مجاهدین خلق آلبانی و مشکلات و تناقضات

Follow Share on Tumblrارسال – نجات یافتگان در آلبانی به نقل از بی بی سی، نهم نوامبر 2019:… آقای غلامعلی میرزایی از اعضای جداشده از مجاهدین خلق در  آلبانی در مصاحبه با بخش انگلیسی رادیو بی بی سی به زوایای پنهان و عریان در تشکیلات فرقه مجاهدین  خلق به رهبری رجوی پرداخت که موجب شگفتی … Continue reading مجاهدین خلق آلبانی و مشکلات و تناقضات