فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر 2019:… مردم هیچ پشتگرمی به باند رجوی که دل به دشمن بسته و صفوف این دشمنان روزبروز ضعیف تر شده ودرکنار آن از رجوی ها ناامید میشوند ، ندارند وبرای شما بهتراست که بعد از رفع ایام سوگواری مربوط به ازدست رفتن قدرت نزدیک … Continue reading فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی