مجاهدین خلق (فرقه رجوی) هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارند

Follow Share on Tumblrارسال – شبکه “اخبار واقعی” امریکا، بیست و هشتم ژانویه 2019:… مجاهدین خلق مطلقا هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارند. اینکه آیا مردم در ایران از دولت منتفر باشند یا آنرا دوست داشته باشند، قطعا از مجاهدین خلق متنفر هستند. چرا؟ خوب، بیایید به آنچه که مجاهدین خلق بلافاصله بعد از انقلاب انجام … Continue reading مجاهدین خلق (فرقه رجوی) هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارند