مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد 

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد 

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم اوت 2019:… ظاهرا ، نویسنده ی مقاله ی مبسوط مورد نقد، کتاب پروفسور آبراهامیان را نخوانده و یا کتاب جدیدتر دیگری را که ازروی اسناد منتشر شده ی سازمان های امنیتی- اطلاعاتی و وزارت خارجه ی آمریکا تهیه شده وبه فارسی هم ترجمه گردیده ودر باجه های کتابفروشی ها موجود است ، نخوانده ویا بنفع مجاهدین وآمریکا ندیده که ازاین کتاب ها هم فاکت هایی را ذکر کند!… ضمنا ، آیا میتوانید نام اعدام شدگان وتعدادی از محبوسین ابد را ذکر کرده و رابطه  وموضع خود با آنها را توضیح دهید؟! من با قاطعیت تمام میگویم که حتی یک نفر که مثل شما بیاندیشد، درمیان این اعدام شدگان ومحبوسین ابد ودرازمدت وجود نداشته است! مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد  

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد

مجاهدین رجوی، قسمت های مهمی از وقایع 28مرداد را جعل کرده اند!

سوم شهریور 1398

طی یک مقاله ی مبسوط ، باند رجوی دررابطه با توضیح کودتای آمریکائی- انگلیسی 28مرداد 1332، ، با وجود بیان پاره ای ازحقایق ، هم قسمت های مهم قابل اهمیت وروشنگر را کتمان نموده وهم ارتباط آن حادثه ی شوم تاریخی را با دولت حی وحاضر آمریکا بیان نکرده ودرمورد اخیر، موضوع را چنان مطرح کرده که گویا سران آمریکا که قصد کودتای آشکار تاحد حمله ی  نظامی به ونزوئلارا دارند، عاشق چشم وابروی ما بوده و از کودتای 28 مرداد برعلیه ایران ناراضی اند ؟!

ازقلم خودشان نقل کنیم :

” در ۲۱‌مهر ۱۳۳۱ دکتر حسین فاطمی، وزیر امورخارجه دولت دکترمصدق، پرده از یک توطئه کودتا برداشت و ۳روز بعد، قطع روابط دیپلوماتیک با انگلیس را به‌اطلاع مردم ایران رساند. به موازات این اقدامات، وزیر خارجه انگلیس «آنتونی ایدن» به‌ آمریکا رفت و با رئیس‌جمهور وقت آمریکا آیزنهاور درباره اوضاع ایران گفتگو کرد، دو طرف به ‌این نتیجه رسیدند که تنها راه حفظ منافع آنان در ایران، سرنگون‌ساختن حکومت ملی دکترمصدق است “.

پس آمریکا که ملی کردن صنعت نفت ایران باو مربوط نبود ، زمانی که دید که دکتر مصدق در ادامه ی سیاست موازنه ی منفی خود با خارجی ها مصر است وقرار ندارد که این امتیاز را به آمریکا واگذارکند، یکسره همراه وهمکار انگلستان شد وبما خیانت نمود .

خیانتی که آثار مخرب آن صدها سال بر زندگی ما ایرانی ها تاثیر خواهد گذاشت !

پس شما رجوی ها ، چرا به دامن این سلطه گر که بزرگترین ضربه را با نتایج تقریبا غیر قابل جبرانش برما وارد کرده ، آویخته اید؟؟

سلام یک مزدور بر دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران

دوباره :

” به‌محض اعلام نتیجه رفراندوم (انحلال مجلس ) در ایران و پیروزی دکتر مصدق، آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «گمان می‌کنم‌ … مصدق توانست بر پارلمان فائق آید و خود را از آن خلاص سازد. این ‌راه را در جایی باید مسدود کرد و دیر یا زود‌ ما مصمم به‌این کار هستیم “.

یعنی این ژنرال سابق ورئیس جمهور وقت آمریکا که بارها عاقل تر ازترامپ و …. عمل میکرد ، مصمم شده که دربرابر این رای مردم ایران ایستاده ودستآوردهای آنرا خنثی سازد!

آیا شما انتقادی به آیزنهاور دارید؟!

اگر دارید ، باید به ترامپ و کابینه اش که بسیار سلطه گر و خونریزتر ازاو هستند ، انتقادات شدید وجدی تری داشته باشید ، که درعوض ،عملا میبینیم قربان صدقه اش میروید  وراه نجات خود را در تنش آفرینی های خطرناک او میبینید!

تحریف یک واقعیت تاریخی از زبان رجوی ها :

” روز ۲۷ مرداد، هندرسن، سفیر آمریکا، تکلیف کناره‌گیری از نخست‌وزیری را به ‌دکتر مصدق اعلام کرد و گفت آمریکا با تمام قوا از ادامه حکومت او جلوگیری خواهد کرد و تنها دولت زاهدی را به‌رسمیت می‌شناسد. اما دکتر مصدق درپاسخ، سفیر آمریکا را از خانه خود بیرون کرد و فریاد زد که فردا با آمریکا قطع رابطه خواهد کرد “.

قسمت اول خبر درست است اما :

1- لویی هندرسون به مصدق گفت که اتباع خارجی امنیتی درایران ندارند و دکتر مصدق باید اعلام حکومت نظامی کند !

2- او دکتر مصدق را تهدید کرد که به بهانه ی  مخالفت شاه با او ، آمریکا میتواند دولت دکتر مصدق را برسمیت نشناسد.

3- حکومت نظامی مورد درخواست این سفیر آمریکا از طرف دکتر مصدق مورد اجابت قرار گرفت وموج دستگیری ها بضرر مردمی که حامی ملی کردن صنعت نفت بودند ، براه انداخته شد تاآمریکا راضی نگه داشته شود!!

4- در واپسین دقایق شب قبل ازکودتا، درحالی که مردم ازخیابان ها رانده شده  وتعداد کثیری محبوس بودند، اراذل واوباش تحت رهبری ایادی آمریکا ،انگلیس و تعدادی از سران ارتش ودربار بدون مانع ورادعی ” جاوید شاه ” گویان در خیابان ها سبز شدند که دکتر مصدق با لغو حکومت نظامی و ایراد یک سخنرانی رادیویی ، میتوانست مردم را براحتی به خیابان ها ریخته وصحنه را بضرر کودتاگران تغییر دهد که این کار را نکرد وشد آنچه میتوانست نشود!!

من به صداقت دکتر مصدق و میهن دوستی او شکی ندارم ولی نمیدانم که چه تحلیلی ازاوضاع داشت که چنین بی عملی  خطرناکی را نشان داد!

این را هم میدانم که او میخواست درخانه بماند وبراثر شلیک خمپاره ها وتوپ ها کشته شود واین مصائب را مشاهده نکند!

ظاهرا ، نویسنده ی مقاله ی مبسوط مورد نقد، کتاب پروفسور آبراهامیان را نخوانده و یا کتاب جدیدتر دیگری را که ازروی اسناد منتشر شده ی سازمان های امنیتی- اطلاعاتی و وزارت خارجه ی آمریکا تهیه شده وبه فارسی هم ترجمه گردیده ودر باجه های کتابفروشی ها موجود است ، نخوانده ویا بنفع مجاهدین وآمریکا ندیده که ازاین کتاب ها هم فاکت هایی را ذکر کند!

مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران

درخاتمه :

” پس‌از کودتای ۲۸ مرداد، دستاوردهای دوران زمامداری دکتر مصدق، یک‌به‌یک مورد تهاجم قرار گرفت. از‌جمله مهمترین این دستاوردها آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی بود که در دوران زمامداری مصدق به‌اوج خود رسیده بود، اما بعداز کودتا، همه آزادیها تعطیل و سرکوب شد. و تمام روزنامه‌های غیرحکومتی توقیف گردید. همچنین فعالیت احزاب و نیروهای سیاسی مخالف، تعطیل، و موج دستگیری و سرکوب مخالفین آغاز گردید و دهها تن نیز اعدام گردیدند “.

آزادی سیاسی موجود در دوران دکتر مصدق، نیمه بند بود و احزاب غیرقانونی شده ازطرف شاه ، فعالیت نیمه علنی داشتند ونشریات  ودفاترشان هم تا بخواهی مورد تاخت وتاز وتاراج قرار میگرفت ودرمقام مقایسه با بهار آزادی که به یمن انقلاب 22بهمن 1357بوجود آمده بود ، ضعیف تر بود که دریغ که قدراین یکی بصورت  دانسته و یا ندانسته شناخته نشد!

ضمنا ، آیا میتوانید نام اعدام شدگان وتعدادی از محبوسین ابد را ذکر کرده و رابطه  وموضع خود با آنها را توضیح دهید؟!

من با قاطعیت تمام میگویم که حتی یک نفر که مثل شما بیاندیشد، درمیان این اعدام شدگان ومحبوسین ابد ودرازمدت وجود نداشته است!

صابر  تبریزی

مجاهدین رجوی و جعل وقایع 28 مرداد

***

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-ایران-از-زبان-جولی/

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

استحاله مجاهدین خلق ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم اوت 2019:… شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند! حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد! چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد! حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند! استحاله مجاهدین خلق ایران 

استحاله مجاهدین خلق ایرانرجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

استحاله مجاهدین خلق ایران

شهردار حقوق بگیر رجوی ، چیزی را گفته که باید میگفت!

20مرداد1398

سرود های ضد امریکایی مجاهدین خلق  و بزرگداشت قتل امریکایی ها منتشر شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی: 

بهمراه جان بولتون آوانجلیست ( صهیونیست مسیحی ) و … ، رودی جولیانی بعنوان شهردار اسبق نیویورک که به فساد مالی و اخلاقی شهره است وحق وحساب گرفتنش از رجوی ها بارها بثبوت رسیده ، از حامیان اصلی باند رجوی است که تقریبا درتمامی خیمه شب بازی های مریم شرکت میکند وعلاوه بر سخنرانی هایی که دارد ، مصاحبه های متعاقب را نیز انجام میدهد تا بعنوان کسی که یکی از بیشترین دریافت کنندگان حق الزحمه!! است ، ادای دین کند!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

در نشریات مجازی باند رجوی چنین آمده است :

” شهردار رودی جولیانی: «من این امکان را داشته ام که به مدت ۴ روز در آلبانی باشم و در کنفرانسی در آنجا شرکت داشتم. در این کنفرانس ۵۰کشور شرکت کرده بودند و نماینده داشتند که شامل تعداد قابل توجهی از شخصیتهای نظامی ما از جمله چندین ژنرال آمریکایی و ژنرال های ۴ستاره شرکت کردند در واقع دو ژنرال ۴ستاره شرکت داشتند “.

شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند!

حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد!

چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد!

حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند!

همینطور :

” شما همچنین می توانید علائم دیگر را ببینید از جمله مردهایی که کلیه خودشان را به قیمت ۵۰۰دلار می فروشند تا خانواده شان را غذا برسانند. به یاد داشته باشید رژیم ایران الان ۴۰سال است در قدرت است و صدها هزار جنایت علیه بشریت انجام داده و مردم را در خیابانها کشتار کرده است “.

و دولت شما این مردم بااین وضع را محاصره ی کامل اقتصادی میکنید که کلیه های خود را ارزانتر ازاین بفروشند؟!

وبا این وجود بازهم بطور بی شرمانه ای ادعا دارید که درطرف مردم ایران قرار دارید؟!

وشما که علاوه برکشتار اقصی نقاط مردم جهان ، برای تداوم سیاست کثیف نژاد پرستی وتامین منافع کارخانه های اسلحه سازی وآزاد گذاشتن حمل اسلحه برای سفید پوستان نژادپرست ، شاهد کشتار هر روزه ی مردم آمریکا بدست نژاد پرستان هستید ، خود را بیگناه میدانید؟!

درایران اتفاق نمیافتد که شاگردان کلاسی را به رگبار مسلسل بسته و کشتار نمایند ولی این روند درکشور شما به یک سنت رایج تبدیل شده و چه دلیلی دارد که دلتان برای این هموطنان خودتان نسوزد وبرای ما بسوزد؟؟!!

همچنین :

 “من تصاویری از ۱۲۰هزار نفر از آنها را دیدم و کتابی در خانه ام دارم که اسامی۲۰هزار نفرشان را لیست کرده و کاملا مستند است “.

پس از 100 هزار بقیه چی؟!

شما ادعا دارید که برای 20 هزار نفرشان سند دارید که مسلما بیش از چند هزار نفر آنها درعملیاتی که ازخاک عراق به سربازان ایرانی شده ، کشته شده اند !

با این حساب شما، حدود 10هزار نفر میماند که خود محل شک وشبهه است واین تعداد دربرابر 17هزار نفری که براثر ترروهای مجاهدین رجوی درایران جان باخته اند ، کم است و حرف شما در جواب این حرف حساب من چیست؟!

 بازهم :

” از زمانی که روحانی به سر کار آمده حدود دو برابر تعدادی که … کشت را کشته است. لذا این آدم یک قاتل دیگر است، او مسئول قتل عام است اینها جنایات علیه بشریت کرده اند و اروپا به همینها پول می دهد و ما هم بیش از یک میلیارد دلار دادیم. این یک میلیارد دلار برای کشتن اینها هزینه شد و اوباما و بایدن باید از این کارشان شرم کنند “.

البته روحانی رئیس دادگاه ها نیست و اختیارات کشتن کسی را ندارد .

اغلب اعدام شدگان بخاطر قصاص بوده که به هر صورت درقوانین اسلامی وجود دارد وعربستان ودیگران هم این کار را انجام میدهند و البته مورد اعتراض شما نیست ودراین مورد میگویید که درامور داخلی کشورهایدیگر دخالت نمیکنید؟؟!!

درکشور شما هم اعدام وجود دارد و افشاکنندگان جنایت های هیئت حاکمه ی آمریکا تا ابد درزندان میمانند  و …!

ضمنا اوباما فقط قسمتی از پول های بلوکه شده ی ما را پس داد وشق القمری نکرد!

این مسئله درجریان توافق برجام انجام گرفت واوباما دربرابر دادن این پول ما به خودمان ، امتیازاتی هم ازما گرفت که البته ازروش های مذاکرات است !

سپس :

“و حالا آلترناتیوی هست و این آلترنایتو سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است. که یک دولت آلترناتیو هستند و آنها آماده اند تا وارد شوند و کار اصلی و سخت را انجام دهند. آنها تنها حمایت ما را می خواهند “.

اولا آلترناتیو جریانی است که تعداد قابل توجهی ازمردم طرفدارش باشند که این مسئله درمورد مجاهدین صدق نمیکند واغلب مردم آنرا نه آلترناتیو که درشکل وشمایل یک دشمن حقیر میپندارند!

ثانیا ، میخواهید چه نوع حمایتی ازمجاهدین بکنید؟!

آیا ازنوع ونزوئلایی است که عده ای ( اغلب اروپایی تبار واز فرزندان استعمارگران ) را به خیابان ریخته و کسی را خودخوانده رئیس جمهورش کنید ودست به انواع کودتاهای فعلا ناموفق بزنید؟!

اما درایران نمیتوان چنیدین هزار نفر را جمع کرد تا بگویند که مریم را رئیس جمهور خود میدانند  ومریم هم قادربه حضور درایران وسخنرانی برای این عده ی مفروض نیست!

ازطرف دیگر، بزرگترهای شما درمورد ” احمد چلبی ” سازی درایران ، سبک و سنگین میکنند که برابر اخبار موجود، ازاین بابت هم  رجوی ها ازکمترین شانس- که همواره بسوی صفر میل میکند- برخوردارند!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ایران

*** 

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: