مجاهدین در مظان اتهام انفجارات بندر الفجیره؟

مجاهدین در مظان اتهام انفجارات بندر الفجیره؟

مریم رجوی جان بولتون دورهمی ضد بشریعلی اکبر راستگو، کانون آوا، شانززدهم می 2019:… دیر زمانیست که استراتژیست های آمریکایی در سازمان مجاهدین پتانسیل کسب قدرت به هربهایی را کشف کرده اند. مجاهدین ثابت کرده اند که جهت کسب قدرت نه تنها اصول و ایدئولوژی بلکه وطن و پدر ومادرخودرا نیز در طبق حراجی می گذارند. بهترین دلیل اثبات این امر همکاری با صدام حسین در طول جنگ ایران وعراق علیه کشورخودشان بود که تا اخر مرزهای خیانت و جنایت را در نوردیدند. مجاهدین در مظان اتهام انفجارات بنده الفجیره؟

Albanians aboard the USS Abraham Lincoln Bolton’s False Flag Op Involving MEKBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

لینک به منبع

مجاهدین در مظان اتهام انفجارات بندر الفجیره؟

علی اکبرراستگو – کانون آوا – 16 ماه مه 2019

سرمایه گزاری آمریکا بر روی مجاهدین نتیجه مطلوب خود را می دهد.

علی اکبر راستگو

علی اکبر راستگو، کانون آوا، آلمان

دیرزمانیست که استراتژیست های آمریکایی در سازمان مجاهدین پتانسیل کسب قدرت به هربهایی را کشف کرده اند. مجاهدین ثابت کرده اند که جهت کسب قدرت نه تنها اصول و ایدئولوژی بلکه وطن و پدر ومادر خودرا نیز در طبق حراجی می گذارند. بهترین دلیل اثبات این امر همکاری با صدام حسین در طول جنگ ایران وعراق علیه کشورخودشان بود که تا اخر مرزهای خیانت و جنایت را درنور دیدند.

این نکته از دید استراتژیست های آمریکایی پنهان نماند. بلافاصله بعد از سقوط صدام حسین شاهد چند اتفاق بودیم که بی ربط بهم نبودند:

– آمریکا سازمان مجاهدین را زیرپروبال می گیرد و حفاظت آنها را درعراق تقبل می کند. بعدهم که مجاهدین ازعراق اخراج شدند، آنها را به آلبانی فرستاد.
– در پی تلاش برای خروج آنها از لیست تروریستی، سیل سیاستمداران ریز و درشت از رده خارج جناح های عمیقا جنگ طلب و مرتجع آمریکایی و اروپایی را به خرج سازمان به مراسم مجاهدین فرستاد تا مشروعیتی برای آنها جهت خروج از لیست تروریستی کسب کند. جان بولتون از جمله اولین های این افراد بود. سازمان مجاهدین نمی تواند منکر شود که نمیداند جان بولتن یک دیوانه روانیست که ترامپ چند بار افسارش را کشیده است وگرنه تابحال منطقه را به اتش کشیده بود. وی کسی بود که حتی جرج بوش اورا کنار گذاشته بود و حالا با مریم رجوی قربان صدقه هم می روند.

مریم رجوی جان بولتون دورهمی ضد بشری

جان بولتن از چپ نفراول

– حتی قبل از اعلام خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا (28 سپتامبر )2012 چند تیم عملیاتی سازمان به آمریکا اعزام شدند تا در پایگاهی مخفی در صحراهای نوادا دوره ببینند.

سیمور هرش، خبرنگار سرشناس آمریکایی، در مقاله ای درهفته نامه نیویورکرمی گوید گروهی از اعضای ‘سازمان مجاهدین خلق’ در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در خاک آمریکا آموزش نظامی دیده اند. آقای هرش در این گزارش به نقل از مقام های سابق نظامی و اطلاعاتی آمریکا نوشته این آموزش ها حدود هفت سال پیش شروع شده و شش ماه ادامه داشته است. به نوشته او تعدادی از اعضای این سازمان در سال ۲۰۰۵ در سایتی واقع در ۱۰۰ کیلومتری لاس وگاس در ایالت نوادا که زمانی محل آزمایش های هسته ای بوده و اکنون برای آموزش عملیات ضد جاسوسی استفاده می شود، آموزش دیده اند. در این مقاله آمده است که آموزش ها در زمینه مخابرات، استفاده از رمز، سلاح و تاکتیک های نظامی بوده است.

نظرات مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در مورد مجاهدین

ری مک‌ گاورن یک فعال سابق سیا در رابطه با سازمان مجاهدین چنین می‌گوید: 

«چرا آمریکا با سازمان‌هایی مانند MEK همکاری می‌کند، من فکر کنم چون آنها در محل هستند و به این خاطر که حاضرند برای ما کار کنند. در گذشته ما آنها را یک سازمان تروریستی در نظر گرفتیم. و آنها دقیقاً هم هستند. اما آنها الان، تروریست‌های ما هستند و ما ابایی نداریم که آنها را به داخل ایران بفرستیم…. برای فعالیتهای خدماتی مخفی معمول: حمله به حسگرها، برای مدیریت برنامه‌ی هسته‌ای ایران، علامت‌گذاری اهدافی برای حملات هوایی و شاید ایجاد کمپ‌های مخفی برای کنترل محل‌های نظامی در ایران. و همچنین کمی هم خرابکاری‌.»

یا کارن کویاتکووسکی همکار سابق وزارت دفاع چنین می‌گوید:

« MEK حاضر است وارد کارهایی شود که ما از آن شرم داریم و همچنین وارد کارهایی شود که ما می‌خواهیم مسکوت باقی بماند. اما برای این چنین کارهایی ما از آنها استفاده می‌کنیم.»

و این کارها دقیقاً چه هستند؟

دیگر پوشیده نیست و خود مجاهدین کتمان هم نمی کنند که آنها مسئول بمب‌گذاری هایی از جمله حمله به دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری هستند که منجر به کشته شدن 70مقام عالیرتبه‌ و همچنین رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت ایران شدند و …

بگذریم از اینکه از سال 1360 که سازمان مجاهدین اعلام مبارزه مسلحانه نمود، برطبق منابع معتبر، نزدیک به 17 هزار نفر نظامی و غیرنظامی را درایران ترورکرد.

این پتانسیل فوق تصور در خشونت و مرگ اکنون میوه هایش توسط آمریکا چیده می شود. درست در زمانی که آمریکا بالاترین تحریم های تاریخ را به ایران اعمال کرده، بزرگترین زرادخانه جنگی را به خلیج فارس اعزام کرده و کشور را با پایگاه های بیشمار تقریبا محاصره کرده تا شرط های 12 گانه خودرا به ایران تحمیل کند ومنتظر است تا ایران دست از پا خطا کند تا قتل عامی بزرگتر از تلفات جنگ دوم جهانی از مردم بیگناه ایران زمین برپاکند، ناگهان چهارنفر از اعضای مجاهدین که در صدد خرید قایق تندرو در کویت بودند توسط پلیس کویت دستگیر می شوند که از این جریان بااینکه یکهفته می گذرد خبر جدیدی درمیان نیست و چند روز پیش چند انفجار در چند کشتی باری در بندر الفجیره بوقوع می پیوندد.

سایتهای مجاهدین بلافاصله و بدون هیج مدرکی وقوع این انفجارات را به جمهوری اسلامی نسبت داده و با وقاحت تمام خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران می شوند.

آیا مجاهدین واقعا اینقدر نفهم هستند و نمی دانندکه آمریکا به بهانه واقعه 11 سپتامبر که ربطی به عراق نداشت به این کشور حمله کرد و تمام زیرساختهایش را نابودکرد که هنوز نتوانسته کمرراست کند.

البته از مجاهدین اصلا بعید نیست بعنوان نیروی نیابتی دست به این انفجارات در امارات آنهم بیخ گوش آمریکا زده باشند تا همان بهانه 11 سپتامبری به بولتن روانی بدهند.

اگر این امر درست باشد، مجاهدین بعنوان ننگین ترین سازمان در تاریخ ثبت خواهندشد.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-باز-بوی-کباب-می-آید؟-فراخوان-جدید-مج/

آیا باز بوی کباب می آید؟ نگاهی به فراخوان جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)ا

علی اکبر راستگو، کانون آوا، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۹:… وقتی حرکتی از مردم و خواسته های آنان فاصله بگیرد، از آزادی و استقلال فاصله بگیرد، با دشمنان مملکت خودش بسازد و با حمله نظامی، هم میهنان خودش را به خاک و خون بکشد، در جستجوی لقمه نانی برای نمایندگان هارترین جناحهای آمریکایی پارس کند، وطنش را به شیخ های فاسد عربستان بفروشد و با اسراییل مغازله … 

مریم رجوی در کنار دشمنان علیه مردم ایرانعلی اکبر راستگو: مجاهدین خلق تغییررژیم را ازغرب تمنا می کنند

لینک به منبع

آیا باز بوی کباب می آید؟ نگاهی به فراخوان جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

علی اکبرراستگو – کانون آوا – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹

در خبر است که فرقه مجاهدین در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ کال کنفرانسی را در اسکاندیناوی برپا نموده که در آن بهزادنظیری بعنوان نماینده مجاهدین خط و خطوطی را جهت ترسیم نقشه راه برای هواداران این فرقه مفلوک مطرح کرده و در نهایت نیز حرف اصلی را زده و درخواست عاجزانه از همه هواداران جهت شرکت در مراسم ۸ فوریه در پاریس کرده است. توضیح اینکه فرقه رجوی درنظردارد روز ۸ فوریه جاری در پاریس تظاهراتی بپاکند.

از اینکه چرا فرقه رجوی این عنصر دست چندم را جهت اعلام خبرمراسمی فوق العاده فرستاده، و چرا خود مریم و یا شورای ملی مقاومت در این باره خودشان راکنارکشیده اند، بماند که خود بحث دیگریست ولی اینجا می خواهیم ببینیم فرقه از قول بهزاد نظیری چه چیزی را میخواهد القاء کند.

ازآنجا که ممکن است بعضی از خوانندگان این مطلب در جریان صحبتهای مطرح در کال کنفرانس مذکور نباشند، بخشی از سخنان گوهربار بهزاد نظیری را در زیر درج می کنیم.

بهزاد نظیری بعد از کلی یاوه بافی میگوید:

“چون درشروع سال میلادی هستیم باآخرین کاری که برادر بهنام (محمد محدثین) باشماداشتند دراخر سال ۲۰۱۸ ویک جمع بندی کردند سال ۲۰۱۸ بعنوان سال قیام، سال پیش روی و در واقع اعلام سال جدید میلادی، سال ۲۰۱۹ سال آماده باش، سال تحولات بزرگی که در پیش ما در برابرش باید آماده باشیم و بنابراین الان با شروع این سال وارد دوران همین آماده باش کامل می شویم یعنی هر بحثی از این ببعد که داریم و الان من هم با شمادارم حول همین آماده باش برای تحولات آتی در سال ۲۰۱۹، همانطور به عبارت دیگری اینکه خامنه ای اشاراتی کرد که طرحهایی برای سال ۹۸ دارند.”

وبعد به چند باصطلاح فاکت دیگر نظیر تحریمهای اتحادیه اروپا، سفراخیروزیرامورخارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه، کنفرانس در پیش روی لهستان، سخنان سخنگوی رئیس جمهورافغانستان استناد می کند و در نهایت نتیجه گیری می کند که:

” می خواهیم تظاهراتی داشته باشیم که بتوانیم حرفمان را برسانیم و مهمترازآن می خواهیم این حرف در زمان متناسب و زمان مقتضی خودش بیان شود.”

بهزاد نظیری در این جمله تمامی خواست سازمان متبوع خودش را به طرفهای ذینفع خلاصه کرده است.

وقتی حرکتی از مردم و خواسته های آنان فاصله بگیرد، از آزادی و استقلال فاصله بگیرد، با دشمنان مملکت خودش بسازد و با حمله نظامی، هم میهنان خودش را به خاک و خون بکشد، در جستجوی لقمه نانی برای نمایندگان هارترین جناحهای آمریکایی پارس کند، وطنش را به شیخ های فاسد عربستان بفروشد و با اسراییل مغازله سیاسی و اطلاعاتی کند، باید هم نه در ایران بلکه در پاریس با سیاهی لشگر غیرایرانی تظاهرات کند که بتواند حرفش را برساند.

الان که می گویید در ۱۶۰ شهر تظاهرات شده چرا حتی در یک شهر نامی از شما برده نشده وحتی هروقت مریم رجوی از تظاهراتی پشتیبانی کرده، مردم تظاهرکننده بنشانه نفرت از این پشتیبانی بلافاصله به تظاهرات خود خاتمه داده اند. پس درد شما و خطاب شما مردم ایران نیستند. در تظاهراتهای مردم ایران حرف از شاهزاده رضا نیم پهلوی هست ولی ازمجاهدین نیست.

آیا تظاهرات در پیش روی ۸ فوریه فرقه رجوی در پاریس بیشتر جهت چشمک زدن و اعلام اینکه “ماراهم در نظرداشته باشید” به کنفرانس لهستان نیست؟

کنفرانسی ضدایرانی که بسیاری از کشورهای مهم دنیا از الان اعلام کرده اند که در آن شرکت نخواهند کرد و بازهم جناح جنگ طلب آمریکا مثل همیشه بور خواهد شد. زمستان می‌رود و روسیاهی به ذغال می‌ماند.

باید به مریم رجوی وشوهر گوربگوشده اش گفت:

بوی کباب نمی آید دارند خرداغ می کنند.

(پایان)

***

نمایشگاه عکس در باشگاه خبرنگاران بروکسلنمایشگاه کانون آوا در باشگاه خبرنگاران بروکسل – مجاهدین خلق، تروریسم بین المللی

مسعود خدابنده نیکلا پدی پارلمان اروپامباحثه در پارلمان اروپا “در خصوص مجاهدین خلق ایرانی چه باید کرد؟”ا

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25868

مجاهدین خلق تغییررژیم را ازغرب تمنا می کنند 

 علی اکبر راستگو، کانون آوا، نهم ژوئیه ۲۰۱۶:… فرقه مجاهدین در غیاب حمایت هموطنان ایرانی دست به دامن چند تن ازنمایندگان پارلمان اروپا شده تا بخیال خود بارقه ای مشروعیت برای مراسم سالانه خود در فرانسه که اکنون خود سخنرانان به دریافتهای نجومی برای شرکت در آن اذعان کرده اند کسب کند. افراد این فرقه با خواهش وتمنا از چند نماینده پارلمان اروپا …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

مجاهدین تغییررژیم را ازغرب تمنا می کنند

ترفند جدید مجاهدین دربسیج خارجیان برای مراسم ۹ جولای در پاریس

فرقه مجاهدین در غیاب حمایت هموطنان ایرانی دست به دامن چند تن ازنمایندگان پارلمان اروپا شده تا بخیال خود بارقه ای مشروعیت برای مراسم سالانه خود در فرانسه که اکنون خود سخنرانان به دریافتهای نجومی برای شرکت در آن اذعان کرده اند کسب کند.

افراد این فرقه با خواهش وتمنا از چند نماینده پارلمان اروپا (بعضا نمایندگان شرق اروپا) خواسته اند تا درراهروهای این پارلمان تبلیغ برای مراسمی بکنند که این نمایندگان خودشان در آن شرکت ندارند. جالب اینجاست که شعار امسال این مراسم »تغییر رژیم« را مجاهدین ازغرب التماس میکنند. خواسته ای که در غیاب حمایت مردم ایران تنها سر به داعش می برد.

آیا مجاهدین غیراز این نیز خواسته دیگری دارند؟

در لیست زیرلینک افرادی که برای مراسم مجاهدین تبلیغ کرده اند درج می شود:

MdEPs machen Werbung für die iranischen Volksmudschahedin (PMOI/MEK/MKO)

Aawa Association e.V., 07.07.2016

Dass die iransiche Volksmojahedin-Organisation „Mojahedin-e Khalq“ (MEK/MKO/PMOI) und ihr politischer Arm, der Nationale Widerstandsrat des Iran (NWRI) zahlreiche Freunde und Unterstützer im Europaparlament hat, ist ja seit längerem bekannt.

Einige der „Friends of a Free Iran“ (FoFI), einer interparlametarischen Gruppe, die im Europaparlament Lobbyarbeit für die MEK macht (siehe auch: „Die Lobbyisten der MEK im Europaparlament: Friends of a Free Iran (FoFI) – Update 2014“), haben jetzt mit Videobotschaften zur Teilnahme an der MEK- Veranstaltung „Freiheit für den Iran – Unsere Forderung: Regimewechsel!“ am 9. Juli in Paris aufgerufen.

Diese Videos, aufgenommen in den Fluren und Büros im Europaparlament, werden auf Youtube, sowie den Web- und Social-Media–Seiten der MEK kräftig verbreitet.

Folgende MdEPs haben sich in diesen Videos öffentlich zur MEK bekannt:

Svetoslav Malinov, Bulgarien

Ivan Stefanec, Slowakei

Pál Csaky, Slowakei

Anna Zaborska, Slowakei

Eduard Kukan, Slowakei

Jan Zahradil, Tschechische Republik

Jaromir Stetina, Tschechische Republik

Jozo Radoš, Kroatien

Petri Sarvamaa, Finland

Jordi Sebastia, Spanien

Beatriz Becerra, Spanien

Robert Rochefort, Frankreich

Patrizia Toia, Italien

Tunne Kelam, Estland

Emma McClarkin, Vereinigtes Königreich

Julie Girling, Vereinigtes Königreich

Jim Nicholson, Vereinigtes Königreich

Marian Harkin, Irland

***

Children who belong to Massoud Rajavi (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, NCRI …)

مزدور مسعود رجوی به کشتار ده ها هزار نفر اعتراف کردMojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Ringleader Admits Massacre of 10,000 Iranian People

Let’s stand up together and free our children froali am Rajavi and the MEK

Comrades in Arms – Sexual abuse by Massoud and Maryam Rajavi


http://youtu.be/jpDUMaIntS8

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq


http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k

Denis Hastert Maryam RajaviMaryam Rajavi’s lobbyist convicted for child sexual abuse

Saddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

The Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

ارتش خصوصی صدام در فرانسهگزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=8987

تاسیس کمیته پوششی مجاهدین خلق (فرقه رجوی)، “کمیته پارلمانی رومانیایی ایران آزاد” در رومانی

علی اکبر راستگو، کانون آوا، یازدهم ژانویه ۲۰۱۴: …  بنظر می رسد که کمیته شما یعنی “کمیته پارلمانی رومانیایی ایران آزاد” نظیر دیگر کمیته های مشابه در اروپا مثل “کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد” و یا “کمیته پارلمانی انگلیسی برای ایران آزاد” و همچنین ” دوستان ایران آزاد” در پارلمان اروپا، فقط یک جریان لابی و سخنگوی سازمان مجاهدین در رومانی می باشد که تمامی فعالیتهایش بلااستثناء در خدمت مجاهدین …

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی

مسئول “کمیته پارلمانی رومانیایی ایران آزاد” در رومانی

سرکار خانم پوپا،

از طریق سایت اینترنتی شما www.freeiran-romanai.org متوجه وجود “کمیته پارلمانی رومانیایی ایران آزاد” واقع در رومانی شدیم. ما بعنوان یک انجمن پناهنده درآلمان همچنین دررابطه با حقوق بشر و دموکراسی در ایران فعالیت می کنیم ولی خیلی شگفت انگیزوباعث تعجب است که محتوای اساسنامه و گزارشات مندرج در سایت شما تطابق کامل با مواضع و خواستهای سازمان مجاهدین دارد.

سازمان مجاهدین خودش در ایران دیگرهیچگونه وزنه سیاسی نیست و در نتیجه نمی تواند برای یک ایران آزاد و دموکرات مبارزه کند.

بنظر می رسد که کمیته شما یعنی “کمیته پارلمانی رومانیایی ایران آزاد” نظیر دیگر کمیته های مشابه در اروپا مثل “کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد” و یا “کمیته پارلمانی انگلیسی برای ایران آزاد” و همچنین ” دوستان ایران آزاد” در پارلمان اروپا، فقط یک جریان لابی و سخنگوی سازمان مجاهدین در رومانی می باشد که تمامی فعالیتهایش بلااستثناء در خدمت مجاهدین خواهدبود. بنابراین همکاری شما با مجاهدین برخلاف محتوای اساسنامه تان نفعی بحال مردم ایران نخواهد داشت.

اولین قدم برای نشان دادن فعالیت بشردوستانه تان اینست که به دولت رومانی برای پذیرش ساکنان کمپ لیبرتی فشار بیآورید تا آنها از خطر تهاجمات آتی در امان بمانند. سازمان مجاهدین برعکس در تلاش می باشد اعضایش را بهر قیمت در آنجا نگاه بدارد تا بهتر آنهارا تحت کنترل داشته باشد. در حال حاضر این اعضاء در کمپ لیبرتی در ترس مرگ دائمی از حملات بعدی بسر می برند.

سازمان مجاهدین با دروغ پردازی و بزرگنمایی نجومی خود تا بحال توانسته پارلامنترهای زیادی را در اروپا بفریبد که بعد از مدتی متوجه اشتباه بزرگ خودشده و از مجاهدین فاصله گرفته اند.

اینطور که بنظر می رسد اگر شما هم کوکورانه دنباله رو سازمان مجاهدین بشوید، خطر این وجودارد که اعتبارسیاسی خودرا همانند بسیاری از پارلامنترهای اروپایی از دست بدهید.

ممنون می شویم اگراطلاعاتی در رابطه با لابی گری مجاهدین در اختیار شما بگذاریم.

با احترام علی اکبر راستگو کانون آوا – شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴

رونوشت به اعضای “کمیته پارلمانی رومانیایی ایران آزاد”:

-۱ ‌Romeo Florin Nicoara

۲-Maria Grecea

۳-Titus Pasca

۴-Elena -Ramona Uioreanu

۵ -Ben-Oni Ardelean

۶-Rozalia Ibilya Brio

۷-Mario-Ovidio Oprea

۸-Ovidiu-Ioan Dumitru

کلمه: خروج از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا ؟ ! مجاهدین خلق؛ همچنان نماد وابستگی، خشونت و ترور

همچنین: