فکر می کنی چه کسی را داری گول می زنی آقای پمپئو؟ شرط بندی روی اسب مرده 

Follow Share on Tumblrارسال – ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، سی و یکم ژانویه 2019:… بی شک، تمامی این موارد در واشنگتن طراحی و به مجاهدین خلق دیکته شده است، که البته استراتژی ضعیف و بی اثر دولت ترامپ علیه ایران را نشان می دهد.  به سختی می توان کسی را یافت که در خصوص ایران بداند … Continue reading فکر می کنی چه کسی را داری گول می زنی آقای پمپئو؟ شرط بندی روی اسب مرده