرهیچ دادگاه صالحه ای پذیرفته نشده ودر جهان عرف هم کاری خنده دار بشمار میآید! از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند 

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویندجنگ طلبان امریکا: مجاهدین خلق را استحاله کردیم 

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

26/05/1398

رجوی امید ازدست داده  از ” خلق قهرمان ایران “، که یا مرده ویا درجایی ساکن شده که جرات پخش صدایش را هم ندارد ، بر سر بزنگاه هایی که بطور سفیهانه فکر میکند براستی هم بزنگاهی است ونقطه ی عطفی بنفع آمال ضد بشری وضد ملی او حاصل شده ، بطور نوشتاری در رسانه های خود ظاهر میشود و قول های فراوان به اعضای فریب خورده ی خود میدهد که دروغ ازآب درمیآید  ومنتظر فرصت خیالی دیگر میماند وباز روز از نو، روزی ازنو!

البته ممکن است که گماشتگان نزدیکش درغیاب او دست به چنین کارهایی میزنند وروح مدام معذب او، ازاین کارها خبر ندارد که تغییری درماهیت قضیه نمیدهد!

اخیرا مسعود یا مترسک اش، با تحریم  بشدت غیر قانونی وزیر خارجه ی ایران – بعنوان وزیر خارجه ی یکی ازکشورهای اصلی تاسیس کنندگان سازمان ملل متحد- مثل همیشه، کار را بنفع خود فیصله یافته انگاشته وبا عجله ای که خاص او وتشکیلات تحت امرش بوده ، بیانیه ی شماره 14 خود را صادرکرده که مثل همیشه به پرگویی پرداخته وازاین رو، لازم ندانسته شد که همه ی این ترهات بازگو ومورد نقد وبررسی قرار گیرد که کاری بود زحمت زا برای خوانندگان !

مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید :

” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری شده‌اند “.

این نوع معرفی شهود ، پشیزی ارزش ندارد ودرهیچ دادگاه صالحه ای پذیرفته نشده ودر جهان عرف هم کاری خنده دار بشمار میآید!

برای اینکه این دشمن بشریت ودزد ناموس بهترین مریدان واعضای تشکیلات جهنمی خود ، برای ثبوت ادعا های خود به اظهارات قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران توسل جسته وکاری جز ساختن رسوایی برای خود نکرده ومیزان وابستگی شدید خود به شارلاتانیزم وامپریالیزم را که زمانی میبایست سرکوچه بر علیه آنها کمین میکرد ، نشان داده و برحرف سعدی صحه گذاشته :

بیآر آنچه داری زمردی و زور / که دشمن بپای خود آمد بگور !

بهترین دستآورد این حرف واین ارائه ی شهود، رسوایی رجوی بوده است!

دیگر اینکه آیا وزارت خارجه ی آمریکا هیچ ارتباطی با سازمان سیا، اف. بی .آی، پنتاگون و … ندارد ودرجنایات آنها شریک نیست؟!

بازهم :

” وزیر خارجه آمریکا هم می‌گوید: «وزارت‌خارجه ایران صرفاً یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین ابزار پیشبرد بسیاری از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ولی‌فقیه می‌باشد. وزیر خارجه ظریف و وزارت‌خارجه‌ای که او اداره می‌کند دستوراتشان را از ولی‌فقیه و دفتر او می‌گیرند.وزیر خارجه ظریف کارچاق‌کن کلیدی سیاست‌های خامنه‌ای در کل منطقه و سراسر جهان است “.

آیا وزارت خارجه ی آمریکا از500کورپراسیون غالب برجهان که از صنایع نظامی گرفته تا فاحشه خانه وقمار خانه ها را اداره میکنند ، دستور نمیگیرد؟!

مگر دربرهم زدن حکومت های اقلا 70 کشور، وزرای خارجه ی آمریکا ، دخالت نداشتند؟!

یادتان نیست که برادران ” دالس ” بهنگام انجام کودتای شوم 28 مرداد 1332بر علیه استقلال وحق حاکمیت ایران ، وزیر خارجه و رئیس سازمان سیا نبودند؟!

آیا برادری که وزیر خارجه بود ، همکاری تنگاتنگی با برادری که رئیس سازمان سیا بود نداشت ومثلا وزیر خارجه برادرش را ازاین کار منع میکرد وبا او قهر بود؟!

بدین ترتیب، مسلم است که مانند هرکشور دیگر ، اینجاهم سلسله مراتبی وجود دارد وآیا شما که لابد انگلستان را مهد دموکراسی میدانید ، نشنیده اید درموارد تعیین کننده، بدون امضای ملکه ، کاری انجام میگیرد؟!

سپس :

” جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به درستی ظریف را «یک کلاهبردار و حقه‌باز بی‌سر و پا و بلندگوی رژیمی نامشروع» توصیف می‌کند “.

اگر میزان شرکت مردم درانتخابات ، یکی از معیارهای مشروعیت باشد ، میزان شرکت مردم درانتخابات درایران چندین برابر بالاتر ازانتخابات آمریکاست!

مسلماخواهید گفت که درایران موانعی برای نامزدها وجود دارد ودر این صورت ازشما خواهم پرسید که مگر درآمریکا نیست ونامزدها باعدم حمایت صدها میلیار دلاری شرکت های یاد شده، اصلا قادر به شرکت درانتخابات خواهند بود؟!

 جان بولتون هم تکلیف اش ازبابت نیت اش دایر بربمباران طبقات زیادی از سازمان ملل متحد ، مسیحی صهیونیست بودن ( آوانجلیست ) شهره ی آفاق است ودوست جان جانی شما!

درموقعی باید تعجب کرد که این جنایتکار بخواهد ازما تعریف کند!

همچنین :

” خامنه‌ای به این دل بسته است که با بمب‌گذاری و توقیف کشتی‌ها فشار آمریکا کم و یا متوقف خواهد شد والا باخت رژیم قطعی است “.

علیرغم اصرار ایران به تحقیق سازمان ملل متحد درموردانفجارهای مشکوک کشتی ها ، طرف های دعوای ما هیچ اقدامی دراین مورد نکرده است ورجوی تنها بر سر موضوعی موهوم که اربابانش بیش ازایران درمظان اتهام هستند ، شرط بندی کرده که تکلیف آن ازهمین حالا روشن است.

همینطور :

” اکنون سؤال این است که آیا رژیم ولایت‌فقیه می‌تواند وضعیت انفجاری جامعه و قیامهای در تقدیر را تا سرفصل انتخابات آمریکا که رژیم به آن چشم دوخته، مهار کند یا خیر؟ آیا می‌تواند با زدن و بستن و تصفیه حساب با مجاهدین، جلو قیام را بگیرد یا خیر؟ جواب بسیار روشن است: هرگز نمی‌تواند و نباید اجازه داد. این حرف خلق قهرمان، کانون‌های شورشی و ارتش آزادیست “.

اتفاقا آقای ظریف گفت که تحلیل او براین نیست که ترامپ انتخاب نخواهد شد وبنابراین این ادعا ی شما ، ازپایه واساس منطقی برخوردار نیست!

ثانیا ، دراینجا مجاهدی که رهرو بنیانگذاران آن باشد وجود ندارد واگراحیانا عکس و … دزدانه ای چسبانده شده و ما عملا آنها را نمیبینیم الا در سایت های شما ، از طرف معدود فریب خوردگان یا مواجب بگیران شماست که دربست دراختیار آمریکا قرار دارید وبا پر روئی خاص خود، خودتان به خودتان لقب مجاهد میدهید!

ضمنا موضوع قابل طرح دیگر اینکه ، سه سالی بود که سازمان رجوی ، با قطعی دانستن اینکه ایران مورد اشغال آمریکا قرار خواهد گرفت وآنها بخیر وخوشی و ” چلبی ” وار برمسند قدرت خواهند نشست به منتقدین خود که متشکل از خانواده های گرفتار وجداشدگان ازاین باند بودند ، کاری نداشت وحال که مشاهده میکند بوی نامربوطی را بجای کباب استنشاق میکرده ، دوباره خنجر را ازرو بسته وحملات خود به خانواده ها وجدا شدگان منتقد را آغاز کرده است!

کاری که درعرض 13 سال هیچ نتیجه ای برای باند رجوی نداشته  ومیتوان گفت که دوباره به دور باطل افتاده است!

صابر  تبریزی

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

***

همچنین: