مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

Follow Share on Tumblrارسال – دویچه وله فارسی، چهاردهم ژانویه 2019:…  فرزندان اعضای این گروه به اروپا فرستاده و اعضای متأهل از همسران خود جدا شدند تا زندگی‌شان را وقف مبارزه کنند. عشق همه آنها می‌بایست معطوف به مسعود و مریم رجوی می‌شد که مجاهدین خلق در سال ۱۹۹۳ او را به عنوان رئیس‌جمهوری خود انتخاب کردند. … Continue reading مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن