مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند

مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند

مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم اکتبر 2019:… برای عقب نماندن ازدیگر جریانات سیاسی ، باند رجوی هم درمورد حمله ی ترکیه به خاک کردستان سوریه بیانیه داد که دراصل دخالت پشه وار خود درامور سوریه را بنمایش گذاشت و همسویی تمام عیار خود با امریکا را که هنوز باوجود تحمل شکست های سخت ، حاضر بدست کشیدن از تغییر رژیم درسوریه نیست ، نشان داد . باهم بخوانیم : ” مقاومت ایران توقف حملات ترکیه، بیرون رفتن همه نیروهای خارجی از خاک سوریه، به‌ویژه خلع ید و اخراج رژیم آخوندی و پاسدارانش از این کشور را لازمه صلح و امنیت و ثبات می‌داند. حقوق کردها، حق مردم سوریه برای سرنگون کردن رژیم خون‌ریز بشار اسد و بازگشت آوارگان و حقوق همه ملیتها در این منطقه باید به‌رسمیت شناخته شود “. مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند 

مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازندرجوی و صدام حسین، فاجعه آفرینان نسل کشی اکراد در حلبچه

مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند

22/07/1398

برای عقب نماندن ازدیگر جریانات سیاسی ، باند رجوی هم درمورد حمله ی ترکیه به خاک کردستان سوریه بیانیه داد که دراصل دخالت پشه وار خود درامور سوریه را بنمایش گذاشت و همسویی تمام عیار خود با امریکا را که هنوز باوجود تحمل شکست های سخت ، حاضر بدست کشیدن از تغییر رژیم درسوریه نیست ، نشان داد .

باهم بخوانیم :

” مقاومت ایران توقف حملات ترکیه، بیرون رفتن همه نیروهای خارجی از خاک سوریه، به‌ویژه خلع ید و اخراج رژیم آخوندی و پاسدارانش از این کشور را لازمه صلح و امنیت و ثبات می‌داند. حقوق کردها، حق مردم سوریه برای سرنگون کردن رژیم خون‌ریز بشار اسد و بازگشت آوارگان و حقوق همه ملیتها در این منطقه باید به‌رسمیت شناخته شود “.

نیروهای ایران بدعوت رسمی حکومت قانونی سوریه بدانجا اعزام شده وبا شرکت موثر درسرکوب داعش، مانع خونریزی های زیاد شده وبانی خیر شدند!

چه کسانی اطلاعات سری عملیات کربلای ۴ را به صدام حسین فروختند؟

ضمنا درمورد کردها باید گفت که دولت بشار اسد، تاکنون هیچ تیری برعلیه کردها شلیک نکرد و آنها با آزادی تمام مسلح شده واتفاقا دراوایل کار با داعش جنگیده ومقام وحرمتی دربین مردم ترقی خواه بدست آوردند.

حکومت بشار اسد، بارها تمایل خود به اعطای نوعی خودگردانی را به کردها اعلام نمود وهرگز مزاحمتی برای حکومت مانندی که انها تشکیل داده بودند، ایجاد نکرد ومنتظر فرصت مساعد برای گفتگوی جدی با آنها ماند.

اما پاره ای از رهبران کرد دچار جاه طلبی های ناشی ازپیروزی های بدست آمده شده وظاهرا درپی وسیع تر کردن اراضی تحت تصرف خود شده وبرای تضمین این پیروزی وبعد از زدن زیگزال های فراوان، ازآمریکا دعوت کردند که دراراضی تحت تصرف آنها نیرو پایگاه های قابل توجهی داشته باشد ودراصل درحق مبارزات خود ستم کرده وعملا به نیروی زمینی آمریکا بدل شدند.

محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

آنها چنان امنیتی برای آمریکا واسرائیل آفریدند  تا بعنوان نمونه اسرائیل از این پایگاه ها به بمباران مواضع بعضی ازنیروهای شبه نظامی عراق موفق شود!

زمانی روسیه به بعضی ازرهبران کرد سوریه پیشنهاد کرد که برای تثبیت بهتر پیروزی های خود، به ارتش سوریه اجازه دهد که وارد آنجا شده و همراه ارتش سوریه به جنگ با داعش و سایر نیروهای تروریستی که برای خود کردها هم خطرناک هستند ، بپردازد و با این کار به عملیات نظامی خود اعتبار قانونی دهد.

اما این رهبران ، نبض زمان را ازدست داده بودند وبا این پیشنهاد که هم جنگ سوریه را زودتربپایان میرساند وهم تکلیف خودشان را روشن تر میکرد ، درمقابل ارتش سوریه صف آرائی کرده ومانع ورود آن به کردستان سوریه شده ودراصل دست به کاری غیر قانونی زدند.

آنها زیادی برروی آمریکای بد عهد حساب کرده وندانستند که درتحلیل نهائی ، آمریکا  درنهایت وباطن کار،طرف کشوری مانند ترکیه را که بزرگترین نیروی زمینی پیمان ناتوی تحت زعامت آمریکا را دراختیار دارد، خواهد گرفت.

البته آمریکا با هم پیمانان نزدیک خود هم تضادهایی دارد که عمل نمودن گاه وبیگاهی این تضادها – مثلا اقدام اقتصادی برعلیه ترکیه – نباید ما را دچار سردرگمی درتحلیل مسائل کند.

به ترکیه که میرسیم باید گفت که اردوغان برای جلب آرای بیشتر و تقویت موضع لرزان خود درترکیه ، احتیاج به فرافکنی ها ، تحریک احساسات ملی مردم ترکیه و صدور بحران دارد واین حمله دقیقا ازهمین بابت است و معلوم نیست که نتایج درخشانی برای او داشته باشد.

احزاب کرد بایکوت کردند . نشست اتحاد علیه ایران هسته ای و مجاهدین خلق

بنظر میرسد که رهبران کرد با قبول همکاری با ارتش سوریه درموقع خود ، موقعیتی بهتر از حالا – که اجبارا این همکاری را وآنهم بعد ازاجازه دادن به آمریکا برای ساختن پایگاه های زیاد در سوریه پذیرفته-  بدست میآورد.

درهر صورت، بیان این واقعیات ابدا بمعنی محکوم نکردن حمله ی ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه نیست ومن بهمراه تمامی بشریت ترقی خواه ، خواستار خروج سریع این ارتش متجاوز از خاک سوریه بوده و ازصمیم قلب  برای تمامی مردم سوریه، زندگی عاری ازجنگ وبیخانمانی را آرزومندم!

آرزویی که مجاهدین خلق برعلیه آن هستند!

صابر  تبریزی

مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند

***

سی دیماه 1379 آزادی مسعود رجوی از زندان ساواک-5اشرف، چه پایان بد فرجامی!

ارتش خصوصی صدام مجاهدین خلق ایران مریم رجوی مسعود رجوی فرقه رجوی Albanian Government opens a new military Terror Training Camp for Saddam’s Private Army

سیل کرکس ها و مریم رجوی! مجاهدین خلق ایران 1سیل کرکس ها و مریم رجوی!

Maryam Rajavi lies flood the internet while Iranians struggle with reality2Maryam Rajavi’s lies flood the internet while Iranians struggle with reality

همچنین: