مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم ژوئیه 2019:… در اوان کار باندرجوی به هر وسیله ای متشبث شد که مانع گفتگوهای برجام شود. وقتی که موفق نشد، توافق برجام را یک شکست برای ایران تلقی کرده و وعده میداد که همین روزهاست که رژیم ایران سرنگون میشود و همه چیز بخیر … Continue reading مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس