مجاهدین خلق عربستان سعودی و افشای جزئیات حمله موشکی به تاسیسات نفتی

Follow Share on Tumblrارسال – محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، چهارم اکتبر 2019:… این جماعت اسم کنفرانس خودرا هم گذشته اند : افشای جزئیات حمله موشکی رژیم ایران به تاسیسات نفتی عرب سعودی ؟! اما طبق انچه در سایت خودشان از این کنفرانس انتشار داده اند ، به همه چیز می خورد بجز افشای جزئیات … Continue reading مجاهدین خلق عربستان سعودی و افشای جزئیات حمله موشکی به تاسیسات نفتی