فلسفه شعائر فرقه رجوی از حرف تاعمل

فلسفه شعائر فرقه رجوی از حرف تاعمل

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام ژوئن 2015:…  مدتی است که فرقه رجوی در سایت رسمی خود با درج مقالاتی از سخنان موسی خیابانی بعنوان فلسفه شعائر قصد دارد با این سلسله مقالات روشن فکری اذهان عمومی را منحرف و کسب وجهه نداشته کند . فرقه رجوی بعد از افشا شدن فسادهای اخلاقی مسعود و مریم رجوی توسط شورای رهبری جدا شده و منتقد خوب میداند که در میان مردم ایران …

پرویز یعقوبیقربانعلی حسین نژاد: یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمتهای اول، دوم و سوم)

لینک به منبع

فلسفه شعائر فرقه رجوی از حرف تاعمل

مدتی است که فرقه رجوی در سایت رسمی خود با درج مقالاتی از سخنان موسی خیابانی بعنوان فلسفه شعائر قصد دارد با این سلسله مقالات روشن فکری اذهان عمومی را منحرف و کسب وجهه نداشته کند . فرقه رجوی بعد از افشا شدن فسادهای اخلاقی مسعود و مریم رجوی توسط شورای رهبری جدا شده و منتقد خوب میداند که در میان مردم ایران جای ندارد تنها راه کار را در این یافته که از زبان یک قربانی کسب وجهه کند .

شاید موسی خیابانی شخصا به دیدگاههای خود در تعریف انسان و بینش ایدئولوژیکی توحیدی ایمان راسخ داشت وبخاطر این شعائرهم حاضر شده است خود را وقف آرمانهایش کند اما آن چیزی که امروزدر مورد فرقه رجوی صدق میکند فاصله نوری مناسبات و تشکیلات با فلسفه شعائر است که موسی خیابانی به آن اعتقاد داشت .

متاسفانه بنظر من منتقدین جدا شده تا به امروز کمتربه مناسبات درونی اشاره کرده اند شاید هم باید کمی منتقدین جدا شده را درک کرد دلیل اصلی این درک این هست که ابعاد فساد و تباهی مناسبات و تشکیلات درون فرقه بیش از حد شرم آور و زبان بیشتر اوقات از بیان آنها قاصر است .

مثالی میزنم وقتی شما نام مهدی ابریشمچی ( برادر شریف ) را میشنوید ناخودا گاه سیمای تیغ زده و کراوات زده ورسمی در برنامه های تلویزیونی فرقه رجوی را تصور میکنید که دائما بحث سیاسی میکند و از سرنگونی حرف میزند . اما پیشینه و تاریخچه و هویت فعلی این شخص رذل چی است .همه ما بخوبی میدانیم که این شخص در عرفی نا متعارف دست همسر و شریک زنده گیش یعنی مریم را بدون اینکه طلاق رسمی و قانونی داشته باشند را در دست مسعود رجوی قرار داد تا درحریم خصوصی مسعود باشد و در عوض از مسعود رجوی رده تشکیلاتی بلامنازعه و خواهر موسی خیابانی را که 20 سال از او کوچکتر بود دریافت کرد .برخلاف ظاهرقضیه بعد از انقلاب ایدئولوژیک و روی کار آمدن شورای رهبری زن بعد از مسعود و مریم رجوی شورای رهبری زن رده های تشکیلاتی سوم و چهارم ……..تا صدم را در اختیار داشتند و بعد از زنان برادران مسئول جای داشته اند اما بنا به اعتراف هند جگر خوار تشکیلات مهوش سپهری در تمامی سر فصلها سازمانی باند جنایتکاری که شامل مسعود رجوی , مریم رجوی , مهدی ابریشمچی , جابرزداده و تنی دیگر میشدند دور هم جمع میشدند خط و خطوط را ترسیم میکردند بعد مهدی ابریشمچ مهوش سپهری ( خواهر نسرین ) را توجیه میکرد تا او برنامه شورای رهبری را برای اجرا ابلاغ کند .

همه ما اعضای قدیمی خوب میدانیم آر پی جی خوردن در تشکیلات امری عادی بود این اصطلاحی درون تشکیلاتی بود برای کسانیکه بدلایل مختلفی سلب مسئولیت و رده تشکیلاتی میشدند .اما با اینکه مهدی ابریشمچی بد دهنترین و لمپن ترین شخص تشکیلات بود هیچوقت آر پی جی نخورد در حالیکه بخاطر کوچکترین خطا . تشکیلات از هزاران نفر رده تشکیلاتی را گرفته است .

همه اعضای قدیمی نهار و شامهای جمعی در قرارگاه اشرف را قبل از انقلا ب ایدئولوژیکی همگانی را در سال 68 را به یاد دارند مهدی ابریشمچی در وسط حیاط سالن اجتماعات قرارگاه اشرف میایستاد و مثل لاتها و لمپن های سر محل تعدادی را دور خود جمع میکرد و به توهین و آزار واذیت دیگران میپرداخت به یکی میگفت ترک خر به یکی دیگه میگفت الاغ به دیگری میگفت قرمساق در حالیکه قرمساق واقعی خودش بود چون در مناسبات خودش زنش را به دیگری داده بود, به یکی دیگر میگفت گو خوردی و زمانیکه فرمانده مقر 900 بود در حالیکه هر شب نماز شام و عشا او قضا میشد میرفت مستراح وضوع میگرفت بیرون میامد جلوی جمع که هم خواهر بود و هم برادر بند تومونش را میبست فلسفه شعائر ساری و جاری در تشکیلات اینها بودند . کم مگر دیده بودیم که برادر شریف آستین پیراهنش را مثل لات و لمپنها بالا تا میزد و در نشستها نعره میکشید بی چاره بهروز نظریان همیشه در کمپ از شکنجه های که توسط مهدی ابریشمچی شده بود شوکه بود و خاطراتش را میگفت مگر گناه بهروز چی بود او از این تشکیلات اهریمنی بیزار بود میخواست برود پی زنده گی و خانواده اش .

یاد فرمانده فتح الله ( مهدی افتخاری ) بخیر در سال 80 در مجموعه نشستهای طعمه مهدی ابریشمچی اولین کسی بود که به فرمانده فتح الله توهین کرد و رویش تف کرد و برادر مسعود رجوی در آنجا افشا کرد که زن فرمانده فتح الله بخاطر این از فتح الله جدا شده که فرمانده فتح الله در رابطه زنا شوئی میخواست از پشت با همسرش رابطه داشته باشد .

بنازم به لنگر تشکیلات فرقه رجوی برادر شریف ( مهدی ابریشمچی )که رابط فرقه رجوی برای فروختن اسرار نظامی و گرفتن پول از صدام حسین بود.

یادتان هست گفتم بخاطر فساد اخلاقی مسعود و مریم رجوی که بتدریج به گوش رده های پائین رسیده بود تحلیل اعضا این بود آن بالا بکن بکن است چرا ما نه و در مقاله گذشته تعدادی فاکت تعریف کردم که که خواهران فرمانده با تحت مسئولین خود رابطه جنسی برقرار میکردند اوضاع آنقدر خراب شده بود که هر ماه در مقرها خواهران فرمانده را جابجا میکردند تا فرصت لازم برای دوست یابی نداشته باشند تقریبا هر 15 روز تعدادی خواهر فرمانده جدید میامد و تعدادی فرمانده قدیمی که تقریبا 15 روز پیش آمده بودند از مقر میرفت بخاطر محدودیتهای ازدواج و انقلاب ایدئولوژیک که کانون خانواده را از هم پاشیده بود بچه های جدید و میلشیا میگفتند تمامی فرمانده هان برادر بالای سرمان بچه باز هستند.دنبال مناسبتی هستند از جمله نماز عید فطر و غیره که با ما روبوسی کنند و ما را بغل کنند .

بله اینها حرفهای نا گفته مناسبات فرقه رجوی است که خیلی ها بخاطر شرم آور بودن آنها دوست ندارند به آنها بپردازند فلسفه شعائر واقعی ساری و جاری در مناسبات فرقه رجوی این انحطاط و فساد است .

میر باقر صداقی

سوئیس

29.06.2015

***

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)


https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

محمد حنیف نژاد  مجاهدین خلق فرقه رجویابراهیم خدابنده: آیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18713

از سحر گاه خونین ۴ خرداد ۵۱ تا نا کجا آباد مسعود رجوی

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و هفتم می ۲۰۱۵:…  به همین دلیل هم در خرداد ۱۳۶۵وقتی مسعود رجوی با پروازی اختصاصی به عراق رفت و مورد استقبال دولت عراق و با دولت صدام حسین قرارداد امضا کردند اعضا این فرقه هیچوقت از رهبری سئوال نکردند چرا عراق . ۸ سال تمام فرقه رجوی دوشا دوش ارتش صدام با ایران جنگید و با جمع آوری اخبار واطلاعات نقش ستون پنجم را داشت و در قبال …

در ۴ خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق نگاهی به خیانت رجوی

مزدور مریم رجوی و قلاده بدستان اسرائیلی ویمجاهدین خلق ، ایدئولوژی قرون وسطایی و خیانت به ملت ایران (رجوی ها جنانتکارانی علیه مردم)

لینک به منبع

از سحر گاه خونین ۴ خرداد ۵۱ تا نا کجا آباد مسعود رجوی

۴خرداد ۵۱ سحرگاه خونین بنیانگذاران در حین صلابت و شکوه, امروز تنها یاد آور آرزوهای بر باد رفته است در واقع میتوان گفت با شهادت حنیف و یارانش دفتر این نهضت با نیکی بسته و به تاریخ پیوست و هیچ ربطی به مسعود رجوی ندارد . همکاری مسعود رجوی با ساواک و اعترافات تکان دهنده آقای پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک نشان میدهد , چگونه مسعود رجوی برای فرار از حکم اعدام به تمامی آرمانهای جنبش خیانت کرد .فی الواقع مسعود رجوی لطمه بزرگی در تاریخ مبارزاتی مردم ایران است . مسعود رجوی بیش از ۴۰ سال است که سکانداری خیانت و جنایت را بر عهده گرفته است ودر این امر از هیچ رذالتی فروگذاری نمیکند .

سکوت نظام شاهنشاهی فرصتی شد تا مسعود رجوی و تعدادی خائن و خلافکار از جمله مهدی ابریشمچی با باز شدن درب زندانهای شاه از زندان خارج شده و با تشکیل فرقه مخوف و با تسلیح آعضای خود مقاصد زیاده خواهی های خود را دنبال کنند تحلیل مسعود رجوی این بود که به قدرت رسیدن آقای خمینی بدلیل ضعف سازماندهی نیروهای پیشتاز که در زندان بود بوده است پس نظام حاکم مشروعیتی ندارد و باید وارد جنگ مسلحانه با آنها شد و با آغاز قیام مسلحانه در ۳۰ خرداد ۶۰ مسعود رجوی فضای آزدازیهای سیاسی که بعد از سکوت نظام شاهنشاهی بوجود آمده بود را بست. متاسفانه بدلیل بی تجربگی اجتماعی جوانان در فضای سیاسی باز شده بعد از انقلاب ۵۷ این تفکر القا شده بود همه باید عضو یک گروه یا حزب و تفکر سیاسی باشند و مبارزه و شهادت طلبی شالوده ذهنی همه جوانان در پیوستن به این گروه ها بود و این فرصت خوبی بود که فرقه رجوی از جوانان یارگیری کند در تحلیل داخلی تشکیلات فرقه رجوی گفته میشد دانشجویان و دانش آموزان نا آگاه ترین افراد به لحاظ سیاسی و عقب مانده ترین و دست نخورده ترین اقشار جامعه هستد و به همین دلیل راحتر میتوان بین آنها رخنه کرد و عضو گیری نمود و در صورت جذب میتوان آنها را راحتر سمت و سو داد و به اهداف رسید تشکیل هسته های ملیشیا از بین دانشجویان برای فرقه مخوف رجوی بیشترین سود را داشت در عمل نیز دانش آموزان بیشترین راندمان در فروش نشریات و تبلیغ این فرقه را داشتند و اولین و بیشترین قربانی این فرقه در سال ۶۰ نیز از قشر دانش آموزای بود .

به همین دلیل هم در خرداد ۱۳۶۵وقتی مسعود رجوی با پروازی اختصاصی به عراق رفت و مورد استقبال دولت عراق و با دولت صدام حسین قرارداد امضا کردند اعضا این فرقه هیچوقت از رهبری سئوال نکردند چرا عراق .

۸ سال تمام فرقه رجوی دوشا دوش ارتش صدام با ایران جنگید و با جمع آوری اخبار واطلاعات نقش ستون پنجم را داشت و در قبال این خوش خدمتی به صدام حسین ماهانه ۳۰ میلیون دلار از فروش نفت عراق از صدام حسین پول دریافت میکرد در انتهای جنگ اول آمریکا با عراق فرقه رجوی بخاطر اینکه مانع سقوط دولت صدام حسین شود قیام مردم عراق علیه صدام حسین را با تانک و توپ سرکوب کرد تا وفاداری خود را به صدام حسین نشان دهد .

فرقه رجوی بعد از شکست سنگین در عمیلیات نظامی سال ۱۳۶۷ فروغ جاویدان که منجر به ریزش شدید نیرو در این فرقه شده بود با راه اندازی انقلاب ایدئولوژیک اعضای خود را هر چه بیشتر در عراق بلوکه کرد و آنها را به گروگان گرفت تا مانع ریزش نیرو و از هم پاشیدن تشکیلات شود قبول آتش بس توسط ایران تمامی معادلات و تحلیل های نظامی فرقه رجوی را بهم ریخته بود و فرقه رجوی از شقه و انشعاب میترسید از این رو فرقه رجوی تمامی علایق خانواده گی را در بین اعضا خود ممنوع کرد و آنها را مجبور کرد که به طلاقهای تشکیلاتی تن دهند و کودکان را از پدر و مادرهایشان جدا کرد و ازدواج را در داخل تشکیلات ممنوع کرد تا از این طریق بتوانند مانع پاشیدن تشکیلات شود . قبل تر از آن نیز یکسری پاکسازیهای درون تشکیلاتی را شروع کرده بود از جمله کشتن علی زرکش و بعد از اینکه دید عده ای حاضر نیستند به انقلاب ایدئولوژیک در داخل مناسبات و تشکیلات تن دهند سال ۷۳ بیش از ۷۰۰ نفر از اعضایش را به زیر شکنجه برد تا بتواند حفظ تشکیلاتش را آببندی کند .

بعد از سقوط دولت صدام حسین استراتژی فرقه رجوی عبارت است از بند وبست و حرکت موازی با آمریکا و همکاری با موساد و گرفتن اطلاعات هسته ای از موساد و افشای سایتهای هسته ای ایران و تازگی ها هم این حرکت موازی را با سیاستهای منطقه ای ترکیه و عربستان و مصر بسط و گسترش داده است و خدا میداند این فرقه بخاطر وکسب قدرت حاضر است با خود شیطان هم سر یک میز نشسته و غذا بخورد .

میر باقر صداقی

۲۷٫۰۵٫۲۰۱۵

***

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی دوازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی �

آرزوی تروریستهای نا کام برای تسلیح شدن دوباره از زبان این و آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این

روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از �

وطن فروشی و افتخار به آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و �

جوابی به مقاله ازاین مرده به آن مرده فرجی است , آقای محمد اقبال

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا�