فوتسال زنان ایران ضربه کاری بر تز ضد زن رجوی ها (+ روسیاهی شورای مفت خور رجوی)

فوتسال زنان ایران ضربه کاری بر تز ضد زن رجوی ها (+ روسیاهی شورای مفت خور رجوی)

انجمن نجات، مرکز مازندران، چهارم اکتبر 2015:… آقایان مفت خور و بی خاصیت به اصطلاح شورای فرقه ، آیا واقعا شما این کشتار زائرین را ندیدید ؟ آیا اصلا دلتان از مرگ این تعداد از زائرین به درد نیامد؟ ابتدا خطابم به فردی به نام گنجه ای است که خود را به اصطلاح روحانی و عالم و فیلسوف !! می داند آیا شما این قدر بی غیرت تشریف دارید که وقتی این تعداد زائر جدای از کینه حیوانی تان علیه مردم ایران برای سایر …

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسینگزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟ (+ آینده فرقه رجوی)

روسیاهی اعضای به اصطلاح شورای مفت خور رجوی ها

لینک به منبع

بعد از حادثه تلخ و غم بار منا که مریم قجر برای خوش رقصی شیوخ مرتجع عربی حاضر به موضعگیری نشد و در مسیری که آنان خوششان بیاید عنوان کردند که مقصر حکومت ایران می باشد. تف بر شما جانیان که این گونه حقایق را وارونه جلوه می دهید.

در این راستا اعضای بی کار و مفت خور به اصطلاح شورا در خارجه که بدون سران فرقه اجازه آب خوردن هم ندارند در این فاجعه سکوت کرده و سعی می کنند که انگار اصلا اتفاقی نیافتاده است .

آقایان مفت خور و بی خاصیت به اصطلاح شورای فرقه ، آیا واقعا شما این کشتار زائرین را ندیدید ؟ آیا اصلا دلتان از مرگ این تعداد از زائرین به درد نیامد؟

ابتدا خطابم به فردی به نام گنجه ای است که خود را به اصطلاح روحانی و عالم و فیلسوف !! می داند آیا شما این قدر بی غیرت تشریف دارید که وقتی این تعداد زائر جدای از کینه حیوانی تان علیه مردم ایران برای سایر کشورها هم دلتان به درد نیامد ؟

چقدر شما باید جنایتکار باشید که فقط به حرفهای مریم قجر داعشی گوش کنید . بهتر است آن لباس را از تنتان در آورید و لباس بی شرافتی به تن کنید که مطمئن هستم که تاکنون هم این گونه بوده است . تف بر شما که این گونه به نام دین روی حقایق و واقعیت ها خاک پاشیده تا بتوانید دل زن جنایتکاری هم چون مریم قجر را به دست بیاورید تا او هم از پول های آغشته به خون، شما را سیراب کند .

نفر بعدی که باید از او در این خصوص نامبرده شود منوچهر هزارخانی این پیر مرد عاطل و باطل است که خودش را در درون اعضای از دور خارج شده به اصطلاح شورا کسی می داند . شما که همیشه در حرف زدن آسمان و ریسمان را به هم می بافید آیا در دم مرگتان هم دست از این مرده خوری دست بر نمی دارید؟ یعنی اینقدر شما پست و رذل هستید که برای خوش خدمتی به شیوخ مرتجع از پول خون هزاران زائر خانه خدا استفاده نموده و به حیات ننگین خود ادامه دهید ؟ تف بر شما که مدعی به اصطلاح آزادی خواهی هستید .

فرد دیگری که در درون به اصطلاح شورای بی خاصیت می توان نام برد خزایی می باشد. وی که در حرف زدن فکر می کند که واقعا در عالم سیاست کسی است و هر موقع که کسی موضگیری علیه فرقه انجام دهد روز و شب را از کف داده و دست به قلم می شودکه چرا به مریم قجر و سر دسته جنایتکاران مسعود انتقاد شده است. آیا شما حتی در کافه های کشورهای نوردیک هم خبر این کشتار زائرین را نشنیدید ؟ آیا اگر کسی از خانواده شما هم جز افراد کشته شده بود باز هم سکوت می کردید که البته باید گفت شما به دستور مریم قجر نمی توانید به …. بروید چه برسد به موضعگیری علیه این حادثه دردناک .

شما بهتر است هم چنان به همراه سایر دوستان مست خود در کافه های اروپا جمع شده و به اصطلاح به مبارزه خیالی خود ادامه داده تا مریم قجر تکه استخوانی جلویتان بیندازد .

فرد دیگر این شورای بی خاصیت پاک نژاد است که او هم به خاطر نام برادرش در این جمع وارد شده تا بتواند در اروپا هم به زندگی نکبت بار خود ادامه دهد . او نیز همانند دیگران در این مورد سکوت کرده و لال شده است . آیا شما که در همه مسائل ایران و اروپا صاحب نظر بودید چطور در این مورد خفقان گرفته و حرفی نمی زنید ؟ شما که در بازی با کلمات از دیگران سر تر هستید پس چه شد این ادعای به اصطلاح انقلابی بودن شما ؟

فرد دیگری که در شورای بی خاصیت ها می توان نام برد پهلوان پنبه فیلابی می باشد او که همیشه خود را مرید به اصطلاح یزدان پاک می داند آیا شما این حادثه غم ناک زائرین ایرانی و دیگر کشورها را ندیدید ؟ آیا گفتن کلمه یزدان پاک لق لق زبان است که همیشه آنرا خرج می کنید . تف بر شما که به نام تختی و پوریای ولی سعی می کنید از نام آنان سوء استفاده کنید . ولی بدانید استخوانی که مریم قجر به جلوی تو و دوستانت می اندازد آغشته به خون می باشد و جواب همه خیانت ها را روزی خواهید داد . حال هر چقدر می توانید در امریکا پز این کلمات را بدهید . بهتر است بگوئید که در ماه چقدر از طرف مریم قجر به حساب شما واریز می شود که در مقابل این حادثه دردناک برای مردم ایران سکوت کردید .

در این سطور می توان به تک تک مفت خور های به اصطلاح شورا اشاره نمود و حتی کسانی که در هر حادثه ای خودشان را نخود آش کرده و دست به قلم می برند اکنون کجایند که این گونه در خواب خرگوشی فرو رفته و سعی دارند از روی این جنایت بگذرند .

برای ما کاملا روشن شده است که این زبان بستگان فقط به دستور مریم قجر داعشی می توانند حرف بزنند و اصلا کلمه ای به نام مستقل بودن در میان شان هم وجود ندارد. حتی در این باره می توان به مهدی سامع هم اشاره نمود که او خود را به اصطلاح انقلابی و مارکسیست البته از مدل اروپایی می داند دراین باره سکوت کرده چرا که مریم به او هم اجازه نداد که حرفی در این باره بزند پس می توان گفت که کلمه مستقل بودن برای اعضای بی کار و پیر و پاتالهای شورای دست ساز رجوی ها حرف مفتی است و اصلا خریداری ندارد.

اگر از زائرین کشته شده در حادثه منا یکی از بستگان این افراد بودند آیا باز هم سکوت می کردید ؟ اگر فردی جدای از هر مقام و منصبی که داشته و یا مادران و پدران پیری که در این حادثه جانشان را از دست دادند آیا نباید با خانواده هایشان احساس همدردی کرد ؟ شما جانیان از بس در منجلاب خیانت و وطن فروشی و کافه نشینی در اروپا مست کردید که اگر کسی هم در جلوی شما جان بدهد برای شما مهم نیست.

در ضمن باید به این نکته اشاره نمود عدم موضعگیری علیه حادثه منا و همسو شدن با شیوخ مرتجع عربی از نظر مردم ایران فراموش نخواهد شد چرا که ماهیت خود را برای همه نشان دادید .

شما لایق همان هستید که مریم تکه استخوانی جلوی شما پرت کرده تا با لیس زدن به آن به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه دهید .

در پایان هم باید به این جانیان یاد آور شد که هنوز دیر نشده و حادثه منا می تواند درس خوبی برای شما باشد که دریابید که رجوی ها و دارو دسته جنایتکارش تا کجا در منجلاب خیانت و وطن فروشی فرو رفتند و خودتان را همانند دوستان سابق تان از این منجلاب نجات یافته و زندگی جدیدی را آغاز کنید .

هادی شبانی

قهرمانی فوتسال زنان ایران در آسیا ضربه کاری بر تز ضد زن رجوی ها

لینک به منبع

بر خلاف حرف رجوی ها و به کوری چشم آنان زنان ایران به چنان اعتلایی دست پیدا کردند که امروز در ورزش و مقاطع علمی حرف اول را در سطح آسیا و جهان می زنند . این همان چیزی است که رجوی ها تحمل آن را ندارند چرا که آنان در مناسبات فرقه ای خودشان از زنان برای سرکوب مردان استفاده می نمودند و چنان جوی را با گذاشتن زنان در راس هرم تشکیلات ایجاد کردند که انگار این رجوی زن باره است که فقط قدر زنان را می داند و بدین طریق می خواست تشکیلات مخوف خود را را با سوء استفاده از شکل و جسم زن حفظ کند و دیگر به کسی هم اجازه نداد در مقابل این خیانت قد علم کند ترفند خواهران مسئول و تکیده با مظلوم نمایی و فریب اعضا از جنس زنان یک جنس بغایت زبر و خشن ساخت که دیگر همه انگیزه مردان برای ماندن در تشکیلات را خشکانده بود و با فشار و ارعاب و نشست های کذایی عملیات جاری و در آخر هم با نشست غسل هفتگی همه را در ماتم و عزا و پاسیو فرو بردند.

حال باید از رجوی ها سئوال کرد که آیا زنان بالنده ایرانی که این چنین در سطح جهانی رتبه های بالای ورزشی و علمی را کسب می کنند نشانه زن ستیزی حکومت ایران است و یا نه نشانه جهش زن انقلابی ایرانی؟ اینان که این چنین قد علم کرده و خودی نشان دادند تا دست رد بر تحلیل زن باره رجوی ها زده که آنچه را که شما می گویید کذب محض می باشد و لاغیر .

زن ایرانی آنچنان غیرتی دارد که هیچگاه وطن خود را به بیگانه و بیگانگان نخواهند فروخت و زیر علم آنها سینه نخواهند زد . رجوی کثیف که در دستگاه جنسی ، زنان را برای خود می خواهد هرگز نمی تواند جایگاه و شان زن ایرانی را در یابد .

روزی تمام این خیانت و کثافت کاری رجوی ها با افشاگری زنان درون فرقه برای همه روشن خواهد شد دیگر ادعای دروغین مریم قجر و دفاع وی از به اصطلاح زنان ایرانی برای همه روشن شده است .

انجمن نجات – مرکز استان مازندران

عبدالله افغان مهر 94

***

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویذلّت شاعران و هنرمندان دربار رجوی!

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21130

فرقه ی رجوی پرچمدار آل سعود

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسممزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۵:…  انتقاد به عملکرد ضعیف دولت سعودی در برگزاری مراسم حج در سطح رسانه های بین المللی واکنشی کاملاً عادی به نظر می رسد. این در حالی ست که در سایت های فرقه ی رجوی اخبار حوادث منا با سوگیری به نفع مقامات سعودی بازتاب داده می شود و جمهوری اسلامی که واکنش انتقادی به این حوادث داشته است متهم به دجال گری می شود …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمگاف جدی تلویزیون العربیه در مصاحبه با مریم رجوی (+ مصاحبه کامل مزدور مریم رجوی با شبکه العربیه)

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویمصاحبه بهزاد نظیری با العربیه سعودی، نماینده اسیران لیبرتی در ژنو؟!

alerabiehالعربیه از طریق سازمان مجاهدین چه هدفی را دنبال می کند؟

لینک به منبع

فرقه ی رجوی پرچمدار آل سعود

مراسم حج امسال بی گمان یکی از دردناک ترین و فاجعه بارترین حوادث در سطح بین المللی بود. سقوط جرثقیل غول پیکر در مسجد الحرام که منجر به مرگ چندین تن از زائران خانه خدا شد فاجعه ی کمی نبود که حادثه منا هزاران تن از زائران را به کام مرگ کشاند.

طبیعی ست که در پی وقوع چنین حوادثی، به ویژه در سطح بین المللی انگشت اتهام به سوی دولت متولی مراسم نشانه رود. عربستان سعودی به عنوان متولی مناسک حج سالانه دریافت کننده ی مبالغ هنگفت هزینه ی سفر حج مسلمانان است و انتظار می رود که در برگزاری مراسم و برقراری نظم و امنیت حجاج در طول فرایند حج اهتمام لازم را به عمل آورد. اما وقوع حوادثی چنین مرگبار نمره کارنامه ی دولت سعودی را بسیار تنزل می دهد.

انتقاد به عملکرد ضعیف دولت سعودی در برگزاری مراسم حج در سطح رسانه های بین المللی واکنشی کاملاً عادی به نظر می رسد. این در حالی ست که در سایت های فرقه ی رجوی اخبار حوادث منا با سوگیری به نفع مقامات سعودی بازتاب داده می شود و جمهوری اسلامی که واکنش انتقادی به این حوادث داشته است متهم به دجال گری می شود . غالب اخبار منتشر شده در پروپاگاندای مجاهدین خلق در جهت تطهیر دولت سعودی و توجیه بی کفایتی آن ها و در مقابل متهم کردن دولت ایران به مخالفت سیاسی با سعودی هاست.

وقوع چنین رویدادهای فاجعه آمیزی در مراسم و گردهمایی های بین المللی بی سابقه نیست. شاید اخیرترین آن فروریختن پلی در برزیل در جریان رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ بود و که موجی از انتقاد های کشورهای جهان نسبت به دولت برزیل و عدم کفایت آن در برگزاری رقابت ها به دنبال داشت.

حال اینکه چرا مجاهدین خلق بدین سان آشکارا از دولت سعودی حمایت می کنند و در وب سایت هایشان اثری از ابراز تأسف و همدردی برای کشتار بیش از صد تن از هموطنان و مفقود شدن شمار زیادی از دیگر هموطنان وجود ندارد. در مقابل اخبار واکنش خصمانه خطیب جمعه ی مکه و دیگر مقامات سعودی به انتقادهای جمهوری اسلامی دیده می شود. شگفت آن که همواره در صورت وقوع زلزله ای در ایران که از بلایای طبیعی محسوب می شود ، حتی اگر خسارت جانی هم در پی نداشته باشد، بلافاصله چهره ی غمزده و پیام تسلیت مریم رجوی روی صفحات ماشین تبلیغاتی مجاهدین خلق دیده می شود و جمهوری اسلامی مقصر بلای آسمانی تلقی می شود.

حمایت فرقه ی رجوی از سعودی ها البته تازگی ندارد. در حالیکه بازوی تروریستی و شکنجه گر سعودی ها در منطقه یعنی داعش که جنایات آن در طول تاریخ بی سابقه است، از سوی مجاهدین خلق ” عشایر انقلابی ” و ” انقلابیون عراق” خوانده می شود ، بدیهی ست که هوادرای از آل سعود در دستور کار مجاهدی خلق قرار گرفته است. همچنین تاکنون گزارشای بسیاری از حمایت مالی سعودی ها از فرقه رجوی در رسانه ها منتشر شده است و دیدار مریم رجوی با مقامات سعودی در پاریس از تازه ترین اخبار از حسن روابط میان رجوی و آل سعود است.

علیرغم همه تلاش های دستگاه تبلیغاتی فرقه ی رجوی ، گزارش های شاهدان عینی حادثه منا و همچنین فیلم ها و عکس های موجود در صفحات شبکه های اجتماعی و وب سایت های خبری مستقل ، همه حاکی از سوءمدیریت برگزارکنندگان مناسک منا است و اگر مقامات عربستان سعودی منطقی ومسئولیت پذیر باشند کمترین واکنش آن ها باید عذرخواهی از بازماندگان حادثه و خانواده های داغدار باشد. همچنین، گزارش های متعدد حاکی از آن است که تدابیر امنیتی ویژه جهت عبور ولیعهد عربستان از محل و مسدود شدن مسیرهای فرعی ، حادثه ی منا را رقم زده است.

حمایت مجاهدین خلق از آل سعود یک نکته را درباره ی این فرقه روشن می کند و آن این است که واژه ” خلق” که مراد از مردم جهان است – که در این مراسم از اقصی نقاط جهان حضور داشتند – به هیچ روی برازنده ی مجاهدین نیست. شاید بتوان آن ها را نه مجاهدین خلق که ” پرچمدار آل سعود” نامید.

مزدا پارسی

عربستان سعودی رجوی را بی پشتوانه میدانداطلاعات عربستان سعودی: مجاهدین خلق در ایران بی اعتبار و در خارج پر از نفوذی اطلاعات ایران هستند

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمجاهدین، اسرائیل، داعش و بازگشت مجاهدین به روزگار وصل خویش

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایگرد همآیی بزرگ ایرانیان؟ کدام ایرانیان؟
(Screen shot from Rajavi cult website, The Grand Gathering of Iranians? Where are they?)

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20118

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی (گدایی رجوی از مقامات سعودی در ازای ترور در ایران)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمانجمن نجات، مرکز فارس، دوم اوت ۲۰۱۵:… فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی

فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری این فرقه برای رژیم سابق عراق٬صدام و بعد از آن برای اسراییل و امریکا هم گفته بودیم!

واقعیت اینست که آنچه برای مسعود رجوی مهم است تنها و تنها بقدرت رسیدن در ایران است.او حاضر است تن بهرخفت و خاری دیگر هم بدهد٬اما بتواند در رویای خود و درفردای سرنگونی حکومت ایران٬سهمی داشته باشد. مریم رجوی با پرداخت پولهای کلان به سناتورهای امریکایی و اروپایی و با راه اندازی میتینگ های مختلف در مناسبتهای مختلف٬برآنست که توجه مقامات و دولتمردان غربی را بخود جلب کند تا آنها را هم به بازی بگیرند.اما باز روسیاهی به ذغال خواهد ماند! نفس های شما بعداز توافق ایران با دولتهای غربی٬هرچه بیشتر تنگ تنگتر خواهد شد.شما تمام امیدتان این بود که با به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای٬عرصه برایران تنگ شود.اما خدارا شکر که باهوشیاری دولتمردان کشورمان٬هم شما وهم تمام کسانیکه دل به نابودی ایران و ایرانی خوش کرده بودند٬ روسیاه شدید! براستی که وقاحت و دریدگی را از مرز گذرانده اید! شما از کوچکترین پرنسیبهای اجتماعی و سیاسی هم برخوردار نیستید. دست به دامان هرکس و ناکس میشوید تا بلکه بتوانید برای خود نیمچه مشروعیتی دست و پا کنید. رژیمهایی مانند اسراییل و آل سعود که در دنیا از منفوریت بی مانندی برخوردارند و مردم جهان از آنها بعنوان قاتلین کودکان و مردم کوچه و خیابان یاد میکنند٬اکنون برای شما نقطه امید شده اند و دست به دامانشان شده اید که بشما اجازه دهند که برایشان مزدوری کنید! واقعا شرم برشما باد! رفته اید و با خواهش و تمنا درخواست ملاقات با عربهای دشداشه پوشی داده اید که همزمان که هواپیماهای آنها در حال بمباران وحشیانه مردم یمن هستند٬در کنار رودخانه آفتاب میگیرند وشما درکنار صندلیشان زانو زده اید و درخواست پول میکنید تا مریم خانم(رییس جمهور محترم) بتواند با دلارهای دریافتی٬ برای خود لباس و کفش و کلاه بخرد!ای ننگ و نفرین برشما باد که روی هرچه بی آبرو در جهان است را سفید کردید!

مراد

درخواست برای خراب کاری در ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران، دوم اوت ۲۰۱۵:
http://www.yjc.ir/fa/news/5276551/درخواست-برای-خراب-کاری-در-ایران-فیلم

گدایی سر کرده منافقین از آل سعود برای انجام دادن خرابکاری در ایران در سواحل فرانسه.

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان،گدایی سر کرده منافقین از آل سعود برای انجام دادن خرابکاری در ایران در سواحل فرانسه.

لینک به فیلم

Judit Neurink: Iranian resistance group MKO to move to Albania (aka Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, …)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمطبوعات عراق (مجاهدین، از تاسیس قرارگاه لجستیکی برای داعش در آلبانی تا آماده باش برای حمله به خانواده ها درعراق)

***

همچنین:

مجاهدین خلق و افسردگی ناشی از پیروزی دیپلماسی بر جنگ (+ننگ بر فرقه رجوی)

انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۵:… روزیکه من از آلمان به عراق فرستاده شدم٬خانم پری بخشایی یا (خواهرشمسی) و خانم فهیمه اروانی یا (خواهر فاطمه) که آنزمان از مسئولین وقت پایگاه های سازمان در آلمان بودند بمن گفتند: که تو هروقت بخواهی٬در کوتاه ترین زمان تورا به آلمان بازمیگردانیم! و همچنین گفتند: که تو مانند بچه های

هراس دوباره فرقه رجوی از دیدار با خانواده ها (+عکسهای امروز از ورودی کمپ لیبرتی)

انجمن نجات، مرکز فارس، دهم سپتامبر ۲۰۱۵:… واقعا هم خیلی عجیب و بیشتر مسخره است؟!! آخر مگر شما نمیگویید که برای رهایی مردم ایران “مبارزه” میکنید؟ مگر این افرادی که از شهر و دیار خود بلند میشوند و برای ملاقات با شما به عراق میآیند٬نه خلق قهرمان هستند؟!مگر این افراد افغانی یا ترک یا امر

تناقض گویی های فرقه رجوی در خصوص روابط ایران و جهان

انجمن نجات، مرکز فارس، دوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  از دستاوردهای توافق هسته ای ایران و قدرتهای جهانی٬ ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکتر و در کل٬ آب شدن یخ مناسبات گذشته هم میتوان

قربانیان مجاهدین خلق نیازمند کمک از بیرون هستند

مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و چهارم اوت ۲۰۱۵:… مصطفی در حوالی مقر سازمان مجاهدین خلق در اورسوردواز پاریس بود که مورد ضرب و شتم عوامل گروه قرار گرفت. او مورد خشونت ورزی همیشگی مجاهدین قرار گرفت چرا که می خواست از رهبر سازمان که در اوور مستقر است اجازه ملاقات با دخترش را بگیرد. او نه