ماجرای دفتر گروه تروریستی مجاهدین در واشنگتن چیست؟ قرص روحیه برای نیروهای وارفته مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در سال 92

ماجرای دفتر گروه تروریستی مجاهدین در واشنگتن چیست؟ قرص روحیه برای نیروهای وارفته مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در سال 92

ایران دیدبان، دوازدهم آوریل 2013: … اما اصل قضیه اساساً آن است که اگر خروج نام مجاهدین از فهرست گروههای تروریستی، تنها عاملی بود که گردانندگان باندرجوی به وسیله آن در سال 1391بتوانند، به نیروها روحیه بدهند و چشم انداز امیدوار کننده‌ای از آینده این گروه به رغم بحرانهای فراگیر و وضعیت به شدت مضمحل را ترسیم کنند و برای آنان توهم رهایی به وجود آورند، بازگشایی دفتر این گروه درنزدیک کاخ سفید و تبلیغاتی که پیرامون آن به راه خواهند انداخت همان نقش را در سال 1392 خواهد داشت؛ عمده ترین کارکرد و دست آورد آن، روحیه دادن به نیروهای درهم شکسته ای است که راه نجات خود را …

لینک به منبع
http://irandidban.com/fa/TopNews-قرص%20روحیه%20برای%20نیروهای%20وارفته%20در%20سال%2092%20/18554

روز گذشته برخی رسانه ها به نقل از روزنامه آمریکایی “هیل ” که مبادرت به انتشار بیانیه ای با نام شورای ملی مقاومت کرده بود؛ خبر دادند که گروه تروریستی مجاهدین قصد گشایش دفتر در‌واشنگتن را دارد!

این تصمیم پس از آن صورت می گیرد که نام مجاهدین از فهرست گروههای تروریستی آمریکا حذف شده است، اقدامی که به نوشته ” هیل ” پس از لابی‌گری قوی در میان سیاستمداران آمریکایی صورت گرفته که در این راه گروه مجاهدین «میلیون‌ها دلار» به قانون‌گذاران شناخته شده و مقام های دولتی پیشین دولت آمریکا پرداخت کرده است.

سوال این است که گروه تروریستی مجاهدین چه هدفی را از بازگشایی دفترش در واشنگتن دنبال می کند؟

شایان یادآوری است که گروه تروریستی مجاهدین سالها در آمریکا دفاتر و پایگاههای متعدد داشته و دامنه فعالیت آن در این کشور گسترده است و فقط از سال 2004 دفتر رسمی این گروه که با نام شورای ملی مقاومت فعالیت می کرد به فرمان کالین پاول وزیرخارجه وقت آمریکا بسته و حساب رسمی آن مسدود شد، در حالی که هیچگاه عملاً مانعی در راه فعالیتهای این گروه در این کشور ایجاد نشد و اعضا و نمایندگان این گروه ( صمصامی – جعفرزاده) همواره از آزادی عمل کامل برخوردار بودند.

هیل در این باره نوشته است : شورای ملی مقاومت تاسیس این دفتر را در راستای تلاش برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در ایران عنوان کرده و با اشاره به «شکست» مذاکرات هسته‌ای و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که اکنون بهترین زمان برای آغاز به کار این دفتر است.

این شورا همچنین افزوده است: «این اقدام معنادارتر از بازگشایی یک دفتر صرف و حامل پیام سیاسی قدرتمندی به تهران است که اپوزیسیون ایرانی واقعی بار دیگر و در نزدیکی کاخ سفید وارد کار شده است.»

بنابراین مشخص است که چنین اقدامی، قبل از هر چیز کارکردی تبلیغاتی دارد و تازه پس از سی سال می خواهد وارد کار شود، آن هم در نزدیک کاخ سفید!

درد جدی گرفته نشدن و بی اعتنایی و کم توجهی شدن به مجاهدین، دردیست که همواره رهبری این گروه را آزار داده است، دردی که تلاش می کند که با چسباندن خود به آن یکی و این یکی و آویزان شدن به کاخ سفید و کنگره آن را التیام بخشد. حرکت مجاهدین در آمریکا نیز با همین التیام خواهی و دست و پازدن برای مطرح کردن خود معنادار می شود.

از همه مهمتر آن که پیامی که از این اقدام منتقل می شود این است که حتی حداقل امکان اثرگذاری در داخل از آنان سلب شده و ناتوان از تحرک در فضای داخلی، یکسره چشم امید به آن دوخته اند که بتوانند آلترناتیو مقبول آمریکا باشند.

اما اصل قضیه اساساً آن است که اگر خروج نام مجاهدین از فهرست گروههای تروریستی، تنها عاملی بود که گردانندگان باندرجوی به وسیله آن در سال 1391بتوانند، به نیروها روحیه بدهند و چشم انداز امیدوار کننده‌ای از آینده این گروه به رغم بحرانهای فراگیر و وضعیت به شدت مضمحل را ترسیم کنند و برای آنان توهم رهایی به وجود آورند، بازگشایی دفتر این گروه درنزدیک کاخ سفید و تبلیغاتی که پیرامون آن به راه خواهند انداخت همان نقش را در سال 1392 خواهد داشت؛ عمده ترین کارکرد و دست آورد آن، روحیه دادن به نیروهای درهم شکسته ای است که راه نجات خود را – در ظاهر برای خلاص شدن از بحرانها اما در باطن از دست رهبری گروه و تشکیلات استالینیستی – در حمایت آمریکا و نزدیکی به آن می بینند.

 
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)continued terror campain