قتلی دیگر در آلبانی – رجوی قاتل بابک خلیلی است

قتلی دیگر در آلبانی – رجوی قاتل بابک خلیلی است

قتلی دیگر در آلبانی - رجوی قاتل بابک خلیلی استمحمد رزاقی، کانون آوا، پانزدهم آوریل 2020:… این یک حقه بازی شناخته شده مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه می باشد و ما جد اشده ها بهتر از هر کس می دانیم  جان اعضاء نگون بختی که در اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی داعشی اسیر هستند برای مریم قجر و سران فرقه هیچ ارزشی ندارد جز سوء استفاده از این اسیران نگون بخت برای گرفتن دلار از عربستان و … به اسم اعضاء نگون بخت و اسیر در اردوگاه اشرف 3 در آلبانی  ولی در اصل به کام  و خوش گذرانی مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی و لا غیر . از این طریق به خانواده بابک خلیلی وخانواده دیگر قربانیان فرقه رجوی می گویم قاتل فرزندان و عزیزان شما شخص مریم قجر هست و باید به هر شکل ممکن از شخص مریم قجر در هر جا که هستید شکایت و خواهان محاکمه مریم قجر و دیگر سران فرقه به جرم قتل و جنایت علیه فرزندان و عزیزانتان باشید. قتلی دیگر در آلبانی – رجوی قاتل بابک خلیلی است 

قتلی دیگر در آلبانی - رجوی قاتل بابک خلیلی استمرگى ديگر در آلبانى و پيامى به دوستان

قتلی دیگر در آلبانی – رجوی قاتل بابک خلیلی است.

قتلی دیگر از طرف مریم قجر داعشی در آلبانی

سایت فرقه رجوی داعشی 2 روز پیش خبر درگذشت یکی دیگر از اعضاء نگون بخت بنام بابک خلیلی درج کرده و مدعی شده بود بابک خلیلی  روز دوشنبه ۱۸ فروردین براثر سکته وسیع قلبی و مؤثر واقع نشدن آنژیوگرافی و معالجات پزشکان در بیمارستان آلبانی درگذشت  !

قتلی دیگر در آلبانی - رجوی قاتل بابک خلیلی است

من و بابک خلیلی از سال 74 تا سال 84 در اردوگاه بد نام اشرف و هم در اردوگاه مرزی اهدائی صدام ملعون در شهر جلولا که به قرارگاه  انزلی بود در یک مقر بودیم .

من در قسمت ترابری و تعمیرگاه سازماندهی شده بودم بابک در یگان توپخانه بود .

بر خلاف ادعاء دروغین سران فرقه رجوی که نوشته بودند بابک در عملیات موسوم به چلچراغ  که فرمانده تانک بوده و با تاک به ارتش دست ساز رجوی روح پلید می پیوندد بابک و بطور خاص ان زمان که لشکر زرهی قزوین  به گفته خود بابک و دیگر اسیرانی که ان زمان در مهران مستقر بودند با اتشباری سنگین توپخانه و حمله هواپیماهای ارتش صدام ملعون و حمله مقدماتی زمینی  ارتش صدام  تیپ زرهی قزوین به محاصره در می اید و پشت سر ارتش دست ساز رجوی داعشی به صحنه وارد می شود و نظامیان مستقر در مهران به اسارت می گیرند .

پیوستن بابک خلیلی با تانک به فرقه رجوی داعشی از آن دروغهائی هست که تا فرد زنده هست  سران فرقه درنشستهای درونی  این فرقه برای در هم شکستن و سرکوب این افراد می گفتند شما در اردوی رژیم بودید و به نفع رژیم به جبهه امدید و …داشتن استاتو اسیری  این افراد چماقی شده بود در دستان شخص رجوی روح پلید ؛ مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی .

سال 77 رجوی با شیادی و شیوه خاصی برای مشغول کردن اعضاء نگون بخت داشت در یک نشست درونی اعلام کرد امسال سال آ 77 ( آمادگی برای سرنگونی ) هست و همه اعضاء باید شبانه روز برای سرنگونی اماده شوند !

بر  اساس همین یاوه گوئی های رجوی روح پلید که گویا سال 77 رژیم صد در صد سرنگون می کند اما در حقیقت این شعبده بازی و شیادی خاص رجوی روح پلید بود برای سرم گرم کردن اعضاء نگون بخت و لا غیر.

تابستان سال 77 در اردوگاه موسوم به انزلی کار تعمیرات و سرویس و راه اندازی خودروهای زرهی و چرخدار ؛ و تعمیرات راه اندازی خودروها به قول سران فرقه عملیاتی کردن شروع شد .

بابک خلیلی از انجا که دریگان توپخانه بود برای تعمیرات و راه اندازی خودروهای توپخانه به تعمیر گاه می امد و طی روز در تعمیر گاه حضور داشت و روزها بود که از نزدیک با هم کار می کردیم .

یک روز که شروع بکار کردیم دیدم بابک ساکت وبا کسی زیاد حرف نمی زند و بیشتر در فکر کشیدن سیگار پشت سر هم هست  . متوجه شدم بابک مشکلی دارد و بطور خاص با مسئولش که می امد هر از گاهی سر کشی می کرد زیاد با روی خوش برخورد نمی کند .

بابک خلیلی چند روزی با همه برخورد سرد داشت و سعی می کرد تنهائی کار کند . بعد ازظهری بود که دینام خودروئی باز کرده بود آورد روی مییز کار گذاشت تا قطعات دینام را باز کند که من همراه یکی از نفرات دیدیم دست بابک موقع کار بشدت می لرزد و سرش هم لرزش دارد .

یکی از نفرات در تعمیر گاه که با هم کار می کردیم در فرصت مناسب که بابک پیش ما حضورنداشت گفت دست و سر بابک می لرزد این سکته کرده خودش خبر ندارد !

عصر همان روز برای خوردن چائی رفتیم ابدار خانه تعمیر گاه بابک چائی ریخت رفت بیرون من هم همینکار کردم به بهانه یگار کشیدن رفتیم بیرو ندیدم بابک روی لاستیک کنار سکو کنار درب ورودی نشسته و تو فکر و حال خودش ؛ به بابک نزدیک شدم گفتم چند رو حال و حوصله ندارید !

بابک گفت  تو این گرما از صبح تا شب مثل خر کار می کنیم شب هم می رویم زنیکه (منظورش فرمانده یگانشا نبود ) از اتاق خود سرد بیررون نمی آید کلی فحش می دهد آدم دیوانه می کنند و …

من به بابک گفتم بابک حتما دکتر برو ؛ نخواستم بگویم ممکن سکته کردی .

حرفم تمام نشده  بود بابک گفت دیروز که صبح دیر امدم به خاطر همین بود که رفته بودم دکتر بدون اینکه معاینه ای بکند  و … دکتر گفت باید اساسی  انقلاب بکنی و هر روز یک آسپرین بخور مشکل خاصی نیست ! در حالی که چند روز از بازو دست چپ ام درد دارم از2 روز پیش هم دتم می لرزد  !

از مرگ بدون فاتحه رجوی تا خاکسپاری اسماعیل بدون حضور خانواده اش

فرقه رجوی داعشی با نوشتن چند خط در وصف بابک خلیلی به مرده خوری افتاده و خواسته از عکسی که با رتوش و فتو شاپ از نگون بختهائی که به دل خاک سیاه می روند درست می کند مثل همیشه سوء استفاده کند .

در حالی که تمامی نفراتی که در اردوگاه جلولا و مقر قرارگاه 2 بودند بهتر از همه می دانند که بابک خلیلی 22 سال پیش با مشکل جسمی مواجه شد و سران فرقه هیچ اقدامی نکردند و در آلبانی هم وی را به دکتر متخخص نبردند تا روزی که مطمئن شدند لحظه های اخر زندگی اش هست و ادامه حیات برایش ممکن نیست بابک برده اند در بیمارستان به نقطه پایان زندگی برسد تا فرقه رجوی داعشی ادعا کند اعضاء نگون بختی که دچار مریضی می شوند به بیمارستان منتقل می کند !

این یک حقه بازی شناخته شده مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه می باشد و ما جد اشده ها بهتر از هر کس می دانیم  جان اعضاء نگون بختی که در اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی داعشی اسیر هستند برای مریم قجر و سران فرقه هیچ ارزشی ندارد جز سوء استفاده از این اسیران نگون بخت برای گرفتن دلار از عربستان و … به اسم اعضاء نگون بخت و اسیر در اردوگاه اشرف 3 در آلبانی  ولی در اصل به کام  و خوش گذرانی مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی و لا غیر .

از این طریق به خانواده بابک خلیلی وخانواده دیگر قربانیان فرقه رجوی می گویم قاتل فرزندان و عزیزان شما شخص مریم قجر هست و باید به هر شکل ممکن از شخص مریم قجر در هر جا که هستید شکایت و خواهان محاکمه مریم قجر و دیگر سران فرقه به جرم قتل و جنایت علیه فرزندان و عزیزانتان باشید .

سکوت در مقابل قتلهائی که مریم قجر در آلباتی مرتکب می شود باعث خواهد شد مریم قجر بدون جوابگوئی به قتل و جنایتهایش ادامه بدهد .

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

قتلی دیگر در آلبانی – رجوی قاتل بابک خلیلی است.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فرقه-رجوی-ویروس-هایی-که-دست-به-دامن-ویرو/

فرقه رجوی ویروس هایی که دست به دامن ویروس شده اند

فرقه رجوی ویروس هایی که دست به دامن ویروس شده اندمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، ششم آوریل 2020:… اما مشمئزتر از همه ویروسهای پوسیده برای سوء استفاده از وضعیت پیش امده سران مخ پوسیده فرقه رجوی هستند که در پیام منتسب به رجوی روح پلید مفقود القبر پیام قمپوز صادر می کنند و در این وانفسا که مردم درگیر ویروس هستند همه پزشکان و متخصصان دنیا به مردم توصیه و تاکید می کنند برای حفط سلامتی خود و جامعه در خانه بمانند و از ترددات غیر ضروری اجتناب کنند و خیلی از کشورها مقررات سخت گیرانه ( جریمه نقدی و زندان ) برای نقض کننده های قانون و تصمیم گرفته شده در نظر گرفته اند.در این اوضاع و احوال سران فرقه که اقعا ویروسهای پوسیده هستند و می خواهند از وضعیت پیش امده برای فرقه خود تنبون گشادی دست و پا کنند تا به اهداف کثیف و پلید خود برسند. فرقه رجوی ویروس هایی که دست به دامن ویروس شده اند 

فرقه رجوی ویروس هایی که دست به دامن ویروس شده اندتحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت 

فرقه رجوی ویروس هایی که دست به دامن ویروس شده اند

نزدیک به 4 ماه اکثر کشورهای جهان با ویروسی بنام کرونا درگیر هستند . دولت مردان بعضی از کشورها توانستند با تصمیم گیری درست و به موقع جلو پیشروی و پخش ویروس میان مردم خود را بگیرند و بعضی از کشورها مثل دولت بی تدبیر ایران با بی تدبیری و عدم قاطعیت و بی توجهی بخشی از مردم گردش دوست باعث شدند ویروس در اکثر شهرهای ایران پخش وباعث مبتلا شدن دهها هزار نفر و مرگ بیش از 3000 نفر از هموطنانمان شود .اما با وضعیت پیش امده ویروسهای پوسیده بدتر از کرونا البته با سابقه و مشخصات شناخته شده مثل فرقه رجوی و یا شورای دست ساز وزارت خارجه امریکا و سازمان سیا ؛عربستان که در بین ایرانیان مشهور به شورای گرازها هستند و یک مشت وطن فروش کنگر خورده و لنگر انداخته در امریکا و اروپا دست و پا می زنند تا از ویروس کرونا برای خود تنبونی دست و پا کنند .بدبختی و فلک زدگی ویروسهای پوسیده را درعملکر این روزهایشان بر ضد ایران و ایرانی می توان به خوبی دید این یروسهای پوسیده در اوج بی شرافتی ؛ وطن فروشی ؛ دریوزگی در این وضعیت بوزینه وار دست به چه کارهائی می زنند .

در حالی که مردم ایران مثل تمام مردم دنیا نیاز به اقلام بهداشتی و درمانی دارند تواب رجوی صفتی مثل مصداقی معلوم الحال که در سال 67 با لو دادن هم بندیهای خود توانست جان بی مقدارش را حفظ کند ادعا می کند ایران تحریم داروئی نشده و از تحریم مردم ایران توسط امریکا و اروپا حمایت می کند تا بتواند مورد پسند سیا و عربستان قرار بگیرد شاید بتواند با این یاوه سرائی ها و دم تکان دادنها از دلارهای خونین که به فرقه رجوی به خاطر وطن فروشی و مزدوری توسط اربابشان سهمی ببرد !

مصی قمی صیغه ای از اینکه عده ای وطن پرست و کشورها خواهان برداشتن تحریمها توسط امریکا شده اند خودش را تکه پاره می کند مثل بوزینه ماده جست و خیز می کند و اطلاعیه می دهد که نباید تحریمها برداشته شود و یا پولهای بلوکه شده برای خرید اقلام بهداشتی و درمانی برای مردم ایران ازاد شود ! یک مشت سلطنت طلب که در بین ایرانیان به ته گرد معروف هستند علنآ خواهان مصاحبه وطن فروشان برای دفاع از عملکرد امریکا بر عیله ملت ایران شده و با حراج گذاشتن ناموس نداشته اش درخواست مصاحبه به طرفداری از تحریم کرده .

اما مشمئزتر از همه ویروسهای پوسیده برای سوء استفاده از وضعیت پیش امده سران مخ پوسیده فرقه رجوی هستند که در پیام منتسب به رجوی روح پلید مفقود القبر پیام قمپوز صادر می کنند و در این وانفسا که مردم درگیر ویروس هستند همه پزشکان و متخصصان دنیا به مردم توصیه و تاکید می کنند برای حفط سلامتی خود و جامعه در خانه بمانند و از ترددات غیر ضروری اجتناب کنند و خیلی از کشورها مقررات سخت گیرانه ( جریمه نقدی و زندان ) برای نقض کننده های قانون و تصمیم گرفته شده در نظر گرفته اند.در این اوضاع و احوال سران فرقه که اقعا ویروسهای پوسیده هستند و می خواهند از وضعیت پیش امده برای فرقه خود تنبون گشادی دست و پا کنند تا به اهداف کثیف و پلید خود برسند. در اطلاعیه شماره 22منتسب به رجوی روح پلید خواهان قیام و شورش و امدن مردم به خیابانها ؛ تسخیر بیمارستانها و … می شود ! که این ویروسهای پوسیده در نوع خود بی نظیر هستند و تنها ویروسی هستند که در دست هر کس باشند به شکل مختلف این ویروسها را استعمال می کنند چه در ازمایشگاههای صدام ملعون ؛ یا در ازمایشگاههای موساد و یا در ازمایشگاه عربستان ؛ ویروسهائی هستند که دشمنان ایران و ایرانی هر زمان و در هر مکانی خواستند از اینها استفاده می کنند . اما در پیام شماره 23 منتسب به رجوی روح پلید مخ پوسیدگی و اوج به گل نشستگی و دست و پا زدنهای مرده های متحرک فرقه رجوی را می توان دید که چگونه دست به دامن ویروس شده اند و حرفهائی می زنند که هیچ موقعیت و نسبتی با حال ندارد .

رجوی روح پلید در پیام 23 ادعا میکند ورود ارتش و نیروهای مسلح برای جلو گیری از گسترش ویروس در ایران برای سرکوب و مهار وضعیت است !

البته ویروسهای پوسیده البانی نشین نمی گویند وقتی نخست وزیر آلبانی از نیروهای مسلح و پلیس برای کنترل ترددات استفاده می کند سرکوب که حساب نمی شود بلکه از طرف سران فرقه رجوی تدابیر پیشگیرانه هم قلمداد می شود و یا وقتی در امریکا ارتش برای کنترل ترددات وارد می شود صدائی از ویروسهای مخ پوسیده در نمی اید تا ارباب ناراحت نشود . اما نکته جالب اینکه یکی از حقوق بگیران مخ پوسیده ساواکی سابق ؛ مجاهد امروز ( پرویز خزائی ) که معلوم می شود در یاوه گوئی با روح رجوی پلید مسابقه گذاشته بصورت احمقانه و ابلهانه تاریخ تمدن بشر را با طاعون و ویروس گره زده و تا توانسته با گنده گوئی و قمپوز در کردن در تائید حرفهای منتسب به رجوی روح پلید شاید سهمی در دست و پا کردن بند تنبونی در سوء استفاده از ویروس برای فرقه رجوی داشته باشد . جیره خوار رجوی روح پلید بعد خوردن شامپاین و شراب ؛ ودکا سوئدی با لم دادن روی تخت با خالی کردن گاز شامپاین با در کردن باد معده مدعی می شود ومی فرماید باعث گذر از عصر برده داری و فتودالی به بورژوازی طاعون ؛ ویروس بوده و باعث شورش و قیام توسط کانونهای شورشی شده تا به این عصر رسیده !ساواکی سابق مجاهد امروز حتا به خود زحمت نداده از کتابهائی که سران فرقه بعنوان کتابهای اموزشی مثل کتاب سرمایه و تکامل و… در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به اعضاء اسیر اموزش می دادند یک خط بخواند و بفهمد که تکامل اجتماعی از روی به خاطر طاعون و ویروس نبوده بلکه به خاطر پیشرفت صنعت و تکنولوژی و طبقه های حاکم برای اضافه کردن سرمایه های خود دست و در طرف دیگر به وجود امدن طبقات اجتمای و سیاسی باعث تحول در تاریخ شده . معلوم پرت و پلا گوئی و یاوه سرائی های جیره خواران فرقه رجوی داعشی به خاطر اینکه شامپاین قبل از خوردن خوب تکان نداده و گاز شامپاین زیاد به معده اش فشار اورده مجبور شده صدائی از خود در کند .

در مطلب قبلی نوشته بودم معده رجوی روح پلید خوب تمیز نکرده اند . حالا ثابت می شود معده پر از شامپاین هم گازهای شبیه معده مرده ای که معده اش خوب تمیز نشده تولید می کند ! اما این ویروسهای پوسیده که دست به دامن ویروس کرونا شده اند مطمئن باشند از این وضعیت هم برای انها تونبونی دوخته نخواهد شد و نهایت از بی تونبونی همچنان در خانه های خود از کنار تخت و یا از روی تخت به در کردن گاز معده ادامه خواهند داد و ان را با کانونهای شورشی خیالی گره خواهند زد . خنده حضار

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

فرقه رجوی ویروس هایی که دست به دامن ویروس شده اند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-22-مسعود-رجوی-مزخرفاتی-که-قابل-توجی/

پیام 22 مسعود رجوی – مزخرفاتی که قابل توجیه نیستند

پیام 22 مسعود رجوی - مزخرفاتی که قابل توجیه نیستندمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هجدهم مارس 2020:… رجوی در پیام شماره 22 خودش میگوید حمله کنید ؛ انبار ها را مصادره کنید ؛ خامنه ای فورآ 100 میلیارد بدهد ! حقوق کارگران با این پول بدهید ! بیمارستان ها را از کنترل سپاه خارج کنید و … که همه این ادعا ها سفسطه ای بیش نیست چون همه متخصصان خارجی و یا ایرانی تاکید دارند با ماندن در خانه و دوری از تجمعات و حتا دیدارهای خانوادگی مانع گسترش ویروس شوید . اما میرزا بنویسهای مخ پوسیده رجوی که گویا در نفهمی از گاو و الاغ هم با تمام سرعت سبقت گرفته اند ( البته با پوزش از این حیوانات نجیب و با فایده ) اقدام به نوشتن این نوع پیام در این موقعیت می کنند. پیام 22 مسعود رجوی – مزخرفاتی که قابل توجیه نیستند 

پیام 22 مسعود رجوی - مزخرفاتی که قابل توجیه نیستنددرمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی

پیام 22 مسعود رجوی – مزخرفاتی که قابل توجیه نیستند

معده این مرده ( رجوی روح پلید ) را خوب تمیز نکرده اند !

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

نزدیک به 3 ماه در صدر اخبار دنیا پخش شدن ویروس کرونا از ووهان چین و یکماه هم گذشته آغشته شدن هموطنانمان در ایران و وجود ویروس کرونا در بیش از 150 کشور می گذرد .

چینی ها با قرنطینه کردن استان ووهان با بکارگیری نیروی نظامی توانست از پخش شدن این ویروس در دیگر شهرهای چین جلوگیری بکند و نتیجه مثبت در جلو گیری از پخش شدن ان را بدست بیاورد .

بعد چین ایتالیا نیز اول با قرنطینه کردن شهرها و بعد بصورت کلی قرنطینه کردن کل ایتالیا را در دستور کار گذاشت و نیروهای پلیس کنترل شهرها و ترددات بدست گرفت .متاسفانه در ایران با اشکار شدن ویروس کرونا در شهر قم و استان گیلان دولت بی تدبیر هیچ تدبیر و تصمیم جدی برای کنترل و قرنطینه کردن را در دستور کار قرار نداد و همین باعث شد با مسافرت و جابجائی ویروس کرونا در اکثر استانهای ایران پخش شود و باعث مریضی هزاران نفر و مرگ صدها نفر از هموطنانمان شود .

هم زمان با آشکار شدن ویروس در البانی که مقر فرقه رجوی هم در ان کشور می باشد دولت البانی یکسری تصمیمات برای جلو گیری از پخش ویروس کرونا می گیرد از جمله :

ــ وزیر بهداشت آلبانی روز جمعه اعلام کرد هر محل غذاخوری عمومی که تعطیل نکند ۲۰میلیون لک جریمه می;شود.ـــ

از ساعت ۶صبح روز جمعه، تدابیر اتخاذ شده توسط دولت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجرایی شده است. یکی از اقدامات منع حرکت وسایل نقلیه به استثنای خودروهای خدمات عمومی است. هم;چنین گشتهای پلیس اضافه شده است تا بتوانند خودروهای در حال عبور و مرور را کنترل کنند. یعنی دولت میزبان فرقه رجوی داعشی هم از نیروی پلیس برای کنترل ترددات به خاطر جلو گیری از گسترش ویروس استفاده می کند .

ــ همچنین امروز دولت فرانسه تصمیم گرفت با 100 هزار نیروی پلیس کنترل ترددات در فرانسه را به عهده بگیرند .

ــ فرماندارایالت نیویورک امریکا گارد ملی برای کمک در کنترل مناطقی که مبتلایان زیادی به ویروس کرونا دارند وارد کرده .

دراین اوضاع و احوال 2 پیام منتسب به رجوی روح پلید درسایتهای فرقه رجوی داعشی درج شده  که جا دارد به هزیان و یاوه هائی که سران فرقه رجوی به اسم رجوی روح پلید جا زده اند را ببینیم که چقدر در این پیامها بصورت ابلهانه و احمقانه باد معده رجوی روح پلید با سس مبارزه به خورد اعضاء نگون بخت می دهند .

در پیام شماره 22 منسب به رجوی روح پلید دستورات قصاری صادره شده که ادم وقتی می خواند مطمئن می شود مخ پوسیده هائی که به اسم رجوی روح پلید این چرندیات نوشته در حال و هوای دیگری سیر می کند گویا نه می داند ویروس چیست و نه واگیری ویروس بطور خاص ویروس کرونا که یکی از ویژگیها و تفاوت با ویروسهای دیگر را طبق گفته همه متخصصین سرعت زیاد واگیر و پخش ان را می گویند میرزا بنویس مخ پوسیده رجوی تمامآ در آن پیام منتسب به رجوی نوشته شده.

حمله کنید ؛ انبار ها را مصادره کنید ؛ خامنه ای فورآ 100 میلیارد بدهد ! حقوق کارگران با این پول بدهید ! بیمارستان ها را از کنترل سپاه خارج کنید و … که همه این ادعا ها سفسطه ای بیش نیست چون همه متخصصان خارجی و یا ایرانی تاکید دارند با ماندن در خانه ودوری از تجمعات و حتا دیدارهای خانوادگی مانع گسترش ویروس شوید . اما میرزا بنویسهای مخ پوسیده رجوی که گویا در نفهمی از گاو و الاغ هم با تمام سرعت سبقت گرفته اند ( البته با پوزش از این حیوانات نجیب و با فایده ) اقدام به نوشتن این نوع پیام در این موقعیت می کنند .

به سران فرقه بطور خاص به مریم قجر و شوهر سابق اش که به اسم رجوی روح پلید پیام صادر می کنند باید گفت اگر راست می گوئید اروپا و حتا البانی ول کنید بروید داخل ایران یک هزارم آنچه را می خواهید مردم انجام بدهند زحمت قبول فرمائید خودتان انجام بدهید ایا مرگ حق برای همسایه ؟ !

از انجا که در همه بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله و بیماریهای واگیر دار و …در همه جای دنیا ارتش و نیروی انتظامی برای کمک به مردم به محل وقوع حادثه می فرستند در ایران هم قرار بر این شده که نیروهای ارتش و سپاه در کنترل ویروس کرونا به همراه تیم های امدادی کمک کار باشند رجوی روح پلید از قبر پیام داده و ادعا کرده ورود نیروی نظامی مثل برقرار کرد ن حکومت نظامی زمان شاه است !

عجبا وقتی در البانی که مریم قجر و سران فرقه و اعضاء نگون بخت در ان کشور هستند نیروی نظامی دخالت می کند می شود خوب و کنترل و یا در کشورهای دیگر .

اما در ایران وقتی نیروی نظامی برای کنترل ویروس وارد می شود از نظر رجوی روح پلید وسران مخ پوسیده فرقه رجوی می شود حکومت نظامی !

می گویند بعلت خوب تمیز نکردن بعضی از مرده ها یا کفن مرده زرد یا وقتی مرده را در قبر گذاشتند بر اثر فعل و انفعالات معده مرده از قبر صدا شنیده می شود !پیامهای منتسب به رجوی روح پلید هم دقیقا میماند صدای قبر مرده ای که معده اش خوب تمیز نشده .

پاریس : محمد رزاقی

پیام 22 مسعود رجوی – مزخرفاتی که قابل توجیه نیستند

لینک به منبع

***

ویروس کرونا و مجاهدین خلقمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجویترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجوی

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

Saudi_Arabia_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MEK_MKO_NCRI_Terrorism_Financeوبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

انسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشانانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

جمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلقجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

عبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردندعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

همچنین: