چه کسانی اطلاعات سری عملیات کربلای ۴ را به صدام حسین فروختند؟

Follow Share on Tumblrارسال – جواد فیروزمند، آریا ایران، سی ام دسامبر 2018:… مجاهدین خلق از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۲ با ایجاد پایگاه های شنود در سرتاسر نواحی مرزی ایران و عراق که با پشتیبانی کامل صدام حسین و ارتش عراق همراه بود، اطلاعات نیروهای نظامی ایران را شنود کرده، رمزگشایی می نمودند و پس … Continue reading چه کسانی اطلاعات سری عملیات کربلای ۴ را به صدام حسین فروختند؟