مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اند

مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اند

مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اندادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، سوم ژوئن 2020:… فرقه رجوی چرا از ملاقات فرزندی با مادر خود این همه ترسان است که برای جلوگیری از آن این همه انرژی صرف می کند و حتی خود را در دنیا انگشت نما کرده و هر کسی که اقدامی برای ملاقات با پدر و مادر یا فرزند و یا عزیز خود که در دوزخ آلبانی گرفتار هستند می کند به او تهمت مزدوری می زند؟ آیا اگر روزی روزگاری فرزند مشترک خانم رجوی و آقای مهدی ابریشمچی هم از تشکیلات جدا شد و به دنیای آزاد پیوست در صورت ملاقات با مادر یا پدر خود از سوی فرقه رجوی مارک مزدوری خواهد خورد؟ طبیعتآ هرگز چنین برخوردی با وی نخواهد شد زیرا او فرزند خانم رجوی است، همانگونه که وقتی فرزند رجوی از مناسبات جدا شد نه تنها فرقه رجوی حرفی در مورد او نمی زند بلکه از لحاظ مال هم حمایت می کند. مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اند 

مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اندپاسخ وقیحانه فرقه رجوی به درخواست ملاقات امیر وفا یغمایی با مادرش و سایر خانواده ها

مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اند

وبلاگ ادوارد ترمادو

اگر کسی در مناسبات فرقه مجاهدین بوده باشد برخورده ها و شیوه حکومت و زمامداری فرقه رجوی را می تواند در ذهن خود از یک جمع چند هزار نفره به یک کشور چند ده میلیون نفره برده و حساب کار مردم آن کشور را ارزیابی کند، مناسبات مجاهدین مرا به یاد فیلم های ترسناک آلفرد هیچکاک می اندازد که در دورانی در ایران بسیار رواج داشت و نسل ما با اینگونه فیلم ها آشنائی دارد، فیلم هائی که در آن شیطان بر انسان غلبه می کرد و با وی بر سر روحش معامله می کرد و در واقع به نوعی روح انسان را می خرید و پس از آن این شیطان بود که بر آن فرد مسلط می شد و هر چه که اراده می کرد او هم بایستی انجام می داد.

امروزهمین صحنه های هولناک فیلم های آلفرد هیچکان توسط فرقه رجوی روی اکران قرار گرفته و در حال نمایش است و همه دنیا هم تماشاچی، صحنه های تسلط شیطان به روح و روان و جان عده ای که توسط فرقه رجوی در گوشه پرتی از جهان به تسخیر در آمده و انسان را چونان مومی در دست خود به هر کاری وا می دارند تا خود بتوانند از این اعمال شیطانی ارتزاق کنند.

امیر یغمایی و ۱۰۰۰ کودکی که رجوی به گروگان گرفت

یکی از شنیعترین صحنه ها مادری است که روح خود را به شیطان واگزار کرده و او را وادار به ظاهر شدن در سیمای ارتجاعی نموده اند تا فرزند خود را آماج کلمات و تهمت های ناپسندی قرار دهد که در دنیای انسانی هیچ مادر و یا پدری چنین کاری نخواهد کرد، اما هیولائی در درون فرقه رجوی وجود دارد که آن را برای فریب اعضای خود و عامه مردم انقلاب اایدولوژیک نامگذاری کرده اند و همین انقلاب عقیدتی واسطی است برای واگزاری روح انسان به شیطان.

ادوارد ترمادو، آلمان

آقای ادوارد ترمادو ، آلمان

مگر در دنیای عادی و انسانی مادری گوشت تن جگرگوشه خود که از خودش زاده شده را می جود؟ مگر در دنیای عادی مادر همیشه فدا کننده و پرداخت کننده بدون چشم داشت نیست؟ مگر در دنیای انسانی مادران دنیای گذشت و عاطفه نیستند؟ مگر مادر فرزند خود را با شیر خود و با شیره جان خود تغذیه نمی کند؟ در دنیای انسانی مادران از همان دوران بارداری عشق و عاطفه خود را نصار فرزند می کنند و تا لحضه مرگ هم اگر فرزند و یا فرزندان او اشتباهاتی انجام داده باشند می بخشند و در بستر مرگ هم باز دلواپس فرزندان خود هستند، عشق مادر به فرزند بزرگترین هدیه پروردگار به انسان است، اما امروز شاهد هستیم و به چشم می بینیم که فرقه رجوی این عشق و عاطفه مادری را که خدادای است چگونه تبدیل به نفرت کرده و چگونه مادر را در برابر فرزند خود قرار می دهد،آیا این همان ایستادن شیطان در برابر پروردگار نیست؟

فرقه رجوی چرا از ملاقات فرزندی با مادر خود این همه ترسان است که برای جلوگیری از آن این همه انرژی صرف می کند و حتی خود را در دنیا انگشت نما کرده و هر کسی که اقدامی برای ملاقات با پدر و مادر یا فرزند و یا عزیز خود که در دوزخ آلبانی گرفتار هستند می کند به او تهمت مزدوری می زند؟ آیا اگر روزی روزگاری فرزند مشترک خانم رجوی و آقای مهدی ابریشمچی هم از تشکیلات جدا شد و به دنیای آزاد پیوست در صورت ملاقات با مادر یا پدر خود از سوی فرقه رجوی مارک مزدوری خواهد خورد؟ طبیعتآ هرگز چنین برخوردی با وی نخواهد شد زیرا او فرزند خانم رجوی است، همانگونه که وقتی فرزند رجوی از مناسبات جدا شد نه تنها فرقه رجوی حرفی در مورد او نمی زند بلکه از لحاظ مال هم حمایت می کند.

البته این استثناها همیشه در مجاهدین بوده، خودی و غیر خودی، هنگامی که مادر خانم مریم رجوی فوت کردند در اردوگاه اشرف مراسمی برای دفن ایشان برگزار شد که گوئی یکی از بالاترین مقامات نه مجاهدین که دنیا فوت کرده، تمام یکان ها با لباس فرم و البته با حضور مسعود و مریم در قبرستان اشرف و با شرکت گارد تشریفات و دسته موزیک و دسته گلهای گرانقیمت ووووو البته با چشمان گریان خانم مریم رجوی بخاک سپرده شد، چرا چون ایشان مادر خانم رجوی بودند اما وقتی یکی از اعضای مجاهدین فوت می کرد با یک خاکسپاری معمولی و ساده دفن می شد و کسی هم اجازه نداشت چه در مراسم خاکسپاری برای متوفی و چه برای کسانی که درعملیلت کشته می شدند اشکی بریزد، گریه گردن برای متوفی ممنوع بود اما برای مرگ مادر خانم مریم رجوی نه، چرا؟ خوب ایشان در هر امری آزاد بودند، عاطفه را در درون انسان ها می کشند و اما وقتی نوبت به خودشان می رسد موضوع فرق می کند، این یعنی خودی و غیر خودی.

مریم رجوی و کودکان جنگ

پرسش این است که تا چه زمانی می توانید از حضور خانوادها و دیدار با اعضای در بند و گرفتار جلوگیری کنید؟ تا کی می خواهید با تهمت افترا تخم کین بپاشید؟ تا کی این اعضای بیمار و فرتوت برای شما زنده خواهند ماند تا شما از وجودشان در اماکن بین المللی ارتزاق کنید؟ و تا کی با واگزاری روح اعضای خود به شیطان می توانید آنان را بر علیه مادران و پدران و عزیزان خود بشورانید؟ آیا این است آن نسخه ای که شما برای مردم ایران می پیچید؟ اما مردم ایران آگاه تر از آن است که شمایان فکر میکنید، مردم این از دیرباز شما و عقیده و راه شما را زیر خروارها خاک چال کرده اند.

لینک به منبع

مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ممانعت-از-دیدار-خانواده-،-نقض-فاحش-حقوق/

ممانعت از دیدار خانواده ، نقض فاحش حقوق بشر

ممانعت از دیدار خانواده ، نقض فاحش حقوق بشرادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نوزدهم می 2020:… در منطق سران فرقه رجوی احساس و عاطفه هیچ جایی نداشته و ندارد، مجاهدین از دورانی که مسعود رجوی بر آن مسلط شد، با بی رحمی و شکستن حرمت های انسانی تشکیلات خود را ادراه کرده و اکنون که خود غایب است وارثین او همین سیاست بی رحمانه را در قبال اعضای دربند خود اجرا می کنند. در تمام دنیا، در زندان ها و حتی در بدترین زندان های دنیا، زندانی حق ملاقات دارد و می تواند حداقل هفته ای یکبار با اعضای خانواده خود دیدار و ملاقات داشته باشد حتی اگر فرد زندانی جنایتکارترین باشد، این قانون را حتی دیکتاتورترین حکومت ها در مورد زندانیان خود اجرا می کنند، بماند که امروزه در کشورهای پیشرفته زندانی در رفاه و آرامش دوران محکویت خود را با تمام امکانات حتی ادامه تحصیل می گذراند، در ایران نیز برای زندانی مرخصی های مشخصی تآیین شده تا بتوانند گاهآ در کنار خانواده و عزیزان خود باشند. ممانعت از دیدار خانواده ، نقض فاحش حقوق بشر 

ممانعت از دیدار خانواده ، نقض فاحش حقوق بشرخانواده از نظر رجوی ( + نامه ای به نخست وزیر آلبانی )

ممانعت از دیدار خانواده ، نقض فاحش حقوق بشر

در منطق سران فرقه رجوی احساس و عاطفه هیچ جایی نداشته و ندارد، مجاهدین از دورانی که مسعود رجوی بر آن مسلط شد، با بی رحمی و شکستن حرمت های انسانی تشکیلات خود را ادراه کرده و اکنون که خود غایب است وارثین او همین سیاست بی رحمانه را در قبال اعضای دربند خود اجرا می کنند.

در تمام دنیا، در زندان ها و حتی در بدترین زندان های دنیا، زندانی حق ملاقات دارد و می تواند حداقل هفته ای یکبار با اعضای خانواده خود دیدار و ملاقات داشته باشد حتی اگر فرد زندانی جنایتکارترین باشد، این قانون را حتی دیکتاتورترین حکومت ها در مورد زندانیان خود اجرا می کنند، بماند که امروزه در کشورهای پیشرفته زندانی در رفاه و آرامش دوران محکویت خود را با تمام امکانات حتی ادامه تحصیل می گذراند، در ایران نیز برای زندانی مرخصی های مشخصی تآیین شده تا بتوانند گاهآ در کنار خانواده و عزیزان خود باشند.

در دورانی که خود شخصآ در زندان بدنام ابوغریب در دوران صدام درعراق بودم، افرادی که از سازمان مجاهدین جدا شده بودیم و توسط سران فرقه با بی رحمی به آنجا تحویل داده شده بودیم با زندانیانی که از کشورهای دیگر عربی و غیرعراقی بودند در یک بخش هم بند بودیم، ابوغریب یکی از بدنام ترین زندان های دنیا بشمار می رفت که در آن مزدوران صدام از هیچ جنایتی در حق زندانی خصوصآ زندانیان ایرانی دریغ نمی کردند، البته به کسانیکه از فرقه رجوی به آنجا منتقل شده بودیم لقب امانتی داده بودند، اما به سفارش فرقه مجاهدین تا می توانستند اذیت و آزار می کردند که مجبور شویم به فرقه رجوع کرده و با التماس از دارودسته رجوی بخواهیم ما را از ابوغریب نجات دهند و دوباره به اردوگاه فرقه رجوی بازگردانند.

اما در همان زندان بدنام ابوغریب درعراق و دیکتاتوری صدام، روزهای سه شنبه روز ملاقات بود و زندانیان غیر ایرانی که خانواده یا فامیلی درعراق داشتند به ملاقاتشان می آمدند و حتی بعضآ ملاقات کنندگان از کشورهای لبنان و یا اردن بودند، بطوریکه ما زندانیان ایرانی قبل از آمدن ملاقات کنندگان به سوله ای برده می شدیم تا با آنان تماس نداشته باشیم.

اما در فرقه رجوی ملاقات خانواده ها با عزیزانشان بطور کلی قدغن است، چرا و به چه دلیلی؟ ترس سران فرقه از دیدار خانواده ها با اعضایشان که اکنون در دوران میانسالی و بیشترشان پیری بسر می برند چیست؟ چرا فرقه رجوی پایش را در یک کفش کرده و سالهاست فریاد مرغ یک پا دارد سر می دهد؟ آیا وجدان صدام دیکتاور را هم ندارند؟ البته بایستی گفت و تآکید کرد که نه، ندارند، اینان از همان روزهایی که رجوی بر سازمان مجاهدین چمره زد تمام تلاششان قطع بندهای عاطفی و سرکوب عشق در درون اعضایشان بوده تا از همین روش بتوانند از انسان ربات فرمانبر بسازند و در این راه هم موفق بوده اند، بطوریکه می توانند مادرانی را که در تشکیلات فرقه مغزشوئی و تربیت کرده اند برعلیه فرزند و دلبند خود بشورانند و می توانند از مادر، این کلمه مقدس و دنیای عشق و عاطفه، اژدهایی بسازند که آماده بلعیدن فرزند یا فرزندان خود است، وای بر شما که با بی حرمتی و لگد مال کردن حق مادران و پدران سالخورده باعث زمین خوردن خود و تشکیلات خود شدید، بدانید که از لعن و نفرین همین مادران و پدران خلاصی نخواهید داشت و روزهای بدتری در انتظارتان است.

راه اندازی بازار شام در تلویزیون ضد مردمی و ضد ایرانی و وادار کردن مادرران به مزدور خواندن فرزند خود دردی از میلیون درد بی درمان شما را دوا نخواهد کرد، این کار نه تنها برای شما منفعتی ندارد بلکه چهره دیکتاتورمابانه خودتان را بیشتر و بهتر به نمایش می گذارد و کار ما اعضای جدا شده از تشکیلات قرون وسطائی شما را در جهت افشای واقعیت ها آسانتر می کند.

رجوی در روزهای اوج خود در دوران پدرخوانده اش صدام در قرارگاه باقرزاده خطاب یه اعضای حاضر در نسشت می گفت: درود بر ماردان و پدرانی که شما را در دامان خود پرورش دادند که امروز شما اینجا هستید، چه شد؟ این خانواده ها همان مادران و پدران هستند اینان همان هایی هستند که فرزندان خود را با بدبختی در دامان خود پرورش داده اند، چه شد که ناگهان مزدور رژیم شدند؟ اگر پدران و مادران اعضای جان بر کف تو مزدور رژیم هستند که بقیه مردم به طریق اولا، نه، اینان مزدور هیچکس نیستند اینان مادر و پدر هستند که عشق فرزندان خود را در سینه دارند و در ایران کسی تلاش نکرده تا در درونشان عشق و عاطفه را بکشد، اما در عوض در درون تشکیلات شما انسان حرمتی ندارد، پدر حرمتی ندارد، مادر حرمتی ندارد حتی همان کسانی که در درون تشکیلات شما آنان را مادر فلانی یا پدر فلانی خطاب می کنید هیچ ارزشی به لحاظ عاطفی برای شما ندارد و برخوردتان با آنان نیز سوری و غیر انسانی است چون شما خودتان هیچگونه احساس انسانی ندارید و برای به قدرت رسیدن تبدیل به زالوهای خونخوار شده اید.

ترس سران فرقه رجوی از خانواده ها البته قابل درک است، دیدار خانواده ها با اعضای خود بطورطبیعی باعث زنده شدن احساسات و عواطف در درون اعضا خواهد شد همان چیزهایی که سالها برای از بین بردنشان سرمایه گذاری کرده اند و همین باعث متلاشی شدن فرقه خواهد شد، البته این امر دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نه.

اگر فرقه رجوی ذره ای در جهت منافع مردم ایران حرکت می کرد و اگر سرسوزنی برای مردم ایران ارزش قائل بود و اگر یک جریان سیاسی واقعی بود اتفاقآ در وحله اول دلسوز خانواده های اعضای خود می شد و آنان را با آغوش باز می پذیرفت وطوری رفتار می کرد که برای خود درمیان مردم ایران آبروی رفته خود را باز یابد، اما متآسفانه چون یک جریان وابسته است تنها برای منفعت خود تلاش می کند، اما تا به کی می تواند این راه را برای بقای ننگین خود ادامه بدهد؟

ممانعت خانواده ها از دیدار با عزیزانشان نقض فاحش حقوق بشر و یک عملکرد وقیحانه ضد انسانی بشمار می رود ک در هیچ دین و آیینی پذیرفته نیست الی در ایدئولوژی عقب مانده فرقه مجاهدین، همانگونه که در بالا اشاره شد عملی که دیکتاتورترین حکومت ها از آن دوری می کنند و برای زندانی هایشان امکان ملاقات و دیدار با خانواده را قانوانی و انسانی می دانند، اما این تنها فرقه بسته و مغز دگم رجوی هاست که با بیرحمی تمام از این عمل انسانی جلوگیری می کند زیرا ترسوترین جریان سیاسی در تاریخ ایران است، ترس هم برادر مرگ است

لینک به منبع

ممانعت از دیدار خانواده ، نقض فاحش حقوق بشر

***

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سخنگوی-مجاهدین-خلق-چه-میگوید-؟/

سخنگوی مجاهدین خلق چه میگوید ؟

سخنگوی مجاهدین خلق چه میگوید ؟ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، چهارم آوریل 2020:… این سخنگوی کاذب مجاهدین این بار به ارتش ایران بند کرده واز سربازان و پرسنل ارتش خواسته که از پادگان ها فرار کنند و در ضمن تآکید کرده هر چقدر می توانند با خود سلاح هم ببرند، واقعآ مغز معیوب اینها را ببینید تا چه اندازه در زمان گذشته کار می کند، اینها خیال کردند که پادگان هم مثل مغازه میوه فروشی سلاح ها را مثل سیب و پرتغال جلوی ورودی چیده و هر کسی هم رد شد حالا یواشکی هم که شده میشود یک دانه ای کش رفت، البته این درخواست بی دلیل هم نیست، در این شرایطی که ویروس کرونا بی وقفه به پیش می تازد ارتش ایران دست بکار شده و به کمک دیگر نیروها آمده و تاثیر فراوانی هم در حمایت از مردم و مبارزه با ویروس مرگبار کرونا داشته. سخنگوی مجاهدین خلق چه میگوید ؟ 

سخنگوی مجاهدین خلق چه میگوید ؟سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

سخنگوی مجاهدین خلق چه میگوید ؟

سخنگوی بی نام و نشان مجاهدین خلق چه می گوید ؟

ادوارد ترمادو، آلمان

آقای ادوارد ترمادو ، آلمان

فرقه رجوی در این روزها که ویروس کرونا دنیا را در کام خود فرو برده شروع به پرت و پلاگویی کرده و برای اینکه در درون ایران مردم را به کام مرگ و نیستی بکشاند هر با یک بهانه تلاش می کند که با پیام های بی منطق مردم را به خیابان بکشاند تا شاید بتواند به اهداف پلید خود دست یابد ، از نظر مردم ایران البته که این پیام ها محتوایی نداشته و به شکرانه خداوند تا کنون کسی کشکی برای فرقه نسائیده.

یک روز از سوی رهبر گمشده پیام صادر می کند که آهای مردم بریزید به خیابان ها و از در و دیوار انبارهای فلان جا بالا بروید و وسایل پزشکی را غارت کنید، این در حالی است که تمام دولت های دنیا از مردم خود می خواهند تا برای در امان ماندن از ابتلا به ویروس در خانه بمانند، یک روز خانم رجوی برای قربانیان کرونا اشک تمساح می ریزد، اما مانند حوادث قبل دست به آمارسازی می زند و تلاش می کند تا افکار عمومی را مخدوش کند، لازم به ذکر است که امروزه در تمام دنیا در رابطه با مبتلایان به این ویروس شفاف سازی درستی وجود ندارد، از امریکا تا اروپا و دیگر نقاط دنیا،.

همانگونه که در بالا اشاره شد به شکرانه خداوند تا کنون کسی چه در درون ایران و چه در خارج از کشور نه کشکی برای فرقه کشتی به گل نشسته رجوی سائیده و نه تره ای خرد کرده، اما دوباره و دوباره این فرقه به تاریخ پیوسته با روداری تمام ناشدنی و وقیحانه دست به انتشار اطلاعیه می زنند آنهم به اسم سخنگوی مجاهدین که نه نامی دارد نه نشانی، احتمالآ هر کسی که هست از زیر بته به عمل آمده البته قصدم بی ادبی نیست اما هر آدمیزادی نام نشانی دارد.

این سخنگوی کاذب مجاهدین این بار به ارتش ایران بند کرده واز سربازان و پرسنل ارتش خواسته که از پادگان ها فرار کنند و در ضمن تآکید کرده هر چقدر می توانند با خود سلاح هم ببرند، واقعآ مغز معیوب اینها را ببینید تا چه اندازه در زمان گذشته کار می کند، اینها خیال کردند که پادگان هم مثل مغازه میوه فروشی سلاح ها را مثل سیب و پرتغال جلوی ورودی چیده و هر کسی هم رد شد حالا یواشکی هم که شده میشود یک دانه ای کش رفت، البته این درخواست بی دلیل هم نیست، در این شرایطی که ویروس کرونا بی وقفه به پیش می تازد ارتش ایران دست بکار شده و به کمک دیگر نیروها آمده و تاثیر فراوانی هم در حمایت از مردم و مبارزه با ویروس مرگبار کرونا داشته، اما مغز سران فرقه هنوز در دروان سالهای قبل از انقلاب کار می کند، اعضای جدا شده از این فرقه همیشه نوشته و تآکید کرده اند که این فرقه هیچگونه اطلاعاتی از درون جامعه ایران ندارد و این مزخرفات سخنگوی بی نام و نشان مجاهدین هم ثابت کننده همین واقعیت است، فرقه رجوی وقتی که می بیند ارتش ایران هم مانند مردم ایران برای فرقه رجوی پشیزی ارزش قائل نیست تلاش می کند تا در صفوف ارتش هم آشوب برپا کند، اما خوشبختانه امروز می بینیم که ارتش در کنار مردم ایران در حال انجام وظیفه است و پرسنل ارتش هم به این فرقه متزلزل وقهی نمی گذارد، البته فرقه رجوی و سرانش دشمن درجه یک ارتش ایران هستند و مسعود رجوی همان کسی است که در ابتدای انقلاب به انحلال ارتش ایران اصرار داشت.

در یک کلام تمام تلاش فرقه رجوی در این شرایط که مردم و تمام کادر پزشکی و دیگر ارگان ها در گیر مبارزه با ویروس کرونا هستند قصدش برپا کردن آشوب در درون ایران است تا با این کار مردم بیشتری از بین بروند ، با این سیاست کثیف که تلاش می کند مردم را به خیابان ها بکشاند قصدش به کشتن دادن بیشتر مردم است چه با ویروس وچه با ایجاد درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی تا با این بهانه بتواند در اروپا مانور سیاسی برپا کند و تقصیرها را گردن رژیم بیندازد، اما بایستی بداند که مردم همه می دانند که در اروپا نه آخوندی حاکم است نه رژیم اسلامی اما شاهد از بین رفتن مردم توسط این ویروس مرگبار هستیم، خصوصآ در ایتالیا، در نقاط دیگر اروپا و جهان هم همینطور، اما فرقه رجوی در تمام اتفاقات از سیل و یا زلزله گرفته تا دیگر حوادث طبیعی تلاش کرده و می کند که بهره برداری غیر انسانی از حوادث کرده و برای خود از نمد نبوده در این جریانات و حوادث کلاهی بدوزد.

سخنگوی مجاهدین خلق چه میگوید؟

لینک به منبع

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود رجوی قبر گمشده اش را ترک کرد تا چه بگوید و چرا؟

همچنین: