مجاهدین خلق و نقض حقوق بشر نجات یافتگان در آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – عبدالرحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، سیزدهم ژوئن 2019:… ما جمعی از اعضای سابق مجاهدین هستیم که بر اساس یک تفاهم نامه بین آمریکا، آلبانی و مجاهدین و با نظارت کمیساریا عالی پناهندگان به آلبان منتقل شدیم. همه ما درعراق با نمایندگان کمیساریا مصاحبه و خواهان اعزام به یک کشور … Continue reading مجاهدین خلق و نقض حقوق بشر نجات یافتگان در آلبانی