مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، سی ام ژوئن 2019:… خشت و بنائی که از ابتدا کج گذاشته شده بود و تا ثریا هم اگر برود کج خواهد بود و طبعا بار کج به منزل نرسیده و نخواهد رسید و این فرقه نهایتا باید به زباله دان تاریخ روانه شود، این سازمان … Continue reading مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز