مجاهدین خلق سی خرداد و شکست مبارزه مسلحانه

Follow Share on Tumblrارسال – غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها ، پاریس، بیست و دوم ژوئن 2019:… سی خرداد سال شصت و سالهای سیاه پس از آن مشخص شد که شخص مسعود و سران جنایتکار فرقه اش به دلیل تمامیت خواهی و دیکتاتوری و قدرت طلبی و انحرافشان از اصول و پایه های … Continue reading مجاهدین خلق سی خرداد و شکست مبارزه مسلحانه