ماجرای توافق اتمی ایران وسکته مغزی مریم قجر ونتانیاهو وتحرکات تازه تروریستی فرقه رجوی درفرانسه

ماجرای توافق اتمی ایران وسکته مغزی مریم قجر ونتانیاهو وتحرکات تازه تروریستی فرقه رجوی درفرانسه

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم ژوئیه 2015:…  آنچه مسلم است پایگاه تروریستی ” اوور ” درخاک فرانسه تعطیل خواهد گردید _ چراکه خاک فرانسه دردهه 1980 بعنوان مرکز فرماندهی تروریستی این فرقه عمل نموده و دولت های فرانسه خود را در حمایت از تروریسم مقصر می دانند _ فرانسه بنوعی در عملیات تروریستی دهه شصت درایران …

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون 

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

لینک به منبع

ماجرای توافق اتمی ایران وسکته مغزی مریم قجر ونتانیاهو وتحرکات تازه تروریستی فرقه رجوی درفرانسه

مقدمه _ سرانجام پس ازسالها گفتگو درباره رفع ابهامات اعضای گروه 5 + 1 با ایران آنها بنوعی به تفاهم وتوافق دست یافتند که عموم ایرانیان از آن راضی وخرسند بنظر می رسند _ این توافق اما دراردوی جنگ طلبان وتروریست ها با عصبیت _ خشم وسردرگمی مواجه گردید _ مریم قجر تروریست که از سال 2001 درکنار مزدری برای صدام با صهیونیست ها وجنگ طلبان آمریکایی دم خور وهمراه شده است ازبابت این تحول برآشفت و همان واکنشی راکه باند صهیونیستی نتانیاهو نشان داد موبه مو تکرار وشروع به آه وناله والتماس ونفرین نمود _ البته این درست است که فرقه رجوی ایرانی نیست ومنش ایرانیان بهره ای نیرده است اما بخاطر همصدایی وهم نوایی با صهیونیست ها باید واکنش سران این فرقه منفور را مورد بررسی قراردارد._ موضوع دوم این نوشتارنگاهی به تلاش های اقایان قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی درفرانسه وچماقکشی مزدوران مریم قجر علیه این دوعضو سابق که خواهان ملاقات با دختران اسیرشان هستند

واکنش نخست _ توافق اتمی_ سردرگمی وبه کما رفتن اتحاد ” مریم _ نتان “

سابقه نزدیکی فرقه رجوی با صهیونیست ها …..

بنا بر گزارش آقای محمد البرادعی ( رئیس وقت آژانس اتمی ) درسال 2002 ماهواره های جاسوسی اسرائیل برفراز منظقه وایران از دوسایت اتمی اراک ونطنز اطلاعاتی بدست آورده و به فرقه رجوی فروختند _ و این آغاز رسمی همکاری صهیونیست ها با فرقه رجوی بود _ صهیونیست ها به دودلیل دست بدین کار زدند_ نخست آنکه _ فرقه رجوی با استفاده از دلارهای خونین مزدوری برای صدام مبلیغ گزافی بابت این اطلاعات به اسرائیل پرداخت کرد _ ودوم اینکه _ اسرائیل برای محو ردپای ماهواره های جاسوسی خود برفراز ایران ترجیح داد این اطلاعات توسط دیگری آگاهی رسانی گردد .

وبهمین دلیل فرقه رجوی بدون اطلاعات از منبع خبر دریافتی ( صهیونیست ها ) ادعا کرد که سایت اتمی کشف کرده است ( ؟ ! ) از این تاریخ آژانس ایران را متهم به مخفی کاری اتمی نمود _ گرچه فعالیت اتمی صلح آمیز جزو حقوق همه کشورها می باشد ولیکن ایران بخاطر عدم اطلاع به موقع تحت فشار آژانس وکشورهای غربی قرارگرفت وبه اعتماد بین ایندو لطمه وارد گردید _ طی 13 سال گذشته گرچه ایران همه گونه همکاری با بازرسان آژانس انجام داده وفعالیت غیر نظامی اتمی خودرا تحت نظر این سازمان بین المللی قرارداده است ولیکن سازمان های اطلاعاتی امریکا واسرائیل وغرب مرتب گزارشات دروغ وجعلی وساختگی به خورد شورای حکام داده اند که درنتیجه با نفوذ امریکا _ اسرائیل در این نهاد چند قطع نامه علیه ایران صادر ودرادامه پرونده ایران به شورای امنیت ارسال گردید که نتیجه آن 4 قطع نامه این شورا و تحریم ها وفشارهای غیر انسانی بر علیه ایران بود

نفوذ لابی های صهیونیستی وسرمایه داران غربی در اژانس اتمی وسازمان ملل

نکته قابل تامل اینکه طی این سالها نه ” آژانس ” ونه سازمان های اطلاعاتی غربی نتوانسته اند کوچکترین سند ومدرک مبنی برانحراف برنامه هسته ای ایران به سوی اهداف نظامی ارائه نمایند _ درچندین گزارش آژانس طی این سالها هیچگاه ایران متهم به انحراف از مسیر استفاده صلح آمیز از فعالیت هسته ای نشده است وادعا ها تنها ز ” عدم تائید اژانس مبنی برکاملا عیر نظامی بودن ” فراتر نرفته است _ به کلامی روشن تر آژانس علیرغم تحت مانیتورینگ قراردادن کلیه فعالیت های اتمی ایران و صدها ساخت بازرسی همچمان از اعلام صلح آمیزبودن فعالیت های اتمی ایران خودراری کرده وپرونده ایران را همچنان باز نگاه داشته است _ رخدادهای غیر لازم وضروری طی سالهای 84/92 درایران باعث تند وتیز ترشدن موضع اژانس وشورای امنیت علیه ایران گردید که درنتیجه شدید ترین تحریم ها توسط شورای امنیت _ امریکا ودول اروپایی علیه ایران به تصویب رسید ه وبه مورد اجرا گذاشته شد _ چنین رخداد های بی نظیروبی سابقه ای بنا بر ادعاهای دروغین درتاریخ کم مانند بوده است بنابراین باتوجه به اثبات صلح آمیزبودن فعالیت های اتمی ایران به سادگی می توان گفت سرنخ این تحریم ها وفشارهای ضد انسانی دردست سرمایه داران اامریکایی _ صهیونیستی و شیوخ مرتجع عرب بوده که درهیات لابی های نفوذی صهیونیستی در آژانس و شورای امنیت خودرا نشان داده است.

سابقه همکاری _ هماهنگی وهمصدایی فرقه رجوی باصهیونیست ها

گرچه سابقه همکاری فرقه رجوی با صهیونیست ها به سال 2001 بازمی گردد ولیکن طی دهسال گذشته این نزدیکی به اوج وشدت بی سابقه ای رسیده است ..

رژیم اشغالگر صهیونیستی ودرراس آن دولت نتانیاهو طی دهسال گذشته بارها وبارها خاک ایران ( پایگاه های اتمی )را به تهاجم وتجاوز نظامی تهدید کرده است _ دولت های امریکا نیز به حمایت از این رژیم اشغالگر ومتجاوز چندین وچند بار ایران را به استفاده از کلیه گزینه های روی میز! ( حمله به پایگاه های اتمی ) تهدید کرده است

درهمین اواخر پیرمرد بازنشسته وپا به گورامریکایی “ژنرال دمپسی “ادعا کرد که امریکا می تواند با بمب های قوی پایگاه های اتمی ایران را نابود کند !

طبیعی است که این خالی بندی های امریکایی _ صهیونیستی درزمان امروز تحت هیچ شرایطی قابلیت اجراشدن ندارند _ چراکه اولا _ بنا بر فصل های منشور سازمان ملل هیچ کشوری بهربهانه حق تهدید نظامی یک کشور دیگر راندارد

دوما _ به فرض یک درصد احتمال اجرایی بودن این تهدید ها مغلوم نیست که ایا مهاجمین می توانند اسیب مورد نظر رابرسانند واز صحنه بگریزند ویا نه ؟ بنابراین چنین تجاوز احتمالی بی شک باعث نابودی کامل تاسیسات اتمی ایران نخواهد شد _ ضمن اینکه امکان واکنش وتلافی ایران را به دنبال خواهد داشت و باوجود درتیررس ایران قرارداشتن امریکایی ها درخلیج پارس وشیخ نشین ها ی نزدیک ایران سرانجام این گستاخی احتمالی قایل پیش بینی نیست و نوعی ریسک خطرناک به شمار می رود

ماجرای ازدواج ایدئولوژیک مریم قجر با نتان یاهو !

همکاری فرقه رجوی با صهیونیست ها تا بدان جا گسترش یافت که صهیونیست ها گروهی از مزدوران صدام رابه اسرائیل برده وتحت اموزش تروریستی تکمیلی قراردادند _ به قتل رسیدن 5 نفر دانشمند اتمی و افراد مرتبط با مسائل اتمی در ایران توسط تیم های ترور اموزش دیده فرقه رجوی دراسرائیل اوج این همکاری های نزدیک وتنگاتنگ وهمچنان مزدور بودن فرقه رجوی رانشان می دهد_ ولی این همه ماجرانیست طی دهسال اخیر ارتباط پیدا وپنهان فرقه رجوی با صهیونیست ها را می توان در یاوه گویی های همشکل وهمجنس مریم قجر ونتانیاهو بسیار یافت _ درواقع شعار ها ویاوه سرایی ها و دروغگویی های این ذوج جدید بقدری درهم آمیخته وبهم نزدیک هستند که اگر نام آنها را باهم عوض کنی هیچ تفاوتی دراین مواضع نمی توان پیدانمود ! به کلامی روشن تر شعارها وادعاهای مریم قجر ار طرف موساد دیکته می گردد واین ملیجک آنها را درازای دریافت دستمزد تکرار می نماید .

توافق هسته ای ایران با کشورهای 5+1 و بهم ریختگی واشفتگی وسکته مغزی مریم قجر ونتان یاهو

از 18 ماه پیش که گفته گوهای ایران با کشورهای 5+1 شروع شده اتحاد : “مریم _ نتان ” هم هزمان ادامه یافته است _ از طرفی نتان با تهدید های توخالی و فشار به کشورهای دخیل درامر گفتگو تلاش می کرد بنا بر توهمات خود برروی این گفتگوها اثر بگذارد ودرهمین زمان هم مریم قجر با مطرح کردن همان ادعا ها ی غیر واقعی وتکرار دروغها سعی می کرد ازارباب حدید خود عقب نیافتد ولی این تلاش های مذبوحانه هیچ نتیجه ای برای این “ذوج ایدئولوژیک ” به همراه نداشت وسرانجام با توافق 23تیرماه هردو به سکته مغزی دچار شده _ به کما رفته وسپس به هذیان گویی مشغول شده اند _

درواقع درحالیکه عموم ایرانیان وجهانیان از این توافق استقبال کرده اند تنها مریم قجر ونتان یاهو پریشان و کلافه شده وپنجه بردیوار می کشند _ چنین هماهنگی بین این دو بخوبی نشان می دهد که فرقه رجوی بطور رسمی ” حلقه مزدوری صهیونیست ها ” رابه گردن خود محکم کرده است وطبق بیش از سه دهه گذشته ” درروی ریل خیانت ” حرکت می کند .

واکنش دوم _ تحرکات تروریستی چماقداران فرقه رجوی درفرانسه علیه دوتن از اعضای سابق این گروه

سمیه محمدی وزینب علینژاد دونفر از دختران جوانی هستند که درسنین پائین درتور فرقه رجوی اسیر شده اند _ پدران این دو سالهاست تلاش می کنند دختران خودرا از چنگال خونبار فرقه رجوی آزاد نمایند _ درخواست این دوپدرهمانند سایر خانواده های اسیران ملاقات بدون حضور چماقداران فرقه رجوی می باشد _ سران فرقه رجوی نه تنها به این درخواست های انسانی پاسخ نمی دهند بلکه تلاش می کنند با استفاده از ” کنترل ذهن ” این دواسیر را علیه خانواده های خود بشورانند _ این مغزشویی ها وفشارها چنان گسترده ووسیع بوده که سمیه محمدی پدرومادر خودرا انکار وآنها را ماموران اطلاعات خوانده است !

طی دوهفته اخیر مصطفی محمدی به اتفاق دیگر دختر خود حوریه به همراه وکیل واز طریق قانونی تلاش کرد تا اسارت دختر خودرا به گوش ساکنان شهرک اوور ” دریک حرکت مدنی برساند _ چماقداران واوباش فرقه رجوی بنابردستور سرکرده شان مریم قجر تروریست به این پدرودختر حمله کرده وآندو را مضروب ومصدوم ساختند گزارش این اقدام تروریستی در مرکز پلیس ثبت گردید _ دیدار مصطفی محمدی با ” مشاور رئیس جمهور فرانسه ” شرح ماجرا ضربه سهمناک دیگری بود که بر تشکیلات تروریستی مستقردرفرانسه وارد آمد بطوریکه مریم قجر زنجیر پاره کرده وچماقداران مستقر دراوور را به طرف مصطفی محمدی ودخترش و ضرب وشتم بیشتر تحریک نمود

آگاهی رسانی قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی و تحرکات تروریستی اوباشان فرقه علیه این دو

قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی با مجوز رسمی پلیس فرانسه اقدامات آگاهی رسانی را ازروز ادینه 10 جولای دردهکده ” اوور ” آغاز نمودند این دو با سعی کردند با پخش اعلامیه دراین شهرک ساکنان آنرا از دلیل اقدام خود مطلع نمایند _

درروز دوشنبه 13 ژوئیه این دو به اتفاق حوریه محمدی درپایان فعالیت های خود در ” اوور ” راهی بازگشت به محل اقامت خود بودند که بوسیله تعدادی از چماقداران مامور مریم قجر تروریست مورد تعقیب قرارگرفتند _ هدف این اوباشان تروریسشت از تعقیب ماشین این دو بوسیله پلیس فرانسه ” ضرب وشتم و اقدام جهت گروگان گیری ” ثبت شده است

شش نفر از اوباش چماقدار تروریست دریک نقطه ازجاده راه رابر خودروی حامل این سه نفر بسته وبه ضرب وشتم و سرقت مدارک شناسایی آنها می پردازند _ بارسیدن پلیس به صحنه جرم 4 نفر از تروریست ها متواری می گرند و دونفر ازاین اوباش بنام های محمود ائمی و حمید رضا نجمی توسط پلیس دستگیر وبه پاسگاه منتقل می گردند _ پلیس فرانسه مدارک سرقتی انها را از تروریست ها بازپس گرفته و شکوائیه علیه آنها را بعنوان ” گروگان گیری ” دریافت می نماید _ اوباشان گروگان کیر پلس از بازجویی وشناسایی کامل تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

ظرف دوهفته اخیر این دومین شکایتی است که علیه اوباشان مریم قجر در ” مقرپلیس فرانسه ” به ثبت رسیده است

قابل یاد آوری است که تاکنون دست کم 4 شکایت ازضرب وشتم اعضای سابق فرقه رجوی در اداره پلیس فرانسه به ثبت رسیده است _ حال سئوال اینجاست که چرا سران فرقه رجوی این چنین افسار گسیخته وبدون واهمه به عملیات تروریستی درخاک فرانسه روی آورده اند ؟

پرونده عملیات ” تئو ” واحتمال اخراج سران فرقه رجوی از فرانسه بعد از رای دادگاه ضد تروریستی

بنابر اخبار بیرون آمده از قلعه تروریستی ” اوور سورواز ” پرونده پولشویی و مخفی کردن اسلحه ومهمات در قلعه اوور که منجر به دستگیری 150 نفر از اعضای فرقه رجوی از جمله مریم قجر ومهدی ابریشمچی درسال 2003 هنوز باز است وقراراست رای نهایی این دادگاه تا آخرسال 2015 اعلام گردد _ طی سال 2015 مریم رجوی _ مهدی ابریشمچی و 11 نفر دیگر از سران فرقه دردادگاه حاضر گردیده ومحاکمه شده اند _ سران فرقه رجوی با هزینه ملیونها یورو وبکارگیری ده ها وکیل مدافع طی 12 سال گذشته هنوز نتوانسته اند از اتهامات این پرونده بگریزند _ دو اتهام پولشویی و مخفی کردن اسلحه در این قلعه همچمان برگردن سران اینفرقه سنگینی می کند وبهمین دلیل امکان اخراج مریم قجر وخدمه وحشمه او از خاک فرانسه بسیار است و بهمین خاطر از شش ماه پیش فرقه رجوی با خرید زمین در” کشور آلبانی ” مشغول ساخت اردوگاه وخانه شخصی برای سران فرقه می باشد _ ساختن کاخ و اردوگاه درالبانی برای اسیران وسران فرقه نشان روشنی ازاین خبر است که دولت فرانسه درپی اخراج سران این فرقه ازخاک خود وجمع کردن ” قلعه اوور ” می باشد _ توافق ایران با کشورهای 5+1 ازجمله فرانسه و خبر سفر ” لوران فابیوس ” به ایران می تواند دلیل روشنی بر اخراج تروریست ها ی مزدور صدام ازخاک فرانسه تلقی گردد و لذا بهمین دلیل است سران فرقه که خودرا دراستانه اخراج می دانند به سیم اخر زده وبر شدت عملیات تروریستی خود درخاک فرانسه شدت بخشیده اند ..

آنچه مسلم است پایگاه تروریستی ” اوور ” درخاک فرانسه تعطیل خواهد گردید _ چراکه خاک فرانسه دردهه 1980 بعنوان مرکز فرماندهی تروریستی این فرقه عمل نموده و دولت های فرانسه خود را در حمایت از تروریسم مقصر می دانند _ فرانسه بنوعی در عملیات تروریستی دهه شصت درایران متهم است که درنتیجه آن دست کم 12000 نفر از مردم ایران درعملیاتت تروریستی فرماندهی شده از این کشور جان باخته وصدها نفر مجروح ومعلول گزدیده اند .

بنابراین احتمال اخراج اعضا وسران فرقه رجوی از کشور فرانسه بسیار ونزدیک است _ اخبار بیرون آمده از قلعه اوور به روشنی نشان می دهند که سران اینفرقه هم اکنون درهراس از اخراج به سر می برند وهرآن منتظر نتیجه دادگاه ” تئو ” می باشند

بنابراین هماانگونه که ” فریاد های مادران ایران ازجمله خانم ثریا عبداللهی درنتیجه منجر به فروپاشی کامل قلعه مخوف اشرف گردید ” تحصن وفعالیت پدران سیمه وزینب ” هم می تواند درفروپاشی هرچه سریعتر قلعه تروریستی ” اوور” موثر باشد

وبهمین دلیل تمامی تلاشگران مستقل حقوق بشر باید از فعالیت ها وخواست های آقایان قربانعلی حسینی نژاد و مصطفی محمدی حمایت کرده و خواهان آزادی دختران اسیر این دو از چنگال خونبار فرقه رجوی گردند

به امید جمع شدن هرچه زودتر پایگاه تروریستی ” اوور ” واژادی همه اسیران فرقه رجوی درعراق وفرانسه

الف .مینو سپهر_ نویسنده _ پژوهشگر فرقه ها وتلاشگرمستقل حقوق بشروزنان 2015/07/14

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015قربانعلی حسین نژاد:  سخنی با منتقدین رجوی. چرا در برابر شکنجۀ یک پدر و دختر جلوی مقر مریم رجوی سکوت کرده اید؟

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

 ***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19579

چگونه برنقطه ضعف ونقاط حساس فرقه رجوی اشاره نموده وبر غنای آگاهی رسانی خود بیافزائیم

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقالف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، اول ژوئیه ۲۰۱۵:…  یکم _ خائن ومزدور و جاسوس بودن فرقه رجوی: پس از سقوط ارباب فرقه رجوی ( سید الرئیس ) سران این فرقه می کوشند تا سابقه ۲۵ سال مزدوری خود برای دشمن دیرینه ایران یعنی اعراب ( درهیبات رژِیم صدام ) کمرنگ نموده و از گذشته نکبت بار خود محو نمایند _ درچنین صورتی بجاست تا درتمامی نوشته ها وگزارش های خود به …

فارین پالیسی ادعای منافقین درباره لویزان را مضحک و یاوه‌گویی خواند


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

چگونه برنقطه ضعف ونقاط حساس فرقه رجوی اشاره نموده وبر غنای آگاهی رسانی خود بیافزائیم

چگونه بر حساسیت های فرقه رجوی تاکید نموده و برتداوم آگاهی رسانی های خود بیافزائیم ؟

پیشنوشت _ فرقه تروریستی رجوی این روزها حال خوشی ندارد و به بیمار روبه مرگی می ماند که با استفاده از دلارهای مزدوری صدام درزیر چتر اکسیژن نهان وآشکار امریکا _ اسرائیل وشیوخ مرتجع عرب به سختی نفس می کشد _ درچنین شرایط وخیمی باید با جدو وجهد وکوشش هدف دار قبر این جسد متحرک را مهیا کنیم _ حقیقت این است که این فرقه مافیایی _ تروریستی _ تبهکاری را بنا بر هزاران سند ومدرک موجود را می توان درزمره دشمنان ” خائن وخود فروش “علیه ایران وایرانیان وخطر بزرگی برای صلح وامنیت جهان معرفی نمود _ پس بکوشیم نقاب های متفاوت این گروه تبهکار بیشتر را کنار زده وچهره واقعی این مزدوران جاسوس را بازهم بیشتر ودقیق تر معرفی کنیم .

نقاط حساس و آسییب پذیر این فرقه را به ترتیب اولویت می توان چنین فهرست بندی نمود .

یکم _ خائن ومزدور و جاسوس بودن فرقه رجوی

پس از سقوط ارباب فرقه رجوی ( سید الرئیس ) سران این فرقه می کوشند تا سابقه ۲۵ سال مزدوری خود برای دشمن دیرینه ایران یعنی اعراب ( درهیبات رژِیم صدام ) کمرنگ نموده و از گذشته نکبت بار خود محو نمایند _ درچنین صورتی بجاست تا درتمامی نوشته ها وگزارش های خود به این دوره مزدوری وجاسوسی سران اینفرقه به بهانه های مختلف اشاره کنیم _ خوشوقتانه دراین مورد اسناد ومدارک بسیاری دردسترس است و لذا کوششگران نباید از اشاره به این نقطه ضعف بزرگ دمی غافل گردند _ نسل جوان امروز نیاز به آگاهی فراوان از این دوران فرقه رجوی دارد .

دوم _ طلاق های اجباری _ پروژه ساخت حرمسرا و رقص رهایی

دومین نقطه ضعف حساس این فرقه اشاره به ماجراهای طلاق های اجباری ودرتداوم آن پروژه ساخت حرمسرا و مراسم رقص رهایی است _ سران اینفرقه تلاش می کنند با مطرح کردن ماجراهای فرعی کوشندگان را از بازخوانی وتشریح چگونگی اجرای طلاق های اجباری و حرمسرا سازی تحت عنوان ” شورای زنان رهبری ” باز دارند _ پس بجاست تا هرچه بیشتراین رسوایی های مسعود ومریم رجوی را درنوشته ها ی خود تکرار ویاد آوری کنیم _ فراموش نکنیم که اولا _ سرکرده فرقه رجوی درهنگام عضو گیری برای این شورای زنان به همه زنان تحت فریب هشدار داده وتعهد گرفته است که ” حکم فرار زنان عضو این شورا مرگ است ” _ ودوما _ سران این فرقه بعد از فرار موفقیت آمیزوافشاگری های خانم بتول سلطانی ” نزدیک به ۴ سال دراین مورد شوکه شده ودچارسکوت و خفقان گردیدند .

سوم _ ماجرای شکنجه _ زندان وقتل اعضای ناراضی دراشرف

سومین نقطه حساس که فرقه رجوی علاقمند است دراین مورد هیچگونه گفتگو وبررسی انجام نگردد این ماجراهای تلخ وتاسف باراست _ نباید فریب دجالگری ها ونکات انحرافی ودروغ ها وپرده پوشی های دستگاه تبلیغی این فرقه را خورد و بجاست تا درهرفرصتی از شکنجه شدگان واعدام شدگانی چون مرجان اکبری _ آلان محمدی _ مارینا سراج _ مهری موسوی ووو… یاد کرده وضمن شرح ماجرا _شکنجه گران و قاتلین اینگونه افراد را هرچه بیشتر به همگان معرفی کنیم _ سران فرقه رجوی دراین مورد حساسیت خاص دارند وتلاش می کنند این گونه رخداد ها به فراموشی سپرده گردند

چهارم _ افشای منابع مالی این فرقه از دیروز تا امروز

چهارمین نقطه ضعف و نقطه آسیب پذیر این فرقه افشای منابع مالی و حمایتی است _ گرچه دراین مورد بعد از سقوط صدام اسناد ومدارک فراوانی از سازمان اطلاعات حزب بعث بیرون آمده ودردسترس همگان قراردارد ولی باید بدنبال سرنخ های این دلارهای خونین مزدوری بود و تحقیق وتفحص کرد که اولا _ این دلارها در کجا وچگونه سرمایه گزاری شده است و _ دوم _ اینکه باید بدنبال سرنخ های حمایت های مالی صهیونیست ها وشیوخ مرتجع عرب گشت که چگونه وازچه راه هایی بطور قاچاق واردحساب های این فرقه می گردند ؟

پنجم _ رخدادهای دهه شصت و نتایج عملیات های رجوی _ صدام علیه خاک ایران ازجمله عملیات فروغ و مروارید ( کشتن کردها ی عراق )

دستگاه تبلیغی فرقه رجوی نسبت به تشریح رخدادهای دهه شصت طبق اسناد تاریخی سخت حساس است وتلاش می کند تا تاریخ را به سلیقه خود بازگو نماید _ آگاهی رسانان مستقل باید سعی کنند وقایع تلخ این دهه ازجمله شرایط خاص جنگی _ عدم موفقیت وشکست درفاز سیاسی و واعلام رسمی فاز نظامی درتاریخ ۲۸ خردادد ۱۳۶۰ درزمان ویژه جنگی را درنوشته های خود یاد آورگردند _ کشته شدن بیش از ۱۲۰۰۰ نفر درعملیات تروریستی _ بمب گزاری _ انتحاری _ خمپاره زنی _ و حمله به زیرساخت ها وانفجار لوله های انتقال نفت _ هواپیما ربایی و انواع واقسام عملیات خرابکاری _ تروریستی دراین دهه را هرگز نباید به فراموشی سپرد _ تکرار حوادث مستند تاریخی درمورد اقدامات جنایتکارانه این گروه منفور وظیفه همگان می باشد

عملیات فروغ و مروارید ونتایج حاصل از آن

امروزه دیگر با وجود هزاران سند تاریخی معلوم گردیده فرقه رجوی “مزدور صدام ” بوده و به مدت ۲۵ سال با فروش اطلاعات جاسوسی و شنودهای مرزی باعث کشته شدن صدها تن از مدافعان میهن گردیده است فروش اطلاعات جاسوسی ازسوی فرقه رجوی درمورد عملیات کربلای ۸ آخرین برگ این جاسوسی است که اخیرا افشا گردیده است _

بنابراین کسانی که درعملیات فروغ شرکت داشته ویا از مراحل مختلف آن اطلاع دارند باید بگونه ای دقیق همه خاطرات خودرا بگونه ای دقیق _ صحیح و منسجم به آگاهی همگان برسانند _ متاسفانه غیر از تعدادی خاطرات پراکنده ازاین عملیات خودزنی _ اسناد زیادی دراختیار پژوهشگران نیست وبااین داشته ها نمی توان همه ابعاد این عملیات پرحاشیه را تشریح نمود

فرقه رجوی درپی حذف فاز نظامی و تبعات عملیات فروغ ازجمله ارتباط آن با اعدام تعدادی از زندانیان درسال ۶۷ می باشد

امروزه دیگر برهیچ جستجوگر مستقلی پوشیده نیست که عملیات تروریستی فرقه رجوی وتبعات آن ( سال ۶۰ تا ۶۳ ) با عملیات فروغ و اعدام گروهی از زندانیان شورشی درمرداد ۱۳۶۷ گرچه سه رخداد کامل مجزا از یکدیگرند ولیکن بهم کاملا متصل ومربوط می باشند بدین ترتیب که اقدامات تروریستی از خرداد ۱۳۶۰ بدین سو منجر به هلاکت رسیدن تعدادی از تروریست ها واعدام گروهی از آنها گردید گرچه دستگیر واعدام شدگان درصد کمی را تشکیل می دادند و حدود ۹۰ درصد اعضا و فعالان این فرقه پس از دستگیری اعلام ندامت وپشیمانی و امضای ” توبه نامه ” به زندان های ۵ تا ۸ سال محکوم گردیدند_

گرچه عموم این تواب ها پس از گذران ۵ سال زندان آزاد شدند ولیکن گروهی که بگونه ای درارتباط با خدادهای تروریستی دخیل بودند همچنان به علت افزون بودن دوران محکومیت همچمنان درزندان به سر می بردند _ لازم بیاد آوری است که گروهی از اعضای فدائیان خلق ( اقلیت ) هم که با فرقه رجوی درعملیات تروریستی همگام شده بودند جزو دستگیر ومحکوم شدگان بودند _ درمرداد سال ۱۳۶۷ عملیات خودزنی فروغ ( رجوی _ صدام ) انجام گردید _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی درحالیکه دراین عملیات شکست خورده ومشغول فرار وعقب نشینی بود از رادیوی خود چنین تبلیغ می کرد که : ما آمدیم وچنین وچنان خواهیم کرد ” ! عوامل بیرونی فرقه رجوی این خبر دروغ را فورا درزندانها بگونه ای وسیع منتشر نمودند _ نتیجه این خیانت ودروغگویی این شد که جمعی از زندانیان ” تواب ” فریب این تبلیغات دروغ را خورده وسر به شورش برداشتند _ این افراد با تخریب امکانات زندان ها با مامورین زندان درگیر شدند که این شورش با دخالت مامورین بیشتر متوقف گردید _ شورش توابان باعث دستور محاکمه مجدد این افراد گردید _ دراین محاکمات گروهی همچنان تروریست های زندانی واعدام شده دهه شصت بر موضع خود پافشاری واز فرقه رجوی حمایت کردند که درنتیجه گروهی ازاین زندانیان به اعدام محکو.م گردیدند _ گرچه هنوز هیچ آمار مستندی از اعدام این زندانیان منتشر نشده است ولیکن عدد حدود ۱۰۰ نفر می تواند به واقعیت نزدیک باشد

بهرصورت این سه رخداد را می توان چنین ترسیم نمود _ عملیات تروریستی دهه شصت >>>> عملیات رجوی صدام در مرداد ۱۳۶۷ >>>> اعدام گروهی از زندانیان مصر برموضع در شهریور ۶۷

دراینجا لازم می دانم بعنوان یک تلاشگر مستقل حقوق بشر مخالفت خود با اعدام این گروه زندانیان را اعلام نمایم _ من معتقدم اعدام مجازاتی است که سازندگی درپی ندارد _ اعضای شورشی درسال ۶۷ گرچه فریب فرقه رجوی را خوردند ولی چه بهتریود بعنوان بیمار روانی مورد درمان قرار می گرفتند .

این سه رخداد مجزا یک مقصر ومتهم اصلی دارد وان کسی نیست جز رهبر فراری فرقه تروریستی ” مسعود رجوی “

دستگاه تبلیغی دروغزن فرقه رجوی اما تلاش می کند رابطه این سه رخداد راباهم قطع نوده وعنوان آنرا به دروغ به ” اعدام زندانیان سیاسی دردهه شصت ” تغییر دهد وگروه اندکی هم ازجمله ” بنیاد برومند ” نیز این دستکاری وجعل وسانسور تاریخی را پذیرفته اند _ چنین نگرشی بخوبی نشان می دهد که این بنیاد یک نهاد مستقل ” نیست .

معرکه گیری فرقه رجوی توسط دوعضو فعال این فرقه پیام اخوان وایرج مصداقی

طی حدود ۲۴ سال گذشته دستگاه تیلیغی فرقه رجوی با استفاده از تاریخ نویس معروف خود ” ایرج مصداقی ” وداستان سرایی های این عضو فعال خود تلاش می کند تاریخ را تحریف وبه سلیقه خود بنویسد وبهمین دلیل درسال ۱۳۹۰ و۱۳۹۲ نمایشی را با صرف هزینه های فراوان تحت نام ” دادگاه نمادین مردمی ” ونام تبلیغی تریبونال بین الملل ” ! به روی صحنه برد وجلساتی نمایشی درلندن ولاهه برگزار نمود _ دراین جلسات گروهی مواجب بگیر فرقه رجوی بعنوان قاضی نمادین ” شرکت نمودند _ شاهدان این دادگاه نمادین هم گروهی ازاعضای نمادین این فرقه ( توابان ) بودند که به مدت چندروز به داستان سرایی های عموما دروغ وستنسور شده ودستوری درباره این رخدادها بدون اتصال به یکدیگرپرداختند ودرنهایت هم این دادگاه نمادین _ حکم نمادین صادر نمود !

نگارنده معتقدم رخداد های دهه شصت باید بعنوان یک کاست ومجموعه اززمان فاز نظامی این فرقه تا عملیات فروغ وتا اعدام گروهی از زندانیان در شهریور ۶۷ همراه باهم مورد بررسی وتحقیق قرارگیرند _ بنابراین هر نوشته _ گزارش واقدامی که تلاش کند رابطه بین این سه رخداد را انکار ومغشوش نماید تحریف تاریخ واقدامی گزینشی محسوب گردیده واز درجه اعتبار ساقط میرباشد _ متاسفانه برخی هم از سرنادانی و نا آگاهی دردام فریب فرقه خائن ومنفور رجوی در آمده وهمراه با دستگاه تبلیغی این فرقه از عنوان دروغ ” اعدام های زندانیان سیاسی دردهه شصت ” ! استفاده می کنند .

عملیات کرد کشی فرقه رجوی ( مروارید ) نقطه حساس فرقه رجوی

بنا بر اسناد تاریخی و خاطرات اعضای سابق این فرقه نیروهای مزدور صدام در بهار سال ۱۳۷۰ بنا برسفارش ارباب خود صدام سرکوب نیروهای کرد علیه صدام را تحت نام عملیات مروارید انجام دادند که طی آن گروه قابل توجهی از مبارزین ومردم کردستان عراق توسط فرقه رجوی قتل عام گردیند ( مدارک اعتراف سران فرقه موجوداست ) کشتن کردهای عراقی یکی دیگر از نقاط ضحف واسیب پذیر فرقه رجوی است که باید با آگاهی رسانی دراین مورد فرقه رجوی را افشا نمود .

ششم _ جداسازی نزدیک به ۷۰۰ کودک ازخانوداه ها درپی طلاق های اجباری و انتقال قاچاق بچه ها به اروپا

یکی دیگر ار نقاط حساس واسیب پذیر درافشای فرقه رجوی ماجرای جداکردن بیش از ۷۰۰ کودک ۶ ماهه تا ۱۲ ساله از والدین درپی اجرای حکم تشکیلاتی طلاق های اجباری است _ این کودکان بطور قاچاق به اردن وسپس به کشورهای اروپایی قاچاق شده وبسیاری از آنها تحویل یتیم خانه ها ومراکز نگاهداری کودکان بی سرپرست گردیدند _ گروهی از این کودکان هم درخانه های تیمی وگروهی هم تحویل اعضای سابق اما همچنان متصل این فرقه گردیدند _ تعدادی از این کودکان در آستانه ۱۸ سالگی مجددا بطور قاچاق به کشور عراق وکمپ اشرف منتقل گردیدند ….

هفتم _ نامیدن گروه رجوی به نام ” فرقه تروریستی _ تبهکاری _ مافیایی رجوی “

هفتمین نقطه حساس واسیب پذیر فرقه رجوی آن است که این باند خطرناک رابه نام اصلی خود خطاب کنیم

چرا این نام ” فرقه تروریستی _ مافیایی _ تبهکاری ” برازنده این گروه است ؟

اول اینکه _ بنا برهزاران سند موجود تشکیلات این گروه ” فرقه ای ” می باشد و خود سران این فرقه هم بطور ضمنی آنرا تحت عنوان ” تشکیلات آهنین ” مورد تائید قرار داده اند

دوم اینکه _ تبهکار هستند زیرا درپرونده ۳۴ ساله آنها انواع واقسام تبهکاری وخلافکاری وجود دارد

سوم اینکه _ تروریست می باشند _ پرونده ۳۴ ساله این گروه سرشار است از عملیات گوناگون تروریستی _ ازقتل وترور تا بمب گزاری _ انتحاری _ خمپاره زنی _ انفجار لوله های انتقال نفت ووو

چهارم اینکه _ گروه رجوی یک گروه مافیایی است _ چراکه درپرونده ۳۴ ساله این گروه انواع خلافکاری از قاچاق انسان _ جعل اسناد _ سرقت بانک _ پولشویی _ قاچاق اسلحه _ مواد مخدر ووو وجود دارد

بنابراین ” فرقه تروریستی خواندن ” این گروه منفور کم ترین اقدامی است که می تواند این فرقه را تعریف نماید

نتیجه اینکه _ همه کوششگران منتقد وآگاهی رسانان درمورد این فرقه بهتراست درهمه نوشتارها به این نقاط ضعف وشکنندگی فرقه اشاره نموده و سران اینفرقه را به حالت فلج شدن و درماندگی و مرگ بکشانند

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۶/۳۰

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقاز روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) تا شعری برای مریم قجر (رجوی)

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2رجوی: یادش به خیر، زمان صدام برای چهار هزار مزدور بیست هزار سلاح داشتیم (ارباب هم اربابهای قدیم)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:

نوشتار ۳۹۴_ بازنویسی ونگاهی دقیق ومتفاوت به گفتگوی مریم رجوی با نشریه ” دی راین ” آلمان

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…   اجازه بدهید پاسخ شمارا با این جمله برادر نتانیاهوشروع کنم که گفت ” من هرکاری می کنم که این توافق صورت نگیرد” وماهم قویا از ایشان حمایت کرده وهشدار می دهیم تا هرگونه توافق ممکن است باعث عقب افتادن تاریخ گشایش دفتر ما درخی�

فرقه رجوی و چهارشنبه سوری ” سناتوری “_ گزارش و جمع بندی (نوروز مبارک باد)

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و یکم مارس ۲۰۱۵:… مهندس میثمی ازاعضای قدیمی ومنشعب شده گروه موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) دریک نوشتارکوتاه تحقیقی _ تاریخی با عنوان ” مسعود رجوی کجاست ؟ سعی نموده با یاد آوری خاطرات خود بگونه ای روشن و به این سئوال پاسخ دهد _ درواقع برخلاف ادعا

مریم رجوی _ سخنرانان کرایه ای _ شرکت کنندگان اجاره ای و نمایش برلین ( بخش دوم )

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم مارس ۲۰۱۵:… درروز ۷ مارس مریم رجوی گوزیده ی مقاومت یواشکی خودرا به برلین رساند تا درحضور ۲۵۰۰ نفر ازجمله تعدادی سخنران اجاره ای وشرکت کنندگان کرایه ای با آن صدای “غاز ” مانندش ” جیغ وداد ” کند _ این مراسم تحت نام ” زنان وبردباری ” برگزار گ

ماجرای نتانیاهو وخواهر مریم مقاومت وکشف پایگاه اتمی تازه !

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم مارس ۲۰۱۵:… با نزدیک شدن امکان توافق ویا تفاهم بین ایران وکشورهای ۵+۱ تب نتانیاهو وخواهر مریم چنان بالاگرفت که هردو دربیمارستان بستری گردیدند _ پزشکان پس از معاینه و ازمایشات متعدد و دقیق این افراد اعلام نم