محدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

Follow Share on Tumblrارسال – عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم ژوئن 2019:… بعد از اين كه دولت فرانسه جلوى فعاليت مخرب فرقه رجوى را سد كرد و اجازه برگزارى مراسم آن ها را در ويلپنت پاریس نداد، مريم رجوى و سران جنايتكار و تروريستى اش در تشكيلات اين فرقه بكلى قافيه را باخته اند بخصوص … Continue reading محدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى