مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بسصابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم ژوئیه 2019:… در اوان کار باندرجوی به هر وسیله ای متشبث شد که مانع گفتگوهای برجام شود. وقتی که موفق نشد، توافق برجام را یک شکست برای ایران تلقی کرده و وعده میداد که همین روزهاست که رژیم ایران سرنگون میشود و همه چیز بخیر و خوشی بنفع آنها تمام خواهد شد! این گروه شارلاتان بر سرموضع اش نماند و زمانی که ترامپ شمشیر ضد برجامی خود را از رو بست، باند رجوی دوباره گفت که اساسا برجام نتیجه ی مماشات غرب بوده ، بنفع ایران است و باید که برچیده شود! مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس .

مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بسسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

مجاهدین  تنها از طرف اسرائیل حرف زدند و ابتکار شخصی نداشتند!

18تیر 1398

در اوان کار باندرجوی به هر وسیله ای متشبث شد که مانع گفتگوهای برجام شود. وقتی که موفق نشد، توافق برجام را یک شکست برای ایران تلقی کرده و وعده میداد که همین روزهاست که رژیم ایران سرنگون میشود و همه چیز بخیر و خوشی بنفع آنها تمام خواهد شد!

این گروه شارلاتان بر سرموضع اش نماند و زمانی که ترامپ شمشیر ضد برجامی خود را از رو بست، باند رجوی دوباره گفت که اساسا برجام نتیجه ی مماشات غرب بوده ، بنفع ایران است و باید که برچیده شود!

بدین ترتیب ، خواننده ی محترم التفات دارد که با چه گروه شارلاتان وماکیاولیستی روبرو بوده وهست !

بهتر است ، خوشحالی  فرقه ی رجوی را از رسانه های خود دریابیم :

” کار توافق احمقانه «برجام» به جاهای باریک کشیده ،  آمریکا اساساً از آن خارج شده ،  طرف‌ حسابهای اروپایی به‌رغم این‌که در«حرف» از آن حمایت می‌کنند، اما در عمل رغبتی برای حمایت از آن نشان نمی‌دهند. روس‌ها و چینی‌ها هم حداقل تا اینجا کاری برای نجات آن نکرده‌اند. حجم مبادلات تجاری تمامی این‌ها با آمریکا هم تک به تک آن‌چنان بالا است که بعید است هیچ‌کدامشان روابط اقتصادی خود با آمریکا را به‌خاطر نفت رژیم به خطر بیندازند”.

یعنی درجریان این چند سال مذاکرات نفس گیر ، همه احمق بودند وازجمله اربابان رجوی؟!

واقعیت آنست که برای علاج بحران های لاعلاج سیستم آمریکائی ، ترامپ که یک ناسیونالیست افراطی ( فاشیست نوع قدیم ) آمریکائی است، برسر کار آمد که بقول خودش ،کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری  ها چنان پر مخاطره سازد که سرمایه گذاران راهی جز خواباندن سرمایه ی خود درامریکائی که نصف امکانات مالی اش را ازدست داده ، نداشته باشند تا ازاین طریق درآمریکا ایجاد اشتغال شود ورونق اقتصادی روی بدهد که البته ظاهرا 3درصد هم اشتغال ایجاد شده است!

مسئله ی اساسی آمریکا همین است و البته برای توجیه آن ، باید اتهاماتی برایران که ربطی به مسئله ی اصلی ندارد، وارد نماید تا افکار عمومی خود را قانع نماید!

با این وصف ، خروج ازبرجام دراین راستا و درمسیر توجیه سیاست اصلی ترامپاست که باید مورد بررسی قرار گیرد.

این ازاین!

اروپا هم بنوبه ی خود در دایره ی این فشار ترامپ قرار دارد ودر حمایت ازایران که قدری ترمز آمریکا را بکشد، منافعی دارد!

حال که این ترمز کشیدن ناکافی بنظر میرسد ، مربوط به بی استخوانی رهبران اروپا ونیز تضاد منافع خود اروپائیان میباشد که ممکن است افکار عمومی اروپایی پیشرفته تر ازآمریکا ، درموقع خود، نقش مهم خود درجلوگیری ازاین تسلیم طلبی اروپا رابازی کند. کاری که دیر وزود دارد ولی سوخت وسوز ندارد!

باوجود قبول اینکه اروپا مشترکات ومنافع بیشتری با آمریکا دارد، اما ازبابت زورگویی های آمریکا از خیال آسوده برخوردار نیست ومجبور است  بطور لنگ لنگان مخالفت هایی با آمریکا داشته باشد!

دیگر اینکه، آمریکا حضور تدریجی جامعه ی چند قطبی را برسمیت نمیشناسد ومعتقد است که تنها مذاکره ای ارزش دارد که صرفا با آمریکا انجام گیرد وفضولی دیگران دربین نباشد!

مذاکره ای که تکلیف اش جز تسلیم کامل دربرابر امرونهی های او نیست والبته این گناه جمهوری اسلامی ایران نیست که  اقلا نمیتواند با تمام این امر ونهی ها، همگامی کند!

روسیه وچین ، ازوضعی متفاوت برخوردارند وبعنوان کشورهایی که مثل ما مورد تحریم وآزار واذیت آمریکا قرار دارند ، قاعدتا قاطعیت بیشتری نشان خواهند داد که عملا میدهند والبته دراین کار منافع ملی خود و گریز ازجنگ را بعنوان کشورهای بالنده که احتیاجی به جنگ ندارند ، درمد نظر قرار داشته و لزوما کم وبیش محتاطانه عمل میکنند.

درادامه :

” رژیم از نقطه برجام به بعد با خیال راحت و با سرمایه‌گذاری مشترک با تمامی قدرتهای اتمی جهان فناوری هسته‌ای‌ خود را ارتقا می‌دهد، بدون این‌که کسی «موی دماغش» بشود، سهل است کمکش هم می‌کنند، کارشناس می‌فرستند، تجهیزات ارسال می‌کنند، آموزش می‌دهند “.

معنی مذاکره همین است عزیز!

چیزهایی میدهند وچیزهایی بدست میآورند !

بنظر میرسد که باند رجوی فرق بین مذاکره وتسلیم را درک نمیکند!

پس آن موقع که میگفتید که ایران با امضای برجام  تسلیم شده ، دروغ میگفتید؟!

بازهم :

” وال‌استریت معتقد است بزرگ‌ترین دستاورد خامنه‌ای در برجام، نه کاهش تحریم‌های اقتصادی بلکه به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی برای برنامه تسلیحات اتمیش بود که اینک با سیاست جدید آمریکا اساساً به خطر افتاده است “.

این مشروعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ودرقبال بجان خریدن زحمات، هزینه ها وتحقیقات دانشمندان جوان ما به ایران داده شده واگر آمریکا آنرا قبول ندارد، کاری عیر قانونی ودرسرپیچی از مصوبات شورای امنیت که خود یکی ازاعضای دائمی ومهم آنست ، حرکت میکند!

ضمنا، لازم به توضیح اضافی نیست که ایران قانونا وشرعا دنبال تسلیحات اتمی نیست وسران کشور این موضوع را بارها وبا صراحت لازم مطرح کرده اند!

همچنین :

” حال گو که لابی‌های چاق و چله رژیم، مجاهدین را به جنگ‌طلب بودن و هزار جرم‌ ناکرده دیگر متهم کنند. مقاومت و مردم ایران سرانجام سر مار را در عمق لانه‌اش به سنگ خواهند کوبید “.

خواسته ها وموجودیت شما ارتباطی با مردم ندارد وبنابراین مجبورید که دور مردم خط بکشید!

وقتی این خط را کشیدید وزمانی که بیشتر دریافتید که قابل توجه شاید وباید سلطه گران هم نیستید وخود درچنبره ی افکار مالخولیایی خود به زندگی نباتی مشغولید ، متوجه خواهید شد که این کارها ازشما برنمیآید و ممکن است تداوم این نوع زندگی ، زندگی نباتی درون تشکیلاتی خود را به جمادی تبدیل کنید!

صابر  تبریزی

مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

صابر تبریزی

***

Bolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already UnderwayBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-و-خودسوزی-ها-چهره-واقعی-فرقه/

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدینصابر تبریزی، ایران اینترلینک، ششم ژوئیه ۲۰۱۹:… چرا قربانیان این خود سوزی ها را از بچه ها و گماشتگان نزدیک خود انتخاب نکردید و با گفتن ” بچه ی همسایه است که برای دهان گرگ مناسب تر است ” ، چنین ساده دلانی را به کام آتش کشیدید وفدا و صمیمیت خود را که همیشه مدعی آن هستید، به کنار گذاشتید؟! چرا با این کارهای وحشیانه به دادگاه های فرانسه اجازه ندادید که طی یک شرایط آرام وبصورت علنی ، تشکیل جلسه داده ومریم را که اگر بیگناه بود تبرئه کند وبجای آن دست به شانتاژ وسابوتاژ زدید؟ مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین 

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین 

نه جرات حمایت از خودسوزیها را دارد و نه آنرا محکوم میکند!

۱۵تیر۱۳۹۸

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین

دراینجا صحبت از دستگیری مریم رجوی در اواخر خرداد ۱۳۸۲ درفرانسه است که مدت ایام این بازداشت، با داد و ستدهای معمول درعرض مدت کوتاه ۱۷ روزه پایان یافت و آنچه که فراموش نشد، خودسوزی های سازمان یافته ی باند رجوی بود که چندین نفر را بشکل فجیعی قربانی نمود!

داستان مربوطه با عنوان ” سالگرد آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی و بازگشت به اورسوراواز” طی ۴۵ صفحه در رسانه های باند رجوی گردآوری شده و من بعد از مدتی توانستم این داستان بلند را خوانده و صفحه ای مهــمی ازآن استخراج کرده ونظر خود دراین باره را ، طـی این یادداشت کوتاه ارائه دهم!

درقسمتی ازاین داستان طویل آمده است :

” آن‌روز، حاصل یک خیزش ۱۷روزه در شرایطی بسیار تیره‌وتار بود. موجی از تظاهرات، اعتصاب‌غذا و تحصن، هر روز جریان داشت. تنها طی سه روز، ۱۶تن از ایرانیان در شهرهای پاریس، برن، رم، لندن، اتاوا، آتن و نیکوزیا و همین‌طور در ایران (سه نفر در تهران، دو تن در مشهد و یک نفر در شهر بابل) دست به‌ خودسوزی زدند. دو نفر از آنها، صدیقه مجاوری، ۴۴ساله مقیم فرانسه و ندا حسنی ۲۵ساله، مقیم کانادا، به‌ترتیب در پاریس و لندن خودشان را به ‌آتش کشیده و جان سپردند “.

چرا قربانیان این خود سوزی ها را از بچه ها و گماشتگان نزدیک خود انتخاب نکردید و با گفتن ” بچه ی همسایه است که برای دهان گرگ مناسب تر است ” ، چنین ساده دلانی را به کام آتش کشیدید وفدا و صمیمیت خود را که همیشه مدعی آن هستید، به کنار گذاشتید؟!

چرا با این کارهای وحشیانه به دادگاه های فرانسه اجازه ندادید که طی یک شرایط آرام وبصورت علنی ، تشکیل جلسه داده ومریم را که اگر بیگناه بود تبرئه کند وبجای آن دست به شانتاژ وسابوتاژ زدید؟

بعد :

” … تا رهبری و هدایت‌کنندگان این مقاومت، با پاکبازی تمام‌عیار، راه و مسیری تماماً صادقانه و خالصانه را طی نکرده باشند، هرگز نسلهای پیرو آنها هم از چنین کیفیتهای بالایی برای فدا و نثار برخوردار نخواهند شد. پس باید سرچشمه این فداکاریها را در راهبران و راهنمایان این نسل دید. امری که اکنون دیگر نه‌تنها پشتیبانان این مقاومت بلکه همهٴ ناظران جهانی این مقاومت به‌ درخشش، پاکی، حقانیت و توان انگیزانندگی این ‌راهنمایان اذعان می‌کنند و حتی از تأثیر این رهبری بر خودشان به ‌زبانهای مختلف سخن می‌گویند “.

به گواهی هزار نفر ازافراد جدا شده از سازمان ، هنوز کسی نمیدانسته که مریم کنج عافیت گزیده وبا رها کردن اعضای سازمان دربیابان های عراق ، جیم شده وبه زندگی تجملی وشاهانه ی خود در پاریس مشغول است!

این امر چه قرابتی با صداقت وخلوص دارد؟!

تازه ، اگر این حادثه اتفاق نمیافتاد واحتیاج به خود سوزی ها درمیان نبود ، احتمال داشت تاحالا هم این اعضای بیچاره از فرار ناجوانمردانه ودزدکی مریم وتنها گذاشتن یاران؟! بی خبر میماندند!

ضمنا ، کسی جز دشمنان مردم ایران که منافع خاص خود دراین عرصه را دارند، رهبر این باند مافیایی را فداکار ندانسته وازاین بابت، اعتباری برایش نمیگذارند ومیدانند که تا هوا ابری شد، این زن وشوهر دریده ، جان خود را برداشته و درتفرج گاه ها وخانه های مجلل ، مخفی خواهند شد!

سپس :

” آنتونیو استانگو، دبیرکل شبکه سازمانهای مدافع حقوق‌بشر در حوزه اروپا ومدیترانه و رئیس کمیسیون ایتالیایی حقوق‌بشر هلسینکی خطاب به ایرانیانی که در اور گرد آمده‌اند، می‌گوید: «من بیش‌از یک دهه است که به‌خوبی با این مقاومت آشنا هستم و با خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده این مقاومت هم دیدار کرده‌ام و با عقاید و نظرات ایشان به‌خوبی آشنا هستم. هرکس که با سخنان و نوشته‌ها و کتابهای مریم رجوی آشنا باشد و بداند که خانم رجوی مبلغ اسلام دموکراتیک و بردباری است …”.

اگر خوب میشناسید ، شمه ای از زندگی نکبت بار این اعضای عادی سازمان را هم باید ذکر میکردید؟!

شما عالیجناب ایتالیایی!

آیا آثار این عقاید مریم- ودراصل مسعود- را درتشکیلات انها مشاهده کرده اید ؟!

اگر کرده اید ، آیا این وضعیت غیر انسانی دراین تشکیلات را که بغایت ضد دموکراتیک است ، قبول دارید؟!

ممکن است ، شمه ای از عواقب اسلام دموکراتیک وبردبار مریم را با شاهد مثال آوردن در تشکیلات رجوی ذکر کنید؟!

آیا نمیدانید که این اسلام دموکراتیک رجوی ، حق یک تماس تلفنی ساده را ازاعضای سازمان سلب کرده وبه آنها میگوید که اگر انقلاب مریم ( بودن همه ی امور فردی واجتماعی تا آخرین قطره اش در دست رجوی ) قبول دارند، باید که دشمن اعضای خانواده ی خود بوده وکوچکترین ابراز عاطفه ای با آنها نداشته باشد؟!

همینطور :

” یک هفته بعد، مسعودرجوی پس‌از آزادی رئیس‌جمهور مقاومت‌ ، در این‌باره گفت‌: «بدون هیچ مبالغه، از صدها خودسوزی دیگر با پیام مریم، و با خواهش و التماس و استدعا از راه دور و از نزدیک، هم مستقیم و هم غیرمستقیم، ممانعت گردید و از مسئولان سازمان‌مجاهدین که در این خصوص، به‌غایت، همکاری و تفاهم داشتند، سپاسگزارم “.

این یک دروغ محض است !

پادوان شما درداخل عراق ازاعضای مفلوک سازمان تعهد گرفته بودند که مانند دیگر فرقه های درحال زوال ، دست به خودکشی جمعی بزنند و صحت این حرف من ، توسط صدها نفر اعضای جدا شده که با آنها ملاقات داشته یا متن مصاحبه ها وخاطراتشان را خوانده ام ، به ثبوت رسیده است!

البته رفتن راه دراز ضرورتی ندارد وبا مشاهده ی اینکه رجوی ها از ملاقات وحتی تماس تلفنی آزادانه ی اعضاء دربند خود با خانواده هایشان ، چقدر وحشت دارند ، چرا مانع حضور خبرنگاران دموکرات ومستقل درمقر این اسرا هستند و … ، حقایق برهر انسانی با هوش زیر متوسط هم روشن است!

صابر  تبریزی

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین

سایت ایران افشاگر سایت رسمی مجاهدین خلق 

***

قربانیان مریم رجوی خودسوزی ها بدستور مریم رجوی پاریسسخنگوی وزارت خارجه فرانسه: این گروه (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) بشدت غیردموکراتیک و خشن است

قربانیان مریم رجوی خودسوزی ها بدستور مریم رجوی پاریس

قربانیان مریم رجوی خودسوزی ها بدستور مریم رجوی پاریس

قربانیان مریم رجوی خودسوزی ها بدستور مریم رجوی پاریس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کاسه-گدایی-مریم-رجوی-در-آلبانی/

کاسه گدایی مریم رجوی در آلبانی

کاسه گدایی مریم رجوی در آلبانیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، اول ژوئیه ۲۰۱۹:… “مریم رجوی طی سخنانی در این گردهمایی گفت:‌ حضور شما در خانه مقاومت ایران قبل از هرچیز پیام همبستگی به ‌مردم به‌جان آمده‌یی است که برای به زیر کشیدن فاشیسم دینی لحظه شماری می‌کنند. جای اشرف در قلب ایران است”. مقاومت ازچه قماشی؟ آنجا که یک اسارت گاه است ، مقاومت ساکنانش چیزی جز اعتراض به مریم بعنوان زندانبان بی رحم خود ، نخواهد بود وآیا این بیچارگان به خود برگشته وخصلت انسانی خود را بازیافته ودربرابر مریم مقاومت میکنند؟؟!! ضمنا، بطوری که گفته شده، اشرف با مشخصات فوق ، جایی در قلب ایران ندارد و خانواده های گرفتار ، آنجا را همردیف زندان های معروف ابو قریب، گوانتاناما ، باستیل  و … میدانند!. کاسه گدایی مریم رجوی در آلبانی ! 

کاسه گدایی مریم رجوی در آلبانیThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend

کاسه گدایی مریم رجوی در آلبانی !

۱۰/۰۴/۱۳۹۸

براساس گزارش رسانه های رجوی:

” روز هشتم تیر یک هیأت بین‌المللی از اشرف ۳ در آلبانی بازدید کرد و یک کنفرانس بین المللی با حضور مریم رجوی برگزار شد. در این کنفرانس تحت عنوان «رژیم آخوندی منبع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه، مقاومت ایران پیام‌آور صلح و آزادی» پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و مذهبی از اروپا و استرالیا شرکت دارند. در این کنفرانس، سخنرانان بر لزوم اتخاذ یک سیاست قاطع برای مقابله با جنگ‌افروزی و تروریسم رژیم و حسابرسی از آخوندها به‌خاطر نقض حقوق بشر و جنایات آن علیه مردم ایران تأکید کردند “.

خواننده ی محترم لابد اطلاع دارند که منظورازاشرف ۳، قلعه ی مانز درآلبانی است که آزادی ۳هزار ازفرزندان مردم ایران که بدلایل مختلف وبا نیات بعضا خوب به مجاهدین پیوسته و طی سلسله نشست های مغزشوئی مسخ شده وبه بند کشیده شده اند!

مریم که درحال حاضر موقعیت نامطلوبی در فرانسه دارد وازسوی دیگر براثر واهمه از ریزش نیرو ، عمده اوقات خود را در این قلعه میگذراند!

البته ماهیت این سخنرانان در جایی که میدانند انسان های زیادی تحت اسارت همین مریم اند وبدون اینکه کک شان بزند دراین اسارتگاه حضور یافته وبه تایید مریم میپردازند ، روشن است وجای تعجبی هم ندارد که بخاطر خوشآیند مریم وگاه خوشایند کسانی که آنها را ساپورت مالی میکنند ، ایران تحت محاصره ی بشدت غیرقانونی وظالمانه را که حکم نسل کشی برعلیه مردم ایران دارد ، به گناه های ناکرده متهم اش میکنند!

درادامه :

“مریم رجوی طی سخنانی در این گردهمایی گفت:‌ حضور شما در خانه مقاومت ایران قبل از هرچیز پیام همبستگی به ‌مردم به‌جان آمده‌یی است که برای به زیر کشیدن فاشیسم دینی لحظه شماری می‌کنند. جای اشرف در قلب ایران است”.

مقاومت ازچه قماشی؟

آنجا که یک اسارت گاه است ، مقاومت ساکنانش چیزی جز اعتراض به مریم بعنوان زندانبان بی رحم خود ، نخواهد بود وآیا این بیچارگان به خود برگشته وخصلت انسانی خود را بازیافته ودربرابر مریم مقاومت میکنند؟؟!!

ضمنا، بطوری که گفته شده، اشرف با مشخصات فوق ، جایی در قلب ایران ندارد و خانواده های گرفتار ، آنجا را همردیف زندان های معروف ابو قریب، گوانتاناما ، باستیل  و … میدانند!

بازهم :

“روزهای ۲۲ و ۲۳خرداد نخست وزیر ژاپن برای میانجی گری با پیام رئیس جمهور آمریکا در تهران بود … در همان روز در نزدیکی سواحل ایران در دریای عمان به یک نفتکش ژاپنی حمله کرد. بیشتر از این نمی‌شد میهمان میانجی را تحقیر کرد. آخوندها حتی برای حمله به کشتی صبر نکردند شینزو آبه از تهران برود “.

ژاپن که اصل قضیه است ، دلیلی برای دست داشتن ایران دراین قضیه ندید واین ادعاها را نپذیرفت.

با توجه به جمیع جهات، این عمل نمیتوانسته ازایران سربزند وباید تحقیق کرده ودانست که چه کشورهایی دراین خرابکاری که به قصد ضربه زدن به ایران انجام گرفت ، نفع داشته اند!

سپس :

” و درست یک هفته بعد در ۳۰خرداد حمله موشکی بسیار تحریک آمیزی به هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز آب‌های بین المللی در خلیج فارس صورت گرفت “.

این هواپیمای بی سرنشین ، با وجود اخطارهای مکرر ایران دایر بر ترک آبهای سرزمینی ایران ، سرنگون شد واگر تحریکی دربین بوده ، کار دولت آمریکا یا جنگ طلبان معروف بوده است!

دوباره :

” آیا بعد از همه حملات اکنون این واقعیت ساده به‌مدافعان سیاست مماشات تفهیم شده است که سرچشمه جنگ در خاورمیانه همین رژیم است یا این‌بار می‌خواهند به آخوندها جایزه صلح بدهند “؟

اگر حرف های برشمرده شده توسط مریم ، متهمی داشته باشد ، نظام آمریکا ونوکران اسرائیلی وعربستانی آنست و مریم دراین بین ، صرفا نقش یک وکیل مدافع نالایق را ایفا میکند!

همینطور :

“آزادی و دمکراسی و حقوق بشر حق مردم ایران است “.

با شما موافقم مریم جان!

البته سئوالی هم دراین مورد دارم وآن اینکه آیا قبول دارید که زیردستان برده صفت شما هم ازاهالی ایران هستند؟!

اگر هستند چرا آزادی و … ازآنها ستانده شده است؟!

این موضوع را بخاطر داشته باشید که من بشخصه روزی را که این اسرای شما ازآزادی کم وبیش موجود درایران بهره مند گردند ، جشن خواهم گرفت!

همینطور :

” یک جنبش عظیم در مقابل آخوندها صف‌آرایی کرده و آماده خیز برداشتن است؛ جنبش رزمنده جوانان آگاه و محروم‌؛ طوفان خواست‌های سرکوب شدگان، غارت‌شدگان و تهیدستان “.

اگر این جنبش مورد ادعای شما مال غارت شدگان وتهیدستان هستند ، حضور دوستان شما که دشمنان این تهیدستان در سراسر جهان وعوامل امپریالیزم هستند ، معنی نداشته واگر داشته در راستای تزویر وفریبکاری بوده است!

همچنین :

” من از جانب مقاومت ایران در همان روز امضا توافق تأکید کردم که برای جلوگیری از جنگ در منطقه، کشورهای ۱ +۵ «باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند و این ضرورت را به‌عنوان یک اصل بنیادین وارد هر گونه توافقی کنند”.

مقاومت وتسلیم دو مقوله ی متضاد هستند ودر زمانی که شما تسلیم کامل ایران را میخواهید، چگونه میتوانید ازطرف ” مقاومت “؟؟!! این تسلیم را مورد پشتیبانی قرار دهید؟!

صابر  تبریزی

کاسه گدایی مریم رجوی در آلبانی !

https://iran-interlink.org

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/با-این-وصف،-باند-رجوی-معطل-چیست-؟/

با این وصف، باند رجوی معطل چیست ؟

با این وصف، باند رجوی معطل چیستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۹:… محمد محدثین که ” ملیجک ” ترین ” ملیجک ” دربار رجوی است ، درتکرار ترهات دائمی باند رجوی میگوید : ” محدثین گفت : حمله به کشتیهای غیرنظامی و سایر اقدامات جنگ‌افروزانه رژیم آخوندی در منطقه بار دیگر بر این حقیقت صحه می‌گذارد که تنها راه صلح و امنیت در خاورمیانه سرنگونی رژیم آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی است. هر چیزی کمتر از این بحران و جنگ در منطقه را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کند “. با این وصف، باند رجوی معطل چیست ؟

با این وصف، باند رجوی معطل چیستمحمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

با این وصف، باند رجوی معطل چیست ؟

۰۵/۰۴/۱۳۹۸

محمد محدثین که ” ملیجک ” ترین ” ملیجک ” دربار رجوی است ، درتکرار ترهات دائمی باند رجوی میگوید :

” محدثین گفت : حمله به کشتیهای غیرنظامی و سایر اقدامات جنگ‌افروزانه رژیم آخوندی در منطقه بار دیگر بر این حقیقت صحه می‌گذارد که تنها راه صلح و امنیت در خاورمیانه سرنگونی رژیم آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی است. هر چیزی کمتر از این بحران و جنگ در منطقه را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کند “.

این ادعا درهیچ جلسه ی معقوق ومنطقی به اثبات نرسید وبنابراین نمیتوان به حل مسئله ای که صورتش از بیخ وبن غلط است ، صحه گذاشت !

ناظران وکارشناسان آلوده نشده به رسانه های مسلط امپریالیزم- صهیونیستی – که متاسفانه این یکی هنوز هم قادر به بازی دادن افکار عمومی جهان هستند- با توضیحات منطقی خود نشان داد که هم مدرکی دراین مورد وجود ندارد وهم عاقلانه نیست  که ایران که برای مرتفع ساختن مشکلات مردم   وتوسعه ی کشور – که چاره ای هم جز این توسعه ندارد- احتیاج به آرامش دارد ، به این کارها دست بزند!

در تحلیل مسائل ، رسم برآنست که تحلیلگر با خود طرح کند که این یا ان کار چه سودی برای کسی یا کشوری دارد وآنگاه اعلام نظر میشود.

بدین ترتیب، هیچ تحلیل گر منطقی وبی غل وغش ، هرگز وجود سودی دراین کشتی زنی های متشنج کننده ی منطقه زا برای ایران متصور نمیشود وبطور طبیعی ، ناوارد بودن این اتهام را رد میکند!

ازاین نقطه نظر عاقلانه است که بسادگی میتوان گفت که محدثین بطور بی شرمانه ای دروغ میگوید واستنتاجاتش ازاین دروغ ها، وجاهت منطقی ندارد!

ضمنا، نوشته های اخیرتر وابستگان باند رجوی نشان میدهد که به اندازه ی قابل تاملی از آلترناتیو شدنشان توسط جهانخواران دلسرد شده وهر روز که میگذرد سعی میکنند با انکار کارها ونوشته های همین یکسال اخیرشان که استمداد شبانه روزی از آمریکا برای حمله به ایران وسپردن زمام امور بدست آنها بود ، فاصله گرفته و بگویند که ازاول هم یک پا متکی به حمایت مردم بودند!

دراین مورد کار بجایی رسیده که عمله های قلم بدست رجوی ، اندک اندک مینویسند که رژیم فعلی ایران برای آمریکا خوب است وآمریکا سودی درحمله ی نظامی به ایران ندارد وبنابراین حمله نخواهد کرد؟!

این چرخش اساسی وعوض کردن سریع نظریات درمورد حمله ی آمریکا- که تنها امید باند رجوی باین مسئله بود- قابل تامل است!

آیا این روحیه ی جدید ، سبب درهم ریختگی عصبی و احیانا تشکیلاتی دراین گروه ضاله نخواهد شد؟

باید منتظر شد ودید که چه خواهد شد ولی ازحالا هم میتوان تصور کرد که باند رجوی در بدترین ایام زندگی ننگین خود بسر میبرد و اعضای خانواده های گرفتار، لازم است که از هرمفری که پیدا شود ، برای بهتر شدن وضعیت فرزندانشان اقدامی کنند!

البته اقدامی که سخت است ولی چاره ای هم جز آن نیست !

اعضای خانواده ها به تجربه دریافته اند که طی نبرد های سخت بوده که توانسته اند امتیازاتی از رهبران – یا بهتر بگویم رهبر – که حالا تکلیف او بقدر کافی روشن نیست – باند رجوی بگیرند!

آنها که دهه هاست که مردم را ازمعادلات خو حذف کرده وهربدی که ممکن بود برعلیه آنها کردند ، دوباره میگویند که با توسل به مردم است که قدرت را در دست خواهند گرفت!

چیزی که هرگز امکانش وجود ندارد و خود را مانند غریقی نشان میدهند که به هر پر کاهی متوسل میشوند!

خواندن مقاله ی آقای امیر کارگر در وبسایت های رجوی ، وضع فلاکت بار این فرقه ی مستبد وضد ملی را بروشنی تمام به تصویر میکشد!!

صابر  تبریزی

با این وصف، باند رجوی معطل چیست ؟ مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

***

محمد محدثین و اعتراف به ترور و کشتار در مقابل دوربین مخفی:

 محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران(معرقی محمد سید المحدثین شکنجه گر زندنهای صدام)

Moammad Mohaddesin MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRIMohammad Mohaddesin 

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفشورای رهبری ، بهانه ایی برای شروع تجاوز ( سوء استفاده جنسی رجوی از زنان صدای دبیر دوم سفارت امریکا را هم در آورد)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-باند-رجوی-بمنظور-دعوت-از-دشمنا/

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بودصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۹:… بار دیگر خاطر نشان میسازم که شما نه افشاگری که دعوت از دشمن برای حمله به ایران و رواج ایران هراسی کردید! ادعاهای شما و اربابتان آنقدر سخیف است که دولت ژاپن ( بعنوان یکی از زیر دستان آمریکا وصاحب کشتی خسارت دیده) صراحتا گفته که دلایل آمریکا دال بردست داشتن ایران در حمله به کشتی ژاپن به هیچ وجه قانع کننده نیست وباید که مدارک معتبری ارائه دهد! ملوانان نجات یافته هم – که اتفاقا یکی از آنها ژاپنی بوده- نظری برخلاف آمریکا وشرکایش داده و ملوان ژاپنی گفته است که کشتی ها توسط نیروهای غیرایرانی وازهوا مورد هدف قرار گرفته اند! – تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود .

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بودگردهمایی بقایای مجاهدین خلق در بروکسل و واشنگتن

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود!

۲تیر۱۳۹۸

رسانه های رجوی برای حل مشکلات ساختاری این تشکیلات مستبد وتمامیت خواه ، مجبور به ایجاد حباب های مقطعی هستند!

برگزاری تظاهرات بی رونق وغیر مرتبط با مشکلات مردم ایران که دربعضی جاهای اروپا وآمریکا انجام شد ، درهمین راستاست!

بدون اینکه این تظاهرات اثری بر زندگی مردم داشته باشد ، تمام شد ودرد بی درمان رجوی ها حل نگردید!

اما رجوی ها آنقدر پررو تشریف دارند که خود را به نفهمیدن زده ، کارهای بچه گانه ی خود را بزرگ جلوه داده ودست از ” ظفرنامه ” نویسی بردارند!

پاراگراف های زیر، برگرفته از یکی ازاین ” ظفرنامه هاست :

” برگزاری دومین تظاهرت پرشکوه ایرانیان آزاده، اشرف نشانان و یاران مقاومت در واشنتگن به یقین آن روی سکه ی واقعیتی بنام «وجود آلترناتیو دمکراتیک» در مقابل جباریت و بربریت ولی فقیه در ایران می باشد “.

شرکت کنندگان دراین کارناوال های دلقک بازی گونه ، درمیان پلاکارهای بزرگ و خوش رنگ ، گم وگور شده بود و شعارها درسمت وسوی دعوت ازدشمنان ” خلق قهرمان ایران ” برای حمله به سرزمین این ” خلق ” بود وما رابطه ی علت ومعلولیتی بین این دو- آلترناتیو دموکراتیک وخیانت به وطن- ندیدیم ودربرابر اطلاعات بیشتری درمورد رشته نخ هایی که باند رجوی را به دشمنان ایران وصل میکند، بدست آوردیم!

درقسمت دیگری ازاین ” فتح نامه  ” کذائی آمده است :

” این تظاهرات در حالی با موفقیت به انجام رسید که خامنه ای طی هقته های اخیر با ایجاد تنش های تصنعی و صدور تروریسم تلاش زیادی بخرج داده است تا نگاه مردم و جامعه سرکوب شده میهن امان را به خارج از مرزها و دشمن فرضی معطوف نماید “.

هیچ تلاشی ازطرف ایران برای کارهای تروریستی انجام نشد وتنها دفع تجاوزی بود که با بهپاد سوپر مدرن امریکا به کشور ما شده بود واین کار بعد از اعلام سیگنال های خاص وهشدار های لازم،  جنبه ی کاملا قانونی داشته است!

نه تنها جنبه ی قانونی مسئله مهم است، نشان دادن قدرت دفاعی ایران برای امریکا که چه بسا این بهپاد را برای ارزیابی این موضوع هوا کرده بود ، ارزش علمی زیادی دارد!

همچنین :

” …به هر میزان که رژیم آخوندی با تمامی باندهای قلابی و آبروباخته اش تلاش دارد تا بر واقعیت های موجود در درون جامعه خاک بپاشد و با سیاست های مخرب خود اذهان عموم را منحرف نماید، به همان میزان نیز این افشاگری ها و حرکات های اعتراضی بر روح و روان مردم تشنه به آزادی تاثیر گذاشته و آنان را برای تغییر و تحولات دمکراتیک و برهم زدن این بساط ننگین آماده و هوشیار می کند “.

مشکل در فرضیه  ی  غلط شما ست که ایران را که به صبوری نشسته ، متهم به کارهای نامربوطه کرده وآنگاه نتایج دلخواه وطبعا نادرست خود را ازآن میگیرید!

باردیگر خاطر نشان میسازم که شما نه افشاگری که دعوت ازدشمن برای حمله به ایران ورواج ایران هراسی کردید!

ادعاهای شما واربابتان آنقدر سخیف است که دولت ژاپن ( بعنوان یکی از زیر دستان آمریکا وصاحب کشتی خسارت دیده) صراحتا گفته که دلایل آمریکا دال بردست داشتن ایران در حمله به کشتی ژاپن به هیچ وجه قانع کننده نیست وباید که مدارک معتبری ارائه دهد!

ملوانان نجات یافته هم – که اتفاقا یکی از آنها ژاپنی بوده- نظری برخلاف آمریکا وشرکایش داده و ملوان ژاپنی گفته است که کشتی ها توسط نیروهای غیرایرانی وازهوا مورد هدف قرار گرفته اند!

خواننده ی محترم!

با مشاهده ی این مسائل، دشمنی غدارتر و دروغگویی بیشرم تر از مجاهدین خلق را سراغ دارید؟!

آیا برقراری دموکراسی وآزادی، به هیکل چنین جریانی میخورد؟!

صابر  تبریزی

تظاهرات باند رجوی بمنظور دعوت از دشمنان برای حمله به ایران بود مریم رجوی و خودسوزی ها . مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

https://iran-interlink.org

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-های-مریم-اسارت-نتایج-بهتر-از-گذشته/

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد دادصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئن ۲۰۱۹:… الحق که رنگ و تعداد پلاکاردهای بنمایش گذاشته شده که بمنظور از دید پنهان کردن تعداد کم تظاهرات کننده ها بود، ازنظر تلون و درخشندگی و زیادی تعداد ، بارزترین چیزی بود که بچشم میخورد! شما که تجربه ای از آزادی ندارید ، طبق کدام سابقه ی ذهنی این حرف را مطرح میکنید؟! از دیگران شنیده اید یا درجایی خوانده اید؟! البته درمورد آزادی فردی تا حد پایمال کردن تمامی حقوق اطرافیان خبره هستید وشاید منظورتان این نوع آزادی فردی  ( ضد آزادی اجتماعی ) است که ضد مردمی است وبکار مردم نمیآید! پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد 

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد دادمجاهدین رجوی تظاهرات بروکسل و آغاز پایانی دیگر

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد !

شوهای سالانه ی ویلپنت سرنگرفت و مریم مجبور به تدارک تظاهرات خیابانی در بروکسل اروپا شد.

۲۸/۰۳/۱۳۹۸

الحق که رنگ و تعداد پلاکاردهای بنمایش گذاشته شده که بمنظور از دید پنهان کردن تعداد کم تظاهرات کننده ها بود، ازنظر تلون و درخشندگی و زیادی تعداد ، بارزترین چیزی بود که بچشم میخورد!

مریم که افسوس سخنرانی های سال های گذشته وسان دیدن از سیاهی لشکر های خود را میخورد، به صدور بیانیه ی کتبی قانع نشد و پیام صوتی – تصویری تهوع اوری را ارسال نموده وطی ان گفت :

” هموطنان عزیز، ایرانیانی که برای آزادی ایران بی‌تاب هستید ، اشرف نشان‌ها و یاران مقاومت ،به شما که در این لحظه صدای یک ملت ستمدیده، تحت سرکوب، و غارت شده، اما به‌پاخاسته هستید، درود می‌فرستم. هم‌چنین به شخصیت‌ها و دوستان و حامیان دیرین مقاومت مردم ایران، و مدافعان حقوق بشر که از کشورهای مختلف اروپایی و عربی در کنار شما حضور دارند، درود می‌فرستم “.

آزادی مقوله ایست که تفسیر های متفاوتی ازآن ارائه میشود ومعلوم نیست که آزادی مورد تاکید مریم ازچه قماشی بوده واگر ازهمان جنسی بوده که در مناسبات تشکیلاتی اسرای رجوی جاری است ، معنی متعارف آن چیزی جز اسارت نیست وآیا این ایرانیان دیوانه شده وآزادی ای ازاین جنس میخواستند ؟!

آیا مشکل مردم ایران این است که بحد کافی دراسارت نیستند واین حالت، هموطنان شیفته ی رجوی خودشیفته را قانع نمیکند؟!

ضمنا در ایران کسی بخاطر رفتن زیر اسارت بپا نخاسته که لازم باشد شما به آنها درود بفرستید و لابد مخاطب تان ، موجودات آسمانی است که به کار ما نمی آید!

ما نام بعضی از حامیان مقاومت؟! را دیده ودربین شان تنها کسانی را یافتیم که یا روسپیان سیاسی هستند ویا آلت دست ” ادلسون ” ها که قمارخانه وفاحشه خانه های امریکارا دراختیار دارند وثروت عظیمی ازاین شغل شریف؟؟!! بدست آورده اند ودرعین حال دشمنان قسم خورده ی مردم ایران هم هستند!!

من هرگز نتوانستم ارتباط ارگانیک بین فاحشه خانه داری وحقوق بشر را درک کنم ولابد شما بهره ی هوشی بهتری ازمن دارید که این ارتباط را درک میکنید!

همینطور :

” آزادی به‌دست نمی‌آید؛ مگر آن‌که صفی از زنان و مردان از خودگذشته‌، با عزمی استوار و بدون چشمداشت به ‌هرگونه منفعت شخصی پای آن بایستند و مقاومت کنند “.

شما که تجربه ای از آزادی ندارید ، طبق کدام سابقه ی ذهنی این حرف را مطرح میکنید؟!

از دیگران شنیده اید یا درجایی خوانده اید؟!

البته درمورد آزادی فردی تا حد پایمال کردن تمامی حقوق اطرافیان خبره هستید وشاید منظورتان این نوع آزادی فردی  ( ضد آزادی اجتماعی ) است که ضد مردمی است وبکار مردم نمیآید!

بازهم :

” … حال اگر کسی می‌تواند،‌ رفتار فاشیسم دینی و ولایت فقیه را تغییر بدهد، به شرط اینکه حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ایران قربانی نشود، ما به غایت استقبال می‌کنیم و می‌گوییم هر اندازه که می‌توانید رفتار این رژیم را تغییر بدهید “.

این حرف نشان میدهد که آمریکا که قادر به سرنگونی حکومت ایران نیست و تغییر رفتار رژیم ایران را کافی میداند ، مریم را دلواپس و افسرده ساخته وبه  قبول حداقل ها واداشته!

اینقدر مایوس نباش دختر!!

همان دنبال سرنگون طلبی خودت باش ! دنیا را چه دیدی …؟!

آیا معنی تغییر رفتار را میدانی ؟

تغییر رفتار یعنی تبدیل به کشوری ازنظر آمریکا متعارف (هیچ دم نزدن دربرابر تجاوزگری ها وقلدری های او وتبدیل شدن به فرمانبرهایی مانند حکومت عربستان!!

آیا این حالت مورد پسند شماست که با گردن زدن ها و …، حقوق بشر هم  با شدت هرچه تمام ترنقض میشود؟!

مجددا :

” بدون سرنگونی این رژیم که تنها وظیفه مردم و مقاومت ایران است. بنابراین – حق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی باید به‌رسمیت شناخته شود”.

مردم نشان نداده اند که شما باید وظیفه ی آنها را تعیین کنید!

میماند شما ( مقاومت )؟! ، که دراین مورد مزاحم کارتان نیستیم .

قدم رنجه فرموده ، تشریف آورده وشانس خود را برای چندمین بار امتحان کنید!

برسمیت شناختن دیگران وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی ندارد واساسا چنین چیزی درکار نبوده ومتداول نیست!

بار دیگر :

” اتحادیه اروپا را فرا می‌خوانیم که دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مزدوران بایستی محاکمه و مجازات و اخراج شوند  “.

وقتی نتوانستید مجوز برگزاری یک خیمه شب بازی ویلپنت را بگیرید ، توقع برآوردن چنین درخواستی توسط اتحادیه ی اروپا ، توقع بی گنجایش ونابجایی است!

آنها خود درچنبره ی تحریم های قلدرانه ی آمریکا گرفتارند ودر داشتن روابط حسنه با ایران، ذینفع اند!

فراموش نکنید که اخیر در دم گوشتان ، رئیس جمهور فرانسه که از تظاهرات مدنی زحمتکشان جلیقه زرد بزانو در آمده ، خواستار به رفراندوم گذاشتن خصوصی سازی ها و رهیدن از چنبره ی آمریکا با استفاده ازقدرت رای مردم شده است!

خیلی از مرحله پرت اید مریم خانم!

صابر  تبریزی

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-دولت-ترامپ-صلح-طلب-است/

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئن ۲۰۱۹:… فرقه ی رجوی بر سر ما منت نگذارد که معبود و مایه ی امیدش آمریکا بشما حمله نمیکند! جنگ در ماهیت امپریالیزم است و این سیستم با استیلاگری و خونریزی زنده است واگر با ایران جنگ نمیکند به توصیه ی سازمان سیا و پنتاگون و بطور ساده دولت پنهان است که در تحلیل سود و زیان ، باین نتیجه رسیده اند که برای حذف حکومت ایران به ۸۰۰ هزار نفر سرباز احتیاج است و مخارج سنگین که ممکن است دست زدن به آن حکومت آمریکا را در موقعیتی خطرناک و غیر قابل پیش بینی قرار دهد! مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است 

سازمان مجاهدین خلق و رویاهای ضد ایرانی دونالد ترامپسازمان مجاهدین خلق و رویاهای ضد ایرانی دونالد ترامپ

https://iran-interlink.org 

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است

باند رجوی ، سران جنایتکار آمریکا را صلح طلب معرفی  میکند!

۲۴خرداد ۱۳۹۸

در مطبوعات وابسته به رجوی آمده است :

” سخنگوی مجاهدین: خلیفهٔ ارتجاع با اطمینان از این‌که آمریکا جنگ نمی‌خواهد، چموشی و لگدپرانی می‌کند “.

جنگ در ماهیت امپریالیزم است و این سیستم با استیلاگری و خونریزی زنده است واگر با ایران جنگ نمیکند به توصیه ی سازمان سیا و پنتاگون و بطور ساده دولت پنهان است که در تحلیل سود و زیان ، باین نتیجه رسیده اند که برای حذف حکومت ایران به ۸۰۰ هزار نفر سرباز احتیاج است و مخارج سنگین که ممکن است دست زدن به آن حکومت آمریکا را در موقعیتی خطرناک و غیر قابل پیش بینی قرار دهد!

بنابراین ، فرقه ی رجوی بر سر ما منت نگذارد که معبود و مایه ی امیدش آمریکا بشما حمله نمیکند!

دیگر اینکه آمریکا این ادعای رسوای خود را در جلسه ی شورای امنیت مطرح کرد که مدارکش که عبارت از یک فیلم ویدئویی سیاه وسفید ومبهم بود ، پذیرفته نشد و نماینده ی روسیه درخواست تحقیقات جامع بین المللی دراین مورد شده و پیمان شانگهای ضمن صدور بیانیه ی مهمی ، خواستار برقراری ثبات وامنیت در منطقه شده واروپا نیز اعلام داشت که شدت یافتن تنش ها در خلیج فارس غیرقابل قبول است.

دراین میان مقام رسمی ایران نیز ضمن محکوم کردن این قبیل اقدام فتنه گرایانه وبشدت مشکوک، اعلام کرد که بعنوان حافظ تنگه ی هرمز دست به فعالیت های گسترده تری خواهد زد وامنیت آنجا را تامین خواهد نمود !

دراین مورد ، مشکل دراینجاست که اگر ایران یک قایق ویا وسیله ی دیگری را مشکوک دانسته وتوقیف کند ، داد اربابان رجوی وخودش درخواهد آمد که ایران درمنطقه باجگیری میکند ویا مانع تردد دیگران شده  ونافی امنیت منطقه است!

حکومت آمریکا این قول را بمابدهد که خودش خرابکاری نخواهد کرد وآنگاه ببیند که نیروهای ایران چگونه این خرابکاران نیابتی را سرجایشان مینشینند!

باید دید که فرقه ی رجوی درمورد این پیشنهاد چه نظری دارند!

صابر  تبریزی

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است . باند رجوی معطل چیست ؟ مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مردم-بمیرند-و-منابع-ایران-برای-رجوی-ها-ب/

مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟ 

Mohammad Mohaddesin MEKصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم ژوئن ۲۰۱۹:… ” محدثین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های بیشتری از جمله بر صادارات گاز اعمال گردد تا دست رژیم باز هم بیشتر و بیشتر از سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شود تا این سرمایه‌ها در جهت خدمت به بازسازی ایران بعد از سرنگونی این رژیم حفظ شود “. معنی این حرف خبیثانه این است که ازگاز موجود کشور برای بازسازی ایران استفاده نشود وبجای ان هر قدر که امکان داشته باشد ، به خرابی کشور و رنج ودرد ” خلق قهرمان ایران ” کمک شود! . مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟ 

Mohammad Mohaddesin MEKمحمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

باکی نیست که مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند!

۲۱/۰۳/۱۳۹۸

در رسانه های رجوی میخوانیم :

“محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران روز یکشنبه ۱۹خرداد۹۸ در مصاحبه با ایلاف لندن گفت:‌ تحریم پتروشیمی رژیم ایران یکی از خواستهای طولانی‌مدت مقاومت ایران بوده است. درآمد صنعت پتروشیمی و ارز حاصله از آن در اساس به جیب سپاه پاسداران جهل و جنایت و بیت خامنه‌ای منتقل شده و برای سرکوب مردم ایران و گسترش تروریسم و جنگ‌افروزی در منطقه بکار گرفته می‌شود. درآمدی که حتی یک دلار آن صرف مردم ایران نمی‌شود “.

شما این آرزوی خبیثانه را بخاطر دشمنی با مردم ایران وتصرف منابع مالی آنها که فکر میکنید که زمانی نصیب تان خواهد شد تا برای رجوی کاخ ها وحرمسراهای مجلل بسازید ، دارید و اتفاقا دراین مورد خاص دروغ نگفته اید!

با وجودی که من از نحوه ی مالکیت صنعت پترو شیمی ایران اطلاع درستی ندارم ولی این صنعت را بعنوان صنعت کلیدی ایران وصنعتی که به سایر عرصه ها کمک کرده وایران را به استقلال اقتصادی میرساند ، میشناسم.

کالاهای حاصل از پترو شیمی ، جزو کالاهای صنعتی محسوب شده وصدور آن برخلاف کالاهای خام، صادرات اصولی ودر راستای توسعه وخود کفایی کشور است وصدها بار بر صدور نفت خام ومواد معدنی برتری دارد وبصلاح تراست !

باند رجوی ازاین حیث است که دچار تشویش است که مبادا ایران رفته رفته به صدور کالاهای صنعتی خود رونق بخشیده وکشور را از مشکلاتی که خاص خام فروشی صرف است ، نجات دهد وحرف های او – که کم شنونده است- کم شنونده تر از حال باشد!

اگرهم واقعا قسمتی از اموال پترو شیمی درخدمت اقتصاد کشور قرار نمیگیرد ، دولت ومجلس براحتی میتوانند این نقیصه را ازبین ببرند واین مسئله فرع بر قضیه است!

مهم انست که ما صنعت پترو شیمی خود را برپا داشته ایم و میتوانیم نقصان های احتمالا موجود در عرصه های مالکیتی این صنعت را برطرف کنیم!

همچنین :

” محدثین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های بیشتری از جمله بر صادارات گاز اعمال گردد تا دست رژیم باز هم بیشتر و بیشتر از سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شود تا این سرمایه‌ها در جهت خدمت به بازسازی ایران بعد از سرنگونی این رژیم حفظ شود “.

معنی این حرف خبیثانه این است که ازگاز موجود کشور برای بازسازی ایران استفاده نشود وبجای ان هر قدر که امکان داشته باشد ، به خرابی کشور و رنج ودرد ” خلق قهرمان ایران ” کمک شود!

خواننده ی گرامی!

وطن فروشی آشکار تر ازاین وخباثتی غلیظ تر دیگری را سراغ دارید که آقای محدثین – بعنوان ملیجک دربار رجوی – نشان میدهد؟!

دوباره :

” وی به افزودن صادرات گاز و صنایع مرتبط با آن به لیست تحریم‌ها فراخواند تا رژیم نتواند از سرمایه مردم ایران برای سرکوب مردم ایران و کشتار مردم منطقه استفاده کند “.

یعنی میفرمایید که دولت قادر به پرداخت حقوق کارگران وزحمتکشان ( ستون اصلی خلق قهرمان ایران ” نباشد و آنها نتوانند کالاهای مصرفی خود را ازکسبه ( بخشی از خلق قهرمان ایران ) خریده و کسبه را هم مانند خود به بیکاری و خاک ذلت بنشانند؟!

هزینه های بهداشت وآموزش ، دفاع از سرحدات و …از کجا تامین شود؟!

درادامه :

” تحریم‌های جدید در حالی اعمال می‌شود که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تلاش دارد فشارهای اقتصادی و نظامی بر رژیم ایران را به‌خاطر برنامه‌های سلاح اتمی و موشکهای بالستیک و همین‌طور به‌خاطر انجام جنگهای نیابتی در سوریه و عراق و لبنان و یمن و ارتباطش با حملات اخیر به نفتکشهای سعودی و نروژی و اماراتی که واشنگتن تهران را مقصر آن دانست اعمال شده است…. “.

موضوع برنامه ی هسته ای با امضای برجام  وتایید رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد منتفی است !

میماند تولید موشک که ترامپ خوشتر دارد که ایران با نداشتن آن ودرحالی که از بهره برداری از هواپیماهای جنگی لازم ومدرن  محروم است، دست بسته دربرابر دشمن تسلیم باشد ویا بگذارد پشت جبهه ها وخاکریزهای اولش فتح شده وبا مثلا اسرائیل هم مرز شود!!

این پیشنهاد بشدت خطرناک وتحقیر آمیز را کدام کشور میپذیرد که ایران هم یکی از انها باشد؟!

صابر  تبریزی

باکی نیست که مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند! . باند رجوی معطل چیست ؟ مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس 

***

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

همچنین: