ماهیت آزادی زن درمناسبات رجوی (آیا سخنرانان کرایه ای رجوی حاضرند ناظر رقص رهایی همسرانشان باشند؟)

Follow Share on Tumblrارسال – انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهارم آوریل 2015:…  هر کس زیر بار خواسته مریم که این خواسته های کثیف را بعنوان رهائی زن وانمود میکرد، می رفت، بطور ظاهر به آن زن درجه و ارزش مریم را می دادند. ولی امروز بعد از بحران سازمان و فرار بعضی از زنها … Continue reading ماهیت آزادی زن درمناسبات رجوی (آیا سخنرانان کرایه ای رجوی حاضرند ناظر رقص رهایی همسرانشان باشند؟)