مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم می 2021:… زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟ مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟! نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست و رابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟ مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارندارتش خیالی فرقه رجوی و تعطیل و تاسیس کردنهای فصلی

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

وظیفه ی این مجلس موسسان رجوی چیست؟

18/03/1400

مدتی است که باند رجوی برای مستند و معقول نشان دادن رجزخوانی های خود از عنوان کسی که خود را فوق لیسانس علوم سیاسی معرفی میکند وساکن تهران؟!، استفاده میکند.

اما سوای پرنویسی های این کارشناس مجعول، چیز دندان گیری که ازاین نوشته ها نصیب خواننده وحتی خود فرقه ی رجوی بشود، یافت نمیشود.

آقا بهروز مجعول بعنوان یک کارشناس ارشد که صرفا یک مدیحه گوی رجوی مستبد وضد بشراست ، درسایت های این فرقه ی ضد ملی نوشته است :

” پر واضح است که بدون نیروی انقلابی مجاهدین که هم صورت مسأله هم راه‌حل را در مواجهه با این رژیم فاشیستی از سالها پیش مطرح کرده‌اند و برای آن استراتژی و برنامه و دستور کار و سازمان‌دهی مشخص دارند، دستیابی به آنچه که امروز به‌عنوان مسأله حق مشارکت مردمی و سرنگونی رژیم ملاها، توده‌ای و عمومی شده، امکانپذیر نبود.”

موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت

بشریت شرافتمند وآگاه از شخص وجریانی بعنوان انقلابی نام میبرند که مدافع آزادی وبهروزی اقشار پایین جامعه ی خود باشد که سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق فاقد این مشخصات میباشد!

نه تنها فاقد این مشخصات ، بلکه درضدیت با اکثریت محروم جوامع بشری موجود که مجموعا طبقاتی هستند قرار دارد.

دلیل من درطرح این ادعا، وجود روابط گسترده ی این جریان ضد ملی وننگ تاریخ معاصر ایران با خونریزترین وطماع ترین جناح های امپریالیستی- صهیونیستی جهان و کشورهای مرتجع منطقه ودیکتاتور های دست نشانده ی آمریکاست.

ضمنا مسائلی مانند مبارزه با ظلم ودیکتاتوری ، مسائلی هستند که صدها سال قبل از پیدایش مجاهدین خلق وجود داشته و توسط انقلابیون وقت تئوریزه شده اند.

ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است

درادامه :

” بنابراین همان‌طور که برای مقاومت ایران از چهار دهه پیش صورت مسأله یعنی دیکتاتوری دینی که به فاشیسم دینی بالغ شده است، و راه‌حل رهایی از آن یعنی سرنگونی و برقراری جمهوری دمکراتیک، امری روشن بوده است، امروز نیز پاسخ عموم جامعه به مسأله سیرک انتخابات رژیم که بخشی از نمایش سیاه‌بازی همیشگی فاشیسم دینی ولایت فقیه بوده است، سرنگونی و استقرار جمهوری دمکراتیک با تأکید بر آزادیها و جدایی دین و دولت و صد البته برپایی عدالت اقتصادی و اجتماعی است “.

مسئله ی اصلی مجاهدین که بعد از انقلاب 22 بهمن 1357 مسعود رجوی با شتابی تمام سوار برآن شد ، دردست گرفتن زمام امور انقلابی که سازمان مجاهدین بخاطر ضعف کمی وکیفی اش سهمی درآن نیافت، بوده است وبرای توجیه این سهم خواهی ، لازم بود که شعارهای پوپولیستی ( مردم فریب- عوامانه) را مطرح کند وگرنه کارهای بعدی رجوی دربرخورد بانزدیکترین یارانش نشان داد که او اعتقادی به برابری وعدالت اجتماعی نداشت که اگر داشت ، قبول نمیکرد که درخوابگاه وسیع وپرامکانات خود همراه همسران متعدد ونامشروع خودروزگار بگذراند وبقیه ی اعضاء مجبور باشند با رها کردن همسر وفرزندان خود درآسایشگاههای سربازی وبطور جمعی روزگار بگذرانند.

دستگاه های تهویه و ماساژوری که در خوابگاه و حرمسرای رجوی وجود داشت، تنها با وسایل رفاهی وتفریحی شاهان وروسای جمهوری کشورهای بزرگ قابل مقایسه بود که این مورد نمونه وار نشان میدهد که حرف مسعود درباره ی عدالت اجتماعی  و برابری که متاسفانه توسط پادوانی مثل آقا بهروز مورد تایید قرار میگیرند، حرف مفت وعوامفریبانه ای بیش نیست.

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

دوباره :

” آنچه که این هول و هراس ( رژیم) را به اوج رساند پیامی بود که فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران، مسعود رجوی طی آن در پاسخ به سیرک انتخابات رژیم خبر تشکیل مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران را داد. پاسخی که نیروی انقلابی جامعه را به جوششی بی‌سابقه انداخته و اعلام آمادگی هسته‌ها و کانون‌های شورشی برای ثبت نام در مؤسسان جدید گواه این خون تازه‌ای است که در رگ و پی نیروی انقلابی دوانده است “.

زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟

مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟!

نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست ورابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟

هرانسان عاقلی میداند که تشکیل این نوع مجلس ، کاری است ناممکن و در اصل اعلام تشکیل آن شعبده بازی ای بیش نیست و رجوی با هوا کردن این فیل فقط خود را مسخره کرده است!

صابر  تبریزی

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

***

پرویز حیدزاده - ارتش خیالی فرقه رجویکمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مؤسسان-پنجم-فیل-جدید-فرقه-رجوی/

مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجوی

مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجوی - علی جهانیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، هفتم ژوئن 2021:… تاسیس دوباره ارتش‌ به اصطلاح آزادی بخش یکی از این فیل هوا کردن های رجوی مفقودالاثر هست که هر وقت اوضاع تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش بسیار وخیم شده است رجوی با شعبده بازی آنرا اعلام می کند. برای روشن‌تر شدن این موضوع کمی به عقب برمی گردیم و نگاهی به شرایط اعلام مؤسسان دوم ارتش به اصطلاح آزادی بخش می اندازیم.  در موقع من از طرف سازمان برای مالی اجتماعی به اروپا رفته بودم و مریم عضدانلو هم که بقول رجوی موشک استراتژیکی بود به‌ خارجه آمده بود تا از اروپا سرنگونی را محقق کند و بعنوان رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب شده شوهرش مستقیما به تهران برود مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجوی 

علی جهانی - مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجویموسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجوی 

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

فیل هوا‌ کردن جدید فرقه رجوی تحت عنوان مؤسسان پنجم

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

سران فرقه رجوی و بطور خاص رجوی ید طولایی در هوا کردن انواع و اقسام فیل هوا کردن ها دارد و تاسیس دوباره ارتش‌ به اصطلاح آزادی بخش یکی از این فیل هوا کردن های رجوی مفقودالاثر هست که هر وقت اوضاع تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش بسیار وخیم شده است رجوی با شعبده بازی آنرا اعلام می کند. برای روشن‌تر شدن این موضوع کمی به عقب برمی گردیم و نگاهی به شرایط اعلام مؤسسان دوم ارتش به اصطلاح آزادی بخش می اندازیم.  در موقع من از طرف سازمان برای مالی اجتماعی به اروپا رفته بودم و مریم عضدانلو هم که بقول رجوی موشک استراتژیکی بود به‌ خارجه آمده بود تا از اروپا سرنگونی را محقق کند و بعنوان رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب شده شوهرش مستقیما به تهران برود ولی این موشک استراتژیک سازمان کمانه کرده و دوباره بر سر نیروهای نگون‌بخت سازمان در قرارگاه اشرف فرود آمده بود و تحلیل های آبکی رجوی مفقودالاثر مثل همیشه اشتباه از آب درآمده بود و اکثریت نیروهای سازمان مسئله دار و متناقض شده بودند و سازمان دچار مشکل ریزش نیرویی شده بود. و خلاصه اینکه سازمان در بدترین شرایط تشکیلاتی قرار گرفته بود که در آن موقع رجوی با راه‌اندازی یک نشست به دروغ گفت می خواهد ارتش آزادی بخش را منحل کند و همه بروند پیکار خودشان بعد هم عده ای دلقک  در همان نشست آمدند پشت تریبون و با گریه و زاری از رجوی درخواست کردند که ارتش آزادی بخش را منحل نکند و قول می دهند که بچه‌های خوبی برای مسعود و مریم باشند و کاملا گوش به فرمان رهبری باشند که‌ در این هنگام رجوی با شعبده بازی گفت پس دوباره ارتش آزادی بخش را تاسیس می کنیم و شما دوباره باید درخواست عضویت در این ارتش بدهید و مؤسسان دوم ارتش آزادی بخش باشيد و بدین ترتیب رجوی با یک نمایش مسخره در عرض چند ساعت ارتش آزادی بخش را منحل و مؤسسان دوم را اعلام کرد تا بدین وسیله هم از پاسخگویی فرار کند و هم دهان نیروهای معترضین و متناقض را ببندد و هم با راه‌اندازی سرکوب شدید از ریزش نیرویی جلوگیری کند. حالا هم که شرایط تشکیلاتی بسیار وخیم تر از آن موقع هست و سازمان دچار مشکل ریزش روز افزون نیرویی هست می خواهد فیل مؤسسان پنجم را هوا کند تا شاید بتواند دردی از درد های بی درمان خودشان را درمان کنند. واقعا خیلی مضحک و خنده دار است طوریکه مرغ پخته هم خنده اش می‌گیرد. البته این گونه فیل هوا کردن ها برای نیروهای سازمان دیگه امری عادی شده است و رجوی نمی تواند با این کارت سوخته مؤسسان چندم سر نیروهای نگون‌بخت سازمان را شیره بمالد.

دراینجا روی سخنم با این زوج رجوی ها هست که آخر شما آنموقع تحت حمایت های همه جانبه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در اوج قدرت بودید و قرار گاه استراتژیکی اشرف را داشتید و سلاح داشتید و نیروهای سازمان هم هنوز از کار افتاده نشده بودند چکار توانستید بکنید که حالا در اسارتگاه کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه که دیگر نه از قرار گاه استراتژیکی اشرف در جوار خاک میهن و نه از سلاح خبری هست و از ارتش به اصطلاح آزادی بخش تان هم که فقط يک عده زن و مرد مسن و سالخورده و بیمار چیزی باقی نمانده است و هر روز هم عده ای جدا شده و آمار مرگ و میر هم زیاد است و بیشتر این کمپ به اصطلاح اشرف سه شما شبیه خانه سالمندان هست می خواهید انجام بدهید. واقعا این بار دیگر این سناریوی مؤسسان پنجم خیلی مضحک تر از قبل می باشد ارتش بی رهبر و بی سلاح که نیروهای آن همه سالخورده و پیر و از کار افتاده  و بیمار هستند می خواهد مؤسسان پنجم را تاسیس کند ارتشی که عملا منحله است و هیچ کارآیی ندارد . لابد خانم مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی می خواهد اینبار با کانون های دروغین خودش تحت عنوان کانون های شورشی این مؤسسان پنجم را راه‌اندازی کند. خلاصه اینکه در این شرایط که رجوی مفقودالاثر و مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی به‌ لحاظ سیاسی ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و بن یامین نتانیاهو  نخست وزیر اسرائیل را از دست داده و شیوخ عربستان سعودی هم در حال مذاکره با دولت ایران هستند و رجوی ها حمایت آنها را هم از دست داده اند و به لحاظ تشکیلاتی هم که در بدترین شرایط تشکیلاتی در طول حیات سازمان قرار گرفته است بنابراین سران فرقه و بطور خاص رجوی ها به فکر فیل هوا کردن مؤسسان پنجم افتاده اند تا بدین وسیله سر نیروهای نگون‌بخت سازمان  را شیره بمالند و راه برون رفتی برای بحران های لاعلاج خودشان پیدا کنند و چند صباحی بیشتر نیروهای سازمان را در اسارتگاه کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه نگه دارند و به عمر تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده شان بیفزایند و به زندگی خوار و خفیف و خائنانه شان ادامه دهند.  ولی دیگه زمان اینگونه فیل هوا کردن های تکراری بسر رسیده و کسی   حتی نیروهای سازمان را نمی توان فريب داد . آنموقع که همه چیز داشتید شاید يک مقداری با این گونه فیل هوا کردن ها موفق می شدید ولی الان چیزی ندارید دیگه اصلا نه تنها هیچ دستاوردی نخواهید داشت بلکه بیشتر دست خودتان رو می شود. بنابراین خانم مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی بهتر است بجای این فیل هوا کردن مؤسسان پنجم به انبوه سوالات پاسخ دهد سؤالاتی نظیر: رجوی کجاست و انقلاب کذایی چی شد و ارتش آزادی بخش چی شد و هزاران سؤال بی پاسخ دیگر و باید به ایشان بگویم که خودتان بهتر از هر کسی می دانید که با  این فیل هوا کردن ها نظیر: کانون های شورشی و هزار اشرف و اشرف نشان ها و هزار هم ردیف  و بجای مؤسسان پنجم با هزار مؤسسان هم نمی توانید از وخیم تر شدن اوضاع تشکیلاتی و سیاسی سازمان فرقه گرای تان را جلوگیری کنید.

لینک به منبع

مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فراخوان-ثبت-نام-در-مؤسسین-پنجم/

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول ژوئن 2021:… فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند! ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد. خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمتناقض فرقه رجوی با جهان امروز

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران  

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.05.2021

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند!

ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد.

این نشست های طویل المدت که به اسم انحلال ارتش آزادیبخش رجوی نام داشت و باید نفرات بالاجبار قوانین وحشیانه انقلاب کذایی مریم رجوی را (قوانین سخت دیکتاتوری و‌خود محوری مسعود و مریم رجوی برای پرستش خداگونه این دو و خط و خطوط آن ها بدون چون و چرا و اما و اگر به صورت خودکار و کورکوانه  آن ها می پذیرفتند و تعهد می دادند که با شرایط جدید بیایند و عدول از آن مساوی با حکم اعدام فرد با اذعان و نوشتن کتبی آن و به دست خود نفر بود) که سرکوب و شکنجه روحی و جسمی بود بپذیرند و تک تک از آن مرحله عبور کنند.

اولین قانون تدوین شده در این نشست قانون عملیات جای بود که می بایست از این پس بصورت روزانه برگذار می ‌شد و همراه با شکنجه روحی، جسمی و تفتیش عقاید صورت می گرفت و  در کنار آن زمینه نشست های وحشیانه جنگ و کتک کاری و سربه نیست کردن افراد موسوم به نشست های دیگ فراهم کردند که این خود بحثی جداگانه می طلبد.

ترفند رجوی در آن موقع برای این تز و ایده خود برای انحلال ارتش به اصطلاح آزادیبخش این بود که افراد دچار اپورنونیسم شده و باید ارتش منحل شود. این در شرایطی بود که مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور خودخوانده برای فتح به اصطلاح خارجه به اروپا و فرانسه رفته بود که اروپا و آمریکا را به حمایت از ارتش رجوی وادارد و ایرانیان خارج از کشور را روانه عراق نماید یا حامی خود کند و به اصطلاح خارجه را از چنگ آخوندها در بیاورد و آن جا را فتح نماید. اما نتنها نتوانست نفرات جدید را وارد تشکیلاتش کند بلکه برعکس تعداد زیادی از کادرهای رجوی که مریم را همراهی می ‌کردند در اروپا و آمریکا از فرقه و تشکیلات رجوی جدا شده و به عراق برنگشتند و در آن جا به دنبال زندگی شخصی خود رفتند. از طرف دیگر  در قرارگاه اشرف یک نارضایتی عمومی از وضعیت موجود با توجه به زندانی و شکنجه و کشتار سال ۱۳۷۳ که بیش از ۷۰۰ نفر زیر شکنجه رفتند و بعضی کشته و سر به نیست شدند، جوی از یأس و ناامیدی بر همه حاکم بود ولی کسی جرأت بیان درون خود را نداشت چرا که با زندان و شکنجه و ترس از سربه نیست شدن روبرو بود، در چنین شرایطی رجوی همه را به تیغ و درفش تهدید و شرایط قرون وسطایی ناشی از انقلاب درونی مریم که چیزی جز تهی شدن افراد از خود و بی هویتی فردی در خدمت رجوی در بر نداشت، فرا خوان انحلال ارتش و ثبت نام در مؤسسان دوم را داد و کسی جرآت نه گفتن به رجوی را نداشت.

این فراخوان و نشست های سرکوب رجوی در آن زمان که زیر رعب و وحشت ناشی از زندان و شکنجه و سر به نیست شدن و در سایه حمایت بعث عراق صورت می گرفت بالاجبار تضاد رجوی را موقتا حل می ‌کرد و بر بحران  درونی با زور چماق غلبه می نمود اما الان در کشور آلبانی که نه نیروی قابلی برای رجوی مانده است و نه شرایط و حمایت های دیکتاتور عراق با خود دارد و از همه مهم‌تر  اندک اسیران کهنسالی که در آلبانی انتظار مرگ می کشند، این فراخوان رجوی برای ثبت نام در مؤسسین پنجم برای چیست؟

به نظر میاید با توجه به ربع قرن تجربه در تشکیلات رجوی و شرایط کنونی بین المللی  و با موقعیت سیاسی و نظامی و منطقه ای ایران و همپیمانان آن که می‌ رود تک تک امیدها و خواب‌های پنبه دانه رجوی برای خاورمیانه از جمله شکست حاکمیت سوریه، تسخیر کشور عراق به دست داعش و بعثی ها، نابودی ملت مظلوم یمن که خط مقابله با ارباب قدرت آن ها در منطقه یعنی رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل است، نقش بر آب کرده و نتیجه معکوس برای رجوی در بر داشته و اربابش اسرائیل به نقطه ضعف  رسیده و عربستان و آمریکا دیگر آن ابهت و قدرت نعره کشی را از دست داده اند و از در  رابطه و دوستی با ملت ایران برآمده اند و اروپا نیز پیش قراول این وضعیت است و حمایت های سیاسی و مالی آمریکا و اروپا و عربستان و چند کشور کوچک عرب و حتی اسرائیل از فرقه کم شده و چشم انداز برداشتن این حمایت‌ها بسیار زیاد است و آثار آن در آلبانی هویداست، رجوی شلوار خود را خیس نموده و از ترس مرگ، چنین فیلی را هوا کرده و به کانون شورشی موهوم و نداشته اش و ثبت نام در مؤسسین پنجم فراخوان داده است.

این چیزی نیست جز نا امیدی مطلق مسعود و مریم رجوی در شرایط کنونی جهان و منطقه و غروب تشکیلات آن ها که چشم انداز آن بسیار واضح و روشن است.

باید به رجوی گفت « آن صبو بشکست و آن پیمانه بریخت» اربابت صدام که رفت اگر مرد بودی باید با او می رفتید چون هر چی داشتید از اون ملعون دیکتاتور بود و الان نعره فریبکارانه ات بعد از صدام آن هم در اروپا، خریداری ندارد و بیش از آین خودتان را فریب ندهید. بهترین راه برون رفت از این پریشان حالی و مخمصه تسلیم خود و خانم البانی نشین ات به یک دادگاه عدالت اروپایی و رها کردن اسیران در چنگ ات و رفتن آن ها به دنبال فرجام خود است. به امید یک زندگی آزادانه و به درو از قل و زنجیر.

„پایان“

لینک به منبع

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران  

***

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018مسعود خدابنده : مجاهدین خلق، فرقه رجوی به آخر خط رسیده اند

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقمسعود خدابنده: سازمان مجاهدین خلق نه حامی مالی، که انتقال‌ دهنده‌ی پول و عامل شستشو است

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده. واقعیتهایی از مریم رجوی، مسعود رجوی و مجاهدین خلق از درون

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

همچنین: