فهیمه اروانی شکنجه گر مجاهدین ، ارتش خصوصی صدام

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، شانزدهم ژوئن 2019:… در این نشست هر کس که سوژه می شد فقط با صدا کردن اسمش، فهیمه اروانی حتی مهلت صحبت و دفاعی به او که نمی داد هیچ، بلافاصله با بارانی از فحش و جیغ و داد جمع مواجه شده و سپس مورد ضرب و شتم … Continue reading فهیمه اروانی شکنجه گر مجاهدین ، ارتش خصوصی صدام