مجاهدین خلق در آلبانی . گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند

Follow Share on Tumblrارسال – لیندا پرسلی و آلبانا کاساپی بی‌بی‌سی ، تیرانا ، یازدهم نوامبر 2019:… سازمان مجاهدین خلق رابطه عاشقانه و ازدواج را ممنوع کرده بود. اوضاع همیشه این گونه نبود و والدین و فرزندانشان به مجاهدین می‌پیوستند. اما پس از یک شکست خونین مجاهدین از حکومت ایران، کادر رهبری به این نتیجه … Continue reading مجاهدین خلق در آلبانی . گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند