مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و سال 92 در یک نگاه؛ سالی که بی آبرویی رجوی به امضای دوست و دشمن رسید

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و سال 92 در یک نگاه؛ سالی که بی آبرویی رجوی به امضای دوست و دشمن رسید

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1ایران دیدبان، بیست و نهم مارس 2014: …  در قضیه اشرف و تخلیه ذلیلانه آن که رهبری مجاهدین می‌خواست با نسق گرفتن از اعضای بدبخت و دربندش از طریق اعتصاب غذا، حقارت رجوی را بپوشاند، معلوم شد که این دار و دسته جز زبان زور نمی‌فهمند و مقابل زبان حق و قانون طلبکارتر شده و بیشتر هارت و پورت می‌کنند و تا زمانی با زبان زور با آنها صحبت نشود، حاضر به پذیرش حق نیستند. در خلال تمام قضایای سال 92 بارها و …

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1استراتژی که در عراق جا ماند

لینک به منبع

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و سال 92 در یک نگاه؛

سالی که بی آبرویی رجوی به امضای دوست و دشمن رسید

یادآوری محقق نشدن وعده سرنگونی در سال 1392، غلط از آب درآمدن تحلیل ها در باره شرایط بین المللی، داخلی ایران و عراق، موفق نشدن در جازدن اعتراضات صنفی و اجتماعی به جای قیام و یا افسانه پردازی ابلهانه در باره تشکیل ارتش آزادی در داخل کشور و … رهبری گروه تروریستی مجاهدین، واحد ارزیابی مناسبی برای بی آبرویی آنان و به ویژه شخص رجوی حداقل در سالی که گذشت نیست؛ مضحک بودن اینگونه از دعاوی سالهاست که شهره عام و خاص شده و حتی رهبری این گروه نیز با لودگی تمام آمادگی خود را برای دست انداختن شدن از سوی رسانه ها و افکار عمومی در هر مناسبتی با بازتکرار آن نشان می دهد.

به همین دلیل است که مریم رجوی تنها دست آورد مادی و ملموس برای مجاهدین در سال 1392را با این کلمات بیان می دارد:« گوهر دستاوردهای ما در سالِ گذشته و شاخص و شاقول پیشروی ما در سال جدید همین است: نبرد، پایداری تعهد و عزم صدبرابر برای سرنگونی» که همان آمادگی افزون برای توسری خوردن و دادن تلفات هر چه بیشتر با کد «سال 93، سال هزار اشرف» است که معنای واضحش مشاهده اعدام نیروها با دست بسته است!

از رهبری مجاهدین در سال 1392 رکوردهای جدیدی به ثبت رسید که هر چند پیش از این سال نیز بارها و بارها گفته شده بود اما از آنجا که در این سال به امضای دوست و دشمن مجاهدین رسید و به اقرار بدخواه و خیرخواه آنان در آمد، در نوع خود بی‌نظیر است:

در قضیه اشرف و تخلیه ذلیلانه آن که رهبری مجاهدین می‌خواست با نسق گرفتن از اعضای بدبخت و دربندش از طریق اعتصاب غذا، حقارت رجوی را بپوشاند، معلوم شد که این دار و دسته جز زبان زور نمی‌فهمند و مقابل زبان حق و قانون طلبکارتر شده و بیشتر هارت و پورت می‌کنند و تا زمانی با زبان زور با آنها صحبت نشود، حاضر به پذیرش حق نیستند.

در خلال تمام قضایای سال 92 بارها و بارها و به کرات جبن و ترس و بزدلی رجوی روشن شد، تا آنجا که از یک سو صف طویلی از اجیرشدگان توسط رهبری مجاهدین به قصد توجیه این واقعیت به خط شدند و انواع و اقسام ترهات مانند« جایگاه رهبری» و یا « مسائل امنیتی» و حتی « ارزشمند بودن جان وی از تمام مجاهدین» و… را به هم بافتند و از سوی دیگر با برخورد فوق العاده شدید امنیتی درون تشکیلات، تلاش کردند تا مانع از تمرکز نیروها بر روی این مهم شوند، اما بازهم ناکام ماندند.

در پاریس که به نظر می‌رسید لااقل برای قدما و ریش سفیدان شورایی اوضاع بهتر باشد، معلوم شد که از همه جا به هم ریخته‌تر است و برج و باروی مجاهدین و گارد حفاظتی آنان نتوانسته از رخنه حقیقت به عمیق ترین لایه ها – به درون مغز توجیه گران رفتارهای نادرست و نامعقول رجوی – جلوگیری کنند. شکاف در این عمق نشان داد که در رأس تشکیلات خاله زنکی رجوی در پاریس، مریم دست و پا چلفتی عروسکی بیش نیست که فقط بلد است در مقابل دوربینها با لباسهای فاخر ادا و اطوار در بیاورد و صدایش را بالا و پایین کند.

استراتژی همچنان آویزان ماندن به بند تنبان اعضای کنگره آمریکا باقی ماند به امید فرجی و یا از سرناامیدی از پیدا شدن گریزگاهی، آمریکا تنها و آخرین شانسی که به ذهن علیل رجوی برای ادامه بقا می‌رسد. اما در مقابل آمریکا آنچنان توی سر آنها می زند که گویی حتی نام آنها را نشنیده است و وزیرخارجه اش در مقابل سوال مستقیمی که با هدف زیربار رفتن آمریکا برای پذیرفتن مجاهدین مطرح شده است با خونسردی می گوید بهتر است آنها از عراق خارج شوند. به کجا؟ آلبانی یا رومانی، در دورترین نقطه ممکن از خاکش !

شک نباید کرد که رجوی در بازی هزارباره « دمکرات – جمهوریخواه» غرق است و از هم اکنون نقشه برداشتن کلاه از سردولت بعد از اوباما را می‌کشد، از او که بنا بود « تضاد را با ایران به اوج برساند» قطع امید کرده، فعلاً با کسانی که روزگاری بر سر کار بودند نرد عشق می بازد تا جایی در میان کسانی که احتمال می رود در آینده دستی در قدرت در آمریکا داشته باشند، پیدا کند و از تجربه سی سال عبرت نمی گیرد که هیچ دولتمردی حاضر نیست، آبرویش را با مراوده با چنین باند بدنام و بی آبرویی تاخت بزند!


http://www.youtube.com/watch?v=oScrIJO6q0M&feature=share&list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ&index=3


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

شباهتهای باندرجوی، گروه فمن ! ماهیت ادا و اطوارهای مریم رجوی در روز جهانی زن

ایران دیدبان، هشتم مارس 2014: …  اینها تمام مشابهت هایی است که بین دار و دسته رجوی و زنان فیمن وجود دارد، رجوی نیز زنان عضو مجاهدین را را ذاتاً زنان نابکاری می داند که ایدئولوژی او توانسته است آنها را پاک سازد و او توانسته به آنها جرأت بدهد که در عرصه سیاسی عرض اندام کنند، مریم رجوی نیز هیچگاه پنهان نمی سازد

آیا مجاهدین خلق (فرقه رجوی) بار دیگر «فیلی» هوا کرده اند؟ – حرکتی که در نطفه سقط شده است

ایران دیدبان، ششم مارس 2014: …  آنقدر ترفند دار و دسته رجوی، فرمالیستی و مضحک است که هنوز اخبار و تبلیغات آن بر روی سایتهای این گروه قرار دارد، لیستی از سوالات و ابهامات هواداران و سمپاتهای مجاهدین و برخی ناسازواریهای ذاتی این حرکت فهرست شده و تلاش شده است تا توسط این عضوشورا

شاه بازی مسعود و مریم رجوی (دست مریزاد آقای مسعود خدابنده! )

مریم رجوی ملکهمحمد مرادی، ایران دیدبان، چهارم مارس 2014: … حقیقتاً بایستی به شجاعت آقای مسعود خدابنده در صراحت افشای ابعاد حیرت آوری از عقده های زوج رجوی و اشرافیت حاکم بر منش و رفتار آنان، درود فرستاد و به ایشان دست مریزاد گفت. این اقدام ایشان کاری است سترگ که نشان می دهد چه جانورانی بر

رهبر فراری مجاهدین به شرایط زندان می اندیشد؛ رجوی؛از وعده سرنگونی تا وعده خودکشی

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1ایران دیدبان، بیستم فوریه 2014: … معلوم است که نخواهد توانست و گرنه برای سرنگونی سرآمد مشخصی قرار می داد، این که هر روز با تکیه بر بادهایی که در فضای سیاسی می وزد، ” مرحله سرنگونی ” تعیین کند و بعد از تغییر آن شرایط به سراغ تعیین مرحله دیگری برود و یا از سرناچاری، نیروها را به