لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگرمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و نهم ژانویه 2021:… دو روز بعد از دفن بهزاد مغزی و تعدادی نوشته که جوجه لاشخور ها نوشتند .لاشخور مریم قجر یک برنامه کال کنفرانسی با تعدادی بوزینه و لاشخورها دروغ گو در رابطه با مغزی برگزار کرد که تماما دروغ و دقل بازی بود .اگر مریم قجر راست می گفت چرا یک عکس یا فیلمی از شرکت فرزندان معزی در مراسم دفن او دیده نشد . چرا در این کال کنفرانس که مشتی لاشخور و چاپلوس شرکت کرده بودند یکی از فرزندان زنده یاد معزی شرکت نکرده بود ؟ ایا اینها همه نشان از مخالفت این خانواده تعزیه مریم قجر نبود . آن موقع لاشخور ها به فرزندان زنده یاد معزی مارک و تهمت می زنند. لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر 

سرهنگ بهزاد معزی از شاه تا رجویاعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

وقتی که مریم قجر عضدانلو و فرقه رجوی تبدیل به لاشخور می شوند !

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

این روزها افرادی که فوت می کنند و مقداری معروف هستند یا افرادی هستند که به هر دلیل انتنی شده اند  ، فرقه رجوی مانند لاشخور بر روی این اجساد پهن می شوند. این داستان ید طولانی دارد . از مرضیه تا شجریان ، از ندا اقا سلطان تا محمد ملکی . از نوید افکاری گرفته تا مهدی علی حسینی . از انواع زندانیانی که به هر نحوی اعدام شدند……. تازگی ها زنده یاد بهزاد مغزی این دنیا را ترک کرد . در آن سالیانی که زنده یاد بهزاد معزی در اشرف قدیم بود ، تمام دوستانی که در ستاد پشتبانی بودند و به نحوی با وی ارتباط داشتند ، بیاد دارند که سر خیلی از مسائل زنده یاد معزی با سازمان زاویه داشت و مخالفت خودش را علنا بیان می کرد. و همین مخالفت کردن هایش باعث که از بغداد به پاریس انتقال بدهند .

زنده یاد بهزاد معزی به دلیل بیمار در بیمارستان بستری بود که در تاریخ یکشنبه 21 دی  ماه ( 10 ژانویه ) از این دنیا چشم فرو بست . طبق وصیتی که برای فرزندانش کرده بود ، گفته بود که به هیچ وجه اجازه ندهند که فرقه رجوی ( سازمان مجاهدین ) او را دفن کنند.و از وی جسد وی در راستای کار خودشان سو استفاده کنند . اما مریم قجر عضدانلو بر خلاف وصیت او عمل کرد . بدون حضورو بدون اطلاع فرزندان زنده یاد بهزاد معزی ، تغزیه ای راه انداختند ، وی را دفن کردند . این شو و تغزیه را که تدارک دیده بودند ، جوجه لاشخورها را بیسج کردند که بدورغ قلم فرسایی کنند .

سواستفاده از اعتبار درگذشتگان کار همیشگی فرقه رجوی

وقتی که مریم قجر و فرقه رجوی تبدیل به لاشخور می شوند !

این روزها افرادی که فوت می کنند و مقداری معروف هستند یا افرادی هستند که به هر دلیل انتنی شده اند  ، فرقه رجوی مانند لاشخور بر روی این اجساد پهن می شوند. این داستان ید طولانی دارد . از مرضیه تا شجریان ، از ندا اقا سلطان تا محمد ملکی . از نوید افکاری گرفته تا مهدی علی حسینی . از انواع زندانیانی که به هر نحوی اعدام شدند……. تازگی ها زنده یاد بهزاد مغزی این دنیا را ترک کرد . در آن سالیانی که زنده یاد بهزاد معزی در اشرف قدیم بود ، تمام دوستانی که در ستاد پشتبانی بودند و به نحوی با وی ارتباط داشتند ، بیاد دارند که سر خیلی از مسائل زنده یاد معزی با سازمان زاویه داشت و مخالفت خودش را علنا بیان می کرد. و همین مخالفت کردن هایش باعث که از بغداد به پاریس انتقال بدهند .

زنده یاد بهزاد معزی به دلیل بیمار در بیمارستان بستری بود که در تاریخ یکشنبه 21 دی  ماه ( 10 ژانویه ) از این دنیا چشم فرو بست . طبق وصیتی که برای فرزندانش کرده بود ، گفته بود که به هیچ وجه اجازه ندهند که فرقه رجوی ( سازمان مجاهدین ) او را دفن کنند.و از وی جسد وی در راستای کار خودشان سو استفاده کنند . اما مریم قجر عضدانلو بر خلاف وصیت او عمل کرد . بدون حضورو بدون اطلاع فرزندان زنده یاد بهزاد معزی ، تغزیه ای راه انداختند ، وی را دفن کردند . این شو و تغزیه را که تدارک دیده بودند ، جوجه لاشخورها را بیسج کردند که بدورغ قلم فرسایی کنند .

وقتی که مریم معزی دختر ارشد زنده یاد به دجال گری لاشخور های رجوی اعتراض کرد . مورد توهینو تهمت و قرار گرفت ، به کامنت های اعتراضی دختران معزی دقت کنید :

محمد کرمی - لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

محمد کرمی - لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

تویتهای دختر بهزاد معزی – پدرم از کارهای مریم رجوی متنفر بود

دقیقا ریلی که با خانم جانان خرم ، نوه زنده یاد مرضیه رفتند  به این عزیران شروع کردند .

محمد کرمی - لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

دو روز بعد از دفن بهزاد مغزی و تعدادی نوشته که جوجه لاشخور ها نوشتند .لاشخور مریم قجر یک برنامه کال کنفرانسی با تعدادی بوزینه و لاشخورها دروغ گو در رابطه با مغزی برگزار کرد که تماما دروغ و دقل بازی بود . اگر مریم قجر راست می گفت چرا یک عکس یا فیلمی از شرکت فرزندان معزی در مراسم دفن او دیده نشد . چرا در این کال کنفرانس که مشتی لاشخور و چاپلوس شرکت کرده بودند یکی از فرزندان زنده یاد معزی شرکت نکرده بود ؟ ایا اینها همه نشان از مخالفت این خانواده تعزیه مریم قجر نبود . آن موقع لاشخور ها به فرزندان زنده یاد معزی مارک و تهمت می زنند

دقیقا ریلی که با خانم جانان خرم ، نوه زنده یاد مرضیه رفتند  به این عزیران شروع کردند .

دو روز بعد از دفن بهزاد مغزی و تعدادی نوشته که جوجه لاشخور ها نوشتند .لاشخور مریم قجر یک برنامه کال کنفرانسی با تعدادی بوزینه و لاشخورها دروغ گو در رابطه با مغزی برگزار کرد که تماما دروغ و دقل بازی بود . اگر مریم قجر راست می گفت چرا یک عکس یا فیلمی از شرکت فرزندان معزی در مراسم دفن او دیده نشد . چرا در این کال کنفرانس که مشتی لاشخور و چاپلوس شرکت کرده بودند یکی از فرزندان زنده یاد معزی شرکت نکرده بود ؟ ایا اینها همه نشان از مخالفت این خانواده تعزیه مریم قجر نبود . آن موقع لاشخور ها به فرزندان زنده یاد معزی مارک و تهمت می زنند…..

لینک به منبع

عادل اعظمی: از مرضیه تا شجریان

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حمید-اسدیان-چماقدار-کبیر-رجوی/

چماقدار کبیر فرقه رجوی توسط کرونا از پای درآمد

چماقدار کبیر فرقه رجوی حمید اسدیانمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، شانزدهم دسامبر 2020:… نزدیک دو سال است که دولت فرانسه محترمانه از تشکیلات فرقه خواست که خودشان فرانسه را ترک کنند. و این موجودات تقریبا همه شان فرانسه را ترک کرده و در آلبانی مستقر هستند و حمید اسدیان در آلبانی به درک واصل شد. حمید اسدیان در هرزه درائی بر علیه جدا شدگانی که جنایت های فرقه رجوی را برملا می کردند و  نیروهای سیاسی مخالف فرقه … در هرزگی و فحاشی بر علیه این افراد از هیچ چیز کوتاه نمی آمد. ملعون حمید اسدیان بخاطر همین خوش رقصی هایش در پاریس تبدیل به فرمانده چماقداران فرقه رجوی شده بود . هر زمانی که جدا شدگان میز کتاب یا تجمع داشتند ،با نیروهای تحت امرش به آنها یورش می برد. چماقدار کبیر فرقه رجوی توسط کرونا از پای درآمد.

کاظم مصطفوی حمید اسدیان مردلمپن رجوی حمید اسدیان (کاظم مصطفوی) مرد 

چماقدار کبیر فرقه رجوی توسط کرونا از پای درآمد

چماقدار کبیر فرقه رجوی حمید اسدیانپاریس، سرژی پونتواز

حمید اسدیان در هرزه درائی بر علیه جدا شدگانی که جنایت های فرقه رجوی را برملا می کردند ، مخالفین تشکیلات فرقه رجوی ، نیروهای سیاسی مخالف فرقه ….در هرزگی و فحاشی بر علیه این افراد از هیچ چیز کوتاه نمی آمد. ملعون حمید اسدیان بخاطر همین خوش رقصی هایش در پاریس تبدیل به فرمانده چماقداران فرقه رجوی شده بود . هر زمانی که جدا شدگان میز کتاب یا تجمع داشتند ،با نیروهای تحت امرش به آنها یورش می برد.

حمید اسدیان که نزدیک 50 سال عضو فرقه رجوی بود. بان ام کاظم مصطفوی قلم سرای می کرد.از همان سال های 1358در ستاد تبلیغات و در نشریه ، رادیو ، تلویزون فعالیت می کرد . در نشست های  مختلف با فرهنگ لمپنیسمی که داشت پاچه همه را می گرفت . البته این کار هایش دلیل داشت . ملعون حمید اسدیان یکی از زن ذلیل های فرقه بود که  در خیلی از نشست ها ملعون مسعود رجوی می گفت تو آرزوی داشتن زنت را با خودت خواهی برد ، رجوی جنایت کار او را لحه کرده بود ، تبدیل به تفاله ای از جنس رجوی شده بود . برای اینکه بتواند از زیر ان همه فشار خارج شود . تلاش می کرد که در نشست های مختلف پاچه دیگران را بگیرد که شاید فرجی حاصل شود.

محمد کرمی فعال حقوق بشر پاریس
آقای محمد کرمی

دوستانی که در ستاد تبلیغات کار می کردند به خوبی یاد دارند ، از دور که دیده می شد یک فرد شلخته وا رفته  به معنای دقیق کلمه شاخص یک فرد بریده از مبارزه بود که با گردنی کج راه می رفت .و برای فرار از این وضیعت خود به چاپلوسی از تشکیلات افتاده بود .و به یکی از فالانژ های خلص مسعود رجوی تبدیل شده بود که الت دست مسئولین نشست بود .

در هرزه درائی بر علیه جدا شدگانی که جنایت های فرقه رجوی را برملا می کردند ، مخالفین تشکیلات فرقه رجوی ، نیروهای سیاسی مخالف فرقه ….در هرزگی و فحاشی بر علیه این افراد از هیچ چیز کوتاه نمی آمد.

ملعون حمید اسدیان بخاطر همین خوش رقصی هایش در پاریس تبدیل به فرمانده چماقداران فرقه رجوی شده بود . هر زمانی که جدا شدگان میز کتاب یا تجمع داشتند ،با نیروهای تحت امرش به انها یورش می برد.

یکی دیگر از مصارف این  چماقدار کبیر هزل این بود که تشکیلات این موجود را به جان اعضای جدا شده از شورای مقاومت می انداخت که با بد دهانی و لمپنی ، نفرات را با تهدید به سکوت وا می داشت.

درسال 2009 در حدود 50 نفر از جداشدگان در سرژی  میز کتاب و تجمع افشاگرانه ای داشتیم . حمید اسدیان به همراه شعبان بی مخ ( حمیدرضا طاهرزاده) فرقه رجوی ، بهمراه یک مشت لات و لمپن های تشکیلات فرقه در محل میز کتاب ما سروکله شان پیدا شد. میز کتاب ما با اجازه پلیس و قانونی بود . در محل شروع به توهین و دشنام دادن می کردند و … ازآنجایی که ما این موجودات را می شناختیم به هیچ عنوان جواب انها را نمی دادیم .وقتی حمید اسدیان دید که به هیچ بهانه ای نتوانست جداشدگان را تحریک کند . در اخرهای برنامه که میخواستیم برنامه به پایان ببریم به دستور حمید اسدیان لات و لمپن های فرقه رجوی به ما حمله کردند .در این درگیری من شدیدا خونی و مالی شدم .مجدد سال بعد در میدان سان میشل چماقداران تشکیلات فرقه به تجمع ما حمله کردند که پلیس همه آنها را دستگیر کرد .


آقای محمد کرمی بعد از زخمی شدن توسط عوامل اجیر شده فرقه رجوی در مقابل دوربین از این واقعه میگوید

تمامی آن خوش رقصی ها ، لمپن بازی ها و مقالات چاله میدان نویسی بر علیه مخالفین و جدا شده دست آوردش برای او این بود که بعد از مرگ خفت بارش به وی لقب مجاهد کبیر داده شد . این لقب را به ندرت به مرد نما های درون فرقه که درک واصل می شوند داده می شود . که خود این نشان دهند جایگاه این لات و لمپن را نشان می دهد.

نزدیک دو سال است که دولت فرانسه محترمانه از تشکیلات فرقه خواست که خودشان فرانسه را ترک کنند. و این موجودات تقریبا همه شان فرانسه را ترک کرده و در آلبانی مستقر هستند و حمید اسدیان در آلبانی به درک واصل شد.

لینک به منبع

چماقدار کبیر فرقه رجوی توسط کرونا از پای درآمد.

***

لمپن رجوی حمید اسدیان (کاظم مصطفوی) مردذلّت شاعران و هنرمندان دربار رجوی! (حسین فرشید یا پویا، حمید اسدیان، حمید طاهر زاده و …)

همچنین: