مبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدین خلق

مبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدین خلق

مبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدینصابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم اکتبر 2019:… شما با پدیده ای بنام خانواده هایی که سازمان مجاهدین خلق به بچه های آنها در باغ سبز (ایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی) نشان داده ودر عوض عضو باند رجوی که مناسبت منفی با دموکراسی وعدالت اجتماعی  ( ازملزومات جامعه ی غیر طبقاتی) کرده و بقول سعدی ( به کار گل واداشته) و بدترین مناسبات برده داری را برآنها تحمیل کرده، طرف حساب هستید ویا جدا شدگانی از شما که افشایتان میکنند وعریضه هایی را به دوایر مختلف جهانی تقدیم میکنند و … وبنابراین ننه من غریبم دراوردن شما واینکه بخواهید خود را مهم جلوه دهید ، فایده ای ندارد. مبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدین .

افتضاح مالی رودی جولیانیافتضاح مالی رودی جولیانی

مبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدین خلق

آقای رحمان کریمی سوراخ دعا را گم کرده است !

22مهر 1398

چکیده ی مقاله ی مفتضح آقای رحمان کریمی عبارت از ان است که اگر عوامل وشخصیت های خارجی در پشت سر جنبش ها نباشند یا این جنبش ها سیاست خارجی نداشته باشند ، راه بجایی نمیبرند .

مبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدین

البته حقایقی درنوشته های او وجود دارد که براین قسمت ازحرف هایش ایرادی وارد نیست بلکه ایراد ازبابت  نتیجه گیری های غلط اش ازاین نیمچه حقایق های غیر تعیین کننده  ونا مرتبط باهم است.

او درقسمتی ازنوشته اش  چنین آورده:

” این جنبش (جنبش الجزایر) با جلب توجه بشردوستان آزادیخواه حتا خود فرانسه در آن زمان اشغالگر، توانست به عنوان یک وزنه سنگین و برحق ملی در سطح جهان مطرح و مسئله روز کند. شخصیت های ارزنده و قابل ملاحظه یی چون ژان پل سارتر، سیمون دوبوار و آلبرت کامو و بخشی از هنرمندان رشته های مختلف هنری و از جمله سینما به حمایت از جنبش خلق الجزایر برخاستند…”

شما که آقا رحمان با کشوری طرف حساب نیستید که تحت اشغال نیروهای خارجی قرار گرفته باشد که الجزایر بود!

پس درابتدای امر، پای منطق تان میلنگد.

چرا که با حکومتی مستقل ازنظر سیاسی درداخل ایران مواجه هستید که توقع دارید همه چیز را بدست رجوی بدهد واوهم لطفی کرده ازخرده ریزهای سفره ی گل وگشاد خود که انصافا قابل توجه هم خواهد بود، چیزی بشما برساند.

آیا واقعا نمیدانید که نهضت الجزایریک نهضت رهائی بخش بود واکثریت نزدیک باتفاق مردم با نیروهای اشغالگر فرانسوی، کوچه به کوچه میجنگیدند؟

برای آگاهی ازاین موضوع و دانستن اینکه وضعیت فعلی ایران با موقعیت آنروز الجزایر زمین تا آسمان فاصله دارد ، خواندن رمان ساده ی ” جمیله بوپاشا ” شیرفهم تان میکند واگر غرضی درکار نباشد که شما نشان داده اید که درکار است،احتیاج به زحمت زیادی نیست !

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

مجددا :

“جنبش خلق ویتنام علیه اشغالگری استعمار.  این نیز از حمایت شخصیت های بزرگ جهانی برخوردار می بود. اگر مرلین مونرو به ویتنام می آمد تا سربازان بیگناه آمریکا را با رقص و آواز خود مشغول کند، جین فوندای جوان به پیش ویت کنگ ها می آمد، همدلی می کرد و گزارشاتی از واقعیت ها تهیه می دید تا مردم آمریکا را به حقایق امر آگاه کند. برتراند راسل فیلسوف و ریاضی دان نامدار انگلیسی به اتفاق دیگر حامیان نامدار جنبش مردم ویتنام در تدارک یک دادگاه اخلاقی بین المللی علیه جنایات ارتش اشغالگر و به سود جنبش خلق ویتنام، می بود. خب، لابد هوشی مین و دیگر رهبران همراه او، خود را به بخشی از آمریکا و اروپا فروخته بودند “.

این شخصیت ها وهنرمندان ، زیر مجموعه ی سیستم آمریکائی نبوده و کمک آنها به ویتنامی ها درمخالفت با این سیستم سلطه گر بوده ونمیشد که حمایت آنها را بحساب هیئت حاکمه ی آمریکا گذاشت.

بعبارت دیگر، آنها درجبهه ای دیگر ودر حد توان خود ، با سلطه گری مبارزه میکرند.

آیا دوستان ومزدبگیران خارجی شما هم دراین سطح وموقعیت قرار دارند ومردم خود را از فجایعی که آمریکا ومتحدانش انجام میدهند آگاه میسازند ویا خود عضو هیئت حاکمه ی آمریکا بوده وحالا بعنوان بازنشستگانی که شغل روسپی گری سیاسی را انتخاب کرده اند ، هستند؟!

مگر دوست مرحوم شما- جان مک کین- که بعنوان یک خلبان آمریکائی به کشتار مردم ویتنام تازمانی که هواپیمایش به زیر کشیده نشده ودستگیر نشد، مشغول بود ، هم خط وهمردیف برتراند راسل ها بود؟!

دوباره :

” ارتش آزادیبخش ایران که پشت دروازه های تهران سنگر نگرفته است که رژیم تا بدین حد بی سابقه وقت، سرمایه و انرژی و پرسنل صرف اپوزیسیونی می کند که خود در جیغ و دادهای دردناکش می گوید در حال نابودی هستند!! و می گوید این در حال نابودی خود را به آمریکا فروخته است. نه آمریکا که هر آدمی که یک نیروی در حال زوال را خریدار باشد حتما باید در عین خریت، چند کله خر را خورده باشد “.

حکومت ایران حتی یک هزارم نیرو وانرژی خود را صرف شما نمیکند!

شما با پدیده ای بنام خانواده هایی که سازمان مجاهدین خلق به بچه های آنها در باغ سبز (ایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی) نشان داده ودر عوض عضو باند رجوی که مناسبت منفی با دموکراسی وعدالت اجتماعی  ( ازملزومات جامعه ی غیر طبقاتی) کرده و بقول سعدی ( به کار گل واداشته) و بدترین مناسبات برده داری را برآنها تحمیل کرده، طرف حساب هستید ویا جدا شدگانی از شما که افشایتان میکنند وعریضه هایی را به دوایر مختلف جهانی تقدیم میکنند و … وبنابراین ننه من غریبم دراوردن شما واینکه بخواهید خود را مهم جلوه دهید ، فایده ای ندارد.

ضمنا ، آمریکاب طور طبیعی به گروهی که درجهت منافع آن عمل میکند ، توجهی در حد اعتبار آن نشان میدهد واگر میبینیم که این توجه کم است، از بی اعتباری شماست!

راست که بنگریم، مسئله عبارتست از آنست که روسپیان سیاسی عاشق پول عربستان نقش مهمی در حمایت از شما  ودردرجه ی اول در راستای دشمنی با خانواده هایی که فرزندانشان دردست شما اسیرند، دارند که با توجه به رفت وآمدهای جدی موجود، خطر کم شدن تدریجی این حمایت مالی عربستان وحمایت فرانسه از بابت تامین محل وسیع ستاد مرکزی شما ، بعید بنظر نمیرسد!

مجاهدین خلق ایران، فرقه مریم رجوی در آلبانی

درادامه :

” اگر به صرف شخصیت هایی چون آقای جولیانی، جنبش جانباز مقاومت خود را به آمریکا فروخته است پس چرا دولت آمریکا به دنبال مذاکره با رژیم متجاوز و توسعه طلب ملایان است “؟

جولیانی فردی با خصوصیات فساد مالی واخلاقی بوده وکارهایش جنبه ی مقطعی وتاکتیکی داشته و فرق هایی با دولت رسمی آمریکا که  استراتژیکی تر عمل میکند دارد.

دولت آمریکا فکر میکند با تحریم اقتصادی بی سابقه ایران راازپادرآورده و همانکه به میز مذاکره آوردش، قرارداد تسلیم بلا قید وشرط را به امضایش خواهد رسانید!

حالا فهمیدی که جنس این مذاکره چیست پدر جان؟!

ضمنا شما چگونه میتوانید یک کشور 80 میلیونی را بایک گروه سکتاریستی که حالا هم با پر روئی نام سازمان مجاهدین خلق را رها نمیکند، مقایسه کنید؟!

صابر  تبریزی

مبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدین خلق 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/با-حمله-یمن-به-عربستان-کمر-مریم-رجوی-شکس/

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم اکتبر 2019:…باند رجوی بهمراه دوستان اسرائیلی اش ، باتمام توان تلاش میکنند که حمله ی یمنی ها به پالایشگاه عربستان را که یک عملیات نظامی کم نظیر است، به ایران نسبت دهند که این فتنه کاری های آنها بدلایل زیر جواب دلخواه آنها را نمیدهد واخبار منتشر شده روزبروز ثابت میکند که این ادعا دروغ محض است: 1-  حوثی ها ( یمنی ها) مسئولیت انجام این کار بسیار سترگ رابعهده گرفتند ومدارک متقنی در ثبوت ادعاهایشان ارائه دادند. 2- خود عربستان ابدا حاضر نشد که خبر را با صراحتی که باند رجوی بکار برده بود، تایید کند…. با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست 

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکستشیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست 

حمله ی یمنی هابه پالایشگاه عربستان، کمر مجاهدین خلق و صهیونیست ها را شکست!

15مهر1398

باند رجوی به همراه دوستان اسرائیلی اش ، باتمام توان تلاش میکنند که حمله ی یمنی ها به پالایشگاه عربستان را که یک عملیات نظامی کم نظیر است، به ایران نسبت دهند که این فتنه کاری های آنها بدلایل زیر جواب دلخواه آنها را نمیدهد واخبار منتشر شده روزبروز ثابت میکند که این ادعای مجاهدین خلق و مریم رجوی دروغ محض است:

1-  حوثی ها ( یمنی ها) مسئولیت انجام این کار بسیار سترگ رابعهده گرفتند ومدارک متقنی در ثبوت ادعاهایشان ارائه دادند.

2- خود عربستان ابدا حاضر نشد که خبر را با صراحتی که باند رجوی بکار برده بود، تایید کند.

3- ایران با قاطعیت تمام، انجام این امر را بعهده نگرفت.

4- علیرغم فشارهای آمریکا، اروپا حاضر نشد که ایران را عامل اصلی حمله معرفی کند.

5- روسیه که روابط گرمی با عربستان دارد، با صراحت کامل اعلام کرد که انجام این کار مربوط به ایران نبوده و به طرفین قضیه توصیه کرد که با اتخاذ تدابیر سیاسی، مانع این برخوردهای شدید نظامی گردند.

درکنار این موارد ، خبرهای دیگری وجود دارد که رسانه های جهانی که تحت تسلط صهیونیست ها آنها را منتشر نمیکنند!

مثلا روزنامه ی نیویورک تایمز که عمده ترین سخنگوی دولت پنهان امریکاست ، از مراسم با شکوه 70امین سالگرد انقلاب چین ، خبری منتشر نکرد ودرعوض تا بخواهی ، تصاویر اراذل واوباشی از هنکنگ را درسطح وسیع منتشر کرد که بقصد ضربه زدن به چین وتوسط آمریکا به میدان آمده اند!

خوشبختانه اما، سیر روزگار طوری نیست که مثل سابق این رسانه های صهیونیستی و خروجی های مجاهدین خلق و مریم رجوی بتوانند ما را در نااگاهی کامل نگه داشته وبا انتشار صرف دروغ ها ویا خبرهایی که فقط بنفع آنهاست ، فریب مان بدهند.

بعضی ازخبرهای رسانه های آلترناتیو حاکی است که ازداخل خود عربستان باین حمله ی یمنی ها کمک شده وآنرا کوبنده تر وموفق تر کرده است.

بن سلمان درهمکاری کامل با صهیونیزم ، عرصه را برتمامی شاهزادگان عربستانی آنچنان تنگ کرده که راهی جز دشمنی با بن سلمان  برای آنها باقی نمانده وبا این وصف چرا آنها نخواهند گلیم از زیر پای او بکشند؟

بخصوص که دستگیر شده، تحت شکنجه های خشن قرار گرفته ویکصد میلیارد دلار ازآنها گرفته شده بود و …

ضمنا منطقه ی اصابت بمب ها وموشک ها ، یک منطقه ی شیعه نشین بوده وبعلت سرکوب شدیدی که ازآنها میشود ، گروه های مقاومت زیادی بوجود آورده و عملیات چندی را هم سازماندهی واجرا کرده اند!

چرا نباید پذیرفت که بدست آوردن موشک هایی با برد کوتاه – که به فراوانی دربازار قاچاق اسلحه یافت میشود- کار مشکلی برای این گروه های مقاومت نیست؟

حال با توجه به بهپادهایی که یمنی ها دارند وهمراه سایر ادوات جنگی خود آنها را به نمایش عمومی گذاشته بودند ، سلاح های مدرنی که درجنگ با عربستان وامارات بدست آورده ونیز کمک هایی که منبع بالقوه ی انها ذکر شد ، انکاراینکه  کار کار یمنی ها نبوده ، عاقلانه بنظر نمیرسد والبته اینهم درست است که کار مجاهدین خلق همواره غیر عاقلانه وشریرانه بوده وازآنها برمیآید که درکنار دشمنان مردم ایران وکسانی که خیر خود را در آغاز جنگ وسیع درمنطقه میبینند ، ایران را متهم به حمله ی مورد نظر بکنند!

البته این مسائل درکنار نرمش هایی که بن سلمان سوء ظن یافته به آمریکا برای صلح نشان میدهد ، نوید یک خبرخوب برای باند رجوی نیست و علت زیاده گویی های این وطن فروشان قهار، ازهمین روست!

صابر  تبریزی

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست 

***رهبران مجاهدین خلق عقب مانده و سیاست بین المللمحمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

مریم رجوی نگران شاخ شکسته عربستان سعودیتلاش مجاهدین در کمرنگ کردن ضربه یمن به عربستان

قتل خاشقچی قاشقچی مجاهدین خلق مریم رجوی عربستان سعودی جنایت قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

همچنین: