كمدهاي بي قفل

كمدهاي بي قفل

 فریاد آزادی، سی و یکم اکتبر 2017:… ارزش در فرقه يعني بي اعتمادي كامل اين مثال را كه از كمد زدم مقداري ازاين موضوعات بود در صورتي كه نشست هابخاطر دزدي همين مسئولين گذاشته ميشد كه نفرات ميگفتند كه كمد ما را كساني ميگردند آدمها به خيال خامشان فكر ميكردند كه اين كار نفرات مثل خودشان است درصورتي كه اين هم بود ولي اكثريت اين كارها خود فرقه بود كه بارها من ونفرات ديگر ديده بودند و … 

تحمیل انقلاب وشروع شکنجه های جسمی وروانی 

لینک به منبع

كمدهاي بي قفل

يكي از ارزشهايي كه در تشكيلات مجاهدين وجود داشت وهمه از آن به نيكي ياد ميكردند هر نفري يك كمد فردي داشت كه وسايل مورد نيازش را در آن ميگذاشت ودر همه جاي دنيا هر كمدي قفل دارد ولي يكي از ارزشهاي مجاهدين اين بود كه اين كمدها قفل نداشتند وميگفتند كه ما به همه اعتماد داريم وكسي دست به كمد كسي نميزند وهر كسي چيزي لازم داشت ميگويد وسازمان برايش تهيه ميكرد كه اين باعث ميشد كه دزدي صورت نگيرد كه در هر صورت اين هم بحث خود را دارد كه بعد به آن ميپردازم بله هميشه كمدها بدون قفل بودند وهمه در ذهن خود اين بودكه يكي از ارزشهايي است كه مسعود ملعون در فرقه نهاده واين يكي از نمادهاي اعتماد افرا د به هم وبه سازمان است درصورتي كه اصلا اين موضوع نبود بعدها نه تنها من بلكه همه در فرقه فهميدند دليل اين كار چه بوده دليلش اين بود كه هر وقت به كسي شكي داشتند كمد او را ميگشتند بدون اينكه نفر بفهمد چونكه قفلي وجود نداشت بارها خودم شاهد بودم كه نشستي در سالن بود به خوابگاه كه سر ميزدم ميبينم كه مسئولين فرقه وسايل يكي از بچه هايي كه در سالن بود را ميگردند ومن به زور رفتم داخل ونتوانستند جلوي من را بگيرند اينها منظورم فرقه هميشه سعي ميكردند يك دست نوشته اي كه حاوي مطالب خوب نباشد را از كمد تو پيدا كنند كه بعد جلوي تو بگذارنند كه تورا مات ومبهوت كنند كه اين مسئله يكبار براي من اتفاق افتاد ويك از برگه هايي كه در كمدم داشتم را دست يكي ازمىسئولين فرقه ديدم بله ارزش در فرقه زياد بود كه پشت هر ارزشي از اين فرقه يك كار كثيف وجود داشت براي همه مشخص شده بود كه ارزش در فرقه يعني بي اعتمادي كامل اين مثال را كه از كمد زدم مقداري ازاين موضوعات بود در صورتي كه نشست هابخاطر دزدي همين مسئولين گذاشته ميشد كه نفرات ميگفتند كه كمد ما را كساني ميگردند آدمها به خيال خامشان فكر ميكردند كه اين كار نفرات مثل خودشان است درصورتي كه اين هم بود ولي اكثريت اين كارها خود فرقه بود كه بارها من ونفرات ديگر ديده بودند وبه هم ميگفتيم واين ارزشها را هميشه به تمسخر ميگرفتيم واقعا از ته دلم ميگويم حاضرم سرهر ارزشي ازسازمان بحث كنم كه پشت آن چه خوابيده است نه من بلكه اكثر نفر ات كه انشالله ميخواهم سرهمين ارزشها مقالاتي بنويسم كه مردم خوب كشورم با ارزشهاي مسعود ومريم قجر آشنايي پيدا كنند .

نفر جدا شده از فرقه تيرانا آلباني .سعید زمانی (مستعار)

*** 

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31784

جابجایی پیروزمندانه یا عقب نشینی خفت بار 

Maryam Rajavi clown1فریاد آزادی، بیستم اکتبر ۲۰۱۷:… بعد از پرواز شادیمان از این بابت بود که سیاست ماندن در لیبرتی و کشته شدن افراد به گل نشست ، مجبور به عقب نشینی خفت بار به آلبانی شدند . حالا در آلبانی شکست عقب نشینی خفت بار و از دست دادن عراق که کانون استراتژیکی بود را با مثالهای پیامبران امامان میپوشانید . ما که عمرمان در تشکیلات گذراندیم خوب میفهمیم که با سیلی صورت خودتان را سرخ نگه میدارید … 

مریم رجوی: سرفرازی بجای سرنگونیَاسباب کشی تشکیلاتی جریان شکست خورده مجاهدین از فرانسه به آلبانی

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

لینک به منبع

جابجایی پیروزمندانه یا عقب نشینی خفت بار

در سایت ایران افشاگر فرقه مطلبی به چشمم خورد ،که تیتر آن آخرین پرواز بود ، در این مطلب که تماما توسط ارگان تبلیغاتی این فرقه نوشته شده چنین وانمود کردند ، گویی استغفر الله فرماندهان و سرکردگانشان خودشان را با پیامبر اکرم محمد ص و مولای متقیان حضرت علی ع قیاس کرده اند . البته میدانیم که این فرقه بوی از صدق و فدای پیامبران و امامانمان نبرده اند . شعور شناخت جایگاه پیامبران و امامان را ندارند ، بگذریم و بروم روی موضوع اصلی . اولا رجوی که رهبر مجاهدین بود قبل از شروع جنگ اولین نفر با تعدادی از مسولین این فرقه پا به فرار برای حفظ جان خودشان کردند . نکته دوم در جابجای اشرف هم دیدیم که چطور اول فرماندهان و مسئولین را در اکیپهای اول میفرستادند . صدنفر بزور از افراد جدیتر و افرادی که ناراضی بودند و خواهان به کشتن آنها بودند را در اشرف جا گذاشتند . نکته بعدی اینکه در عقب نشینی از لیبرتی و عراق به آلبانی هم دیدیم که چطور مسئولین را بدون سرو صدا و بی خبری افراد لیبرتی میفرستادید و نمیخواستید اعلام بکنید که نفرات مناسبات متناقض نشوند .

نکته جالب اینجا ست که ما وقتی در لیبرتی بودیم دعا میکردیم که هرچه زودتر از آنجا خارج بشویم و هیچ موقع اشک نمیریختیم . این سران فرقه بودن که میخواستند به هر قیمت ما در لیبرتی بمانیم و کشته شویم . بعد از پرواز شادیمان از این بابت بود که سیاست ماندن در لیبرتی و کشته شدن افراد به گل نشست ، مجبور به عقب نشینی خفت بار به آلبانی شدند . حالا در آلبانی شکست عقب نشینی خفت بار و از دست دادن عراق که کانون استراتژیکی بود را با مثالهای پیامبران امامان میپوشانید . ما که عمرمان در تشکیلات گذراندیم خوب میفهمیم که با سیلی صورت خودتان را سرخ نگه میدارید . شکست خفت بار و عقب نشینی را پیروزی جلو میدهید . بله همه چیز شما روی معکوس کردن و دروغگویی سوار است اگه یک روز دروغ به خورد تشکیلات ندهید ، نمیتوانید یک روز هم تشکیلات را نگه دارید . ما که در جریان ریز تا درشت تشکیلات و حرفها و اخبار شما هستیم میدانیم که با مقالات وشکستهای خودتان را پیروزی نشان بدهید

جدا شده از فرقه ،تیرانا ،سعید زمانی (مستعار)

*** 

(رجوی در آخرین وداع با طوطی اش)
استراتژی که در عراق جا ماند

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدینمسعود رجوی، حاضر یا غایب

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31737

هشدار به مردم و دولت آلبانی

 Rajavi_Cult_MEK_MKO_Albania_Tiranaفریاد آزادی، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… فرقه رجوی فرقه بسیار کثیف وناصادقی است که موریانه وار وبا صبر وحوصله وارد هر ارگان وکاری میشوند . شاید شما در وهله اول بگویید چه انسانهای کاری وپاکی هستند درست است ، چون مزیت این سازمان همین است که گفتم کاری که اانجام میدهند ، به ظاهر خیلی محترمانه ووبا حوصله وارد میشوند . در این راستا هم سر مسائل مالی کم نمیگذارند . این فرقه فتنه انگیزی در وجودش هست و … 

کمپ تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجویهفته ای یک فرار از زندان رجوی (گروگانهای مجاهدین خلق در تیرانا، آلبانی)ا

لینک به منبع

هشدار به مردم و دولت آلبانی

من یک عضو سابق این فرقه هستم ومیخواهم توضیحاتی در مورد کارها وآینده فرقه برای شما شرح بدهم . فرقه رجوی فرقه بسیار کثیف وناصادقی است که موریانه وار وبا صبر وحوصله وارد هر ارگان وکاری میشوند . شاید شما در وهله اول بگویید چه انسانهای کاری وپاکی هستند درست است ، چون مزیت این سازمان همین است که گفتم کاری که اانجام میدهند ، به ظاهر خیلی محترمانه ووبا حوصله وارد میشوند . در این راستا هم سر مسائل مالی کم نمیگذارند . این فرقه فتنه انگیزی در وجودش هست ویکی از کارهایی که میکند ، در مسائل دولت وارد میشود واگر راه ندادند وکسی به آنها بها نداد آنها از طریق اپوزوسیون آن کشور وارد میشوند . با پولهای کلان که خرج میکنند به آن دولت میفهمانند که باید ما را هم وارد ارکان خود کنی . این فرقه اصلا حرف دولتی که در آن کشور هست را نمیخواند وقبول ندارد . تنها کسی که فرقه ازآن حساب میبرد آمریکا است . آن هم مجبور است ، چون حفظ خود را مدیون آمریکا میداند . نمونه اش هم در عراق چطور بین احزاب سیاسی فتنه انگیزی میکرد وهمه را به جون هم می نداخت تا از آب گلالود ماهی بگیرد. بله دولت عراقی که سالها با فتنه انگیزی این سازمان ودادن خونهای زیادی به سامان نرسید .همین الان هم سازمان مدعی ۵۰۰ میلیون حق وحقوق خود از دولت عراق میباشد . در صورتیکه من یکی از این اعضا بودم واین مسخره بازیهایی که فرقه به راه انداخته بود دروغ محض بود چون که خیلی از اجناس مال مردم عراق بود که از دولت قبلی به اینها رسیده بود وخیلی از اجناس هم فروخته شد در لیبرتی که خودم هم در جریان آن بودم وتعدادی هم که اجناس در اشرف مانده بود خود دولت عراق به فرقه گفته بود که من ۶ میلیون دلار بابت ماشینهایتان میدهم وبعضی از اجناسی که خودتان خریدید درست میگفتند چون اجناس بیشتر از این هم نمیرزید ورهبری سازمان هم این را در نشستی گفته بود ومیگفت پول آن برای ما ارزش ندارد خدا شاهد است که میگفت که جنگ سر این موارد برای ما مهم است یعنی فتنه انگیزی در عراق این مثال را زدم که مردم آلبانی ودولتش از همین الان به گوش باشند که این فرقه موریانه وار وارد دستگاه شما خواهد شد و فتنه انگیزی را کشور آلبانی شروع میکند چون به قول خودشان درگیریها در کشوری که هستند وهستیم برای ما خیر وبرکت است باید دولت آلبانی از همین الان شرایطی برای این فرقه بگذارد چون این فرقه جز حرف آمریکا حرف کسی دیگر را قبول ندارد باید با این فرقه با مشت آهنین برخورد کرد وهمیشه بالای سرش بود واگر خطایی کرد با مشت به سر آن کوبید کشور آلبانی کشوری با مردمان خوب ومهمان نواز وکشور آرام وزیبایی است پس هوشیار باشید ونگذارید عراق دیگری در کشور شما به وجود بیاید ومردم آلبانی هم در این راستا میتوانند کمک کار دولت باشند واز این فرقه فاصله بگیرند تا آلوده نشوند وهوشیار باشند وگول تفکرات این سازمان را نخورند مثالهای زیادی است که میتوان از فتنه انگیزی این سازمان گفت مثلا کشتار کردهای عراق وشیعیان عراق که همه بچه های فرقه در درونش قبول کردند این موضوع را میگفتد چرا سازمان دروغ میگوید ما خودمان در کشتار بودیم وخودمان کشتیم وفیلمهایش هم هست بله وووو مثالهایی از فتنه انگیزی این سازمان میشود گفت ولی من خلاصه ای را فقط گفتم وامیدوارم که مردم آلبانی نگذارند عراق دیگری در این کشور آرام بر پا بشود وخودما هم که از این فرقه بودیم به مردم آلبانی کمکهایی در افشاگریهای این سازمان خواهیم کرد تا مردم ودولت آلبانی از ماهیت این فرقه آشنا شوند.

عضو جدا شده از فرقه رجوی. تیرانا . آلبانی . سعید زمانی (مستعار).

*** 

جدایی از فرقه رجوی برای زنان خیلی سخت تر است!

تقدیم لیست شهدای ضد امپریالیستی مجاهدین خلق به جان مک کین Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31705

شرح حال یکی از نشست های زهرا مریخی

 Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Glorifying_Terrorism_In_Tirana_Albania_1فریاد آزادی، دوازدهم اکتبر ۲۰۱۷:… بحث کلی نشست درباره مسئولیت پذیری بود یه دفعه زهرا مریخی یه برگ زد روی میز،  کلا بانک ۲۱خیلی ها رو زد گفت وقتی مریم قجر رو در فرانسه زندانی کردن ( ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ) با خدا عهد بستم به هیچ چیز نه نگم !!! رفیقم چرت داشت میزد، بدبخت مثل جن زده ها پرید گفت چیه چی شده بازم !!؟؟گفتم هیچی بابا طرف داره میزنه واسه جام جهانی ! رفیقم گفت مگه فوتبال میزنه خانم ، گفتم هنوز … 

زهرا مریخی در آلبانیزهرا مریخی قبل از فرار از عراق مسئول اول سازمان تروریستی مجاهدین خلق و  تحت الامر سیستم اطلاعاتی نظامی صدام حسین بود 

مریم رجوی خشونت ترور قتل و جنایت از تیرانا آلبانی زوربای آلبانی

لینک به منبع

شرح حال یکی از نشست های زهرا مریخی

توی سایت فرقه دیدم زهرا مریخی شده دبیر کل فرقه

دلم نیومد از هنرهاش نگم

تازه مریم قجر و خدم و هشمش اومده بودن آلبانی صدا کردن لباس مرتب بپوشید ووو

به دوستم گفتم حسن کجا میریم گفت چون حالم از این اسم یه جوری میشه نمیگم میدونم تو هم وضعیت معده خوبی نداری بالا میاری ( با عرض پوزش از خوانندگان محترم)

فهمیدم میخواد بگه، میخوایم بریم اشرف

گفتن لباس ها چک میشه که مرتب باشه چون فیلمبرداری میشه!

باز دوستم ( خیلی شیطونه ) گفت : اکبر بپر ا دکلن بزن فیلمت خوب بیوفته…

خلاصه سوار اتوبوس شدیم تا (اونجایی که اسمش حال همه آزاد شده ها رو یه جوری میکنه ) رسیدیم

دم درب ورودی سالن یک سری بودن مثل ربات که فقط چند جمله حفظ کرده : ( اهل تلگرام میدونن چی میگم )

اگه موبایل دارین یا تحویل بدین یا خاموش کنین !!

دوستم کامل بازیگوش شد خوشش میومد اذیت کنه سیستم رو یه فندک داشت شکل موبایل بود خیلی هم شیک بود از جیبش درآورد گفت اینم باید خاموش کنم؟

ربات دم در سالن نشست چشاش داشت از کاسه در میومد. چون توی برنامش وارد نشده بود، موبایل به این کوچکی! گفت از کجا آوردی این گوشی رو توی دست ادما ندیدم؟ این پدرسوخته هم کلاس گذاشت که عمم از خارج فرستاده!

زدم بهش حسن بسه الان بهت گیر میدن رفتیم نشستیم از کناریم سوال کردم حالا واسه چی اومدیم!؟

گفت نشست زهرا مریخی

حالا اون یه سری القاب دهن پرکن گفت که کاری باهاش نداریم.

خوانندگان محترم داریم میریم نشست زهرا مریخی!!!

با اجازه البته با پای چپ ….

طبق معمول حضرات با تاخیر میان که بگن بله ما درگیر کار و مسئولیت بودیم

شکر خدا تا حالا توی نشست این کاسه لیس مریم قجر نبودم .

طرف داره جانشینی مریم قجر را دارد یدک می کشد ، با چهل و پنج دقیقه تاخیر اومده .

اقایون یا الله همه بلند شدن

خوب دیگه تازه به اجتهاد امامت از طرف مریم قجر رسیده است !

طبق معمول همه کارچرخونها شروع کردند : اول گفت واسه سلامتی مریم قجر و شوهرش ( مرد دائم الحجله ) صلوات بفرستید…دوم برای سردار سالار…

زهرا مریخی برگشت گفت : مریم قجر اومده چشاتون روشن وووو 

واقعا اینقدر خوش رقصی نوبره

واقعا باید به این زبان نفهم ها که خودشان را به کوچه علی چپ زده اند خوراند که امدن مریم قجر از ترس فروپاشی تشگیلات فرقه است که الان چند ماه است در البانی به اجبار لنگر انداخته .

جماعت اهل بلندگو ریختن پای بلندگو….

این رفیقم خفه کرد منو هی میزنه به پهلوم میگه ببین

بهش گفتم حسن پهلوم شکست ول کن جان زنده هات

بزار ببینم چی ور میزنه

چند دقیقه گوش دادم به حرف نفرات و زهرا مریخی بلند شدم دوستم اکبر توهم بلندگو!! ؟ ؟

گفتم نه بابا واقعا حالم یه جوری شد دارم. خفه میشم از این همه خود پرستی طرف دست مریم قجر رو از پشت بسته!!!

” خوب خانم رئیس دفتر مریم قجره “

بحث کلی نشست درباره مسئولیت پذیری بود یه دفعه زهرا مریخی یه برگ زد روی میز،  کلا بانک ۲۱خیلی ها رو زد

گفت وقتی مریم قجر رو در فرانسه زندانی کردن ( ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ) با خدا عهد بستم به هیچ چیز نه نگم !!!

جماعت دست میزدن دیگه پای بلندگو دعوا بود که یک سری بخوان با امامزاده جرجیس ( اشاره به ضرب المثل فارسی )

صحبت کنن

رفیقم چرت داشت میزد، بدبخت مثل جن زده ها پرید گفت چیه چی شده بازم !!؟؟

گفتم هیچی بابا طرف داره کلاس خوش رقصی باز میکنه. بگیر بخواب منم میرم بیرون

جماعت هنوز داشتند داد و بیداد میکردن و دست میزدند

زهرا مریخی هم هی میگفت بشینید

رفیقم گفت اره ارواح پدرت تو میخوای اینطوری واست دست بزنن وگرنه اون حرف رو نمیزدی

گفتم خانم میگه نه نمیگم !!

دوست داشتم روز ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف می بود، بهش میگفتن برو مثل باقی نفرات جلوی گلوله ، بعد ببینم چی میگفت . البته پر واضح است هم رده و هم سایز های این خانم بهشون نباید خش بیوفته ، اگه اتفاقی براش بیوفته کی چاپلوسی مریم قجر رو بکنه .

رفیقم گفت حالا این همه وراجی واسه چیه

گفتم هیچی بابا طرف داره میزنه واسه جام جهانی !

رفیقم گفت مگه فوتبال میزنه خانم ، گفتم هنوز خواب آلودی متوجه نشدی . بابا داره میزنه بشه جانشین زهره اخیانی ؟

گفت پدر سوخته شیطون تا کجا رو خوندی . گفتم همیشه همینه از روز اول که زنها شدن مسئول اول بعد مریم قجر. مگه ندیدی توی نوارها که فهیمه اروانی چطوری زده بود زیر گریه هر کسی قبل از اینکه بهش مثلا رای گیری بشه یه آکت اینطوری میاد .

همه سر و ته یک کرباس هستن هر چی رده هاشون بالاتره فاسدترین میشن .

شکر خدا اونقدر نبودم که واسه انتصاب زهرا مریخی دست بلند کنم . این اجباری بود دست بلند کردن . کسی جیگر داشت دست بلند نکند . باید خودش رو واسه همه چیز آماده میکرد …

خلاصه اینکه توی فرقه هر کس بهتر میتونه برقصه میره بالا بالا تا بوده همین بوده.

اکبر حسنی (مستعار)،  اسیر آزاد شده فرقه رجوی البانی

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی تبلیغ تروریسم و جنایت از تیرانا آلبانینمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

انتصاب زهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق چگونه و با چه روندی؟ 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31623

گزمه های مسعود رجوی 

 فریاد آزادی، چهارم اکتبر ۲۰۱۷:… روز اول با زدن نفرات در زندانهای مخفی فرقه خود را نشان دادند . بعد کم کم خود را در نشستها رو میکردند مثلا نمونه فاکتی بگویم در نشتها بحثی می شد ، رجوی بخاطر اینکه مهر تائیدی به سیا ستهای کثیفش بزند. این گزمه ها ونیروهای آماده که تعدادشان به ۵۰نفر میرسید با خودشیرینی وبا بزله گوئئ مهر تائیدی به سیاستهای رجوی … 

Mojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

اسماعیل مرتضایی (جواد خراسان)اسامی تعدادی از فرماندهان نظامی اطلاعاتی مجاهدین که به آلبانی گسیل شده اند + تصاویر

لینک به منبع

گزمه های مسعود رجوی

گزمه معادل پاسبان در لغت فارسی است، میخواستم این را به تمام مردم خوبم بگویم که در فرقه گزمه هائی انتخاب شده حضور داشتند و دارند .  روز اول با زدن نفرات در زندانهای مخفی فرقه خود را نشان دادند . بعد کم کم خود را در نشستها رو میکردند مثلا نمونه فاکتی بگویم در نشتها بحثی می شد ، رجوی بخاطر اینکه مهر تائیدی به سیا ستهای کثیفش بزند. این گزمه ها ونیروهای آماده که تعدادشان به ۵۰نفر میرسید با خودشیرینی وبا بزله گوئئ مهر تائیدی به سیاستهای رجوی میزدند . نفرات هم دیگر جرات سوال؟نداشته باشند. اگر مخالف سیاستهای رجوی باشند قبل از اینکه رجوی پاسخ آنها را بدهد با این گزمه ها روبرو می شدند . شاید باورتان نشود بقدری این نفرات بزدل هستند که حتی صحبتهایشان ازقبل توسط فرمانده هان بالا نوشته شده وآنها هم طوطی وار درنشستها آنها را تکرار می کنند . واین نفرات حتی در شکنجه نفرات پایین دست داشتند که خود نفرات زندانی درصحبتهایشان با من اسم آنها را به زبان می آوردند . می دیدم که همان نفراتی هستند که درنشست های رجوی فعال هستند. متاسفانه نمیتوانم اسمی از این گزمه ها بیاورم چون شاید این نفرات از کارهای خود پشیمان بشو ند. چون ما مقصراصلی را خود رجوی میدانیم . بر عکس رجوی عمل میکنیم ضعیف کش نبوده ونیستیم. در سایت های فرقه پر از توهین و به قول خودشان افشاگری است . ان هم با مدارک جعلی می خواهند ابرو مثلا نفرات را ببرند و ضربه بزنند. حتی اگر امروز بالاترین نفرات خودشان هم جدا بشود و بخواهد روشنگری کند ، لب به سخن بگشاید به قول خودشان میخواهند بی ابرو کنند و رسیاه بشود !!؟ بر عکس ما نفرات فرقه رابی تقصیر میدانیم چون که خودم در بین آنها بوده ام وفقط رجوی معون وجنایتکار را مقصر همه چیز میدانیم . اینجا هم میخواستم به تمام این نفرات که ناخدا خواسته گرفتار این موضوعات شده اند را آگاه کنم .این را لگویم که تعدادی از همین گزمه ها سابق که بیرون آمده اند ، الان به اشتباه خود پی برده اند .خودشان میگویند که مغز شویی شده بودند وانها را توجیح می کردند که چگونه هوچی گری کنند . الان به باقی مانده این نفرات باید گفت که شما آگاه واختیار دارید ونگذارید که معون ومریم قجرهمانند مسعود از شما سواستفاده کنند .بر عکس بجای خود شیرینی وبزله گویی باید بر این فرقه شورید .امید به آن روز

نفر جدا شده تیرانا. آلبانی .سعید زمانی (مستعار)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31538

جواب های رجوی مرغ پخته را هم به خنده وا میدارد 

 فریاد آزادی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:… سوالاتی نفرات از مریم قجر میپرسیدند از قبیل اینکه دیگر چرا ما میگویم ارتش آزادی بخش دیگر در کنار مرزنیستیم که بخواهیم حمله ای کنیم جواب بس سخت بود ولی رهبر فرقه با توضیحاتش خنده نفرات را در آورده بود جواب این بود که هر وقت لازم شد با هواپیما میرویم واقعا باید گفت که با هواپیما بزور آوردنت میخواهی با هواپیما برگردی … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشخبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟!ا

لینک به منبع

سوال از مریم قجردر نشست های اخیر و جواب های که مرغ پخته را هم به خنده درمی آورد.

سری قبل سوال نفرات از مریم قجر در مورد سوالات اجتماهی از قبیل پوشش در جامعه آلبانی وخجالت کشیدنها صحبت کردیم در ادامه سوالاتی نفرات از مریم قجر میپرسیدند از قبیل اینکه دیگر چرا ما میگویم ارتش آزادی بخش دیگر در کنار مرزنیستیم که بخواهیم حمله ای کنیم جواب بس سخت بود ولی رهبر فرقه با توضیحاتش خنده نفرات را در آورده بود جواب این بود که هر وقت لازم شد با هواپیما میرویم واقعا باید گفت که با هواپیما بزور آوردنت میخواهی با هواپیما برگردی وایران را آزاد کنی احسنت به تو که سر نفرات را خوب شیره میمالی سوالی هم بود که چرا میگویم هزار اشرف میسازیم کل ما دو سه هزار نفریم بعد چطور هزار اشرف میسازیم جواب قجر هر کدام از شما میتوانید یک اشرف بسازید جواب بنده به مریم قجر همان یکی را هم نتوانستی نگه داری میخواهی با این نفرات که هر کدام دایه رفتن دارند هزار تا اشرف بسازی احسنت به تو ولی این بار جواب مورد تمسخر خیلی ها قرار گرفت به صورتی که در بیرون بچه ها به هم میگفتند مسعود رجوی است که میخواهد با جوابهای کشکی دل آدمها را به سمت خودش بکشاند او که میگفت من دنبال رستگاری شما هستم این هم میخواهد هزار اشرف بسازد بعد با هواپیما برود داخل وکشور را نجات دهد سوال بعدی نفرات ما در این کشور چکار میتوانیم بکنیم تا کی بنشینیم به دنیای بیرون نگاه کنیم تا اینکه عمرمان بگذرد جواب خودتان باید برای خودتان برنامه ریزی کنید تا از این مواقع استفاده لازم را بکنید جواب بنده به مریم قجر کدام برنامه ریزی تمام وقت نفرات را با برنامه های پوشالی ونشست ها و وکلاسهای بیخود پر کرده ای بعد میگویی نفرات برنامه ریزی کنند اصلا اجازه نفس کشیدن به نفرات را نمیدهند بعد کدام نفر میتواند برنامه ریزی کند تمام سوالاتی که بچه ها به حق میپرسیدند که درست هم بود بدون هیچ جواب قانع کننده ای از آن میپریدند یا اینکه مورد تمسخر افراد قرارمیگرفت این را بگویم زمانی بود که اسم مریم ومسعود میامد همه سکوت واحترام ویا اینکه قسم میخوردند سر این دو دجال ولی الان طوری شده که نفرات عادی به تمسخر مریم قجر میپردازند ومیگویند اگر هم بفهمند دنیای آزاد است میزنم بیرون بله این نشست های انقلاب مریم بود که خودش هم نمیدانست چی میگوید بله چون نفرات دنیای بیرون را دیدند وآگاه شدند نمونه اش خود من میخواستم نمونه سوالاتی که نفرات در نشست از مریم قجر میکردند را برای شما خلاصه ای بگویم با تشکر .

نفرجدا شده تیرانا آلبانی به سعید زمانی (مستعار)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31353

الگو برداری فرقه رجوی از شیوه های استالین و هیتلر

 فریاد آزادی، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… توی کتابهای تارعنکبوت گرفته ضوابط و مقررات تشکیلاتی که کپی برابر با اصل از مقررات استالین هست رجوی ها به روش جدیدی دست پیدا کردن اونم کشتن از راه گرسنگی است ؛…تشکیلات رجوی میخواد پول نده که آدمها یا از گرسنگی توی سطل زباله دنبال نون بگردند یا اینکه با خودشون  بگن که نه بابا اینجا جای موندن نیست بهتره بریم از آلبانی . با اینکه میدونن که به مقصد … 

MEK_Maryam_Rajavi_History_5مریم رجوی (قجر عضدانلو) کیست؟ قسمت آخر

لینک به منبع

الگو برداری فرقه رجوی از شیوه های استالین و هیتلر

شازده پسر میتونی پاتو از روی گلوی ما برداری

توی کتابهای تارعنکبوت گرفته ضوابط و مقررات تشکیلاتی که کپی برابر با اصل از مقررات استالین هست رجوی ها به روش جدیدی دست پیدا کردن اونم کشتن از راه گرسنگی است ؛ چند وقته که رجوی و دارو دسته اش شروع کردن به بازی کثیفی که حتی توی بدترین زندان های دنیا هم از انجامش روی برگردونن الی کمپ آشویتس

و اما رجوی ها

به این نتیجه رسیدند که تنها و کثیف ترین راهی که میتوانند از اسیرهای آزاد شده فرقه راحت بشن اینه که بگن پول نمیدیم وقتی که نفر میره اونجا یک ساعت قصه حسین کرد شبستری میخونن تهش اینه که ما مشکل مالی داریم ووو به ما گفتن باید مقرات خالی کنیم تازه برای اثبات این ادعا شاهد هم دارن درست مث اینکه از روباه پرسیدن کو شاهدت گفت دمم

الان دم مریم رجوی شده برگه سربرگ دار کمیساریا عالی پناهندگی خیال میکنه با دسته کورها داره معامله میکنه یادش رفته این نفرات همون هایی هستن که توی اشرف به قول خودشون در ستاداجتماعی کار میکردند ( امضا گیری از عراقی ها در ستادهای اجتماعدی و روابط خارجی به سرکردگی معصومه ملک ) بعد یک دفعه می شنیدی که بله شیخ فلان قبیله از رجوی حمایت کرده متن نوشته با برگه سربرگ دار بعد معلوم میشد کشکی بوده طرف اعتراض هم کرده . الان نوبت سربرگ کمیساریا ست

تشکیلات رجوی میخواد پول نده که آدمها یا از گرسنگی توی سطل زباله دنبال نون بگردند یا اینکه بگن با خودشون که نه بابا اینجا جای موندن نیست بهتره بریم از آلبانی . با اینکه میدونن که به مقصد نمیرسن با اینکه خوب میدونن توی مرز فلان کشور دو نفر رو با چاقو تا مرز کشتن زدن میدونن که زندان داره وووو

ولی حساب میکنه از گرسنگی مردن که بهتره

فرقه رجوی چند هدف مشخص داره که نمی خواهد دیگر پو ل بده :

۱ – از دست جدا شده ها راحت میشه

۲ – دیگه ماها رو نفراتی که هنوز توی فرقه اسیر هستند نمی بینند که یک وقت سلامی بکنن به حرمت رفاقت چند ساله .

۳ – به نفراتی که توی فرقه اسیر هستند بگه، هر کس از فرقه رفته بیرون داره از گرسنگی میمیره ووو

ولی نفهمیده با کی طرفه؛ مگه ماها چیزی برای از دست دادن داریم مگه چیزی هم مونده برامون که ترس داشته باشیم که از دست برود!

جوانی، خانواده، فرزند؛ همسر، سرمایه…. همه اینها رو رجوی گرفت هدر داد و کشت پس ببین چیزی نداریم که نگران از دست دادنش بشیم

روزی که نفرات رفتن برای اعصاب غذا ، خیلی ها یادمونه که رفتن هر کس با چه انگیزه ای بود . بیشترین چیزی که به چشم می‌خورد این بود که اگر نرویم به عنوان نفرات مورد دار شناسایی میشیم . ولی الان که این نیست طرف تا مرز مردن رفت فقط برای اینکه نگن که تمام کرده

به قول شازده که هی توی نشست ور میزد

کسی میتونه قیصر رو از اسب بزیر بکشه که از شقه شدن نترسه

یعنی چیزی برای از دست دادن نداشته باشه

پس ای جماعت رجوی کسی که چیزی برای از دست دادن نداره خیلی خیلی خطرناکه پس با دم شیر بازی نکنید برای خودتون میگم

شاید یادتون رفته که اینجا عراق نیست

اکبر حسنی اسیر (مستعار)،  آزاد شده فرقه رجوی تیرانا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31254

جابجایی اجباری در فرقه رجوی ایا امکان پذیر است ؟ 

 فریاد آزادی، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… مگر میشود که کسی که بخواهد خودش را نجات دهد نتواند از حصارها خودش را درببرد . فرقه در اشتباه کامل ونادانی کامل بسر میبرد وقتی چشم خیلی ها با دنیای بیرون وواقعیتهای بیرون باز شده دیگر نمیشود آنها را در قوطی به قول خودشان استریلیزه نگه داشت . دنیاش جبر فرقه بر نفرات وانسانهای بیگناه به پایان رسیده ، حتی این را هم گفتم که نفرات را باز هم مثل لیبرتی واشرف … 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویگیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است / اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

لینک به منبع

جابجایی اجباری در فرقه رجوی ایا امکان پذیر است ؟

چند مدتی است به گوش میرسد که ساکنان فرقه که در بیش از ده مکان کوچک وبزرگ گردهم آمده اند را فرقه با تلاش در مکانی دور از شهر در کنار فرودگاه وپادگان نظامی که قبلا دست نیروهای ناتو بود گردهم بیاورد ، علت این کار فرقه به ودلایل زیر بستگی دارد

۱- همه را زیرنظر داشته باشند .

. ازریزش نیروها وفرار آنها که زیاد شده است جلوگیری کنند ۲-

. ۳ – تعداد که زیاد باشد خود باعث انگیزه دیگر نفرات میشود

۴ – دور بودن از مرکزشهر ودین لذایذ زندگی در این دنیا از قبیل زن و امکانات .

۵ – حیط که بسته باشد بقول خودشان استریلیزه است یعنی هیچ کس نمیتواند بدون اجازه وارد وخارج بشود

۶ – رز نکردن اطلاعات که الان در مقر چه میگذرد وهر غلطی بتوانند بکنند مانند اشرف ولیبرتی

ووو…. تعداد زیادی میشود فاکت گفت که علتهای رفتن چی هست وبه چه چیزهایی مربوط میشود ولی تا آنجا که خبر هست یکی اینکه خود نفرات قبول به رفتن به آنجا نمیکنند دوم اینکه دولت آلبانی هم نمیخواهد که اینجا مثل عراق شود وباعث بشودکه جواب خانوداه ها را بدهد یا اینکه جواب بعضی از سازمانهایی که فرقه هنوز نتوانسته آنها را با پول بخرد یا اینکه دولت نمیخواهد که در یک کشور اروپایی که تازه دارد شکل میگیرد که در دنیای جدید خودش را باقوانین کشورهایی مانند آلمان وفرانسه وآمریکا کند . یک فرقه قرون وسطی وتعدادی اعضا اسیر باعث بشود که تمام کشور ودمکراسی آن زیر علامت سوال برود یا اینکه تهدیداتی که از طرف خود فرقه علیه نجات یافتگان میکند . بله فرقه تمام تلاش خود را دارد میکند که این مکان را آماده کند، ما بر فرض مثال هم میگوییم این مکان آماده هم شد درست است مگر میشود که کسی که بخواهد خودش را نجات دهد نتواند از حصارها خودش را درببرد . فرقه در اشتباه کامل ونادانی کامل بسر میبرد وقتی چشم خیلی ها با دنیای بیرون وواقعیتهای بیرون باز شده دیگر نمیشود آنها را در قوطی به قول خودشان استریلیزه نگه داشت . دنیاش جبر فرقه بر نفرات وانسانهای بیگناه به پایان رسیده ، حتی این را هم گفتم که نفرات را باز هم مثل لیبرتی واشرف در مکانی محصور کنند . دیگر چشمها به روشنایی بازشده ودیگر این چشمها تحمل تاریکی را ندارد . من از جنس خود اینها بودم واین را میتوانم درک کنم. انشالله که رهبران فرقه را روزی در زندان ببینم وبه آنها بگویم در استریلیزه کامل باشید حال نوبت شماست.

نفر نجات یافته از فرقه تیرانا آلبانی . سعید زمانی (مستعار)

*** 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31211

فشارو تهدید در تشکیلات فرقه رجوی در البانی بر افراد 

 فریاد آزادی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:… شیوه کار ارگان جنگ سیاسی که بعضا با اسم ستاد داخله و….  چنین است ،یک نفر میفرستند به محل کارت و شروع به احوال پرسی میکنند بعد میگویند میدانی رژیم چقدر در رابطه با افراد داخل مناسبات دروغ میگوید . میگویند ما آزادی فردی نداریم . ما تحت فشار تشکیلات هستیم و فشار روحی برما زیاد است وووووو،اگه همانجا بیان بکنی که درست میگوید مارک مزدور و نفوذی و خیانت … 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانسرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویمباحثه در پارلمان اروپا “در خصوص مجاهدین خلق ایرانی چه باید کرد؟”ا

لینک به منبع

فشارو تهدید در تشکیلات فرقه رجوی در البانی بر افراد

در سایت ها گشت گذار می کردم چشمم به مطلبی از علی اکبر عندلیبی افتاد . کنجکاو شدم آن را خواندم ، در تشکیلات نوشتن مطالب و تنظیم آن با سرکردگان این فرقه میباشد . هر آنچه که مورد نیاز سیاسی خودشان است مینویسند .

من سالیان در این تشکیلات بودم و به شگردهای آنها آشنایی دارم ،از آنجایی که تمامی نفرات دسترسی به سایت ودنیای بیرون از خود ندارن سران این فرقه هم از این شرایط سوء استفاده میکنند و مطالبی که نوشته و حرف فرد نیست را از زبان و قلم آن مینویسند .

شیوه کار ارگان جنگ سیاسی که بعضا با اسم ستاد داخله و….  چنین است ،یک نفر میفرستند به محل کارت و شروع به احوال پرسی میکنند بعد میگویند میدانی رژیم چقدر در رابطه با افراد داخل مناسبات دروغ میگوید . میگویند ما آزادی فردی نداریم . ما تحت فشار تشکیلات هستیم و فشار روحی برما زیاد است وووووو،اگه همانجا بیان بکنی که درست میگوید مارک مزدور و نفوذی و خیانت کار میخوری و بعد از آن نشست جمعی و فشار روحی روانی شروع می شود .اگر سکوت کنی بازهم همین شرایط را داری ،برای اینکه دست از سرت بردارن و مارک و شکنجه روحی نشوی میگویی حرفهای که در رابطه با مناسبات میزنند واقعی نیست .

بعد فرد مسئول انتشار مقالات و نوشته هایی که مورد نظر خودشان هست را مینویسند و چاپ میکنند . در صورتی که فرد اسیر و نگون بخت هیچ خبری ازنوشته ای که به اسم او نوشته شده ندارد ،میخواستم که شیوه کار فریب کارانه این تشکیلات را گفته باشم .

این شیوه ، یک شیوه بغایت ضد انسانی است که مجاهدین از زبان بعضی دوستان در زنجیر استفاده میکند .مدتها با یکی از دوستانم از این تشکیلات خودمان را رهاندیم .همین دوست که از اسم آن معذورم به من گفت خانواده بعد از چند روز تماس به من گفتن مطلبی علیه ما نوشته ای ، دوستم هم در اوج تعجب گفت من چیزی ننوشتم مگر چنین چیزی ممکن است .ولی واقعیت این است که قسمت سیاسی این تشکیلات مطلبی از زبان او نوشته بودند که خودش خبر نداشت . این نمونه فقط برای روشنگری بیان کردم که دوستان بدانند که در تشکیلات چه سو استفاده های از نفرات میکنند .

الغرض میخواستم این را بگویم از آنجا که من سی سال با این افراد زندگی کردم شناخت کافی از همه دارم . هیچکس حاظر نیست که با این تشکیلات چنین همکاری بکند ،ریزش در تشکیلات از شورای رهبری و مسئولین باسابقه سی و پنج سال و فرار فرماندهان آنها گواه همین حقیقت است. کسی حاظر نیست نام خودش را برای این فرقه خراب بکند .

علت نوشتن این نامه ها توسط تشکیلات هم فقط برای اینکه بگویند نفرات داخل مناسبات خودشان انتخاب کرده اند در صورتی که واقعیت چیز دیگریست آنجا فقط زور و اجبار و زندان سازی است ،اگر یک روز حصار و اجبار نباشید مساویست با فروپاشی تشکیلات کذایی

جدا شده از تشکیلات ،تیرانا ،محمد هاشمی (مستعار)ا

*** 

Maryam Rajavi Tirana Albania cult of Rajaviزمان اخراج مریم رجوی از فرانسه به آلبانی فرا رسیده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31038

سونامی فروپاشی فرقه رجوی شدت میگیرد

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و ششم اوت ۲۰۱۷:… در اقدامی بی سابقه که تاکنون در تشکیلات این فرقه سابقه نداشته است ، مریم قجر عضدانلو بدون حضور فرمانده نفرات در تشکل های پانزده ، بیست نفره با نفرات نشست تشکیل می دهد . این شیوه برگزاری نشست های این دجالک ، که دجالی را از شوهر دوم خود به ارث برده است ، به منظور پیش بردن این هدف ها است : یکم ـ با استفاده زیاد … 

MEK_Maryam_Rajavi_History_5مریم رجوی (قجر عضدانلو) کیست؟

لینک به منبع

سونامی فروپاشی فرقه رجوی شدت میگیرد!!

مریم قجر عضدانلو بعد از غیبت صغرای مسعود رجوی ، به شکل عجیبی در گرداب فروپاشی فرقه دست و پا می زند . با کمک دیگر سران در این گرداب تلاش می کنند که از فروپاشی این فرقه جلو گیری کنند . از شانس بد هر بیشتر تلاش و جنب جوش می کنند . بیشتر به سوی متلاشی پیش می روند . تقریبا سه ماه قبل مریم قجر سلسله نشست ها و نمایش های مختلفی به منظور روحیه دادن به نیروهای صاحب مرده برگذار کرد . در همین راستا تعدادی ملاقات با سیاست بازان اجاره ای در آلبانی اجرا کرد ، مهم ترین آن ملاقات سناتور جان مکین بود . تمامی این تلاش ها به این امید بود که بتواند روحی در این کالبد بی جان بدمد . بعد از چند ماه که مریم قجرعضدانلو در آلبانی سپری کرد ، بعضی از نیروها را با وعده وعید ، بعضی را با تهدید و… سعی کرد آرام کند . زهرا مریخی جانشین خودش را برای سروسامان دادن در آلبانی مستقر کرد . سپس شو ویلپنت را در اول ژوئیه اجرا کرد . در تبلیعات درون فرقه برای نیروهایش از مهمان بازی ها به عنوان ابزار قدرت استفاده و تبلیع می کند . اینکه سرنگونی نزدیک است اشاره می شود . در همین رابطه به بعضی از نیروها وعده های مانند استاندار شدن و …. را داده بود . برای اینکه بتواند اعضای اسیر را در بند خود داشته باشد با زدو بند با ارباب خودش توانسته پادگان سابق نیروهای ناتو را بگیرد که بخواهد اشرف سوم را در آنجا راه بیندازد . آماده سازی های این پادگان را همه را انجام داده اند ، در واقع بدنبال انتقال نفرات به محل جدید هستند . از سوئی بخشی از دولت به خاطر فشار مردم می خواهند که این جماعت را به بیرون شهر انتقال داده شوند . البته این خواسته خود سران فرقه هم می باشد. در ماه های قبل که خبر این پادگان جدید در حال راه اندازی بود ، خبرهای مخالفت نفرات که به صورت پراکنده در جمع ها ی خصوصی در جریان بود ، جاسوس ها و خبرچین های فرقه به ارباب خود می دادند . وقتی که مسله انتقال به پادگان مذبور می خواست وارد مرحله اجرا در آید ، مخالفت های شدید نفرات درون تشکیلات شدت گرفت ، طوری که سران و گماشته گان از پس کنترل و جمع کردن مسله نیامدند . تعداد زیادی ا ز نیروها خواهان جدا شدن از فرقه هستند . همین مسله مریم قجر عضدانلو را مجبور کرد که یک ماه قبل مجدد به کشور آلبانی برود و در آنجا مستقر شود .

در اقدامی بی سابقه که تاکنون در تشکیلات این فرقه سابقه نداشته است ، مریم قجر عضدانلو بدون حضور فرمانده نفرات در تشکل های پانزده ، بیست نفره با نفرات نشست تشکیل می دهد . این شیوه برگزاری نشست های این دجالک ، که دجالی را از شوهر دوم خود به ارث برده است ، به منظور پیش بردن این هدف ها است : یکم ـ با استفاده زیاد از اسم مسعود می خواهد نفرات را در رودربایسی و محدودیت قرار بدهد که نفرات بخاطر او جدا نشوند .دوم ـ اینکه نشست های محدود و بدون حضور فرماندهان انجام می دهد در واقع می خواهد رابطه ایدئولوژیک برقرار کند و مستقیم یک سری قول های کاذب بدهد. سوم زمانی که هیچ کدام از این راه کاربرد نداشت تهدید ها شروع می شود ،مستقیما تهدید میکند که باشد هر فردی که میخواهد جدا بشود باید یک ماه در قرطینه باشد . ( قرنطینه تشکیلات همان زندان انفرادی کردن نفرات است که از دیرزمان درون فرقه پابرجا بود و به اسم بنگالی کردن معروف بود . که در این پروسه روزانه دوسه نفر در زمان های مختلف به نفر مراجعه می کنند. هر کدام به نوعی میخواهند مغز شوئی فرد را طبق خط مشخصی پیش ببرند . حتی شده با تهدید و ارعاب ، وعده های دروغین و کاذب . با توجه به سابقه فرد حتی تا جائی پیش می روند که مطرح می کنند باشد تو در تشکیلات نباش در کنار ما زندگی کن ! مسله ازدواجت را هم حل می کنیم اگر مسله تو زندگی است !!؟ ) دوما : بدورغ به نفرات میگوید کمک هزینه پناهندگی در آلبانی وجود ندارد که کمیساریا پناهندگی یا دولت آلبانی بدهد . سوم این کمک هزینه زندگی که سازمان به جدا شده ها می دهد محدوده زمانی دارد الان اعلام کرده ماکزیمم تا شش ماه ( یعنی تا آخر ماه امسال ) کمک هزینه آن هم ۲۲۰ دلار می دهد. ( در حالی که کمیساریای عالی پناهندگی به هر فرد مبلغ ۵۰۰ دلار ماهانه کمک هزینه به فرقه رجوی می دهد )

از انجائی که نفرات که اسیر درون فرقه از دنیا بی خبر هستند باور کردند که این کمک هزینه را فرقه از جیبش می دهد .
خیلی از نفرات بدنبال آن هستند که از فرقه جدا بشوند ، تمام استرس و واهمه آنها بخصوص زنان این است اگر جدا بشوند مسله هزینه و را چگونه حل کنند .به قول یکی از خانم ها که جدا شده است وقتی از وی سوال شد که چرا بقیه زنان جدا نمی شوند : جواب خیلی درد ناکی داد : گفت بار مردها جدا می شوند هر طور شده می توانند سرپا بمانند ، حتی شده گدائی کنند . اما زنان چی ؟ بخصوص با فضای که از جامعه در ذهن زنان درست کرده اند . آنهائی هم که مانند من جانشان به لب رسیده عصیان میکنند و تمام بلاها را به جان میخرند …..

محمد کرمی oyanyoldash@yahoo.com

*** 

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

مریم رجوی مزدور و فهیمه اروانی جنایتکار ارتش خصوصی صدام“مردی که می گریست!… سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق!”

*** 

همچنین:

 •  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم سپتامبر ۲۰۱۷:… یک دعوای اساسی وکلا تنظیم رابطه ها فرق کرد طوری که احساس کردم اینها جای مرا با دشمن عوض کرده واشتباه گرفته اند وبعنوان مجاهدی که امده تا جانش رافدا کند نگاه نمیکنند ومیدونستم بخاطرجوابهای ترکیه وسوالات است شب اکیپی که باهم رفته بودیم را صدازدند مسئول نش

   فریاد آزادی، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… مگر میشود که کسی که بخواهد خودش را نجات دهد نتواند از حصارها خودش را درببرد . فرقه در اشتباه کامل ونادانی کامل بسر میبرد وقتی چشم خیلی ها با دنیای بیرون وواقعیتهای بیرون باز شده دیگر نمیشود آنها را در قوطی به قول خودشان استریلیزه نگه داشت . دنیاش جبر فرقه بر نفرات وانسانهای بیگناه به پایان رسیده ، حتی

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:… پلیس درخروجی هواپیما مراد ستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی را نگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم…یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند

   فریاد آزادی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:… شیوه کار ارگان جنگ سیاسی که بعضا با اسم ستاد داخله و….  چنین است ،یک نفر میفرستند به محل کارت و شروع به احوال پرسی میکنند بعد میگویند میدانی رژیم چقدر در رابطه با افراد داخل مناسبات دروغ میگوید . میگویند ما آزادی فردی نداریم . ما تحت فشار تشکیلات هستیم و فشار روحی برما زیاد است وووووو،اگه همانجا بیان ب

  Tirana_Albania_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Trapped_Hostagesفریاد آزادی، چهارم سپتامبر ۲۰۱۷:… از فروشگاهک فرقه در لیبرتی یک شلوار و تی شرت خریده بودم که وقتی آن را پوشیدم دیدم که همه مسئولین دارند چپ ،چپ نگاه می کنند پس از چند لحظه به دفتر احضارم کردند و با لحن خیلی بدی بهم تذکر دادند که این فرم ارتش نیست و نباید بپوشی گفتم که فرم ارتش را

   فریاد آزادی، اول سپتامبر ۲۰۱۷:… اری ،چرا اعضا حاضر به ادامه وهمکاری ودادن تعهد مجدد نیستند ؟ چرا بایستی خود رهبر فرقه وارد شود ؟ با مشخص کردن زمانبندی از آنها در خواست کند . از طرف دیگر خود ملکه نیز با گذاشتن نشستهای کوچک با اعضای رده پایین ! و متوسط بدون حضور فرمانده هان ، خود وی تک به تک بدنبال این افراد باشد . اینها سئوالاتی است که هر

  فریاد آزادی، سی و یکم اوت ۲۰۱۷:… رجوی راستی صبح به صبح خودتو توی آیینه اصلا نگاه میکنی ؟ چی میبینی ؟ غیر از هیولا چیز دیگری میبینی ؟ میگن آدم توی تنهایی جلوی آیینه با وجدان خودش حرف میزنه گرچه من بعید میدونم تو اصلا وجدان داشته باشی . منظورم وجدان و شرافت است . گرچه به قول خودت دستگاه تو مرد سالاره هیج کدوم رو نداری

  فریاد آزادی، نوزدهم اوت ۲۰۱۷: ….هر کجا که برادر مجاهدی در کنارشان بود وا می ستادند میگفتند من ۳ تا لحظه داشتم یا اینکه ۱۰ لحظه داشتم . مهم نبود نفر چه کسی همراهش می باشد . مثلا برای خود من پیش آمده بود صد مرتبه که نفرات بالای ۴۰ سال سابقه دارد میامدند میگفتند ما لحظه داشتیم ، من از خجالت آب میشدم که نفری که ۴۰ سال سابقه دارد بیاید جلوی من این

   فریاد آزادی، هفتم اوت ۲۰۱۷:… این سازمانی که دم از جامعه بی طبقه توحیدی میزند که من هم چند صباحی باور میکردم ، میگفتم که مسئولین بیشترین عذاب را میکشند ، شاید هم شرایط انها بدتر از ما باشد . یک روزدر محوطه ایستاده بودم ، دیدم که یکی ازمسئولین کیسه زباله شان را آورد در مکان ذباله دانی خالی کرد . بعد که رفت گفتم چک کنم ببینم ما الان بادمجا

   فریاد آزادی، چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:… مگر شما نیستید که به نفرات پول می دهید، مقاله ها را جلوی آنها می گذارید و از آنها سوال  می کند که اینها را کی نوشته هر که بگوید جایزه دارد ! اگر دروغ است پس این بازی ها چی هست . روزی که از فرقه بیرون آمدم با خودم عهد کردم واقعیت را بیان کنم به هیچ عنوان مطالبی به دروع نگویم . بدلیل اینکه سالیان که درون تشکیل

  alame_Hosseini_mojahedin_Maryam_Rajaviسعید زمانی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… در حیرت این بودیم که چه شده  نفر مهمی به این سطح یک دفعه از فرقه کشید بیرون دلیل این بود که این علامه که به سخن خودش فریب حرفهای زیبای آنها را خورده است واینکه از هر که میپرسیده دل از شکوه وشکایت از این رهبران خودکامه فرقه میزند واینک