متن صحبتهای خانم زهرا معینی قسمت سوم در تلویزیون مردم

متن صحبتهای خانم زهرا معینی قسمت سوم در تلویزیون مردم

زهرا معینی 2014زنان ایران، هفدهم ژوئن 2015:…  چرا من میگویم الان آلبانی برای سازمان شده باتلاق به ان دلیل میباشد که مسعود رجوی ازانجاییکه خودش یک خود فروخته بوده توانسته بود که با خریدن نفرات در کمیساریا و البانیایی فشار روی خودش کم کند و توانسته بود که نفرات را با هزینه خودش بیاورد ودست کمیساریا و دولت البانیایی را قطع کند تا جاییکه در مرحله اول شروع به خریدن نفرات جداشده بود تا اینکه به این شیوه …

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

متن صحبتهای خانم زهرا معینی قسمت سوم در تلویزیون مردم

لینک به منبع


https://youtu.be/6F5LukN_1WA

چرا من میگویم الان آلبانی برای سازمان شده باتلاق به ان دلیل میباشد که مسعود رجوی ازانجاییکه خودش یک خود فروخته بوده توانسته بود که با خریدن نفرات در کمیساریا و البانیایی فشار روی خودش کم کند و توانسته بود که نفرات را با هزینه خودش بیاورد ودست کمیساریا و دولت البانیایی را قطع کند

تا جاییکه در مرحله اول شروع به خریدن نفرات جداشده بود تا اینکه به این شیوه مزدور سازی کند و دربین نفرات جداشده تفرقه بیاندازد انهم با دادن پول به بهانه اطلاع رسانی و درمرحله بعدی مسعود رجوی تلاش کرد که خودش نفر واسط بین جداشده ها و کمیساریا باشد و نقش قیم را نیز بازی کرد طوری شده بود نفرات را تهدید میکرد که اگر ما با کمیساریا و دولت البانیایی نفررابط شما و قیم شما نباشیم کاری میکنیم که اقامت شما دراینجا به مخاطره و اینکه تهدید کرده بودن که پول نمیدهند

و این سبب این شده بودکه مسعود در پروسه زمانی قفه اینجاد کند بین روند واز طرفی خواهان این بودکه کارهای قانونی نفرات انجام نشود وا ازانجاییکه البانیایی کشور ترانیزیت بود مسعود رجوی توانست با این حیله ریل رفتن نفرات به اروپا را مختل کند وازطرف نفرات میگفت اینها حاضر به رفتن نیستند تا جاییکه نفرات متوجه شدن که سازمان دارد درپوش این کاری میکند که نفرات به کشورهای دیگر نروند تا جایی شدکه تعدادی زیادی ازسازمان پول نگرفتن و به کمیساریا اعتماد کردن و این مسله به جای کشیده شد که سازمان بورشده والانی نفرات خودشان با کمیساریا درارتباط هستن که متاسفانه خیلی دیر شده ولی تا همین الانی با کمکهای کمیساریا تعدادی از دوستان ما توانستن به کشورهای دیگر مصاحبه کردن و برای اقامت به انجا بروند….

خوشبختانه با خبر شدیم که با توجه به اینکه مسعود رجوی درصدد این بود که نفرات را با پول به سکوت وادارد تعدادی از این نفرات با اسمهای مستعار شروع به گفتن وقایعی کردن ودر سایتها نیز نوشتن که با عث عقب نشینی و یک تو دهنی بزرگ به پیکرده سازمان نیز شده بود و از طرفی یک روند پلیسی را اینجا شروع کرده بود و مراقب نفرات جداشده بودن تا جاییکه این رسوایی بزرگ مشخص شد طبق گفتار دیگر جداشده ها که مسعود رجوی چندین ده نفررا بعنوان بریده و جداشده به جان این نفرات انداخته بود که از انها اطلاع و خبر چینی بکنن و بپا و حتی این نفرات را نیز کنترل میکرده و هرجایکه این نفرات بودن انها حضور داشتن که خوشبختانه با پیگیری حقوقی دم این نفرات برچیده شده بود تا جاییکه تعدادی از همین نفرات الانی از سازمان جدا شده وازکمیساریا پول میگیرد ….

با کمال خوشحالی متوجه شدیم که تعدادی از نفراتی که درمراحل بعدی امدن نزدیک به 36 نفر جداشدن که یک تودهنی برای مسعود بود چون قبل ازان نشست درلیبرتی گذاشته بود که هرکس برود خاین میباشد و مزدور وتهدید به کشتار انها کرده بود که خوشبختانه تا رسیدن جدا شدن و این مسله به جای کشید ه شده بود که مسعودیک پیام درون لیبرتی و برای نفرات خودش دراینجا داده بود وانها را زالو خطاب کرده بود که درهمان شب تعدادی نیز ناراحت شده وازسازمان جداشده واین پیام را به گوش دیگر دوستان رسانده و جالب انکه تعدادی دیگر وقتی فهم کردن مسعودرجوی چه ادمی میباشد بازازان جدا شده و به کمیساریا پنا ه اورد اند

جالب اینکه باز طبق توافق و گفته های این دوستان الانی کمیساریا برای نفراتی که جدا میشوند سریع دست به اقدام نیمزند و با مسولین سازمان تماس گرفته و میگوید شما چرا نفرات را از لحاظ مالی کمک نمیکنید واین مسله برای سازمان گران تمام شده وکسانی که ازسازمان جدا میشوند بایستی چهار ماه بی پولی و بی جایی بکشن که خوشبختانه دیگر دوستان جداشده باخبر میشوند واین نفرات راکمک میکننند و باز متوجه شدیم که سازمان زیر پوش بریده های ساختکی خانه کرایه کرده و تعدادی ازاین نفرات را درانجا اسکان داده باز با خبر شدیم که تعداد نفرات چدا شده نزدیک به 100 بیشتر شده بودن واین نفرات با دیگر نفرات سازمان ارتباط برقرار کرده بودن و ترس این نفرات ریخته بود تا جاییکه تعداد معترضین روزانه داشت بیشتر میشد که سازمان انهارا سرجم خارج از شهر اسکان داده بود ودیگر نفرات جداشده را تهدید کرده بود که به ان محل نزدیک نشوند و برای ان محلها نیز نگهبان گذاشته…

در این خصوص وقتی بعد از دوسا ل وعده و عیده و درجا زدن نفرات وازانجاییکه سازمان توانسته بود ریل رفتن نفرات به اروپا را به مخاطره بیاندازد وازانجاییکه نفرات سازمان افشین ابراهیمی دیگر مسولین سازمان وعده های دروغین میدادن به نفرات که میفرستیم شمارا اروپا و به نفرات تاکید میکردن الزام ان اینست که شما اول درخواست اقامت اینجا را بگیرید انهم به این خاطر است که نفرات اینجا زمین گیر شوند و بلاتکلیف بخاطر انکه اینجا از لحاظ اقتصادی کشور مناسبی نیست و وقتی این ابعاد شکست میخورد مسعود رجوی برای اینکه وجود جداشده هارا دراینجا برضرر خودش دید تلاش کرد که انها را باهزینه خودش به اروپا بفرسته…

و الان با عمکرد خودش دراین باتلاق گیر کرده و الانی شما شاهد هستید که درسایت فرعی وپوششی سازما ن دست به لجن پراکنی زده و میخواهد مقصر را جداشده ها جلوه بده که مامقصر این هستیم که با انها ارتباط برقرار کرده و یا اینکه با هواداران سازمان ماارتباط داشته و ما باعث ریزش شدیم و شما بهتر میدانید که بعد ازاینکه امریکا تعداد کمی را پذیرفت برای امریکا مسولین سازمان از این فضا ااستفاده کرده و به نفرات گفتن که اگر شما با ما همکاری نکنید به امریکا و دیگر کشورهای دیگر نمیرید و نمیزاریم اینجا اقامت بگیرید و نفرات را ترساندن واینکه اگر با ما همکاری کنید ما شما را به امریکا میفرستیم

این یک موجی برای فریب نفرات بود و اینکه قیمت مزدوری را بالا ببرد که بعدها این هربه به شکست انجامید که دست اخر نفرات را مجبور شده تشویق به رفتن به اروپا کند… الانم نفرات خودش را در جاهای خارج از شهر استقرار داده و دور از دسترس سازمان ملل میباشد و اینجا جا دارد تبیرک بگویم بابت باز شدن سایت جداشده ها در البانیایی که این امر باعث شد که مسولین سازمان باز یک تو دهنی بخورند و حالب اینکه الانی یک نقطه قوتی برای بچه ها شده و به این طریق صدای انها به بیرون رسیده میشوند نفراتی که برای امینت خودشان مجبور هستن که ازاسامی مستعار استفاده کرده

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14286

رجوی درغارزندگی میکند و خبری ازبیرون از خود ندارد

زهرا معینی 2014زهرا معینی، زنان ایران، بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۴:…  بعد که این زن را به کام مرگ فرستادید و خودکشی کرد در اولین نشریه بعد از جنگ او را بعنوان کشته حمله آمریکا منتشر کردید، توکه دردجالیت از هیچکس کم نیاورده ای. تو ازحقوق کدام مردم داری سخن برزبان میاوری …زمانیکه که خانواده ها برای دیدن عزیزانشان به درب قرارگاه اشرف سرازیر شده بودن به دستور خودت تعداد خاصی از عوامل خودت را …

مزدور مریم رجوی روز جعلی زن در ویترین مردانه مریم رجوی (از جعل تاریخ تا توهین به زنان ایرانی)

لینک به منبع

رجوی درغارزندگی میکند و خبری ازبیرون از خود ندارد

روی سخن من با رهبران سازمان و مسعود رجوی میباشد…

ازکدام اسناد پرده بر میداری و ازکدام سرنگونی بانگ میزنی و از چه جاده صاف کنایی داد و فغان میکنی و از کدوم جنایتها صحبت میکنی و مزدور وزرات اطلاعات کیه…

بعداز مدتها مسعود رجوی درپیام صوتی که اخیرا بیرون داده که بیشتر مصرف داخلی برای افراداسیر درلیبرتی دارد و هنوز آقای مسعود رجوی درغارزندگی میکند و خبری ازبیرون از خود ندارد..

درجای ازپیام اقای مسعود رجوی مثل ترفندهای گذشته اش اشک تمساح برای خانوم ریحانه میریخت و انرا به امر به معروف ونهی از منکر یعنی درجیب گشاد خودش بازسرازیر کرد… چطور مسعود رجوی این را به خود حق میدهد که ریحانه دردفاع از خودش دست به اینکار زد و اعدام شد و باز چطور مسعود به خودش این اجازه را میدهد که درسوگ ریحانه گریه بکند درصورتیکه مینو فتعلی و مهری موسی و دیگر زنهای وقتی به خواسته شوم شما جواب رد دادن چطورو با چه ترفندهای نبود که به کام مرگ کشیده شدن…

راستی یادت میاید که مهری موسوی را چطور براش یه دادگاه تشکیل دادید که بیا از خودت و گناهانت بگو و اینکه چطور او را حبس کردید و به او گفتید خائن و خراب … رجوی آیا وجدانت هنوز بیدار هست و یادت هست که وقتی او در جلسه ای که به تحریک خودتان و مهوش سپهری و مریم رجوی زیر حمله جمعیتی قرار گرفت و به اتاقی فرار کرد او را زیر مشت و لگد خودت گرفتی و گفتی با زن خائن که بخواهد طعمه شود شوخی ندارم و خونش از آن من است و نفسش از آن مریم…

بعد که این زن را به کام مرگ فرستادید و خودکشی کرد در اولین نشریه بعد از جنگ او را بعنوان کشته حمله آمریکا منتشر کردید، توکه دردجالیت از هیچکس کم نیاورده ای. تو ازحقوق کدام مردم داری سخن برزبان میاوری …زمانیکه که خانواده ها برای دیدن عزیزانشان به درب قرارگاه اشرف سرازیر شده بودن به دستور خودت تعداد خاصی از عوامل خودت را اجیر کرده بودی و به انها دستور اکید دادی که به طرف آنها آهن پاره و سنگ پرتاب کنند که تو از حق انها داری دفاع میکنی…..

آخه مسعود رجوی یک پدر و مادر پیری که با هزارو یک امید خودشان را به اشرف رسانده بودن با کیسه های دارو که با کمال افتخار به آنها انگ مزدوری و انگل بودن را میزدی مگر به دستور تو نبود که القاب نادرستی را به خانواده ها میدادی که انها انگل و الدنگ هستن و خانواده را منبع فساد میدانستی در صورتیکه برای خودت حرمسرایی داشتی و …. چرا تو مسعود از مردم ایران داری مایه میزاری …. آره و صد آره که باید محاکمه بشی .. باید خودت مسعود رجوی پاسخ این همه بزدلی وطن فروشی وفروختن اطلاعات مرزی و پشت میز شدن باصدام و گرفتن ملیونها دلار سبزامریکایی را که ازصدام میگرفتی را بدی

جوابگوی تمامی خیانتها و جنایتهای که کردی و جواب گوی فروختن محمد حنیف نژاد… واز ترس اینکه جوابی برای این همه پستیهایت نداری غایب شدی و پارس خوابیده میکنی.این دوره زمان سال ۱۳۵۰ یقینا نیست که بخواهید خاک بر حقایق بریزی و انها را وارونه جلوه بدهی و لازم میدانم که گوشه ای از خاطرات ثابتی را برای اگاه کردن خودت و وجدان نداشتت را در اینجا بگذارم. ((ثابتی در ژنو کاظم رجوی را با حقوق ماهی ۱۰۰۰ فرانک به مأمور ساواک تبدیل می کند(ص ۲۸۲). در سال ۱۳۵۰ که اعضای سازمان دستگیر و به اعدام محکوم می شوند، کاظم رجوی با ثابتی تماس می گیرد تا برادر خود(مسعود رجوی) را نجات دهد. ثابتی می گوید: “من یک گزارشی درست کردم که برادرش برای ساواک این کارها و خدمات را کرده و مسعود رجوی را یک درجه تخفیف بدهیم، شاه هم موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده شد و مسعود رجوی اعدام نشد”( ص ۲۸۲).

ثابتی می گوید که مسعود رجوی در بازجویی ها با آنها همکاری کرده بود. مسأله این است که همه ی کارهای ساواک با فرامین شاه صورت می گرفت، نه نخست وزیر. و باز سال ۵۷ نیست که مردم بخواهند انقلاب کنن و تورا بااین همه مدالهای افتخاری که برسینه ات زدی تورا انتخاب کنن چون زمان ماهیت تورا خوب مشخص کرد. برای یاداوری به تو وان تعداد از افراد سازمانت به اصطلاح مجاهد میبایست به چن نکته اشاره کنم فکر میکنم اینروزها شما از هدف اصلی خودتان که سرنگونی بوده دورشده اید.

مریم به فکر جراحیهای زیبایی میباشد ودراین فکر است که باکدام یک از پارلمانترها و بازنشستگان بشیند و چقدر به انها پول بدهدو عکس و خنده سربدهد وصد البته انها انچه را میگویند که شما برای انها دیکته کرده ایدوسخنان دلشان که بیشتر مصرف داخلی دارد

راستی برای یکبار شده این پولها را خرج نکنید ببینید چقدر حامی دارید مسعود یه نگاهی به پشت سرت بینداز قبل از فروغ وبعداز ان و حال حاضرکه فقط ۲۷۰۰ نفر که اکثریت انها میبایست بروند درخانه سالمندان و تو به خوبی میدانی که ما از سازمان اختاپوسی تو جداشدیم و چه انهایی که درلیبرتی اسیر دردستهای تو میباشند ترسی از این پارسهای خوابیده تو نداریم ما هستیم که اسناد و دستهای آغشته به خون تورا برای همگان نمایان میکینم لازم میدانم که چند نمونه از مدالهای خیانت تورا عنوان کنم که تو کم از این مدالها برسینه نداری همکاریت با ساواک و لو دادن سران و رهبر سازمان مجاهدین …

و سوال اینجاست تو چرا اعدام نشدی که گذر زمان آشکار کرد که تو چه همکاریهایی که نکرده بودی بعداز انقلاب ضد سلطنتی اولین کسانی که به جمهوری اسلامی رأی دادن خود شخص تو به اصطلاح رهبر عقیدتی مجاهدین و غایب در صحنه وزنده یاد موسی خیابانی رای دادی خودت خوب میدونی وقتی کسی در دولت ایران برای تو تره خرد نکرد شدی برعلیه دولت و قانون اساسی، مسعود هنوز یادت نرفته تنها گذاشتن یارانت در ایران و فرار تاریخیت به فرانسه و کشته شدن یارانت وصد البته موی دماغت در تهران وبا حیله و فریت در پوش ایدولوزیک ازدواج با زن همسنگرت

رفتنت به خاک عراق تحت عنوان صلح که بعدها مشخص شد پشت میز با صدام نشسته و اطلاعات مرزهای ایران را میفرختی و پول آنها را درجیب مبارک میگذاشتی و عملیات فروغ جاویدان که آگاهانه یارانت را به کام مرگ سپردی وبزرگترین برگ افتخارت ستون پنجم شدن ارتش عراق و کشتار کردها وتصاحب کردن دیگر زنهای همرزمانت در انقلاب درونیت فرستادن بچه ها به خارج وآنهارا رها کردن و درپوش آن هزاران سازمان درست کردن و پول آنهارا درجیب مبارک گذاشتن و فساد هوادارانت وتجاوز به آن کودکان و بالاترین دستاورد تاریخیت خارج کردن رحم زنها و بی آینده کردن انها توسط زنت مریم رجوی کلاه گذاشتن سردولتهای خارجه .دروغ وتفرقه انداختن وتصاحب زنهای یارانت

همچنین کشتار ۱۹فروردین که طراح آن خودت بودی و دستور داده بودی که نیروهای عراقی را خلع سلاح کنن و تصفیه حساب شهریور…… و دروغ جلوه دادن نامه ما جداشده ها که درخواست حفاظت و حراست ازجان دوستانمان درلیبرتی کرده بودیم که خودش یک بیمه نامه برای آنها بود و هست… و خنده داربودن این داستان اینجاست که تو تا آخرین رمق نفرات را میکشی و داد وفغان میزنی که لیفتراک نداری درصورتیکه بودن نفراتی که دردقیقه نود با آنکه میتونستی آنهارازنده نگهداری ولی آنهارابه کام مرگ کشاندی وباز خوبه گوشه ای از گزارش سازمان ملل رابرات بگویم

(در گزارش یونامی آمده است که “رهبران این سازمان به شدت تلاش می کنند تا مانع از انجام گفتگوهای خصوصی با ساکنان کمپ شوند. سازمان مجاهدین خلق که دارای ساختاری دیکتاتوری و سلسله مراتبی است محدودیت های سختی را بر حقوق ساکنان کمپ لیبرتی اعمال می کند . این محدودیت ها عبارتند از محدودیت در آزادی تحرک در داخل کمپ، منع ترک سازمان، منع ارتباط و اجتماع، ممنوعیت تماس های اعضا با خانواده هایشان ، منع دسترسی به ارتباطات اولیه و دسترسی به مراقبت های پزشکی و درمانی. ” وجالب اینجاست که تمام نفراتی که از لیبرتی فرار میکنند متحد القول میگویند که مانع اصلی فرد خودت و دست پروردهایت میباشند شما که به هیچ اصولی پایبند نیستید و نبودید چون برات سلامتی این افراد مهم نبوده ونیست واززمانیکه نامه ما به مالکی نوشته شده بعنوان یک بیمه نامه عمل کردو هیچ تحرکی و اسیبی به انها نرسیده و کسی ام که مرد متاسفانه خون ان به گردن شخص خودت و دستندرکارتو میباشد

مشکل تو لیفتراک میباشد یا جان و سلامت آدما چرا درتلاش نیستی که آنهارا ازآنجا بکشی بیرون شما که پایبند به هیچ اصول اخلاقی نیستی چرا سنگ بزرگ امریکا را اندختی که خللی دراین روند انتقال باشد

شما به جای سرنگونی متاسفانه صفی طویل برای حرامسرای خودت درست کرده بودی و اگه ترسی ازما نداشتی و اینکه تمام نقشه هات نقش براب شد چرا نامه مارا وارونه جلوه دادی و آنرابه زبان عربی نشان دادی و حقایق نامه را بازگو نکردی و به راستی از چی داری میترسی خودت خوب میدانی که این پارس کردنهایت و زوزه زدنهایت دیگه کسی را نخواهد ترساند و به قول معروف کلاهت دیگر پشمی بر آن نیست تواز کدام مردمی داری حرف میزنی که حتی تاب و توان کوچکترین انتقادرا نداری و حتی به خودت اجازه نمیدی و قبول نمیکنی که بگی اشتباه کردی و عمروجان آنهارابه هیچی فروختی و راستی مسعود آیا رژیم ایران سرنگون شد و حال و روز تو به کجا کشیده شده راستی چند تا از ان شیش ماه و یکسال و آنهمه کهکشانها دارد میگذرد وراستی چقدر تعهد

میدانی مسعود راز بقایی تو و فرقه ات به زوال و رو به پایانی میباشد بازم درپایان به این نکته اشاره میکنم که زمان ماهیت تورا اولا به خودت و دوما به خودساختهای دستگاهت خوب نشان داد و برای همه مشخص شد که تو نه لایق رهبری این سازمان بلکه یک دزدی بودی که تمام معیارهای سازمان را به نفع خودت بالا کشیدی و تو یک دزد شیادی بیش نیستی

زهرا معینی ، آلمان

***

همچنین:

نامه سرگشاده انجمن زنان به خانم نانسی پلوسی + متن انگلیسی نامه

سوء استفاده مجاهدین خلق از سیاستمداران امریکازنان ایران، آلمان، بیست و چهارم آوریل ۲۰۱۵:… سازمان به نقل از شما در تاریخ ۷ فروردین ۹۳ بطوری که در لینک زیر مشاهده می کنید مدعی شده است که شما همسو با خواستهای این فرقه هستید اما متأسفانه و حاضر

کنفرانس حقوق بشر انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در روزجهانی زن هشتم مارس ۲۰۱۵

زنان ایران،آلمان، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن روز گذشته انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در شهر دوسلدرف آلمان برگزار گردید چند تن از اعضای علنی انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در این سخنرانی حضور یافتند. خانم ها بتول سلطانی ، خانم ز

ملاقات نمایندگان انجمن زنان در سفارت آلبانی در آلمان

زنان ایران، نوزدهم فوریه ۲۰۱۵:… با توجه به رشد و پیشروی فرقه خطرناک رجوی در آلبانی و پیشگیری از استقلال فردی افراد روز گذشته چهارشنبه ۱۸٫۲٫۲۰۱۵ خانم ها بتول سلطانی و زهرا معینی با دو نفر از مسئولین سفارت آلبانی در آلمان دیدار و به مدت نیم ساعت گفتگو کردند در این دیدار متن از پیش آماد�

دروغ و پرونده سازی مجاهدین بر علیه منتقدان علامت آشکار استیصال رجوی

زهرا معینی 2014زهرا معینی، زنان ایران، آلمان، یازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  اپوزسیونی که مدعی است می خواهد برای مردم آزادی به ارمغان بیاورد، چگونه تحمل انتقاداتش را ندارد و چون که ما رجوی را نفی می کنیم اینچنین بر علیه ما دروغ می سازد و پرونده سازی می کند. من شخصا خیلی به این موضوع فکر کردم که ما به کجا ر�