مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

مجاهدین خلق و عراق - تو ماهیتا ضد عراقی هستیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم نوامبر 2019:… سینا دشتی که در چاپلوسی به آقا وخانم رجوی نامی درمیان نام ها پیدا کرده و شخصی که الکی خوش از اعتراضات مردم عراق است ، درمقاله ای بانام ” من یک عراقی هستم ” نوشته است : ” قیام کبیر مردم عراق به درستى اشغال آشکار و پنهان این کشور توسط رژیم ولایت فقیه را متزلزل کرده است  “. خودت درزیر نوشته ای که عراق توسط آمریکا و متحدان اروپائی اش اشغال شده و آیا هردو مسئله را که هم ایران وهم آمریکا عراق را اشغال کرده اند تواما میپذیری؟! در اینصورت چرا به ایران که با استدلال خودت هم پیمان آمریکاست حمله کرده و در برابر، چکمه های خونین سربازان آمریکائی را می لیسی؟ مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی 

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

تو ماهیتا  ضد عراقی  هستی !

11/08/1398

سینا دشتی که در چاپلوسی به آقا وخانم رجوی نامی درمیان نام ها پیدا کرده و شخصی که الکی خوش از اعتراضات مردم عراق است ، درمقاله ای بانام ” من یک عراقی هستم ” نوشته است :

” قیام کبیر مردم عراق به درستى اشغال آشکار و پنهان این کشور توسط رژیم ولایت فقیه را متزلزل کرده است  “.

خودت درزیر نوشته ای که عراق توسط آمریکا و متحدان اروپائی اش اشغال شده و آیا هردو مسئله را که هم ایران وهم آمریکا عراق را اشغال کرده اند تواما میپذیری؟!

دراینصورت چرا به ایران که با استدلال خودت هم پیمان آمریکاست حمله کرده و در برابر، چکمه های خونین سربازان آمریکائی را می لیسی؟

مجاهدین خلق و عراق - تو ماهیتا ضد عراقی هستی

بازهم :

” در فرداى اشغال خونبار عراق توسط امریکا و متحدان اروپائى اش، همان قدرتمدارانى که اکنون در به روزه ى سکوت نشسته اند و در محکومیت کشتار و مجروح کردن هزاران غیر نظامى در عرض چند روز صداىی از ایشان بر نمیخیزد، رژیم که رویاى تسلط بر عراق را از روز اول جهیدن بر منبر قدرت در ایران پرورانده و به تاسیس نهادهاى امنیتى کاملا تحت اختیار مستقیم خود اقدام کرد. همزمان سیاست مماشات به عنوان لولاى استعمار و ارتجاع شدیدا فعال شده بود تا ریشه ى هر گونه انقلاب و جنبش احتماعى عدالت جویانه را در کل خاورمیانه از ریشه در آورد “.

آنها که خیر مردم عراق را نمیخواهند که کاری دراین عرصه انجام دهند!

بلکه برابر برخی شواهد، عوامل آنها بعنوان مردم وازداخل صفوف آنها بسوی نیروهای پلیس عراق تیراندازی کرده وجو را متشنج تر میکنند!

ضمنا به کشورهایی در قد وقواره ی ایران اجازه نمیدهند که کشور استراتژیک وثروتمندی مانند عراق را تحت تسلط خود بگیرد ومنطقی نیست که چنین رویاهایی  درایران وجود داشته باشد.

البته ایران بخاطر همسایه بودن و مشترکات مذهبی وفرهنگی زیاد با عراق وهمچنین مرز مشترک طولانی با آن ، سعی خواهد کرد که مناسبات خوبی با همسایه ی خود داشته باشد یا اقلا تدابیری بیاندیشد که دیگران با استفاده ازاین همسایه تعرضاتی برعلیه ایران انجام نگیرد و این کار کاملا طبیعی ومشروع است.

سرنوشت مشترک عقب مانده ها – رجوی صدام حسین بن لادن البغدادی

آقا!

شما دراینجا مطرح کرده اید که یک انقلابی عدالتخواه بوده وبا استعمار مخالفید!

درزمانی که مرشد تبهکار تان سر به پای ابر استعمارگر گذاشته و دریده ترین در یوزگی و کرنش را در مقابلش انجام میدهد مقاله نوشتن هایتان در وبسایت های رجوی ، ابلهانه یا مزورانه است!

درضمن شما نگفته اید درزمانی که نفت عراق و فضای آن کشور دراختیار آمریکاست ، چگونه این کشور دراختیار دولت ایران میتواند باشد؟!

اگر عراق دراختیار دولت ایران بود، با وجود صادرات نفتی 4 میلیونی نفت ازاین کشور، ایران احتیاج به تحمل کسری بودجه  و … نداشت .

پس بگردید  وپیدا کنید که پول این 4 میلیون بشکه چگونه و توسط چه کشوری تاراج میشود و سبب میگردد تا مردم عراق دراعتراض به فقر وبیکاری وتنگی معیشت به خیابان ها بیآیند!

صدور این میزان نفت برای کشور کم جمعیتی مانند عراق بسیار کافی است و اهالی میتوانند ازتنعم کافی برخوردار شده ودرکف خیابان ها حضور نیابند که معلوم است که نیست!

اگر فضای عراق دردست ایران بود، بهپادهای اسرائیلی باین راحتی عراق را بمباران نمیکردند!

با این توضیح متوجه شدید که ریشه ی اصلی تظاهرات درارتباط با ایران نیست و تک وتوک نفراتی که چیزی برعلیه ایران میکویند، ساده لوح یا عامل دشمنان ایران هستند؟!

تروریسم در پیچ تاریخ

همچنین :

” در این دوران پر فتنه، سازمان مجاهدین خلق فرصت پیدا کرد که به طور مستقیم با مردم عراق ارتباط برقرار کند . حمایت مردم عراق از مجاهدین به فرازهاى مثل حمایت بیش از پنج میلیون امضاء در حمایت از اشرفیان انجامید”.

مستندات محکمی ارائه شد که این امضا ها جعلی بوده که اگر نبود به درخواست های مسعود ومریم که سلاح وسرباز آمریکائی میخواستند و به بیرون نرفتن از عراق اصرارداشتند ، اهمیتی داده میشد که داده نشد.

اسلحه بدست تان ندادند وبا خفت وخواری هم ازعراق بیرونتان کردند!

تحرکات مجاهدین رجوی درعراق، درخدمت تفرقه افکنی بین مردم عراق بود و ازهمین رو، دولت عراق درخواست خانواده های اعضای دربندتان را بنفع خود دیده وبیرونتان کرد!

ونیز:

“در این دوران باید به جد از قیام مردم عراق دفاع کرد. قیام مردم عراق و ایران دشمن مشترکى را هدف قرار داده است. در این جا باید گفت من یک عراقى هستم “!.

نکنید این کار را!

نخواهید که مبارزات عدالت خواهنه ی آنها که درماهیت خود ودرتحلیل نهائی آمریکا را هدف گرفته ، لوث شود!

و تو!

اگر عراقی بودی اینهمه برای اشغالگران نابود کننده ی عراق سینه سپر نمیکردی!

تو ورهبرانت همانقدر که ایرانی نیستید، عراقی هم نیستید و دوشمن هردو ملت بشمار میروید!

صابر  تبریزی

مریم رجوی قاتل کردها برای کردهای سوریه اشک تمساح می ریزد

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی 

***

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شیون-مریم-رجوی-از-درد-شیخ-عربستان-سعودی/

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم سپتامبر 2019:… باند رجوی که مانند اربابش روی شرط بندی شکست نهضت یمنی ها باخت، تلاش دارد که ثابت کند ، کار، کار ایران است و یکی ازمشاطه هایش بنام سینا دشتی را به میدان فرستاده تا بنویسد که این حمله ی یمنی های به تنگ آمده بدست ایران انجام شده تا شورای امنیتی که شورای امنیت گذشته ودرانحصار آمریکا نیست، مجوز صدور حمله به ایران را صادر کند: “روحانى به زبان آخوندى اذعان کرد که رژیم پشت قضیه بوده است و گفت: “شما این همه مدت مردم یمن را کوبیدید خانه هایشان را ویران کردید کشتار براه انداختید بیمارستان را بمباران کرده‌اید؛ مدرسه را بمباران کردید و می خواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدهند.” شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی 


رهبران مجاهدین خلق عقب مانده و سیاست بین الملل
محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

تعبیر فتنه گرایانه ی مرید رجوی از حمله به پالایشگاه های عربستان!

02/07/1398

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

باند رجوی که مانند اربابش روی شرط بندی شکست نهضت یمنی ها باخت، تلاش دارد که ثابت کند ، کار، کار ایران است و یکی ازمشاطه هایش بنام سینا دشتی را به میدان فرستاده تا بنویسد که این حمله ی یمنی های به تنگ آمده بدست ایران انجام شده تا شورای امنیتی که شورای امنیت گذشته ودرانحصار آمریکا نیست، مجوز صدور حمله به ایران را صادر کند:

“روحانى به زبان آخوندى اذعان کرد که رژیم پشت قضیه بوده است و گفت: “شما این همه مدت مردم یمن را کوبیدید خانه هایشان را ویران کردید کشتار براه انداختید بیمارستان را بمباران کرده‌اید؛ مدرسه را بمباران کردید و می خواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدهند.”

رئیس جمهور ایران معنقد است که به یمن تجاوز شده ومردم یمن حق داشتند که درمقابل این کشتار انسان ها، به مراکز اقتصادی عربستان حمله کرده واین کار طبیعی است و چرا این مرید رجوی معتقد است که نیروهای مسلح یمن حق مقابله به مثل را نداشتند؟

آقای روحانی دراین سخنانش به صراحت وسادگی  به عربستان گفته است که اگر از ضربه خوردن بدشان میآید، دست از این بمباران های بشدت وحشیانه بردارند واین برخورد نشان نمیدهد که ایران دراین ماجرا دست داشته وباند رجوی، تعبیر فتنه گرایانه ای از یک گفتار ساده نکند!

درادامه :

” سیر تحول حوادث البته به این منجر شد که نقش رژیم در این تجاوز تمام عیار نظامى به یک کشور همسایه، دیگر کاملا عیان شده است و موضوع بحث در این نقطه قرار گرفته که آیا واکنش نظامى محدود یا گسترده صورت خواهد گرفت و آیا که زمانبندى این عملیات چگونه تنظیم شده است “؟

هیچ منبع بیطرف این ادعای شما و اربابانتان را تایید نکرده، عربستان هنوز هم دچار تنگنای تحلی قضیه است وایران هم صراحتا هیچ مسئولیتی را قبول نکرده و این میرساند که چیزی عیان نشده است !

راه قطع این حملات این است که بزرگان عربستان به بن سلمان توصیه کنند که راه دوستی با صهیونیست ها ودشمنی با اعراب را کنار گذاشته واجازه بدهد که همانطور که خواست ایران است، کشورهای منطقه درهمکاری با همدیگر، تشنجات خاورمیانه را که  تداومش هیچ سودی برای هیچکدام ندارد ازبین بردارند.

ازخربزه وخیار که همان حملات عربستان و … است ، خبری نخواهد بود و مطمئن بدانید که دود این حملات محبوب شما، دردرجه ی اول بچشم اربابان شما خواهد رفت!

بار دیگر :

” اگر آمریکا خواستار مذاکره هست، که هست، چرا رژیم آخوندى که مدعى است که خواستار جنگ نیست، وارد مذاکرات نمی‌شود “؟

سیاست رسمی ایران اولویت دادن به مذاکرات است که صدالبته با تسلیم کامل که خواست مرحوم بولتون وجان مک کین  و … بود ، مغایرت کامل دارد.

مسئولین اصلی کشور گفته اند که آمریکا با برگشت به برجامی که خودش داوطلب برقراری آن بود ورفع تحریم های مربوطه ( دست کشیدن از تروریزم اقتصادی) میتواند درکنار سایر کشورهای امضاء کننده ی برجام، درمیز مذاکره حاضر باشد.

همچنین :

“صلح طلبى رژیم ولایت فَقِیه در ایران، عراق، سوریه، یمن، افغانستان و … صورت و سیرت واقعى خود را نشان داده است . دورانى رسیده است که در هر پرده اى چه در ” نعمت الهى جنگ” و چه در” تهدید صلح”، حضرات باید هزینه‌اى را تحمل بکنند که از توان شان خارج است. در این لحظه ما با وضعیتى روبرو هستیم که صلح و جنگ، به طور یگانه‌اى در مورد این رژیم عمل می‌کنند! فلاسفه باید در این مورد تفکر بکنند که چه شد که دو مفهوم متضاد در تاریخ بشر در مورد رژیم به یک حکم یگانه تبدیل شده است، حکم پایان این رژیم “!

درعراق ومخصوصا سوریه ، کار حکومت ایران کارستان بود.

دراین کشور بود که برای نخستین بار شاخ جنگ طلب بزرگ شکسته شد و جهانیان به عیان دیدند که ” گذشت آن زمانی که زانسان گذشت “!

بلی دراین جنگ که بر سوریه تحمیل شده بود ، این قدرت اعظم شکست خورد وجهانیان ناظر تجلی اراده ی خلق ها برای درهم شکستن دنیای تک قطبی شدند!

ما عشایر انقلابی شما ( داعش ) را که در70کیلومتری مرزهایمان با عراق خیمه زده بودند درهم شکسته و آمریکا را مجبور کردیم که بقایای این مزدوران خود را به کیلومترها دور انتقال دهد وحتی تعدادی ازآنها را به چین بفرستد تا بنام مسلمانان اویغور به قتل وغارت بپردازند که هوشیاری دولت ومردم چین ، این نقشه ی بشدت خطرناک را درنطفه خفه کرد!

افغانستان هم بدست ما تصرف نشده وما نقش چندانی درآنجا که تحت قیمومیت ناتو قرار دارد، نداریم!

صابر تبریزی

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

***

همچنین: