مجاهدین خلق حشمت علوی ، نفوذی ها و اهداف پشت پرده

Follow Share on Tumblrارسال – فرامرز دادرس، سایت خبری ایرانیان کانادا و امریکا، هفدهم ژوئن 2019:… یکی از اهداف مجاهدین جلوگیری از وجود یک آلترناتیو برای ایرانیان است. مثلا نگاه کنید به همین آقای رضا پهلوی که بخشی از تخریب هایی که علیه ایشون انجام می شود توسط مجاهدین است. مجاهدین دو سه نفر را … Continue reading مجاهدین خلق حشمت علوی ، نفوذی ها و اهداف پشت پرده