مجاهدين خلق (فرقه رجوی)، شستن دست خونين القاعده

مجاهدين خلق (فرقه رجوی)، شستن دست خونين القاعده

محمد ب، وبلاگ باند رجوی، نهم ژانویه 2014: …  پرونده مجاهدين و حضور آنها در عراق تنها و تنها با يك كشتار وسيع بسته خواهد شد كه البته رهبري سازمان بسيار از اين موضوع استقبال مي كند. در اين صورت رهبري سازمان ادعا خواهد كرد كه تا آنجا كه توانستيم مانديم و مقاومت كرديم. در عين حال رجوي از دست تشكيلات و دردسر حضور آنها در خارج از كشور و افشاگريهاي آنها راحت خواهد شد. دوستاني كه فكر مي كنند روزي رجوي …

Link to the full description of MKO Logo (pdf file)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

لینک به منبع

مجاهدين خلق (فرقه رجوی)، شستن دست خونين القاعده

اكنون دولت عراق در حال جنگ تمام عياري با شاخه اي از القاعده تحت عنوان «داعش» مي باشد. اين جريان بخشهاي از استان الانبار را اشغال كرده و موجب شده است كه ارتش عراق از زمين و هوا بر آنها بتازد. اينكه ارتش عراق به مصاف با القاعده رفته است برهيچ كس پوشيده نيست. دولت آمريكا رسما گفته است كه حاضر به همكاري با دولت عراق است، همينطور دول ديگر غربي. اما در اين ميان مواضع متناقض و بي حساب و كتاب سازمان مجاهدين را ببينيد. آنها جانيان القاعده را «مردم الانبار عراق» ناميده و تمام قد از آن حمايت مي كنند.

شايد مجاهدين از عواقب اين مواضع بسيار سبكسرانه و در عين حال نابخردانه خود مطلع نيستند. شايد نمي دانند آنكس كه سلاح در دست مي گيرد و برعليه دولت قانوني يك كشور مي جنگد دشمن است و هركس كه از حمايت كند نيز دشمن محسوب مي شود. قانون هر كشوري (بدون استثناء) مرز دمكراسي و مخالفت قانوني را مبارزه مسلحانه مي داند. عبور از اين مرز يعني دشمني و پاسخ آن قطعا كشتار خواهد بود.

موقعيت لرزان مجاهدين در عراق و محاصره آنها توسط نيروهاي مسلح عراقي به هيچ عنوان اقتضاء نمي كند كه چنين ريسكي بكنند و از گروهي حمايت كنند كه چنگ در چنگ با دولت قانوني كشور است. قطعا مجاهدين خلق و رهبري آن اين موضوع را بخوبي درك كرده است كما اينكه در اطلاعيه امروزشان اذعان كرده اند كه نيروهاي ويژه سوات و ارتش طلايي در نزديكي ليبرتي مستقر شده اند. ادامه دادن اين سياست غير عقلاني مجاهدين تنها و تنها نتيجه اش كشتاري وسيع و غيرقابل تصور از ساكنان ليبرتي است. رهبري مجاهدين اينبار ميخواهد پرونده مجاهدين را با يك كشتار وسيع ببندد. اين همان چيزي است كه ساليان سال مسعود رجوي بارها و بارها در مراحل مختلف بر زبان آورده بود.

پرونده مجاهدين و حضور آنها در عراق تنها و تنها با يك كشتار وسيع بسته خواهد شد كه البته رهبري سازمان بسيار از اين موضوع استقبال مي كند. در اين صورت رهبري سازمان ادعا خواهد كرد كه تا آنجا كه توانستيم مانديم و مقاومت كرديم. در عين حال رجوي از دست تشكيلات و دردسر حضور آنها در خارج از كشور و افشاگريهاي آنها راحت خواهد شد.

دوستاني كه فكر مي كنند روزي رجوي به انتقال ساكنين ليبرتي به كشور ثالث تن خواهد داد در اشتباه هستند. رجوي تنها در صورتي به خروج از عراق تن خواهد داد كه بيش از دو سوم نفراتش را به كشتن دهد. اين هيولاي خون آشام به خون نياز دارد. يا به عبارتي «بن بست مجاهدين با خون باز مي شود»….

حامیان امریکایی ترویسم مجاهدین خلق فرقه رجویMeet The Weird, Super-Connected Group That’s Mucking Up U.S. Talks With Iraq (Mojahedin Khalq, Rajavi cult

همچنین:

فرصت استثنایی عراق برای نابودی همزمان داعش و منافقین  (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

عباس موسوی، کانون هابیلیان، هشتم ژانویه 2014: …  اما این بار و پس از عزم جدی دولت بغداد برای سرکوب تروریست های القاعده در مناطق مختلف استان الانبار، دستگیری یکی از حامیان منافقین و برچیده شدن میادین تحصن که تبدیل به اماکنی برای حمایت از تروریست ها و فتنه طائفه ای و مذهبی شده بود، گروهک منافقین به طور مجدد با بسیج شبکه های رسانه ای وابسته به خود، یورش گسترده ای را علیه اقدامات ضد تروریستی دولت …

سارا فلاوندرز: حمایت از مجاهدین خلق (فرقه رجوی) نشانه دو رویی و ریاکاری امریکاست

Mojahedin Khalq USAآریا ایران، پاریس، هشتم ژانویه 2014: …  این فعال اجتماعی در آمریکایی معتقد است حمایتهای آمریکا از گروه تروریستی مجاهدین خلق نشان دهنده دو رویی و ریاکاری در سیاست خارجی آمریکاست. سارا فلاوندرز طی مصاحبه ای گفته است؛ این گروه(مجاهدین خلق) جنایات وحشتناک زیادی علیه مردم ایران و مردم عراق مرتکب شده است. ازجمله این جنایات بمبگذاری، ترور، انفجار، حمله به غیرنظامیان است. این خود نشان دهنده …

ادامه دخالت های مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امور داخلی عراق

شهروز تاج بخش، ایران قلم، هفتم ژانویه 2014: … نگاهی به ماهیت عملکرد مجاهدین نشان می دهد که پس از شکست سنگین این گروه در عرصه نظامی گری و خشونت ( که از سی خرداد آغاز و با تروریسم شهری ، بمب گذاری و با نبرد جبهه ای تا سال ۱۳۶۷ ادامه یافت ) آنها یکسره به وادی هرج و مرج طلبی در غلتیده اند. طبیعی نیز هست که منطقی که در پی کودتا و شورش گری و سوار شدن بر امواج بوجود آمده بر خشونت بود …