محرم در فرقه رجوی

محرم در فرقه رجوی

محرم در فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و دوم اوت 2021:… امام حسین علیه السلام در شب عاشورا چراغ ها را خاموش کرد تا هر کسی توان ادامه قیام آزادی بخش را ندارد برود  و روز عاشورا هم جلوتر از نیروهای خود با دشمن جنگيد و به شهادت رسید ولی شما خطاب به نیروهای نگون‌بخت سازمان گفتید ” بریده نداریم و نمی توانیم داشته باشيم ‘ و بعدش هم در زمان جنگ آمریکا علیه عراق نیروهای سازمان را در صحرا و بیابان های عراق زیر شدید ترین و مهيب ترین بمباران های هوایی در طول تاریخ جنگ ها تنها گذاشته و چراغ ها را خاموش کرده و خودتان برای فرار از پاسخگویی و حفاظت از جان خود به مخفیگاه رفته و مریم عضدانلو همسرتان را  هم مخفیانه با چهارصد تن از سوگلی های تان به پاريس فرستادید.  محرم در فرقه رجوی 

محرم در فرقه رجویمحرم و قيام امام حسين (ع ) و سوء استفاده هاى شيطانى رجوى

محرم در فرقه رجوی

ماه محرم و سوءاستفاده های فرقه رجوی

علی جهانی 2021

آقای علی جهانی

سران فرقه رجوی و بطور خاص مسعود رجوی رهبر مفقودالاثر این فرقه تروریستی ید طولایی در مقایسه شرک آلود خودش با امامان معصوم و حضرت محمد (ص) دارد که در این رابطه وقتی که در سال شصت و سه خورشیدی تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک مریم عضدانلو را وادار به طلاق گرفتن از مهدی ابریشم چی و ازدواج با خودش کرده بود در توجیه این عمل شنیع و غیر شرعی خودش را با حضرت محمد (ص) مقایسه می کرد و می گفت همانطور که ازدواج حضرت محمد (ص) با زن پسر خوانده اش زید شرعی بوده است ازدواج من و مریم عضدانلو هم شرعی است و يا اينکه عملیات سرباز کشی در جنگ ایران و عراق تحت عنوان عملیات سرنگونی را عملیات فروغ جاویدان یعنی با نام حضرت محمد (ص)که فروغ جاویدان آزادگی و سرچشمه عشق و معرفت بود نام گذاری کرده بود. و یا در نشست های تشکیلاتی یک شمشیر شبیه شمشیر ذوالفقار حضرت علی علیه السلام در دست می گرفت و خودش را جای امام علی علیه السلام می نشاند و با کمال وقاحت و پررویی عملیات سرباز کشی تحت عنوان عملیات مهران را به نام علی علیه السلام چهل چراغ گذاشته بود و یا عملیات سرباز کشی علیه لشکر هفتاد و هفت خراسان را در زمان جنگ ایران و عراق به نام امام رضا علیه السلام عملیات آفتاب خراسان نام گذاری کرده بود.  همچنین خودش را جای امام زمان قلابی به نیروهای نگون‌بخت سازمان قالب کرده و می گفت شما در قرارگاه امام زمان هستيد و نانش را می خورید و آبش را می نوشید و لباس اش را می پوشید ولی قدرش را نمی دانید منظورش این بود که قدر منو نمی دانید و از من اطاعت کور کورانه نمی کنيد و یا اینکه مریم عضدانلو را با حضرت مریم مادر عیسی مسیح مقایسه می کرد و او را مریم عذرا و مریم پاک رهائی لقب داده بود و یا او را با حضرت زینب کبری علیه السلام خواهر امام حسین علیه السلام و این شیر زن کربلا مقایسه می کرد. 

ولی از همه این دجال گری ها و سوءاستفاده ها و مقایسه های شرک آلود رجوی با ائمه اطهار و پیامبر اسلام  خنده دار تر و مضحک تر قیاس خودش و تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی و استالینی اش با امام حسین علیه السلام و لشکر آزادی بخش این سرور شهیدان و مبشر آزادی هست.  رجوی دجال و خائن و شیاد همواره سعی داشته که عملیات تروریستی و سرباز کشی در جنگ ایران و عراق را به قیام امام حسین علیه السلام در برابر يزيد تشبیه کند و به‌ کشتن دادن نیروهای نگون‌بخت سازمان در حوادث مختلف را به قیام عاشورا گونه تشبیه نمایند. ولی چنان دست رجوی رو شده که نه  تنها هیچ کسی حتی نیروهای سازمان حرف های رجوی را در زمینه عاشورا و محرم و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش را باور ندارند بلکه کاملا متوجه هستند که رجوی با افکار و عملکرد فرقه گرا يانه اش بر ضد اهداف قیام آزادی بخش امام حسین علیه السلام و یاران پاک بازش حرکت می کند و در حالی که بویی از امام حسین علیه السلام و مکتب آزادی بخشش نبرده است ولی خودش و تشکیلاتش را دنباله رو و ادامه قیام آن حضرت می پندارد. 

باید به رجوی ها گفت که شما با برقراری سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید و با زندانی کردن و شکنجه و اعدام معترضین در تشکیلات استالینی تان کاملا بر ضد اهداف والای امام حسین علیه السلام سرور شهیدان هستيد. آن حضرت برای دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی بر علیه يزيد قیام کرد ولی شما برای رسیدن به قدرت دست به هر عمل جنایت کارانه علیه مردم ایران زده اید و از خیانتی علیه مردم ایران دريغ نکرده و نمی کنيد. 

امام حسین علیه السلام در شب عاشورا چراغ ها را خاموش کرد تا هر کسی توان ادامه قیام آزادی بخش را ندارد برود  و روز عاشورا هم جلوتر از نیروهای خود با دشمن جنگيد و به شهادت رسید ولی شما خطاب به نیروهای نگون‌بخت سازمان گفتید ” بریده نداریم و نمی توانیم داشته باشيم ‘ و بعدش هم در زمان جنگ آمریکا علیه عراق نیروهای سازمان را در صحرا و بیابان های عراق زیر شدید ترین و مهيب ترین بمباران های هوایی در طول تاریخ جنگ ها تنها گذاشته و چراغ ها را خاموش کرده و خودتان برای فرار از پاسخگویی و حفاظت از جان خود به مخفیگاه رفته و مریم عضدانلو همسرتان را  هم مخفیانه با چهارصد تن از سوگلی های تان به پاريس فرستادید.  

امام حسین علیه السلام قیام کرد برای رسیدن به آزادی و زندگی بهتر و با همین منطق حتی در شب قبل از عاشورا حضرت قاسم ازدواج کرده و از حجله عروسی به میدان جنگ با دشمن رفت و جانانه جنگيد و به شهادت رسید ولی شما با افکار فرقه گرا يانه تان زندگی را برای نیروهای سازمان تباه کرده و با راه‌اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم تمام عواطف و عشق ورزیدن به زندگی و خانواده را در نیروهای سازمان کشته و نهایتا جسم شان را هم برای اهداف شیطانی خود گرفته و به کشتن داده اید و بقول خودتان از همه نیروهای سازمان امضای خون و نفس گرفته اید یعنی هم به لحاظ روحی و عاطفی و هم جسمی آنها را کشته و در خدمت اهداف شیطانی ‌و قدرت طلبانه خود تان بکار بگیرید. 

آقا و خانم رجوی  بطور یقین اگر امام حسین علیه السلام امروز در قيد حیات بودند هیچ وقت علیه مردم مسلمان ایران با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی همدست و هم سو نمی شد و از تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران حمایت نمی کرد و خواستار جنگ و خونریزی و ویرانی علیه مردم ایران نمی شد. بنابراین دیگر حنای شما رنگی ندارد و دیگر زمان سوءاستفاده از مناسب های مذهبی و شعائر ملی و مذهبی بسر رسیده است و شما هم با این دجال گری ها و فریب کاری ها و ریاکاری ها نه تنها نمی توانید ادعای دنباله روی از قیام امام حسین علیه السلام را داشته باشید بلکه کاملا رو در روی امام حسین علیه السلام و اهداف والایش با دشمنانش همکاری کرده و دست دوستی دراز می کنید. و سعی دارید برای رسیدن به اهداف شیطانی خودتان به هر اقدامی علیه مردم دست بزنید. 

لینک به منبع

محرم در فرقه رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ماه-محرم-و-رجوی-نگاهی-از-دو-سر-طیف/

ماه محرم و رجوی . نگاهی از دو سر طیف

ماه محرم و رجوی . نگاهی از دو سر طیفعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و پنجم اوت 2020:… همانطور که می دانید جوهره اصلی قیام امام حسین علیه السلام عدالت اجتماعی و آزادی خواهی می باشد ولی فرقه تروریستی رجوی کاملا صد و هشتاد درجه عکس اهداف قیام عاشورا حرکت می کند و نه تنها هیچ بویی از آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی نبرده است بلکه در مناسبات قرون وسطایی و پوسیده اش سانسور و خفقان و سرکوب شدید حاکم است و نقض فاحش حقوق بشر و عدالت اجتماعی در سازمان وجود دارد. علی رغم سینه زدن سران فرقه و بطور خاص رهبری سازمان مجاهدین برای امام حسین علیه السلام و ایام سوگواری عاشورا صد و هشتاد درجه عکس اهداف قیام عاشورا حرکت می کند و در آن سر طیف قرار گرفته است. ماه محرم و رجوی . نگاهی از دو سر طیف

ماه محرم و رجوی . نگاهی از دو سر طیفعاشورا و بازهم بهانه براي فرقه مجاهدین خلق

ماه محرم و رجوی . نگاهی از دو سر طیف

در ایام ماه محرم هستیم ماهی که امام حسین علیه السلام با قیام عاشورا درس آزادگی و مردانگی به ما آموخت.  به همین خاطر میخواستم نگاهی بیندازیم به آن سر طیف آزادگی و مردانگی و عدالت اجتماعی که از اهداف اصلی قیام  عاشورا بود و ببینیم که چطور فرقه رجوی صد و هشتاد درجه عکس اهداف قیام عاشورا حرکت می کند. فرقه تروریستی رجوی همواره سعی کرده و می کند پیام دینامیک و پویای قیام عاشورای امام حسین علیه السلام را مسخ کرده و جز یک پوسته دجالیت و فرقه گرایانه از آن باقی نگذارد. همچنین این سازمان فرقه گرا و تروریستی و بطور خاص رهبری سازمان هر جا کم می آورد و تحلیل های آبکی اش ته کشیده و یا صد و هشتاد درجه عکس می شود با باز کردن دکان دین فروشی و شهید سازی و به خدمت گرفتن مذهب اهداف سرکوب گرانه و تروریستی که یکی از خصوصیات اصلی اش می باشد سعی می کند به  وجه خودش و تشکیلات ۰پوسیده اش  مشروعیت بدهد . سران فرقه و بطور خاص رهبری سازمان از القاب امامان و پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نفع مطامع شیطانی خودش سواستفاده می کند مثل نامگذاری عملیات تروریستی اش نظیر آفتاب که با نام امام رضا علیه السلام آفتاب خراسان و عملیات چهل چراغ با نام علی علیه السلام و عملیات فروغ جاویدان با نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سر چشمه عشق و معرفت بود و یا رجوی یک شمشیر داشت آنرا شمشیر ذوالفقار امام علی علیه السلام می نامید و خودش را جای او می پنداشت و  یا خودش را امام زمان می پنداشت و یا خودش را وارث بر حق امام حسین علیه السلام می پنداشت. در بین همه امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام که بخاطر آزادی خواهی و عدالت جویی بیشتر در بین مردم ایران مرید دارند مورد سو استفاده سران فرقه و بطور خاص رهبری سازمان قرار گرفته است.

همانطور که می دانید جوهره اصلی قیام امام حسین علیه السلام عدالت اجتماعی و آزادی خواهی می باشد ولی فرقه تروریستی رجوی کاملا صد و هشتاد درجه عکس اهداف قیام عاشورا حرکت می کند و نه تنها هیچ بویی از آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی نبرده است بلکه در مناسبات قرون وسطایی و پوسیده اش سانسور و خفقان و سرکوب شدید حاکم است و نقض فاحش حقوق بشر و عدالت اجتماعی در سازمان وجود دارد.

قیام امام حسین علیه السلام فدای همه چیز برای آرمان و رهایی مردم از زیر ستم می باشد و قیمت دادن الزام بن بست شکستن و رسیدن به تکامل هست ولی در منطق فرقه گرا و تروریستی رجوی همه چیز از نیروهای سازمان گرفته تا خانواده های نیروهای سازمان تا مردم ایران بایستی فدا شوند تا ایشان به هر قیمت شده به قدرت برسد.

امام حسین علیه السلام در شب عاشورا چراغ ها را خاموش کرد تا هرکسی توان مبارزه ندارد برود و سر انجام در روز عاشورا خودش با هفتاد و دو تن از بهترینها شهید شد تا درس آزادگی و مردانگی به ما بیاموزد ولی رجوی درست در آن سر طیف و در نقطه مقابل امام حسین علیه السلام چراغ ها را خاموش کرد تا خودش و همسرش مریم عضدانلو به همراه سوگلی هایش فرار کنند و نیروهای نگون بخت سازمان را در زیر مهیب ترین بمباران ها در طول تاریخ جنگ ها تنها بگذارند.

احسان بیدی در آلبانی – اعتراض خانواده ها به نقض حقوق بشر

امام حسین علیه السلام دارای پرنسیپ های انقلابی بود و به هیچ وجه حاضر به سازش با دشمنان مردم نبود اما رجوی در آن سر طیف برای بقای تشکیلات و حفظ جان خودش حاضر به سازش با دشمنان مردم ایران یعنی آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اسرائیل هست و برای رسیدن به قدرت به هر قیمت شده با سیاست های ضد ایرانی آنها همسوئی کامل دارد و علیه منافع ملی مردم ایران از هیچی فروگذار نمی کند.

بنابراین ملاحظه می فرمائید که علی رغم سینه زدن سران فرقه و بطور خاص رهبری سازمان مجاهدین برای امام حسین علیه السلام و ایام سوگواری عاشورا صد و هشتاد درجه عکس اهداف قیام عاشورا حرکت می کند و در آن سر طیف قرار گرفته است.

لینک به منبع

ماه محرم و رجوی . نگاهی از دو سر طیف 

***
مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپاMojahedin-E Khalq (MEK) Threat in Albania – Parliamentary Round TableEUP

مسعود خدابنده آن سیتگلتون Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: 10.1111/aspp.12164

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات

همچنین:
لینک

ماه محرم و فرقه رجوی (+ وحشت مریم رجوی )

ماه محرم و فرقه رجوی (+ وحشت مریم رجوی )علی جهانی، وبلاگ آیینه، پنجم سپتامبر 2019:… آقا و خانم رجوی مگر امام حسین بعنوان رهبر جلوتر از یارانش با دشمن نجنگید و شهید نشد؟ و مگر امام حسین با دشمن سازش کرد که شما امروز نه تنها با ستمکاران نظیر آمریکا نه تنها سازش کرده اید بلکه تمام اوامر ایشان و متحدین منطقه ای اش نظیر اسراییل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی را علیه مردم ایران اجرا می کنید؟ آقا و خانم رجوی در مکتب آزادی امام حسین  بر خلاف تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی تان سانسور و سرکوب ممنوعیت ازدواج و ممنوعیت ملاقات با خانواده وجود نداشت. پس به دروغ خود را به امام حسین نچسبانید چون شما  و تشکیلات استالینی تان نه تنها هیچ نسبتی با امام حسین ندارد بلکه بخاطر عملکرد خائنانه و فرقه گرا یانه تان ضد مسیر قیام آزادی خواهانه و عدالت جویانه امام حسین هستید. ماه محرم و فرقه رجوی (+ وحشت مریم رجوی ) 

ماه محرم و فرقه رجوی (+ وحشت مریم رجوی )حامد صرافپور: از نیایش عاشورا و زیارت آل علی تا طواف کاخ سفید و دمیدن در صور صهیونیزم

ماه محرم و فرقه رجوی (+ وحشت مریم رجوی )

1- ماه محرم و فرقه رجوی

علی جهانی وبلاگ آیینه آلمان

علی جهانی وبلاگ آیینه آلمان

در ماه محرم هستیم ماهی که امام حسین( ع) امام سوم شیعیان در سرزمین کربلا علیه یزید قیام کرد و مظلومانه با هفتادو دو تن از یاران اهل بیت خود به شهادت رسید و سرمشقی برای همه کسانی شد که برای آزادی علیه ظلم و ستم به پا می خیزند.

اما در این میان سران فرقه تروریستی و بطورخاص رجوی اعمال تروریستی اش را به قیام امام حسین( ع)  می چسباند و  به دروغ می گوید که سازمان عاشورا گونه عمل می کند و همه ساله سعی می کند با راه اندازی سینه زنی و عزاداری صوری در کمپ خودش را ره رو امام حسین (ع) جا بزند. یادم هست یک بار رجوی دجال گفت ما هم مثل امام حسین(ع) چراغ ها را خاموش می کنیم و هر کس نمی کشد برود ولی بر خلاف امام حسین وقتی چراغ ها را روشن کردند کسی رفته بود خودش بود که ما را در زیر مهیب ترین بمباران ها در طول تاریخ جنگ ها تنها در عراق گذاشته و مخفی شده و زنش را هم با چهار صد تن از سوگلی هایش به فرانسه فراری داد.

آقا و خانم رجوی مگر امام حسین بعنوان رهبر جلوتر از یارانش با دشمن نجنگید و شهید نشد؟ و مگر امام حسین با دشمن سازش کرد که شما امروز نه تنها با ستمکاران نظیر آمریکا نه تنها سازش کرده اید بلکه تمام اوامر ایشان و متحدین منطقه ای اش نظیر اسراییل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی را علیه مردم ایران اجرا می کنید؟

آقا و خانم رجوی در مکتب آزادی امام حسین  بر خلاف تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی تان سانسور و سرکوب ممنوعیت ازدواج و ممنوعیت ملاقات با خانواده وجود نداشت. پس به دروغ خود را به امام حسین نچسبانید چون شما  و تشکیلات استالینی تان نه تنها هیچ نسبتی با امام حسین ندارد بلکه بخاطر عملکرد خائنانه و فرقه گرا یانه تان ضد مسیر قیام آزادی خواهانه و عدالت جویانه امام حسین هستید.

لینک به منبع

2- هراس فرقه رجوی از فروکش کردن تنش بین آمریکا و ایران

بدنبال سفر آقای ظریف وزیر خارجه ایران به کشورهای اروپایی که جیغ بنفش سران را درآورد و بعدش حضور غیرمنتظره ایشان به کنفرانس جی هفت و بعدش موضع ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفت خواهان تغییر رژیم ایران نیست و حاضر هست با آقای روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کند. البته این موضع ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخاطر اینست که فشار حداکثری به ایران جواب نداده و حالا ترامپ بخاطر نزدیک شدن انتخابات آمریکا و بدست آوردن یک امتیاز مثبت دنبال مذاکره با ایران هست و پیشتر هم عربستان سعودی برای برون رفت از باتلاق یمن بدنبال روابط حسنه با ایران بوده است این اتفاقات بشدت فرقه رجوی را به هراس انداخته است چون که همه خواب هایی که برای وقوع جنگ بین ایران و آمریکا دیده بود پنبه شد و حالا از کاهش تنش به شدت در هراس افتاده است چون که اولا حمایت مادی آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسراییل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی را از دست می دهد و ثانیا اینکه استراتژی ترور و خشونت اش به گل نشسته و حیات خوار و خفیف خائنانه اش را از دست می دهد و سریعتر به سمت فروپاشی کامل می رود  .

لینک به منبع

ماه محرم و فرقه رجوی (+ وحشت مریم رجوی )

***

عاشورا و بهره برداری تبلیغی فرقه رجویعاشورا و بهره برداری تبلیغی فرقه رجوی

مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی نداردمجید روحی: مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-و-آینده-فرقه-رجوی/

استراتژی و آینده فرقه رجوی 

استراتژی و آینده فرقه رجوی علی جهانی، وبلاگ آیینه، نوزدهم اوت 2019:… ین سازمان به رهبری رجوی هیچوقت از استقلال سیاسی برخوردار نبوده و همانند حزب باد بوده است به همین دلیل ما شاهد بودیم که زمان جنگ ایران و عراق به عراق رفت و به عنوان نوکر صدام حسین با سیاست های جنگ طلبانه صدام خودش را منطبق کرد و مو به مو سیاست های ضد ایرانی صدام حسین را اجرا می کرد و الانم هم که تماما دستورات کاخ سفید و سیاست های ضد ایرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسراییل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی را مو به مو اجرا می کند. استراتژی و آینده فرقه رجوی 

استراتژی و آینده فرقه رجوی رجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

استراتژی و آینده فرقه رجوی

1- استراتژی جدید فرقه رجوی

لینک به منبع

سازمان مجاهدین  خلق ایران که بعد از قطع رابطه ایران با آمریکا پیام تبریک فرستاده بود و در نشریه مجاهد همان زمان نوشته بود که ایران را ویتنام دیگری برای آمریکا می سازیم حالا استراتژی اش شده تبلیغ برای دولت آمریکا علیه مردم ایران و بعنوان سخنگوی غیر رسمی کاخ سفید خط جنگ آمریکا علیه مردم ایران را دنبال می کند و مردم را سعی می کند از مقاومت در برابر زوگویی های دولت زورگوی آمریکا نا امید نماید و با شیادی خاص خودش سعی دارند به دستور اربابانش در کاخ سفید تبلیغ کند که اگر جنگی بین آمریکا و ایران صورت گیرد مردم خودشون را کنار بکشند تا کشته نشوند و  موضع بی طرفی  در این جنگ احتمالی اتخاذ نمایند. یعنی این استراتژی جدید فرقه رجوی ادامه همان استراتژی شکست خورده ترور و خشونت هست که دقیقا و صد در صد بر ضد منافع ملی مردم ایران می باشد.

بله دوستان گرامی فرقه تروریستی رجوی اکنون که استراتژی ترور و خشونت اش شکست خورده و کشتی اش به گل نشسته است سعی می کند که دستورات کاخ سفید و متحدین منطقه ای اش نظیر اسراییل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی را در راستای سیاست جنگ افروزی دولت آمریکا مو به مو اجرا کند و خط و خطوط دولت آمریکا را به عنوان استراتژی جدید خود قرار دهد و بذر نا امیدی و یاس را در بین مردم ایران و به ویژه در بین جوانان دلیر و شجاع ایرانی بپاشد.

ولی بایستی به مریم عضدانلو سرکرده فعلی  فرقه تروریستی رجوی گوشزد کنم که بجای این شیادی های بی فایده بهتر هست به فکر نجات تشکیلات در حال فروپاشی خودتان باشید.

2- چرا فرقه رجوی هیچ آینده ای ندارد؟

لینک به منبع

همانطورکه همگان در جریان هستند فرقه تروریستی رجوی نه تنها هیچ آینده ای ندارد بلکه در آستانه فرو پاشی کامل قرار دارد. اما سوال اینست که چرا این سازمان بی آینده می باشد؟

 در این رابطه دلایل زیادی  می توان بر شمرد ولی بنظر بنده مهمترین دلایل بی آیندگی فرقه تروریستی رجوی به قرار زیر می باشد:

۱) نداشتن ایدئولوژی مشخص

هرچند که درسال44 بنیان گزاران سازمان ایدئولوژی خود را اسلام معرفی کردند ولی بخاطر مستحکم نبودن اعتقادات مذهبی شان و بی عملی شان در مقابل رژیم وابسته و تا دندان مسلح شاه آسیب پذیر بودند و به همین دلیل در سال ۵٠ بدون اینکه حتی یک عمل نظامی انجام دهند همه بنیان گزاران و کادر های مرکزی سازمان دستگیر شدند و هم که بخاطر همین ایدئولوژی سست در سال ۵۴ سال انشعاب کرد و سه شقه شد که یکی این شقه ها گروه مارکسیتی پیکار شد. ولی مهمترین ضربه به ایدئولوژی سازمان توسط مسعود رجوی که بعد از خیانت به بنیان گزاران سازمان که منجر به اعدام آنها شد و ایشان رهبری سازمان را بدست گرفت و سازمان را تبدیل به یک فرقه کرد که در آن همه چیز خلاصه می شود به مسعود و مریم.

2) استراتژی غلط

به خاطر همین ایدئولوژی نا مشخص فرقه تروریستی رجوی و پایبندی این فرقه به استراتژی مبارزه مسلحانه که در آن فقط خشونت و ترور فکر می کنند این سازمان از فردای انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران خلاف جهت حرکت مردم حرکت کرده و از هیچ  خیانت و جنایتی علیه مردم ایران کوتاهی نکرد.

3) نداشتتن استقلال سیاسی

این سازمان به رهبری رجوی هیچوقت از استقلال سیاسی برخوردار نبوده و همانند حزب باد بوده است به همین دلیل ما شاهد بودیم که زمان جنگ ایران و عراق به عراق رفت و به عنوان نوکر صدام حسین با سیاست های جنگ طلبانه صدام خودش را منطبق کرد و مو به مو سیاست های ضد ایرانی صدام حسین را اجرا می کرد و الانم هم که تماما دستورات کاخ سفید و سیاست های ضد ایرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسراییل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی را مو به مو اجرا می کند.

4) عدم پایبندی به آزادی و حقوق بشر

این سازمان فرقه گرا و تروریستی علی رغم ادعا های دروغین آزادی خواهی و مدافع حقوق بشر بودن هیچ بویی از آزادی حقوق بشر نبرده است و در مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش نقض فاحش حقوق بشر و خفقان و سانسور و سرکوب شدید وجود دارد.

بنابراین ملاحظه می فرمایید که بخاطرهمین دلایل عمده نه تنها هیچ آینده ای برای سازمان متصور نیست بلکه اکنون با موج روز افزون ریزش نیرویی

استراتژی و آینده فرقه رجوی 

***

همچنین: