قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم آوریل 2019:…  اين عفريته جهل و جنايت (مريم رجوى) چنان خود را در برابر بولتون و پمپئو، براى تحريم ملت ايران حقير و پست نشان مي دهد و خوشرقصى مي كند كه همين پمپئو اين قاتل كودكان مظلوم يمن، حاضر نيست با مريم رجوى ديدارى داشته باشد و در يك موضع گيرى رسمى مجاهدين را فاقد مشروعيت دانسته و ارتباط خود با آن ها را تكذيب كرد. قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى.

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىمخالفت مایک پمپئو و دولت امریکا با فرقه منفور مجاهدین خلق به سرکردگی مزدور مریم رجوی

لینک به منبع

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 23.04.2019

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی، آلمان

 تحريم يك جانبه كاخ سفيد و شخص دونالد ترامپ بر ضد مردم ايران و قرار دادن نيروى نظامى اين كشور در ليست تروريستى، از عجائب شق القمر تاريخى است كه با هيچ معيار و سنجش قانونى قابل سازگارى نيست و نخواهد بود آن هم به بهانه هاى واهى كه خود سردمداران كاخ سفيد، حامى و بوجود آورنده ترور و تروريسم در خاورميانه بوده و هستند تا بيشتر بتوانند مردم منطقه را در جنگ و دشمنى و كشت و كشتار همديگر قرار دهند و خود فروشنده انواع تجهيزات نظامى كارتل هاى اسلحه سازى ايالات متحده باشند و به واضح ترين بيان خود آمريكايى ها „شيره“ اين كشورها را دوشيده و وارد اقتصاد خود كنند. به همين دليل، براى حفظ منافع خود به هر خباثت و جنايتى دست ميزنند و به ادعاهاى دروغ و پوچ روى ميآورند و واقعيات را عكس جلوه ميدهند. سر زمين و ملك يك كشور را به كشور تحت حمايت خود هديه ميدهند و قلدرمأبانه مي خواهند اقتدار ابرقدرتى آمريكا را مجدداً أحيا نمايند، اما نمي دانند آب رفته به جوى دگر باز نخواهد گشت.  زمان لشكر كشى به كشورها، پايان يافته است و شاخ ابرقدرتى آمريكا هم خيلى وقت است كه شكسته است و با سمباده كارى نمي شود ريشه بر جامانده را تيز و برنده نمود بلكه هر چه بيشتر سردمداران كاخ سفيد عربده بكشند و تهديد كنند و قوانين بين المللى را ناديده بگيرند، ريشه شاخى كه روى سرشان باقى مانده است نيز بيشتر مي پوسد و اين پوسيدگى به بدنه سرايت كرده و يك دفعه مي بينيد كه آمريكا همانند شوروى زمان آقاى گرباچف شده است. در اين اصل، شكى نيست و دوران زوال دوناد ترامپ و كاخ سفيد، سر رسيده است. هارت و پورت كردن سردمداران جنگ و جنايت همچون پمپئو و جان بولتون و ….نشان از اقتدار آمريكا نيست، بلكه نشان غرق شدن اين قدرت جهانى است كه ناخداهاى اين كشتى غول پيكر كاملا به اين واقعيت واقف هستند كه كشتى شان در سراشيبى غرق شدن قرار دارد و تهديد و تشر و قلدرى و زير پا گذاشتن قوانين بين المللى، ناشى از اين است كه اين ضعف ايالات متحده كه در حال غرق شدن است، موقتاً پوشيده شود. اما اين واكنش هاى جنون آميز و تصميمگيري هاى قلدرمأبانه آقاى دونالد ترامپ و همدستان جنگ طلب اش در روند رو به افول اين قدرت در حال اضمحلال فرج آفرين نخواهد بود.

در اين راستا، عده اى مزدور و خودفروش و قلاده به گردن ايرانى نما، چنان عنان از كف داده اند كه گويا با فشار و تحريم بر مردم ايران، عنقريب است كه اقاى دونالد ترامپ و پمپئو آن ها را سوار بر جمبوجت نموده و در تهران پياده كرده و روانه اريكه قدرت مي نمايد. اين شامل افرادى است كه وزارت خارجه آمريكا اجازه داده كه با آن ها ديدار داشته باشد اما ببينيد رهبران مجاهدين بخصوص شخص مريم رجوى كه در پاريس جلوس فرموده اند و دو آتشه تر از بقيه به اصطلاح اپوزيسيون خود فروش چنان براى دونالد ترامپ و پمپئو دم تكان ميدهد و خوشرقصى مي کند و چنان بر ضد مردم ايران است كه گويا تنها پديده و تافته جدا بافته اى است كه فقط او و شوهر فرارى اش حق نشستن بر صدارت ايران را دارا مي باشند.

اين در صورتى است كه اين جانى و شوهر بى ريشه اش نه تها جايگاهى در بين مردم ايران ندارند بلكه مورد نفرت عموم ايرانيان و فارسى زبانان داخل و خارج كشور هستند.

 اين عفريته جهل و جنايت (مريم رجوى) چنان خود را در برابر بولتون و پمپئو، براى تحريم ملت ايران حقير و پست نشان مي دهد و خوشرقصى مي كند كه همين پمپئو اين قاتل كودكان مظلوم يمن، حاضر نيست با مريم رجوى ديدارى داشته باشد و در يك موضع گيرى رسمى مجاهدين را فاقد مشروعيت دانسته و ارتباط خود با آن ها را تكذيب كرد.

 با اين موضع گيرى، پوزه مريم رجوى را هدف شليك خود قرار داد و بيش از پيش مريم رجوى بور شد، مريم رجوى خود فروش، هنوز كه هنوز است از اين مزدورى و خيانت به ملت ايران دست برنداشته و از گذشته عبرت نگرفته است و خود را نخود هر آشى مي بيند در صورتى كه او و شوهرش، متوهم از پول هاى دريافتى از حق مزدورى، فكر مي كنند اربابان شان براى آن ها اهميتى قائل هستند.

مريم و مسعود رجوى بدانند كه تفاله اى بيش نيستند و كسى به زوزه هاى شما كفتاران و گرگان حيات آدميت، اهميتى نمي دهد. بنابراين، گذشته خود را در مزدورى براى صدام حسین يادآورى كنيد، ببينيد چى شديد؟

حمايت خود را از  تروريسم در سوريه مرور كنيد، ببينيد به كجا رسيديد؟

حمايت خود را از كشتار مردم يمن و حمايت از عربستان سعودی را يادآورى كنيد و ببينيد چى شدید و به كجا رسيديد؟

حمايت شما از تروريسم لجام گسيخته داعش در قتل و عام و كشت و كشتار وحشيانه مردم عادى و دادن لقب عشاير انقلابى به اين موجودات آدمخوار را يادآورى نمائيد و ببينيد چى شدید و به كجا رسيديد؟

ننگ و نفرين مردم ايران و آه ستمديدگان و كشته شدگان و كسانى كه به دست شما شكنجه و سربه نيست شدند، بدرقه راهتان باد و همين روند اضمحلال اصول، تشكيلاتى و نيرويى داشته باشيد كه انشاءالله به زودى در محكمه عدالت جوابگوى جنايات بي شمارتان باشيد.

„پایان“

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مريم-رجوى؛-سيلزدگان-و-وضعيت-تشكيلات-مج/

مریم رجوى؛ سیلزدگان و وضعیت تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانى

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم آوریل ۲۰۱۹:… در این بین شیادى و حیله گرى فرقه رجوى که با طومارهاى عریض و طویل بر روى آنتن تبلیغاتى خود می برد و براى کشته شدگان و خسارت دیدگان این حاثه طبیعى أشک تمساح می ریزد دور از انتظار نبود. مریم رجوى که براى ابراز وجود و مظلوم نمایى، افراد تشکیلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار می داد و کشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحین به حال خود رها شده و به علت عدم رسیدگى اونهم با مجروحیت یک گلوله کلاشینکف در پاى افراد، می گذاشت تا بمیرند .

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىکارنامه تاریک فرقه تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۹۷

لینک به منبع

مریم رجوى؛ سیلزدگان و وضعیت تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۰۱٫۰۴٫۲۰۱۹

در ابتداى سال، بارش باران هاى سیل آسا خسارات جانى و مالى سنگینى بر هموطنان عزیزمان  در قسمت هایى از ایران وارد آورده است، بلایاى طبیعى که خواستگاه و مشیتى خارج از اراده انسانى در آن نهفته است.

الام آن هم جز با همت و همیارى سایر إنسان ها و همنوعان، التیام پذیر نیست و هر چند که خسارت مالى و جانى در این سیل اخیر زیاد بوده اما اتحاد و نوع دوستى مردم  در سراسر ایران در کمک و همیارى سیل زدگان ایمان، فرهنگ و نوع دوستى مردم ایران را در أنظار جهانیان انگشت نما کرده است. براى جان باختگان، آرزوى مغفرت و براى مجروحین این بلاى طبیعى، آرزوى سلامتى و براى بازماندگان و خسارت دیدگان آرزوى صبر و اجر دنیوى و اخروى خواهانم.

در این رابطه همدردى هموطنان با سیلزدگان قابل تقدیر است چه جنبه معنوى و تسکینى داشته باشد و چه ارائه کمک هاى مادى. اما در این بین شیادى و حیله گرى فرقه رجوى که با طومارهاى عریض و طویل بر روى آنتن تبلیغاتى خود می برد و براى کشته شدگان و خسارت دیدگان این حاثه طبیعى أشک تمساح می ریزد دور از انتظار نبود.

مریم رجوى که براى ابراز وجود و مظلوم نمایى، افراد تشکیلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار می داد و کشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحین به حال خود رها شده و به علت عدم رسیدگى اونهم با مجروحیت یک گلوله کلاشینکف در پاى افراد، می گذاشت تا بمیرند و با آمار بالاى کشته ها بوق شیطان سازى و تبلیغاتى و مظلوم نمایى خود را کوک می کرد و در پس این تراژدى به مزدورى و خودفروشى و خیانت مشغول بود و به اصطلاح حمایت محور غربى – عربى که الان مشخص شده  کسانى همانند سران عربستان و جنگ طلبان آمریکا، بیش نبودند که پدرخوانده  همین گروه هاى تروریست و آدم کش در خاورمیانه  از جمله همین فرقه ضدانسانى رجوى می باشند،  بوده است.

سیاه نمایى و دروغ  از  درون ایران کار اصلى به اصطلاح ایدئولوژیکى و سیاسى و تشکیلاتى براى فریب اذهان و خوراک افراد در نشست هاى مستمر بود که ذهن و ضمیر افراد را قبضه کرده و در اختیار خود بگیرند و أشک تمساح ریختن و سنگ مردم ایران را به سینه زدن هم شاخص بارز این رویکرد فریبنده و حیله گر رهبرى فرقه بود در صورتى که اولا تمام مردم ایران هم قربانى شوند، حاضرم وجدانم را گرو بگذارم که براى شخص مسعود و مریم رجوى، ذره اى دلسوزى و آه و تاسف واقعى در این دو شخص وجود ندارد و جز بقاء خود بعنوان رهبر و رئیس جمهور مادام العمر، دغدغه اى دیگر نداشته و تمام اعمال تروریستى و خودفروشى و حتى أشک تمساح ریختن و هر نوع معلق زدن دیگر این زوج شیطان صفت براى همین است و لاغیر.

حیله گرى مریم رجوى و أشک تمساح ریختن او براى سیل زدگان اخیر در همین راستا است و اگر مریم رجوى واقعاً دلسوز مصیبت براى مردم ایران است بجاى این که ایام عید در آلبانى این قدر سورچرانى کند و این قدر خرج و مخارج داشته باشد و براى روحیه و نگهداشتن افراد در اشرف ٣ تا این حد سرگرم سازى نماید، یک صدم این ولخرجی ها را به سیل زدگان اختصاص دهد. البته اگر هم این کار را بکند که از چنین جانیانى بعید است براى عوام فریبى بیش نیست.

مریم رجوى که در آلبانى اطراق گزیده است و با براه انداختن جشن و سورهاى آنچنانى و خرید افراد دست چندم بعضى از دولت ها و شرکت در مراسم شان براى روحیه دادن به افرادش به سختى مشغول وصله پینه کردن تشکیلات مندرس و پوسیده اش است، در آغاز سال نو و نشست براى افراد آلبانى با وقاحت تمام سال ١٣٩٨ را سال سرنگونى نامیده است. طبق گفته دوستان در البانى، مریم رجوى با این حماقت هزار باره نمک روى زخم افراد پاشیده است و افراد هم متناقض از این وعده هاى دروغین بعضى آشکارا به رخ فرماندهان خود کشیده اند که بگذارید سرنگونی هاى سال هاى قبل را درو کنیم بعد به سرنگونى امسال برسیم. الان هم خیلى از افراد در اشرف ٣ به این خاطر حتى براى غذا خوردن جمعى هم نم یروند و خیلی ها مستقیماً زیر نظر قرار دارند که فرار نکنند.

مریم رجوى و سران تشکیلاتش، براى موج جدایى و فرار بعد از سیزده بدر، دارند چاره اندیشى می کنند و با تطمیع می خواهند ناراضیان خود را تا صباحى دیگر نگهدارند و با تجربه اى که در کار تشکیلات داریم بعید است که مریم رجوى بتواند بر این معضل فائق آید و باید در روزها و هفته هاى آینده شاهد موج فرار و جدایى از تشکیلات پوسیده رجوى ها باشیم. به امید رهایى تمام دوستان در اسارت رجوى. نوروز سال ۱۳۹۸ بر همه اسرای آلبانی و مردم ایران مبارک باد.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-قجر-خانم-بزک-کرده-و-مهر-تابان-مسعو/

مریم قجر (خانم بزک کرده و مهر تابان مسعود رجوی) در آلبانی آچمز شده است

برادران مجاهد خلق و روسپی خانه های آلبانی – سالگرد ۲۲ بهمن بدون مرحوم مسعود رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوازدهم مارس ۲۰۱۹:…  خانم بزک کرده و مهر ناتابان مسعود رجوى! با چه رویى دم از حقوق زن میزنى و روز جهانى زن را با آن چنان آب و تابى به زبان میآورى انگار که تنها منجى و عدالت گستر براى زنان عالم هستى! اى شیاد و اى  ام تروریست هاى داعشى – عربى، لطفا اسم مقدس زن را با آن دهن کثیف ات بیش از این آلوده نکن . لطف کنید، ذره اى آزادى به زنان بدبخت تشکیلاتت بدهید. 

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىبرادران مجاهد خلق و روسپی خانه های آلبانی – سالگرد ۲۲ بهمن بدون مرحوم مسعود رجوی

لینک به منبع

مریم قجر (خانم بزک کرده و مهر تابان مسعود رجوی) در آلبانی آچمز شده است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۱۱٫۰۳٫۲۰۱۹

ضربات و شکست هاى پى در پى بر پیکره فرسوده تشکیلات رجوى به خاطر دل خوش کردن و دل بستن به سراب پوچ و فریب هاى رهبرى، از جمله وعده دروغین سرنگونى و حضور در تهران تا بیست و دوم بهمن ماه امسال و شکست مفتضحانه سردمداران جنگ و خشونت و ویرانى در کنفرانس ورشو و خواب هاى پنبه دانه آن ها و رهبرى فرقه براى سرزمین عزیزمان ایران، و پوچى سرمایه گذارى شخص مریم رجوى در غیاب شوهر مفقود شده اش روى این نشست و تبدیل کردن آن براى سرنگونى در اذهان اسراى در بند فرقه  به جایى راه نبرد و این نقشه ها و فریب هاى هزاران بار تکرارى  پیامد هاى منفى  براى اسراى در بند تشکیلات رجوى دارد  و مریم رجوى به هر ترفندى رو بیاورد فقط براى تبلیغات و إظهار وجود دروغین در سرفصل ریزش و فروپاشى تشکیلاتش در آلبانى است و از درون تشکیلات طبق اظهارات دوستان تازه جدا شده در آلبانى، حتى یک نفر خریدار نداشته و نخواهد داشت. بنابر این، خطابم به شخص مریم رجوى است و بعنوان یک عضو با سابقه بیش از یک ربع قرن در تشکیلاتش و جدا شده کنونى، فریاد میزنم و به این عفریته جهل و جنایت، می گویم دیگر بس است، دست از این شیادی ها بردارید، با پرداخت پول و خرید لابى و اجاره کردن یک سالن در پارلمان فرانسه و عده اى دور خود جمع کردن و تبلیغات دروغ و شیطان سازى، دردى از شما دوا نخواهد کرد. مطمئن باش که هم مردم و هم دولت مردان فرانسه از شما و فرقه تروریست تان متنفر و منزجر هستند، لطفا از آزادى درون این کشورها  سوءاستفاده هاى رذیلانه براى فریب اذهان اسیران در بند تشکیلاتت، نفرمائید. البته باید یادآور شوم که تشکیلات هم وقعى به این سفید نمائی هاى دروغین شما نمى نهند و آن را فریبى براى در بند و اسیر نگهداشتن خود پنداشته و طغیان آن ها را براى شما بدنبال دارد.

خانم بزک کرده و مهر ناتابان مسعود رجوى! با چه رویى دم از حقوق زن میزنى و روز جهانى زن را با آن چنان آب و تابى به زبان میآورى انگار که تنها منجى و عدالت گستر براى زنان عالم هستى!

اى شیاد و اى  ام تروریست هاى داعشى – عربى، لطفا اسم مقدس زن را با آن دهن کثیف ات بیش از این آلوده نکن . لطف کنید، ذره اى آزادى به زنان بدبخت تشکیلاتت بدهید. آزادى بقیه زنان عالم از قید بندگى و بردگى پیش کش شما، این قدر سنگ رهایى زن و حقوق برابرى را به سینه نزن! براى من که در درون تشکیلاتت بودم و با گوشت و پوست خود دیده و لمس کردم که شقى ترین رفتار با زنان در تشکیلات شما می شود تمام آزادی هاى فردى و اجتماعى بطور مضاعف از زنان را در درون تشکیلات گرفته اید! اى روباه مکار، چطور خجالت نمی کشید و سنگ آزادى زنان را به سینه میزنى!

خانم رجوى، شما یک راه بیشتر ندارید و آن هم رفتن و پنهان شدن در لانه شوهرتان است. ادامه تبلیغات دروغین در بیرون هیچ دردى دیگر از شما دوا نخواهد کرد، وضعیت نیروهایت در البانى را ببین و از غصه دق کن و بمیر. ببین چطور تمرد زیاد شده است، پچ پچ کردن و محفل زدن در تمام لإیه هاى سازمان حتى در لإیه مسئولین بالا نشانه چیست؟ تره خرد نکردن افراد پائین تر نسبت به رده های بالاتر از خود نشانه چیست؟ عاجز شدن زنان رهبرى کننده ات از برگذارى نشست هاى سرکوب براى افراد نشانه چیست؟ عجز و درماندگى فرماندهان از اوتوریته بر افراد نشانه چیست؟ فرار و جدایى روزانه و هفتگى افراد از زندان اشرف ٣ نشانه چیست!؟

خانم رجوى، هر چه بخواهید خودتان را حى و زنده نشان دهید فایده ندارد، شما هم بلحاظ فیزیکى و هم بلحاظ تاریخى مٓرده اید، راه و مسیر و جنایات شما درس عبرتى خواهد بود براى نسل آینده و جز لعن و نفرین براى خودتان و شوهر بی مقدارتان  بدرقه راهى ندارید و نخواهید داشت.

یادآورى این نکته هم به خانم رجوى عارى از لطف نیست که توطئه هاى شما براى آتش افروزى و آتش سوزى و خسارت به مردم ایران با راه اندازى تبلیغات شیطان سازى براى روز چهارشنبه سورى و ایّام عید هم دیگر برایتان روسیاهى به دنبال داشته و مردم فهیم ایران وقعى به چرندیات شما براى اهداف شوم تان نخواهند گذاشت و در امنیت و ایمنى کامل بهترین چهارشنبه سورى و جشن هاى عید خواهند داشت، تا کور شود چشم شما و شوهر ناپدید شده تان.

„پایان“

*** 

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىخودشیفته (خودشیفتگی یا نارسیسیسم، یک معضل روانی است)

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بحران-ها-و-معضلات-گریبانگیر-مریم-رجوى/

بحران ها و معضلات گریبانگیر مریم رجوى

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۹:… الان مریم رجوى خود نیز به قول تشکیلات “واو“ شده است و رمقى برایش باقى نمانده چرا که می خواست بحران دروغ و دغل وعده سرنگونى را با نتایج جلسه لهستان بپوشاند. به همین دلیل، تمام توان و ظرفیت مالى و تشکیلاتى فرقه را بسیج تبلیغ ضدیت با مردم ایران و حمایت از خواسته محقق نشده سران جنگ طلب کاخ سفید بر ضد مردم و میهن ایران با براه انداختن “شو“ لهستان  کرد اما دیدیم که هم ارباب و هم نوچه ارباب یعنى نتانیاهوى پریشان حال و هم مریم رجوى و وطن فروش بور شدند.

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىمجاهدین خلق و مریم رجوی خوش خیالی نکنند ،کنفرانس ورشو مفتضح تر از آن بود که فکر میشد!

لینک به منبع

بحران ها و معضلات گریبانگیر مریم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۲۱٫۰۲٫۲۰۱۹

پوچى و دروغ هزار و یک باره و وعده سر خرمن دادن سرنگونى و حضور در تهران در بیست و دوم بهمن ماه  ٩٧ توسط مسعود و مریم رجوى به نگون بختان در اسارت فرقه و ولوله اى که بعد از این تاریخ در میان اسراى رجوى بپا شده و مهارت ناپذیر خواهد بود، بر تسریع در روند روزافزون فرار و جدایى علارغم جو پلیسى و سختگیرى در مقر اشرف ٣ در آلبانى افزوده شده و روز زار و سردرگمى مریم رجوى و سرانش فرا رسیده است. بر طبق خبرهاى دوستان جدا شده در آلبانى که بعضا ارتباط با درون تشکیلات دارند، می گویند وضعیت تشکیلاتى نفرات بسیار شکننده و براى سران رجوى به یک بحران مهار ناشدنى تبدیل شده است.

هرج و مرج و پچ پچ کردن هاى نفرات با یکدیگر و عدم پاسخگویى قانع کننده مسئولین فرقه بخصوص شخص مریم رجوى بر دامن زدن به این وضعیت افزوده است و بعضى از نفرات در تضاد آشکار با مسئولین خود تن به خواسته هاى تشکیلاتى و کارى آن ها نمی دهند و مسئولین تشکیلات از جمله خود مریم رجوى را به یک چالش بزرگ گریبانگیر که مستأصل از حل آن می باشند، کشیده شده اند و راه فریب و گریزى براى آن ها نیست، چرا که دیگر دوران صدام حسین و قرارگاه اشرف نیست که با منطق زور و شکنجه و زندان بتوان بر چالش هاى درون تشکیلات غلبه کرد. گذشت آن زمان که با یک نشست و نعره مسعود رجوى افراد سر جاى خود میخکوب می شدند و مجبور بودند کورکورانه مسیر و اراده رجوى را مو به مو اجرا و پیاده نمایند و هیچ کس جرأت ایستادن جلوى دروغ و دغل مسعود و مریم رجوى نداشته باشد.

الان مریم رجوى خود نیز به قول تشکیلات “واو“ شده است و رمقى برایش باقى نمانده چرا که می خواست بحران دروغ و دغل وعده سرنگونى را با نتایج جلسه لهستان بپوشاند. به همین دلیل، تمام توان و ظرفیت مالى و تشکیلاتى فرقه را بسیج تبلیغ ضدیت با مردم ایران و حمایت از خواسته محقق نشده سران جنگ طلب کاخ سفید بر ضد مردم و میهن ایران با براه انداختن “شو“ لهستان  کرد اما دیدیم که هم ارباب و هم نوچه ارباب یعنى نتانیاهوى پریشان حال و هم مریم رجوى و وطن فروش بور شدند و این ائتلاف مثل ائتلاف براه انداختن ناتوى عربى به سرکردگى شیوخ وهابى عربستان به نتیجه صفر و عبثى تبدیل شد و براى مریم رجوى بجاى اینکه یک روند رو به جلویى براى فریب افراد تشکیلاتش باشد، یک بحران دیگر بر بحران هاى آن ها افزود و راهى جز خودزنى براى مریم رجوى باقى نمانده است که آن هم رو آوردن آشکار به انتحار و بمب گذارى و کشت و کشتار که بتواند سر نفراتش را گرم و مشغول نماید.

کنفرانس لهستان، عکس انتظارات مریم رجوى نتیجه معکوس داد و هیچ دستاوردى براى این خود فروخته و جانى نداشت. به همین دلیل، الان مریم رجوى با بحران سنگینى در درون تشکیلات روبروست. شکى نیست که این پیر عجوزه و فریبکار و شیطان صفت به هر ترفندى رو خواهد آورد چرا که در تنگناى مطلق افتاده و مثل مار زخمى به خودش می پیچد، به همین دلیل توطئه هایش شروع شده و فشار و سختگیرى و جاسوسى و آزار و اذیت جدا شده ها را در آلبانى شدت بخشیده است.

شکى نیست که مریم رجوى کینه عجیبى نسبت به جدا شده هاى فرقه که اسرار جنایت هاى خودش و شوهرش را افشا کرده اند، به دل دارد و به قول مسعود رجوى فرارى و مفقود شده اگر روزى تشکیلات به بحران و بن بست بخورد ریختن خون تک تک جدا شده ها واجب می شود و آنجا به همه فرمان داد که هر کس از جدا شده ها در اروپا یا هر جاى دیگر دنیا دیدید بکشید و به این کارتان افتخار کنید، زندان هاى اروپا همانند هتل است چه بهتر مجاهد با این عقیده زندان برود.

و الان آثار آن بعد از بحران لاعلاج در تشکیلات رجوى در بیرون از تشکیلات با جدا شده هاى جدید در البانى شاهد هستیم، لذا به تمامى سران کشورهاى اروپایى هشدار می دهم که مراقب این معضل اروپاگیر مریم رجوى و سران تروریست اش باشند و اگر الان جلوى فعالیت هاى او گرفته نشود فردا دیر خواهد بود. به امید رهایى تمام اسیران در اسارتگاه اشرف ٣ در کشور آلبانى.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سرنگونى-با-مریم-رجوى-و-مسیح-علینژاد/

سرنگونى با مریم رجوى و مسیح علینژاد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم فوریه ۲۰۱۹:…  جالب است که دست به دامن شدن کاخ سفید به عفریته ترور و کشتار مردم ایران و عراق، یعنى مریم رجوى لیدر سازمان مجاهدین، که مورد تنفر قریب به اتفاق مردم ایران هستند و این که این عجوزه خوب براى کاخ سفید و دستگاه جنگ و نفرت آن خوشرقصى می کند، آن را برجسته کرده اند که الگوى حکومت آینده ایران شود. عجب! ببینید وضعیت کاخ سفید و جان بولتون جنگ طلب به کجا رسیده که دست به دامان چه کسى شده اند … 

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىامروز هر کسی میتواند با مایک پمپئو عکس بیاندازد الا مریم رجوی و مجاهدین خلقش

لینک به منبع

سرنگونى با مریم رجوى و مسیح علینژاد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۰۶٫۰۲٫۲۰۱۹

 سردمداران جنگ طلب و سرمایه داران کاخ سفید براى براندازى حکومت هاى مستقل که برخواسته از آراى مردم خود آن کشور بوده و دست درازى شیطان را براى بلعیدن منابع اقتصادى و مالى و فرهنگى کشور شان، کوتاه کرده اند و می خواهند با اراده مردم کشور خود پیش بروند، با واضح ترین صورت امروز در کشور ونزوئلا شاهد هستیم.

البته این خصیصه با توجه به افول قدرت تک قطبى آمریکا در جهان دیگر جواب ندارد و سران کاخ سفید هم می دانند که دیگر قادر به پیاده کردن خواسته هاى خود و تحمیل اراده خود بر دیگر کشورها نیستند و نخواهند بود و حتى قدرت تخریب و به ویرانى کشاندن کشور مورد غضب شیطان هم چون عراق و افغانستان و لیبى دیگر کار آن ها نیست و نخواهد بود و در واقع در توان آن ها نیست.

نمونه بارز آن در حال حاضر کشور سوریه است که آمریکا  تمام تلاش و همت و اراده نظامى و سیاسى و تروریست پرورى خود را بکار گرفت که اراده مردم و حکومت آن کشور را در هم بشکنند و اراده خود را بر مردم آن کشور تحمیل کنند اما نتوانستند.

الان مردم سوریه و حکومت آن به ریش ارباب کاخ سفید، آقاى ترامپ و مشاور امنیت ملى آن جان بولتون ستیزه جو و وزیر خارجه آن ها آقاى پمپئو می خندند چرا که آقاى ترامپ با سرافکندگى مجبور به اعلام خروج از سوریه شد بدون دستآورد مورد نظرش یعنى ساقط کردن حکومت بشار أسد و روى کار آوردن یک حکومت مطیع و دست پرورده.

این روزها می بینیم که چگونه جنگ طلبان کاخ سفید با بکارگیرى حداکثر سیاست خارجى شان بر علیه مردم ایران با براه انداختن ظالمانه ترین تحریم ها و شاخ و شانه کشیدن هاى توخالى سردمداران جنگ و ویرانى با تبلیغ کنفرانس ضد ایرانى لهستان، می خواهند به قول خودشان  به آرزوى به گور رفته خود برسند اما مردم ایران آن بیدى نیستند که با هر بادى بلرزند و مقهور تشرهاى ترامپ و جان بولتون و پمپئو شوند.

جالب است که دست به دامن شدن کاخ سفید به عفریته ترور و کشتار مردم ایران و عراق، یعنى مریم رجوى لیدر سازمان مجاهدین، که مورد تنفر قریب به اتفاق مردم ایران هستند و این که این عجوزه خوب براى کاخ سفید و دستگاه جنگ و نفرت آن خوشرقصى می کند، آن را برجسته کرده اند که الگوى حکومت آینده ایران شود. عجب! ببینید وضعیت کاخ سفید و جان بولتون جنگ طلب به کجا رسیده که دست به دامان چه کسى شده اند.

به نمونه زیر توجه شود که در سایت و فیس بوک وزارت خارجه آمریکا درج شده است، قضاوت با خواننده،

تصویر روز: دیدار وزیر خارجه پمپئو با نویسنده، خبرنگار و فعال حقوق زنان، مسیح علینژاد.

https://ir.usembassy.gov/fa/secretary-pompeo-meets-masih-alinejad/

معاون سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه ای گفت: در دیدار امروز، وزیر خارجه از خانم علینژاد بخاطر شجاعتش و  تعهد ادامه دارش و دفاع از حقوق بشر در ایران سپاسگزاری کرد. وزیر خارجه بر تعهد ایالات متحده نسبت به تقویت صدای مردم ایران و محکوم کردن رژیم ایران بخاطر نقض های ادامه دار حقوق بشرش تاکید کرد. ایالات متحده از جامعه بین الملل می خواهد تا در محکوم کردن رژیم ایران بخاطر سرکوب مردم خودش، به ما بپیوندند.

خیلى جالب است که یک فرد این چنینى براى مردم با فرهنگ و متمدن ایران شاخص آزادى می کنند، این نشاندهنده درماندگى سران کاخ سفید و سیاست خارجى شان است که به چنین فاکت هایى رو می آورند و نشانه ضعف و رو به افول سیاست هاى کاخ سفید است، بگذریم که دست به دامان شدن و شخصیت ساختن پوچ از آدم هاى بى محتوا، دردى از کاخ سفید دوا نخواهد کرد بلکه بر عکس، اراده مردم ایران براى پیشرفت و استقلال خواهى شان  جزم تر کرده و مسیر را بدور از هیاهوى اربابان زور و قدرت، ادامه می دهند و خواهند داد. بنابراین، آقایان ترامپ و جان بولتون، بدانند که دوره قلدرى آمپریالیسم بسر آمده است و شاخ شانه کشیدن براى مردم ایران و هارت و پورت کردن دردى از آن ها و قلاده به گردن هایشان در منطقه خاورمیانه، دوا نخواهد کرد.

امسال رجوى ها و مسیح علینژادها هم بدانند که جز بر نفرت عموم مردم ایران از عملکردشان نمی افزایند و فقط کأسه لیسى دشمنان مردم ایران نصیب شان شده و به همین وطن فروشى خود ادامه دهند.

„پایان“

*** 

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىقتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىSaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوىThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: