مجاهدین استحاله یافته و جایگزین دموکراتیک ؟

مجاهدین استحاله یافته و جایگزین دموکراتیک ؟

مجاهدین استحاله یافتهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم فوریه 2022:… دوام آوردن کم فروغ شما ربطی به تکیه به تئوری انقلابی ندارد وآنچه باعث شده که شما بعنوان سازمان استحاله یافته ی مجاهدین و متاسفانه بشدت ضدمردمی حضوری عمدتا مجازی  وآنهم درسطح جنجال آفرینی و… داشته باشید. کمک های مالی عربستان و مساعدت های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا و ضعف مفرط دولت آلبانی بوده و اگر این کمک ها قطع شود – که هرروزی که میگذرد این پارامتر برضرر شما عمل میکند- قطع آنها حکم سوزنی را دارد که به اندام بادکنکی شما فروبرده میشود. مجاهدین استحاله یافته و جایگزین دموکراتیک 

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیراناباند رجوی مجاهدین اولیه را بلعید!

مجاهدین استحاله یافته و جایگزین دموکراتیک ؟

03/12/1400

بازهم صحبت از جایگزین دمکراتیک است و آنهم ازطرف باند رجوی که استبداد، آدم ربایی ووطن فروشی از مشخصه های بارز این گروه جاسوس پرور است.

جایگزینی که ازنظر این گروه دغلکار کسی جز خوداو نیست.

مجاهدین استحاله یافته

یکی از سایت های اینترنتی فرقه رجوی در رابطه با این موضوع وبا عنوان ” جایگزین دموکراتیک ” دراین باره چنین نوشته است:

“هنر بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران این بود که تسلیم عافیت‌طلبی و جبر زمانه نشدند. آنها از جو یاس و بن‌بست حاکم بر زمانهٔ خود فراتر رفته و دایرهٔ عادت را گسستند. قبل از هر چیز پی بردند که مبارزه یک «علم» است و باید آن را فراگرفت. آنها هم‌چنین دریافتند که بدون یک تشکل پیشتاز و انقلابی نمی‌توان صحبت از مبارزه انقلابی کرد. این تشکل انقلابی باید دارای کادرهایی باشد که مبارزه را به حرفهٔ اصلی و تمام‌وقت خود تبدیل کرده و برای آن آمادهٔ هر نوع فداکاری و عمل انقلابی باشند. برای داشتن یک سازمان انقلابی باید از یک تئوری انقلابی برخوردار بود”.

این هنر که زندگی نشان داد کارآمدی چندانی هم درایران نداشته، چه ربطی به باند رجوی دارد که راه تسلیم طلبی کامل دربرابر آمریکای سلطه گر و نوکران اورا انتخاب کرده وخام خیالانه براین تصور است که با کمک این سلطه گر وشاخک های منطقه ای او خواهد توانست قدرت را درایران بدست بگیرد؟

اساسا ، گروهی که تنها نقطه ی امیدش تکیه ی بیشتر وبیشتر بر امپریالیزم آمریکاست ، چگونه میتواند تئوری های انقلاب را که بیش ازصد وپنجاه سال پیش توسط نظریه پردازانی که نظم امپریالیستی ونظام سلطه وتابعیت را قبول نداشته  واین نظریات راتدوین کرده اند ، استفاده کند؟!

نظم ارتجاعی سیستم برده داری رجوی احتیاجی به این تئوری ها ندارد و نقل کردن این تئوری ها بمنظور انقلابی نشان دادن خود، فریب مردم واعضای اسیرش میباشد وگرنه یک انقلابی که تضاد عمده واصلی جامعه ی ایران را تضاد بین مردم ایران و امپریالیزم متاخری بنام آمریکا میداند، به هیچ وجه قبول ندارد که هم ازاین تئوری ها بهره برداری کند وهم با این امپریالیزم متاخر نرد عشق ببازد.

بطور ساده تر ، رجوی که یک سازمان انقلابی را – با هرضعفی که داشت- تبدیل به یکی از4 ستون ضدانقلاب تبدیل کرده ، احتیاجی به تئوری انقلابی ندارد وبجای آن باید سراغ تئوری های انقلابات مخملی که این نوع انقلاب ها درخدمت کامل نیم درصدی های متمول جهان است ، استفاده کند که این کار نیز احتیاج به پایگاه اجتماعی کم وبیشی دارد که مجاهدین خلق فاقد آنست.

مواضع مجاهدین استحاله شده در سالروز انقلاب اسلامی

دوباره :

” پیشگامان مجاهدین و به‌خصوص محمد حنیف‌نژاد به این نتیجه رسیدند که مرز بین حق و باطل در عرصهٔ اقتصادی ـ اجتماعی، مرز بین با خدا و بی‌خدا نیست، بلکه این مرز از میان استثمار کننده و استثمارشونده عبور می‌کند. این کشف طلایی، سازمان مجاهدین را بر روی بردار ترقیخواهی، درچپ‌ترین و متکامل‌ترین نقطه قرار داد”.

گیریم که نظریه ی حنیف که اقتباس کاملی از نظریه پردازان قدیمی تر از خودش است، درست باشد اما رجوی به هیچ وجه پیرو این نظریه باقی نماند و بجای ترقی خواهی، راه ارتجاعی و بغایت ضدبشری را انتخاب کرد و هرانسانی که اهل مطالعه ی 1ساعته در روز باشد ، میداند ترقی خواهی و…، درتضاد کامل درهمکاری تمام عیار با سلطه گر جهانی که رجوی این راه را انتخاب کرده ، میباشد و البته بازی با الفاظ نمیتواند این دروغ بافی نویسنده ی رجویست این لاطائلات را ازانظار مخفی دارد.

سپس:

” اثبات شد که بدون یک تئوری انقلابی نمی‌توان در یک مبارزه نفسگیر و طولانی دوام آورد. اگر این تئوری انقلابی نبود، مجاهدین نمی‌توانستند تا امروز در برابر نظام ولایت فقیه دوام بیاورند و در چنین قله با شکوهی از ایستادگی به هرقیمت بر سر آرمانها و اصول خود که در رهایی مردم از استبداد مذهبی خلاصه می‌شود قرار گیرند”.

دوام آوردن کم فروغ شما ربطی به تکیه به تئوری انقلابی ندارد وآنچه باعث شده که شما بعنوان سازمان استحاله یافته ی مجاهدین و متاسفانه بشدت ضدمردمی حضوری عمدتا مجازی  وآنهم درسطح جنجال آفرینی و… داشته باشید. کمک های مالی عربستان و مساعدت های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا و ضعف مفرط دولت آلبانی بوده و اگر این کمک ها قطع شود – که هرروزی که میگذرد این پارامتر برضرر شما عمل میکند- قطع آنها حکم سوزنی را دارد که به اندام بادکنکی شما فروبرده میشود.

بطور خلاصه میتوان گفت آنکه دوام آورده نه سازمان مجاهدین خلق ، که باند رجوی بوده که با بندوبست های زیاد با دشمنان خارجی مردم ایران ، به حیات ننگین خود استمرار بخشیده که این استمرار بحکم تاریخ عمر طولانی نخواهد داشت.

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

همچنین :

“به‌موازات پیشبرد جنبش انقلابی در ۳۰تیر ۱۳۶۰ یعنی یک ماه پس از ۳۰خرداد شورای ملی مقاومت از سوی مسعود رجوی اعلام موجودیت کرد. این شورا ائتلافی مرکب از نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه است که به‌منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران گردآمده‌اند”.

شخصیت ها وگروه های اپوزیسیون که اطلاع دقیقی ازافکار مالیخولیایی مسعود رجوی نداشته ومخصوصا ازمیزان خود شیفتگی واستبداد رای او آگاه نبودند، به محض شناخت دقیق تر این فرد متوهم وخود شیفته ، صفوف این شورا را ترک کردند وآنچه که باقی ماند تنها مریدان ، غلامان وکنیزان حلقه به گوش رجوی بودند و شورای ملی مقاومت به نام دیگر باند رجوی تبدیل شد و هیچ شخص منصف وعاقلی ، یک تشکیلات مافیایی وبرده پروری را بعنوان یک شورا برسمیت نمی شناسد.

یک شورا ی واقعی، محل شور ومشورت واظهار عقیده است ونام شورای مقاومت رجوی راکه تصمیمات آنرا شخص رجوی میگیرد وکسی جرات کوچکترین اظهار نظر ندارد، نمیتوان شورا نامید.

صابر  تبریزی

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

مجاهدین استحاله یافته و جایگزین دموکراتیک ؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-ایران-از-زبان-جولی/

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

استحاله مجاهدین خلق ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم اوت 2019:… شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند! حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد! چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد! حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند! استحاله مجاهدین خلق ایران 

استحاله مجاهدین خلق ایرانرجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

استحاله مجاهدین خلق ایران

شهردار حقوق بگیر رجوی ، چیزی را گفته که باید میگفت!

20مرداد1398

سرود های ضد امریکایی مجاهدین خلق  و بزرگداشت قتل امریکایی ها منتشر شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی: 

بهمراه جان بولتون آوانجلیست ( صهیونیست مسیحی ) و … ، رودی جولیانی بعنوان شهردار اسبق نیویورک که به فساد مالی و اخلاقی شهره است وحق وحساب گرفتنش از رجوی ها بارها بثبوت رسیده ، از حامیان اصلی باند رجوی است که تقریبا درتمامی خیمه شب بازی های مریم شرکت میکند وعلاوه بر سخنرانی هایی که دارد ، مصاحبه های متعاقب را نیز انجام میدهد تا بعنوان کسی که یکی از بیشترین دریافت کنندگان حق الزحمه!! است ، ادای دین کند!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

در نشریات مجازی باند رجوی چنین آمده است :

” شهردار رودی جولیانی: «من این امکان را داشته ام که به مدت ۴ روز در آلبانی باشم و در کنفرانسی در آنجا شرکت داشتم. در این کنفرانس ۵۰کشور شرکت کرده بودند و نماینده داشتند که شامل تعداد قابل توجهی از شخصیتهای نظامی ما از جمله چندین ژنرال آمریکایی و ژنرال های ۴ستاره شرکت کردند در واقع دو ژنرال ۴ستاره شرکت داشتند “.

شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند!

حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد!

چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد!

حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند!

همینطور :

” شما همچنین می توانید علائم دیگر را ببینید از جمله مردهایی که کلیه خودشان را به قیمت ۵۰۰دلار می فروشند تا خانواده شان را غذا برسانند. به یاد داشته باشید رژیم ایران الان ۴۰سال است در قدرت است و صدها هزار جنایت علیه بشریت انجام داده و مردم را در خیابانها کشتار کرده است “.

و دولت شما این مردم بااین وضع را محاصره ی کامل اقتصادی میکنید که کلیه های خود را ارزانتر ازاین بفروشند؟!

وبا این وجود بازهم بطور بی شرمانه ای ادعا دارید که درطرف مردم ایران قرار دارید؟!

وشما که علاوه برکشتار اقصی نقاط مردم جهان ، برای تداوم سیاست کثیف نژاد پرستی وتامین منافع کارخانه های اسلحه سازی وآزاد گذاشتن حمل اسلحه برای سفید پوستان نژادپرست ، شاهد کشتار هر روزه ی مردم آمریکا بدست نژاد پرستان هستید ، خود را بیگناه میدانید؟!

درایران اتفاق نمیافتد که شاگردان کلاسی را به رگبار مسلسل بسته و کشتار نمایند ولی این روند درکشور شما به یک سنت رایج تبدیل شده و چه دلیلی دارد که دلتان برای این هموطنان خودتان نسوزد وبرای ما بسوزد؟؟!!

همچنین :

 “من تصاویری از ۱۲۰هزار نفر از آنها را دیدم و کتابی در خانه ام دارم که اسامی۲۰هزار نفرشان را لیست کرده و کاملا مستند است “.

پس از 100 هزار بقیه چی؟!

شما ادعا دارید که برای 20 هزار نفرشان سند دارید که مسلما بیش از چند هزار نفر آنها درعملیاتی که ازخاک عراق به سربازان ایرانی شده ، کشته شده اند !

با این حساب شما، حدود 10هزار نفر میماند که خود محل شک وشبهه است واین تعداد دربرابر 17هزار نفری که براثر ترروهای مجاهدین رجوی درایران جان باخته اند ، کم است و حرف شما در جواب این حرف حساب من چیست؟!

 بازهم :

” از زمانی که روحانی به سر کار آمده حدود دو برابر تعدادی که … کشت را کشته است. لذا این آدم یک قاتل دیگر است، او مسئول قتل عام است اینها جنایات علیه بشریت کرده اند و اروپا به همینها پول می دهد و ما هم بیش از یک میلیارد دلار دادیم. این یک میلیارد دلار برای کشتن اینها هزینه شد و اوباما و بایدن باید از این کارشان شرم کنند “.

البته روحانی رئیس دادگاه ها نیست و اختیارات کشتن کسی را ندارد .

اغلب اعدام شدگان بخاطر قصاص بوده که به هر صورت درقوانین اسلامی وجود دارد وعربستان ودیگران هم این کار را انجام میدهند و البته مورد اعتراض شما نیست ودراین مورد میگویید که درامور داخلی کشورهایدیگر دخالت نمیکنید؟؟!!

درکشور شما هم اعدام وجود دارد و افشاکنندگان جنایت های هیئت حاکمه ی آمریکا تا ابد درزندان میمانند  و …!

ضمنا اوباما فقط قسمتی از پول های بلوکه شده ی ما را پس داد وشق القمری نکرد!

این مسئله درجریان توافق برجام انجام گرفت واوباما دربرابر دادن این پول ما به خودمان ، امتیازاتی هم ازما گرفت که البته ازروش های مذاکرات است !

سپس :

“و حالا آلترناتیوی هست و این آلترنایتو سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است. که یک دولت آلترناتیو هستند و آنها آماده اند تا وارد شوند و کار اصلی و سخت را انجام دهند. آنها تنها حمایت ما را می خواهند “.

اولا آلترناتیو جریانی است که تعداد قابل توجهی ازمردم طرفدارش باشند که این مسئله درمورد مجاهدین صدق نمیکند واغلب مردم آنرا نه آلترناتیو که درشکل وشمایل یک دشمن حقیر میپندارند!

ثانیا ، میخواهید چه نوع حمایتی ازمجاهدین بکنید؟!

آیا ازنوع ونزوئلایی است که عده ای ( اغلب اروپایی تبار واز فرزندان استعمارگران ) را به خیابان ریخته و کسی را خودخوانده رئیس جمهورش کنید ودست به انواع کودتاهای فعلا ناموفق بزنید؟!

اما درایران نمیتوان چنیدین هزار نفر را جمع کرد تا بگویند که مریم را رئیس جمهور خود میدانند  ومریم هم قادربه حضور درایران وسخنرانی برای این عده ی مفروض نیست!

ازطرف دیگر، بزرگترهای شما درمورد ” احمد چلبی ” سازی درایران ، سبک و سنگین میکنند که برابر اخبار موجود، ازاین بابت هم  رجوی ها ازکمترین شانس- که همواره بسوی صفر میل میکند- برخوردارند!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ایران

*** 

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: