مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم سپتامبر 2019:… به خودتان وعده ی سر خرمن ندهید و تنها درحد خود اظهار نظر وعمل نمایید وبهترین عمل برای شما ، بازکردن زنجیر اسارت از دست وپای اعضای سازمان میباشد که در قلعه ی مانزآلبانی، زندگی اسارتبار وسختی را میگذرانند ومنتظر پایان عمر برباد رفته ی خود می باشند! حمله ی مورد ادعای شما را که صاحب مسئله که عربستان باشد ، بصورتی که شما وسران جنگ طلب آمریکا مطرح کرده اند ، مورد تایید قرار نگرفته وآقای روحانی درنیویورک ، این خبر را با صراحت تمام رد کرد و در برابر اروپائیانی که سماجت بخرج داده و میگفتند که ایران دراین حمله شرکت کرده درخواست سند نمود که نداشتند بدهند و ازاین رو ازآنها خواست که اسنادشان را به تهران بفرستند! مجاهدین دلواپس مشکلات حکومت ایران نباشند! 

مریدان فرقه رجوی ، شعار یا حسین یا مسعود پس از تایید رسمی مرگ رهبرمریدان فرقه رجوی ، شعار یا حسین یا مسعود پس از تایید رسمی مرگ رهبر

مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

6مهر1398

درنوشته ی با امضای هادی مظفری که عنوان “ از ترس مرگ، خودکشی می‌کنند ”  یافته و در رسانه های مجاهدین خلق منتشر شده ، چنین آمده است :

“… در این شرایط، دو راه برای حکومت ولایت فقیه بیشتر متصور نیست. یا باید به مرگ تدریجی رضایت دهد؛ یعنی تن به شروط دوازده گانه و در راس آنها، دست شستن از تمامی فعالیتهای هسته‌ای خطرناک، جمع کردن بساط هلال شیعه و تخلیه عمق استراتژیک و برچیدن موشکهای بالستیک بدهد .. “.

مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

اولا با مشاهده ی اینکه اخبار مربوط به سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه ی ایران به نیویورک ، تمام اخبار جهان را تحت الشعاع خود قرار داده ، بخوبی میتوان دریافت که حکومت ایران علیرغم تمام مشکلاتی که ازطریق تروریزم تحریمی ونیز بحران های داخلی که یکی ازانها خاص تمام کشورهای عقب نگه داشته شده توسط استعمارگران بوده ودیگری ضعف مدیریت در عرصه های چند است ، بازهم ازاقتداری برخوردار است که خبرنگاران وشخصیت های کشورهای دیگر، برای مصاحبه یا مذاکره کردن با مسئولین آن، سرو دست میشکنند.

این وضعیت ، درکنار بهم خوردن تعادل قوای جهانی برعلیه اربابان غربی شما ، به هیچ وجه نشان ازآن ندارد که مرگ تدریجی مورد پسند شما واقعی است!

این تعدال قوای نامبرده، چنان بهم خورده است که وزیر خارجه ی روسیه اعلام داشت که اروپا وآمریکا شایسته ی آن نیستند که 3عضو دائمی شورای امنیت متعلق به آنها باشد وباید که ترکیب شورای امنیت باتوجه به جمعیت جهان وتوازن قوای موجود ، عوض شود!

ثانیا ، حکومت ایران هرگز شروط 12گانه ی آمریکا را نخواهد پذیرفت و امضای قراردادهای جدید با کشورهای قدرتمند دیگر که انجام شده ، قدرت مضاعف به ایران خواهد داد ومجبور نخواهد شد که از تقویت قدرت دفاعی خود دست بردارد چه برسد به جمع آوری آن!

مرگ رجوی در عربستان

درادامه :

“… حکومتِ در این مرحله هر چه فشار بیشتر و راه نفس کشیدن تنگتر می‌شود، عکس العمل برای خودکشی هم به ناچار، شدیدتر می‌شود؛ تا جایی که کار به آنجا می‌رسد که عنان از کف داده و به کمک پهپادها و موشکها، به بزرگترین تاسیسات نفتی جهان حمله می کند و در واقع دانسته و آگاهانه طناب را بر گردن خود محکمتر می‌نماید؛ چرا که با هدف قرار دادن اقتصاد و انرژی جهان، پسمانده جماعت مماشاتگر را هم در نقطه مقابل خود قرار می‌دهد. بنابراین هر چه بیماری لاعلاج تر می‌شود، عزم و ارادۀ خودکشیِ آمیخته به جنون نیز قوی تر و غیر قابل کنترل‌تر می‌شود “.

حمله ی مورد ادعای شما را که صاحب مسئله که عربستان باشد ، بصورتی که شما  وسران جنگ طلب آمریکا مطرح کرده اند ، مورد تایید قرار نگرفته وآقای روحانی درنیویورک ، این خبر را با صراحت تمام رد کرد و دربرابر اروپائیانی که سماجت بخرج داده ومیگفتند که ایران دراین حمله شرکت کرده درخواست سند نمود که نداشتند بدهند و ازاین رو ازآنها خواست که اسنادشان را به تهران بفرستند!

ضمنا، آمریکا فرصتی برای صدور کسری نفت عربستان بدست آورد و دنیا نیز دچار قحطی نفت نشد وازاین روست که بعضا عده ای با طرح اینکه این کار بنفع کی بوده ، خود ارباب وکسی را که بیشتر ازهمه ” آی دزد، آی دزد میکند “، درمظان اتهام قرار میدهند!!

بنابراین به خودتان وعده ی سر خرمن ندهید و تنها درحد خود اظهار نظر وعمل نمایید وبهترین عمل برای شما ، بازکردن زنجیر اسارت از دست و پای اعضای سازمان میباشد که در قلعه ی مانزآلبانی، زندگی اسارتبار وسختی را میگذرانند ومنتظر پایان عمر برباد رفته ی خود می باشند!

از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتون

مجددا:

” حالا به ناچار و با توجه به شرایط موجود، تغییر روش و رویه داده و تبدیل شده به موشکهای نقطه زن که به طرف تاسیسات نفتی به پرواز در می‌آیند؛ تا اقتصاد و انرژی جهانی را به چالش بکشند و این یعنی اعلان جنگ به تمام جهانی که شدیدا به نفت وابسته است و بر همه چیز می‌تواند چشم ببندد و نادیده انگارد، الا حمله به منابع انرژی و منافع اقتصادی‌اش “.

فوقا عرض شد که ایران این اتهام را نمیپذیرد!

قبلا هم فرضیه هایی دایر براینکه هم حملات یمنی ها درکار بوده وهم موشک های کروز توسط مثلا آمریکا قاطی کار شده وکار بدینجا رسیده است!

البته بدست آوردن موشک های کروز ازاوکراین کار بسیار ساده ای برای هرکشور ومخصوصا آمریکاست وبنابراین باطرح اینکه موشک کروز درکار بوده وکار کار ایران، نمیتوان اتهام محکمه پسنی به ایران بست!

البته جهان ضربه ای ازاین کار نخورد وعربستان خورد که این یکی باید عاقل بوده ودر پیمان های منطقه ای حفظ امنیت خلیج فارس و بدون قبول حضور قدرت های خارجی شرکت کند والبته این شرکت کردن هم ضرورت هایی مثل دست کشیدن ازیمن دارد وبنظر میرسد که عربستان راهی جز این ندارد و آنگاه است که بدبختی بزرگ باند رجوی ازبابت اخذ بودجه های کلان از عربستان شروع میشود!!

جان بولتون، استعفا یا اخراج + کابوس آرامکو

صابر  تبریزی

مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

***

عاشورا و بازهم بهانه براي فرقه مجاهدین خلق عاشورا و بازهم بهانه براي فرقه مجاهدین خلق 

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسیماه محرم و فرقه رجوی

عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آنعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult in Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

همچنین: