مجاهدین خلق (فرقه رجوی) از مبارزه و انقلاب بر علیه بوررژوازی تا دلبری سیاسی و اجازه تأسیس دفتر در واشنگتن

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) از مبارزه و انقلاب بر علیه بوررژوازی تا دلبری سیاسی و اجازه تأسیس دفتر در واشنگتن

بتول سلطانی، زنان ایران، دوازدهم آوریل 2013: … آنچه که وضعیت در هم شکسته این تشکیلات را بیش از پیش نمایان می کند اینکه بعد از حتی خروج از لیست گروههای تروریستی رجوی حتی جرأت نکرده است که با اعضای خودش نشستی و ملاقاتی حضوری بر پا کند. در حالیکه این گروه مدعی بود که بعد از خروج از لیست مسیر دمکراسی و آزادی را مستقیم تا تهران می پیماید اما هم اکنون به همین باز کردن دکان دلخوش کرده است تا شاید روزی مورد باز مصرف قرار بگیرد.  حال باید از این مدعیان دروغین پرسید مگر سالهای سال که شما نه تنها در آمریکا که در همه کشورهای اروپائی دفتر داشتید و …

(رجوی از کشتار اکراد عراقی تا تجاوز به زنان عضو شورای رهبری)

لینک به منبع
http://www.iran-zanan.de/Maghalat/2013/4/daftar%20dar%20v.htm

مجاهدین خلق فرقه رجوی که با افتخار همیشه خود را تنها جریان ضد امپریالیستی می دانستند و اعضاء خود را وادار به انقلاب بر علیه بورژوازی می کردند اکنون به جائی رسیده اند که از باز شدن یک دکان سیاسی در واشنگتن در ساعات اولیه امروز 11 آوریل به وجد آمده بودند و مشغول تبریک و شادمانی در سایتهای وابسته خود شدند همچنانکه در کارت تبریک زیر نیز مشاهده می کنید

اما به راستی آیا ماهیت واقعی سازمان مجاهدین خلق تغییر کرده است یا اینکه از بی اصالتی، نان را به نرخ روز می خورند

بجز شعارهای غرب پسند توسط این سازمان و بجز هزینه کردن کلان برای خرید لابی های قوی آیا بطور واقعی چیزی در درون این سازمان و ماهیت و ایدئولوژی آن تغییر کرده است

مجاهدین در سایت وابسته خود شورای ملی مقاومت در لینک زیر اذعان کرده بودند که این باز شدن دفتر در واشتنگتن با مسئولیت صونا صمصامی “بازگشت مخالفان واقعی” به صحنه است البته شایان ذکر است که این بیانیه ساعاتی بعد از انتشار از روی سایت برداشته شد و فقط در یک سایت وابسته دیگر زیر فعلا قابل دسترسی است، آنچه که در ساعتهای بعدی بیشتر عیان شد اینکه بیشتر خویشتنداری نموده و خود را بیش از این رسوا نکنند

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=60950

آنچه که وضعیت در هم شکسته این تشکیلات را بیش از پیش نمایان می کند اینکه بعد از حتی خروج از لیست گروههای تروریستی رجوی حتی جرأت نکرده است که با اعضای خودش نشستی و ملاقاتی حضوری بر پا کند

در حالیکه این گروه مدعی بود که بعد از خروج از لیست مسیر دمکراسی و آزادی را مستقیم تا تهران می پیماید اما هم اکنون به همین باز کردن دکان دلخوش کرده است تا شاید روزی مورد باز مصرف قرار بگیرد

 حال باید از این مدعیان دروغین پرسید مگر سالهای سال که شما نه تنها در آمریکا که در همه کشورهای اروپائی دفتر داشتید و علاوه بر همه آنها حمایت دولت صدام را نیز داشتید کاری از پیش بردید که حالا اینچنین به وجد آمده اید

جای بسی تجب از دول آمریکائی است که به باز مصرف این جریان سوخته بعد از اینهمه رسوائی ها و انبوه افشاگریها از این جریان فرقه گرا می پردازد

بتول سلطانی 11 آوریل 2013

همچنین

در رابطه با امریکایی هاای که برای لابی کردن قاتلین سربازانشان زیر پرچم مجاهدین خلق می ایستند چه باید گفت؟!!